Anda di halaman 1dari 9

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK

Jalan Bakam
98000 MIRI
SARAWAK
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN AMBILAN JANUARI 2013
PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH
MODUL 2: MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
TAJUK :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (HIASAN DINDING) TAHUN 2 BESTARI

Disempurnakan Oleh:
NAMA PELATIH
SHIRLEY ANAK EMPEN

ANGKA GILIRAN
2013021340089

N0. KAD PENGENALAN


920824-13-5904

Dibimbing Oleh:
GURU PENYELIA

HASNAH BINTI CHI BONG


Disemak Oleh:

GURU PEMBIMBING
PENGAJIAN
TARIKH MENGAJAR

: HASNAH BINTI CHI BONG


:
:

PRPSV7
29 JANUARI 2016 (JUMAAT)

SHIRLEY EMPEN
2 BESTARI, 29 JANUARI 2016 (JUMAAT)

MODUL 2: MEMBUAT CORAK DAN REKAAN


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TAHUN 2 BESTARI
Tahun
Modul
Aktiviti
Tema
Tajuk
Masa
Media

:
:
:
:
:
:
:

2 Bestari
Bidang Membuat Corak Dan Rekaan
Lipatan dan Guntingan
Objek Buatan Manusia
Hiasan Dinding
1.00 p.m 2.00 p.m
Alat :
-

gunting

Bahan :
-

kertas lukisan, gam, kertas warna

BBB
: Contoh-contoh corak teknik lipatan dan guntingan
EMK
: Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni
STANDARD KANDUNGAN
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa, jalinan, imbangan,
kontra, dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni
dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan.
2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman, dan bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam aktiviti penghasilan corak teknik lipatan
dan guntingan.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan corak
teknik lipatan dan guntingan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual
sejarah seni dan budaya.
STANDARD PEMBELAJARAN
1.1 Persepsi Esetetik

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa


seni visual yang ada pada lipatan dan guntingan..

1.1.1 Unsur seni


1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1
1.1.2.2

Rupa - organik dan geometri


Jalinan sentuh dan tampak

SHIRLEY EMPEN
2 BESTARI, 29 JANUARI 2016 (JUMAAT)

1.1.2.3

Imbangan simetri
Kontra warna

1.2 Aplikasi seni

Harmoni - rupa
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik penghasilkan corak teknik lipatan

dan guntingan.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
1.2.1.1
1.2.1.2

Alat - gunting
Bahan kertas lukisan, gam, kertas warna

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1
Teknik - lipatan dan guntingan
1.3 Ekspresi kreatif
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual iaitu rupa, jalinan, imbangan, kontra, dan
harmoni dalam penghasilan karya
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.
1.4 Apresiasi seni
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni

visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan karya.


Menghasilkan parang menggunakan teknik inovatif dengan memberi
penekanan kepada prinsip seni.

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

PERSEPSI ESETIK (10 MINIT)

CATATAN
BBM:
-

Guru

menunjukkan

contoh

corak yang terhasil daripada

Contoh 1

Contoh
yang
daripada

corak
terhasil
teknik

SHIRLEY EMPEN
2 BESTARI, 29 JANUARI 2016 (JUMAAT)

STANDARD PEMBELAJARAN
teknik lipatan dan guntingan.

ILUSTRASI AKTIVITI

CATATAN
lipatan

dan

guntingan
Guru memperkenalkan teknik
lipatan dan guntingan.

Contoh 2
ini salah

Teknik

daripada

satu

corak

terancang.

tidak

Teknik

menggunakan
melipat
menggunting

Strategi:
-

ini

Penerangan
Berpusatkan
guru.

cara
seterusnya
bahagian

Nilai Murni :
Guru bersoal jawab tentang tertentu yang dirancang
- Menumpukan
bahasa seni visual yang ada corak dan rekaannya.
perhatian
pada contoh corak.
kepada
Imbangan simetri
penerangan
Guru menyatakan fungsi hasil
Kontra warna
guru.
karya
teknik
lipatan
dan
guntingan.

