Anda di halaman 1dari 4

SHIRLEY ANAK EMPEN

RPH SAINS TAHUN 5

Tahun
Masa
Bilangan Pelajar
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran

:
:
:
:
:

5 Murni
8.15 A.M -9.15 A.M
25 Orang
5.1
: Sumber dan bentuk tenaga
5.1.3
: Menyatakan tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke satu bentuk lain melalui
pemerhatian pelbagai peristiwa yang berlau di persekitaran.
5.1.4

Objektif Pembelajaran

: Menjelaskan melalui contoh perubahan bentuk tenaga berdasarkan contoh peralatan

seperti radio, telefon bimbit, lampu suluh, televisyen, lilin, basikal.


: Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
1. Menguji kebolehan bahan mengalirkan elektrik dengan menjalan ujikaji dalam jadual dengan

Strategi/ Pendekatan p&p

betul.
2. Membuat kesimpulan yang baik berdasarkan pemerhatian ujikaji.
3. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 contoh bentuk perubahan tenaga yang ada di persekitaran.
: Inkuiri Penemuan

Pengetahuan sedia ada

: Mengetahui terdapat pelbagai sumber tenaga seperti tenaga haba, tenaga kinetik, tenaga cahaya,

Kemahiran Saintifik

tenaga elektrik, tenaga kimia, tenaga bunyi melalui pemerhatian yang berlaku di persekitaran.
: Membuat eksperimen/ ujikaji

Elemen Merentasi Kurikulum

: Nilai murni kreativiti dan inovasi

Bahan Bantu Mengajar

: Sterika elektrik, radio

Penilaian p&p

: Jadual pemerhatian ujikaji dan soalan bertulis

Fasa
Orientasi

Tujuan/ Isi Kandungan


Menyediakan pemikiran

8.15-8.22

murid untuk belajar.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Catatan
a. Guru menunjukkan sterika elektrik dan radio kepada seluruh Sterika
kelas dan bertanyakan soalan-soalan berikut:
i.
Apakah nama alat ini?

elektrik

dan

SHIRLEY ANAK EMPEN


RPH SAINS TAHUN 5

Memperkenalkan

topik

secara menarik.

Pencetusan Idea
8.22-8.30

ii.
iii.

Apakah kegunaan alat ini?


Adakah semua komponen

radio
apad

alat

ini

boleh

sebenar
mengalirkan elektrik?
ditunjukkan
b. Guru seterusnya memperkenalkan topik Perubahan Tenaga
kepada
Elektrik
Topik ditulis dengan jelas di papan putih.
seluruh kelas.
c. Guru menyuruh murid-murid memerhatikan bahan-bahan yang Guru

Mengenalpasti
pengetahuan sedia ada

berlainan yang ada dalam kelas/ makmal dan memikirkan mengalakkan

murid-murid

tentang

samada bahan-bahan tersebut boleh mempunyai perubahan murid

perubahan

tenaga

elektrik.

Perubahan Bentuk Tenaga

e. Beberapa orang murid dipanggil untuk mengisikan

mempunyai
perubahan
tenaga
nama

bahan disekeliling yang mempunyai perubahan tenaga elektrik


dalam turus pertama dan jenis tenaga elektrik dalam turus
kedua.
f. Guru memberitahu kelas bahawa mereka akan tahu samada
merekan telah mengisi jadual tersebut dengan betul atau tidak
Murid

diberi

peluang

untuk

tenaga elektrik.
memikirkan
d. Guru melukis satu jadual di papan putih yang terdiri daripada 2
bahan yang
turus dan beberapa lajur.
boleh
Bahan
Radio
Pengering Rambut
Lampu suluh
Jam loceng

Penstrukturan

yang

kemudiannya iaitu selepas ujikaji ringkas yang dijalankan.


g. Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan dan guru

elektrik.

SHIRLEY ANAK EMPEN


RPH SAINS TAHUN 5

Semula Idea

untuk menjalankan ujikaji

menunjukkan demonstrasi dengan menggunakan sterika

8.30-9.00

untuk menentukan jenis

elektrik dan radio sambil setiap kumpulan melakukan sendiri.


h. Guru menyuruh murid-murid memahami arahan ujikaji secara

tenaga

elektrik

terdapat

pada

yang
sesuatu

berkumpulan dan memberi masa selama 15 minit untuk


melakukan ujikaji tersebut.
i. Dalam masa 15 minit berkenaan, guru membimbing murid-

bahan.

murid menjalankan ujikaji sambil menanyakan soalan-soalan


yang relevan. Guru bergerak dari kumpulan ke kumpulan yang
berlainan.
j. Selepas 15 minit (8.45), guru mengarahkan murid-murid
berhenti menjalankan ujikaji tersebut
k. Guru menyuruh wakil kumpulan menerangkan hasil ujikaji di
depan kelas dan guru membincangkannya dan seterusnya
Aplikasi Idea
9.00-9.10

Situasi

harian

merumuskan hasil ujikaji.


yang Situasi dikemukakan oleh guru:

bermasalah dikemukakan Dengan menunjukkan sterika elektrik dan radio yang sebenar, guru
untuk

murid menerangkan bahawa ianya mempunyai tenaga yang boleh berubah

mengaplikasikan

idea/ dari satu bentuk ke satu bentuk yang lain.

konsep

baru Kalau sterika anda rosak, bolehkah anda menggunakannya?

dipelajari.

yang

Berikan alasan anda.


(Jawapan: hal ini kerana tidak berlaku sebarang perubahan tenaga
elektrik kepada tenaga haba, ia menyebabkan ia tidak dapat
menghilangkan kedutan pada baju)

SHIRLEY ANAK EMPEN


RPH SAINS TAHUN 5

Guru beri masa 5 minit untuk murid bincang/ memikirkan masalah


tersebut
Refleksi
9.10-9.15

Menyedarkan

sebelum

perbincangan

dibuat

oleh

guru

dengan

mengambilkira jawapan dari beberapa orang murid.


murid Guru bertanyakan soalan-soalan yang menguji kefahaman mereka Guru merujuk

tentang idea baru yang tentang bahan yang mempunyai perubahan tenaga dan jenis kepada
lebih
mereka

saintifik
telah

(berbanding

yang perubahan tenaga elektrik pada bahan tersebut:


pelajari

iv.

dengan

pengetahuan sedia ada


mereka sebelumnya)

v.
vi.

jadual (dalam

Adakah semua bahan di sekeliling kita mengalami fasa


perubahan tenaga elektrik?
pencetusan
Beri contoh bahan yang mempunyai perubahan tenaga
idea
dan
elektrik?
bincangkan)
Apakah yang akan terjadi sekiranya bahan elektrik tidak
mengalami perubahan tenaga?

Guru membuat rumusan tentang isi pelajaran utama sebagai penutup


sesi pengajaran dan pembelajaran.

Anda mungkin juga menyukai