Anda di halaman 1dari 9

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK

Jalan Bakam
98000 MIRI
SARAWAK
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN AMBILAN JANUARI 2013
PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH
MODUL 3: MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
TAJUK :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (MOBAIL) TAHUN 3 YAKIN

Disempurnakan Oleh:
NAMA PELATIH
SHIRLEY ANAK EMPEN

ANGKA GILIRAN
2013021340089

N0. KAD PENGENALAN


920824-13-5904

Dibimbing Oleh:
GURU PENYELIA

HASNAH BINTI CHI BONG


Disemak Oleh:

GURU PEMBIMBING
PENGAJIAN
TARIKH MENGAJAR

: HASNAH BINTI CHI BONG


:
:

PRPSV7
28 JANUARI 2016 (KHAMIS)

SHIRLEY EMPEN
3 YAKIN, 28 JANUARI 2016 (KHAMIS)

MODUL 3: MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TAHUN 3 YAKIN
Tahun
Modul
Aktiviti
Tema
Tajuk
Masa
Media

:
:
:
:
:
:
:

3 Yakin
Bidang Membentuk dan Membuat Binaan
Mobail
Alam semula jadi
Lingkaran Ular
4.20 p.m 5.20 p.m
Alat:

Gunting

Bahan:

BBB
EMK

Benang, pensel warna, kertas lukisan

: Contoh mobail
: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

STANDARD KANDUNGAN
1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang,


kepelbagaian, imbangan, serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada

2.

objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan mobail.
Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi

3.

penggunaan media dan teknik dalam penghasilan mobail.


Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam

4.

penghasilan mobail.
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1 Persepsi Esetetik

Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa


seni visual yang terdapat pada karya seni.

1.1.1 Unsur seni


1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2 Prinsip rekaan

Bentuk - konkrit
Ruang nyata

SHIRLEY EMPEN
3 YAKIN, 28 JANUARI 2016 (KHAMIS)

1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3

Kepelbagaian bentuk
Imbangan simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan
Ritma dan pergerakkan susn atur objek pada mobail.
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,

1.2 Aplikasi seni

media, serta proses dan teknik dalam penghasilkan mobail.


1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
1.2.1.1
1.2.1.2

Alat gunting
Bahan benang, pensel warna, kertas lukisan.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
1.3 Ekspresi kreatif
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman bahasa
seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
karya.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, imbangan serta ritma
dan pergerakan dalam penghasilan karya.
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya
1.4 Apresiasi seni
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.
1.4.3 Mengantungkan mobail yang dihasilkan.

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni

visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan karya.


Membuat apresiasi mudah terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan
bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN
PERSEPSI ESETIK (10 MINIT)

ILUSTRASI AKTIVITI

CATATAN
BBM:
Contoh arca mobail

Guru

mempamerkan

contoh

mobail kepada murid-murid.


Strategi:

SHIRLEY EMPEN
3 YAKIN, 28 JANUARI 2016 (KHAMIS)

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

CATATAN
Penerangan
Berpusatkan guru

Guru

menyatakan

definisi

mobail kepada seluruh kelas.


Contoh
Arca ini boleh bergerak
sendiri,

berputar,

berombak, dan biasanya


Guru membincangkan bahasa terawang-awang.
seni visual yang apa pada
contoh mobail tersebut.
Dari

segi

penggunaan

bahan, unsur-unsur seni


dan prinsip rekaan yang
terdapat

dalam

hasil

karya teknik lukisan.

APLIKASI SENI
(perkembangan 10 minit)
Guru menyatakan media yang
akan

digunakan

penghasilan mobail.

dalam
Strategi:

Alat:

Gunting

Bahan:
Benang
Pensel warna
Kertas lukisan

Penerangan
Pemudahcara

SHIRLEY EMPEN
3 YAKIN, 28 JANUARI 2016 (KHAMIS)

STANDARD PEMBELAJARAN
Guru
menunjuk
cara

ILUSTRASI AKTIVITI

menghasilkan mobailLingkaran 1.

Melakar

Ular.

ular
2.

3.

lingkaran

pada

kertas

lukisan.
Mewarna

atau

menampal

kertas

warna

untuk

menghias

lingkaran

ular.
Menggunting
mengikut

4.

garisan

lingkaran ular
Mengikat tali pada
bahagian ekor ular
untuk

digantung

sebagai mobail

EKSPRESI KREATIF
(Perkembangan - 25 minit)
Guru memberi arahan supaya
murid
lukisan

mula

menghasilkan
buah-buahan

menggunakan teknik garisan

Langkah 1

selari atau garisan melintang.


Murid menghasilkan lingkaran
ular.
Murid

menghasilkan

mobail

CATATAN

Langkah 2

Nilai:
Murid

memberikan

perhatian
penerangan

kepada
yang

diberikan oleh guru.

SHIRLEY EMPEN
3 YAKIN, 28 JANUARI 2016 (KHAMIS)

STANDARD PEMBELAJARAN
lingkaran ular berpandukan

ILUSTRASI AKTIVITI

CATATAN

cara yang ditunjukkan oleh guru


secara berkumpulan.
Murid menggunakan kreativiti

Langkah 3

dalam menghasilkan mobail.


Murid

menghasilkan

lukisan

dengan bimbingan guru.

Langkah 4

APRESIASI SENI
(10 minit)

Membuat

penilaian

berdasarkan bahasa seni

Murid

mempamerkan

hasil visual,

karya mereka.

kekemasan,

kekreatifan dan kebersihan.

Unsur-unsur

seni.
Prinsip rekaan.

Guru memilih beberapa murid


untuk

mempamerkan

hasil

karya mereka di hadapan kelas.


Guru membuat penilaian hasil
karya murid.
PENUTUP

SHIRLEY EMPEN
3 YAKIN, 28 JANUARI 2016 (KHAMIS)

STANDARD PEMBELAJARAN
(5 Minit)
Guru mengulangi tajuk hari ini
dan menerapkan nilai murni
yang bersesuaian.

REFLEKSI

ILUSTRASI AKTIVITI

CATATAN

Kemasan
keselamatan

SHIRLEY EMPEN
3 YAKIN, 28 JANUARI 2016 (KHAMIS)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Kekuatan:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Kelemahan:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Penambahbaikkan:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

SHIRLEY EMPEN
3 YAKIN, 28 JANUARI 2016 (KHAMIS)

Disemak oleh Guru Pembimbing


Catatan:

Disemak oleh Pensyarah Pembimbing


Catatan:

Tandatangan :

Tandatangan :

Nama

Nama

Tarikh

Tarikh