Anda di halaman 1dari 8

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK

Jalan Bakam
98000 MIRI
SARAWAK
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN AMBILAN JANUARI 2013
PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH
MODUL 3: MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
TAJUK :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (TIUPAN) TAHUN 6 KREATIF

Disempurnakan Oleh:
NAMA PELATIH
SHIRLEY ANAK EMPEN

ANGKA GILIRAN
2013021340089
Dibimbing Oleh:

GURU PENYELIA
PENGAJIAN
TARIKH MENGAJAR

HAMISAH BT. HJ. LAMAT

:
:

PRPSV5
17 APRIL 2015 (JUMAAT)

N0. KAD PENGENALAN


920824-13-5904

MODUL 2: MEMBUAT CORAK DAN REKAAN


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TAHUN 6 KREATIF
Tahun
Modul
Aktiviti
Tema
Tajuk
Masa
Media

:
:
:
:
:
:
:

6 Kreatif
Bidang Mencorak Dan Membuat Rekaan
Tiupan (corak tidak terancang)
Objek Buatan Manusia
Warna-Warni Batik
8.10 a.m. - 9.10 a.m. (1 jam)
Alat:

Straw

Bahan:

BBM
EMK

Kertas lukisan
Warna air
Gunting

: Contoh-contoh hasil karya teknik percikan dan tiupan.


: Kreativiti dan Inovatif

STANDARD KANDUNGAN
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa, warna, dan
harmoni yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan, objek buatan manusia, dan
karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan.
2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan teknik dalam membuat corak.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam
membuat corak.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN
1

Persepsi Esetetik

Murid dapat menyatakan unsur ruang, warna serta


imbangan pada corak rekaan.

Unsur seni
1
2

Ruang nyata dan tampak


Prinsip rekaan

Warna primer (kuning, biru merah)

1
2

Aplikasi seni

Harmoni penggunaan corak yang teratur.


Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni
visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan

corak teknik tiupan.


Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

1
1
2
2

Alat - straw
Bahan - kertas lukisan, warna air
Mengetahui pengunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan

karya.
1
Ekspresi kreatif

Teknik tiupan (basah atas kering)


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, kefahaman media, serta kemahiran proses dan

1
2
3

teknik dalam penghasilan corak tiupan.


Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
Mengaplikasikan proses dan teknik tiupan dalam penghasilan corak
Menggunakan bahasa seni visual: rupa, warna, dan harmoni dalam

penghasilan karya
Apresiasi seni
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri

dan rakan berpandukan bahasa seni visual.


1
Mempamerkan karya yang dihasilkan.
2
Menceritakan karya sendiri secara lisan.
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1 Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni
visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan karya seni
menggunakan teknik tiupan.
STANDARD PEMBELAJARAN

Rujuk gambar Proses

PERSEPSI ESTETIK

Mencetak Corak Pada Baju.

(10 minit)
Guru

menunjukkan

ILUSTRASI AKTIVITI

gambar

penghasilan corak pada baju

CATATAN

STANDARD PEMBELAJARAN
batik.

ILUSTRASI AKTIVITI

Guru bersoal jawab berkenaan


gambar tersebut.
Guru
contoh

menunjukkan
corak

contoh-

menggunakan

teknik tiupan.
Corak Batik
Guru berinteraksi dengan murid
tentang

bahasa

seni

visual

seperti rupa, bentuk dan warna

Corak Batik

Proses Penghasilan

APLIKASI SENI
(Perkembangan 10 minit)
Guru berinteraksi dengan murid
tentang jenis-jenis media yang

Bahan bahan:

CATATAN

STANDARD PEMBELAJARAN
sesuai untuk membuat corak
teknik tiupan.

ILUSTRASI AKTIVITI
1. Warna air
2. Pelaka
3. Cat tempera

CATATAN

Guru menerangkan senarai alat


dan

bahan

yang

diperlukan

untuk menghasilkan corak batik


menggunakan teknik tiupan.
Guru

menunjuk

menghasilkan

cara

corak

bagi
teknik

Langkah 1
Campurkan cat air
dengan sedikit air.
Langkah 2
Titiskan (1 titisan) cat air
ke atas kertas lukisan.

tiupan terlebih dahulu.


Guru

membuat

demonstrasi

cara menghasilkan batik melalui

Langkah 3
Tiupkan cat air yang telah
dititiskan dengan
mengunakan straw
(pelbagai arah tiupan).

carta alir.
Langkah 4
Ulang langkah 2,
menggunakan warna
yang berlainan.

Strategi

Berpusatkan
murid.

EKSPRESI KREATIF
(Perkembangan 25 minit)
Guru memberi arahan kepada

STANDARD PEMBELAJARAN
murid mula menghasilkan batik

ILUSTRASI AKTIVITI

CATATAN

menggunakan teknik tiupan.


Guru sebagai pembimbing.
Langkah 1

Murid melukis
menggunakan krayon
mengikut garisan yang
telah dilukis pada kertas

lukisan.
Kemudian murid diminta
menguntingkan bentuk
baju tadi sebelum mula
mewarnakan serta
mencorakannya
menggunakan teknik
tiupan.

Langkah 2

Murid mewarna
permukaan baju batik
tadi dan meniup warna
yang diletakan dengan
corak yang menarik

mengikut kreativiti murid


Ulang langkah di atas

Murid

dengan menggunakan

corak

warna yang berbeza.

dijadikan corak pada baju

menyatakan
tiupan

yang

hasil
boleh

batik dan produk lain seperti,


kain batik, seluar pendek dan
APRESIASI SENI VISUAL
(10 minit)

Murid

mempamerkan

hiasan sarung bantal.

Unsur seni
Prinsip
rekaan.

STANDARD PEMBELAJARAN
ILUSTRASI AKTIVITI
hasil
kerja
dan Merumuskan
tajuk
dan

CATATAN

menyatakan hasil karya menerapkan nilai.

sendiri serta rakan.


Guru membuat penilai
terhadap

hasil

karya

murid.

PENUTUP
(5 Minit)
Guru mengulangi tajuk pada
hari ini dan menerapkan nilai
murni yang bersesuaian.

REFLEKSI

Nilai:

Tolong-

menolong.
Menghargai
warisan.

Disemak oleh Guru Pembimbing


Catatan:

Disemak oleh Pensyarah Pembimbing


Catatan:

Tandatangan :

Tandatangan :

Nama

Nama

Tarikh

Tarikh