Anda di halaman 1dari 1

LEMBAR PERSETUJUAN

Telah disetujui Referat dengan judul :


TERAPI NEOADJUVAN KARSINOMA SERVIKS STADIUM LANJUT

Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan


Kepaniteraan Klinik Mayor Obstetri dan Ginekologi

Pontianak, 13 Mei 2014


Pembimbing Referat,

Disusun oleh :

dr. Manuel Hutapea, Sp. OG, K. ONK

Siti Fatimah, S.Ked


NIM. I11108072

ii