Digunakan sebagai hiasan


dinding.
Alat :
- gunting

APLIKASI SENI
(perkembangan 10 minit)

Bahan :
-

Guru memperkenalkan media

kertas

lukisan,

gam, kertas warna

yang digunakan.
Menggunakan
Guru
kertas

mencadangkan
warna

yang

pilihan

kertas

warna yang terang.

Guru menunjuk cara membuat

Langkah 1 :
Sediakan bahan.
Murid melipat dan Nilai Murni :

corak menggunakan teknik lipat

melakar motif pada

dan

kertas warna.

dengan

Penerangan
Bersoaljawab
Berpusatkan
murid.

sesuai

digunakan.

gunting

Strategi :

Menumpukan
perhatian

SHIRLEY EMPEN
2 BESTARI, 29 JANUARI 2016 (JUMAAT)

STANDARD PEMBELAJARAN
menggunakan carta alir KBAT.

ILUSTRASI AKTIVITI
Murid
menggunting
mengikut

CATATAN
kepada
penerangan

lakaran

Guru bersoal jawab dengan

motif.
Langkah
2:
murid
mengenai
langkah Murid
merancang
langkah menghasilkan corak
susunan
corak
hiasan dinding menggunakan
mengikut kreativiti
teknik lipat dan gunting.

guru.
Berani menanya
soalan.

Langkah 3 :

Murid

melekatkan

corak

yang

dihasilkan

pada

kertas lukisan.

Tajuk :

Guru

memperkenalkan

tajuk

Hiasan dinding

yang akan mereka jalankan.


Langkah 1 :

EKSPRESI KREATIF
(Perkembangan - 25 minit)
Murid

menghasilkan

corak

lipatan dan guntingan dengan

Strategi :

bimbingan guru.

Murid

menghasilkan

Berpusatkan murid
Berpusatkan guru

hiasan

dinding berdasarkan langkah-

EMK :

langkah yang disediakan oleh

Inovasi

guru.
Langkah 2 :
Murid melipat kertas warna dan
melakar

Kreativiti

motif

pada

lipatan

dan

SHIRLEY EMPEN
2 BESTARI, 29 JANUARI 2016 (JUMAAT)

STANDARD PEMBELAJARAN
kertas.
Murid

menggunting

ILUSTRASI AKTIVITI

CATATAN

hasil

lakaran.
Langkah 3 :
Murid menampal corak lipatan
dan guntingan pada kertas yang
berlainan warna.
Murid

membingkaikan

hasil

karya untuk dijadikan hiasan


dinding.

Membuat
berdasarkan
visual,

APRESIASI SENI

mempamerkan

bahasa

seni

kekemasan,

kekreatifan dan kebersihan.

(10 minit)
Murid

penilaian

Bahasa Seni Visual :


-

Unsur-unsur

seni.
Prinsip rekaan.

hasil

karya mereka.
Guru membuat penilaian hasil
karya murid.
PENUTUP
(5 Minit)
Guru mengulangi tajuk hari ini
dan menerapkan nilai murni
yang bersesuaian.

Nilai murni :
- Kemasan
- keselamatan

SHIRLEY EMPEN
2 BESTARI, 29 JANUARI 2016 (JUMAAT)

REFLEKSI

SHIRLEY EMPEN
2 BESTARI, 29 JANUARI 2016 (JUMAAT)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Kekuatan:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Kelemahan:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Penambahbaikkan:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

SHIRLEY EMPEN
2 BESTARI, 29 JANUARI 2016 (JUMAAT)

Disemak oleh Guru Pembimbing


Catatan:

Disemak oleh Pensyarah Pembimbing


Catatan:

Tandatangan :

Tandatangan :

Nama

Nama

Tarikh

Tarikh