Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2014

Mata pelajaran Kelas Tarikh Bilangan Murid Bidang Tajuk Teknik Masa

: Pendidikan Seni Visual : 5 USM : 3 April 2014 : .. / 21 orang murid : Membentuk dan membuat binaan : Penanda Buku : Guntingan, lipatan dan tampalan : 7.30 pagi 8.30 pagi (60 minit)

Objektif pengajaran dan pembelajaran : Pada akhir pengajaran, murid dapat ; 1) 2) Menghasilkan penanda buku. Menggunakan warna yang menarik di dalam penghasilan penanda buku.

Alat dan bahan

: Templat penanda buku, oil pastel / pensel warna, gunting,

Bahan Bantu Mengajar (BBM) : Lagu, contoh kartun, contoh penanda buku, contoh garisan dan carta tunjuk langkah. Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai Strategi Pengajaran : Murid mengetahui rupa kartun kegemaran mereka. : Kerjasama, kebersihan dan kerajinan. : 1. Belajar cara belajar - Murid belajar dengan menggunakan deria yang berbeza iaitu visual, auditori dan kinestetik. 2. Konstruktivisme - Murid membina pengetahuan secara aktif berdasarkan pengalaman sedia ada berkenaan rupa kartun kegemaran mereka. KBKK : Menjana idea untuk menggunakan garisan yang pelbagai serta warna yang menarik dalam menghasilkan penanda buku.

LANGKAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU & MURID

LANGKAH/ MASA

ISI KANDUNGAN

STRATEGI P&P / ABM/ NILAI

Set Induksi (5 minit)

Pelaksanaan aktiviti penjanaan idea melalui dendangan lagu. Penyoalan berkenaan kartun kegemaran. - Apakah kartun kegemaran awak? Apakah warna yang terdapat pada kartun tersebut? Bagaimanakah rupa kartun tersebut?

1) Guru memperdengarkan lagu Spongebob Squarepant di dalam kelas. 2) Murid mendengar lagu tersebut sambil menyanyikannya bersamasama. 3) Guru menyoal murid perkara berkaitan lagu yang telah diperdengarkan. 4) Murid menjawab soalan guru berdasarkan pemahaman mereka. 5) Guru menerangkan tajuk pembelajaran pada hari ini.

BBM : Lagu.

Aktiviti penjanaan idea.

Strategi pengajaran : Belajar cara belajar.

Penerapan nilai : Kerjasama.

Langkah 1 (10 minit)

Pengenalan kepada : Penanda buku alat untuk menanda

1) Guru menunjukkan contoh gambar kartun dan contoh penanda buku di hadapan kelas. 2) Guru menunjukkan jenis-jenis

BBM : Contoh gambar kartun, contoh garisan dan contoh penanda buku.

Pengenalan kepada tajuk pembelajaran kepada murid

halaman buku. Contoh gambar kartun :

garisan yang boleh digunakan untuk menghasilkan sesuatu karya. 3) Murid melihat contoh yang ditunjukkan oleh guru. 4) Guru menerangkan tentang penanda buku kepada murid di hadapan kelas.

Penerapan nilai : Kerjasama.

Contoh penanda buku :

5) Murid mendengar penerangan yang diberikan oleh guru. 6) Murid melihat contoh hasil karya yang ditunjukkan oleh guru.

LANGKAH/ MASA

ISI KANDUNGAN

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU & MURID

STRATEGI P&P / ABM/ NILAI

Contoh garisan :

Langkah 2 (10 minit)

Edaran alat dan bahan serta tunjuk langkah-langkah bagi menghasilkan penanda buku.

Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan penanda buku. Murid melihat dan mendengar penerangan guru. Guru mengedarkan alat dan bahan kepada setiap kumpulan. Guru menunjukkan langkah untuk menghasilkan penanda buku. Murid mendengar arahan serta melihat langkah-langkah yang ditunjukkan oleh guru.

BBM : Kertas tunjuk langkah, contoh gambar kartun, contoh garisan dan contoh penanda buku.

Edaran alat, bahan dan tunjuk langkah bagi menghasilkan penanda buku. Langkah-langkah: 1.Gunting kertas mengikut garisan yang telah disediakan. 2. Lipat kertas sehingga menjadi bentuk segi empat. 3. Gamkan kertas pada bahagian yang telah dilipat. 4. Lukis dan hias lipatan kertas agar menjadi rupa kartun yang diingini.

Alat dan bahan : Kertas lukisan, oil pastel, gunting.

Penerapan nilai : Kerjasama.

Strategi pengajaran: Belajar cara belajar.

Langkah 3 (30 minit)

Proses karya oleh murid di dalam kelas. Murid melaksanakan aktiviti

1) Murid melaksanakan aktiviti di dalam kelas. 2) Guru memantau sambil membantu murid yang memerlukan bantuan semasa menyiapkan karya tersebut. 3) Murid mendengar arahan guru dan menghasilkan penanda buku.

Alat dan bahan : Gunting, gam dan pensel warna

Pelaksanaan aktiviti oleh murid.

mengikut langkah yang ditunjukkan oleh guru.

Strategi pembelajaran: Konstruktivisme.

KBKK : Menjana idea untuk menggunakan garisan dan warna yang menarik.

Penerapan nilai : Kerajinan

LANGKAH/ MASA

ISI KANDUNGAN

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU & MURID

STRATEGI P&P / ABM/ NILAI

Penutup (5 minit)

1) Dendangan semula lagu Spongebob Squarepant.

1) Guru meminta beberapa orang murid ke hadapan untuk membuat ulasan karya.

Penerapan nilai : Kerjasama dan kebersihan.

Apresiasi dan rumusan.

2) Sesi apresiasi dan penilaian. Menghasilkan penanda buku bertemakan watak kartun kegemaran. Mempelbagaikan penggunaan garisan serta warna yang menarik di dalam karya.

Penilaian dibuat berdasarkan tiga tahap iaitu : Baik Sederhana Lemah Hasil karya murid. .

2) Murid membuat ulasan di hadapan kelas. 3) Murid diminta untuk mengemaskan meja dan alatan serta bahan yang telah digunakan.

Anda mungkin juga menyukai