Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 5 TARIKH MASA TAHUN BIL.

MURID TEMA TAJUK PENGETAHUAN SEDIA ADA : : : : : : : 10 April 2013 12.00 1.00 tengah hari 5 Dedikasi 36 orang Menyiasat Daya dan Tenaga Tenaga Murid murid telah mengetahui sumber tenaga dan jenis-jenis tenaga pada pembelajaran yang lepas HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir pembelajaran, murid dapat 1. menyatakan apakah tenaga yang boleh diperbaharui dengan tepat 2. menyatakan apakah tenaga yang tidak boleh diperbaharui dengan tepat 3. memberi dua daripada empat contoh tenaga yang boleh diperbaharui dengan betul 4. memberi dua daripada empat contoh tenaga yang tidak dapat diperbaharui dengan betul KEMAHIRAN PROSES SAINS KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN KRITIS NILAI : yakin pada diri sendiri, berfikir secara rasional, semangat ingin tahu, bersyukur : : memerhati, berkomunikasi, membanding beza, membuat gambaran mental, membuat kesimpulan menganalisis, menghubungkait, menjana idea

SUMBER P&P

LCD, persembahan power point, kad imbasan, kad bertulis, lembaran kerja

FASA / MASA

ISI KANDUNGAN

STRATEGI / AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

ULASAN / CATATAN

Orientasi (5 Minit)

a) Kad imbasan tentang bentukbentuk tenaga yang dapat boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui Murid memberi pelbagai jawapan

Murid diminta untuk memerhatikan kad imbasan bergambar yang menunjukkan bentuk-bentuk tenaga

KPS : memerhati KBKK : menganalisis, menghubungkait Nilai : berfikir secara rasional Sumber P&P : kad imbasan

Murid memberi respon terhadap pertanyaan guru - Apakah yang dapat diperhatikan dalam kad

b) Guru memperkenalkan kata kunci atau istilah penting - Tenaga yang boleh diperbaharui = Tenaga yang dapat diganti apabila habis digunakan - Tenaga yang tidak boleh diperbaharui = Tenaga yang tidak dapat diganti apabila kehabisan

imbasan tersebut? - Apakah perkaitan antara gambar dalam kad tugasan dengan tajuk yang akan diajar. Guru menampalkan kad imbasan yang menunjukkan kata kunci atau istilah penting dalam pembelajaran pada hari ini

Pencetusan Idea (10 Minit)

a) Sesetengah tenaga boleh diperbaharui dan ada sesetengah tenaga tidak boleh diperbaharui

KPS : Murid diperkenalkan istilah boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Guru bertanyakan soalan ringkas - Adakah tenaga boleh diperbaharui? berkomunikasi, membanding beza KBKK : menjana idea, Nilai : semangat ingin tahu

b) Tenaga yang boleh diperbaharui - Angin - Surian - Biojisim - Angin

- Berikan contoh tenaga yang tidak boleh diperbaharui Murid memberi contoh-contoh tenaga yang boleh diperbaharui Murid memberi contoh-contoh tenaga yang tidak boleh diperbaharui

c) Contoh tenaga yang tidak boleh diperbaharui - Gas Asli - Tenaga Nuklear - Petroleum - Arang Batu Penstrukturan Semula Idea (20 Minit) a) Tenaga yang boleh diperbaharui = Tenaga yang dapat diganti apabila habis digunakan Guru memberi penerangan tentang kata kunci atau istilah penting yang ditampal di papan putih KPS : memerhati, berkomunikasi

b) Tenaga yang tidak boleh diperbaharui = Tenaga yang tidak dapat diganti apabila kehabisan

Guru menerangkan bentuk-bentuk tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui kepada murid

KBKK : menganalisis, menghubungkait Nilai :

c) Contoh mengingat tenaga yang boleh diperbaharui

Murid diberi formula ringkas untuk mengingat contoh-contoh tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui

tenaga amat berguna dalam kehidupan Sumber P&P :

1. Angin = Angan-angan 2. Suria = Suzana 3. Biojisim = Bio jadi 4. Air = Artis

Murid memahami dan dapat mengikuti formula persembahan power unuk mengingat sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan tidka boleh diperbaharui point

d) Contoh sumber yang tidak boleh diperbaharui

1. Gas Asli = GArangnya 2. Tenaga Nuklear = Teacher Nak 3. Petroleum = Pergi 4. Arang Batu = Amerika Benua Aplikasi Idea (20 Minit) a) Jadual pengelasan Guru memberikan kad yang bertulis contohcontoh tenaga yang boleh diperbaharui dan KPS : membuat gambaran

Tenaga yang boleh diperbaharui

Tenaga yang tidak boleh diperbaharui

tenaga yang tidak boleh diperbaharui kepada murid secara rawak Murid dikehendaki menampal kad tersebut di dalam jadual pengelasan di papan putih Guru berbincang dengan murid jawapan yang ditampal di papan putih Guru membetulkan jawapan murid. Murid diberikan latihan pengukuhan yang berkaitan dengan tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui

mental KBKK : menganalisis, menghubungkait Nilai : berfikir secara rasional Sumber P&P : kad bertulis, lembaran kerja

b) Lembaran kerja berkaitan dengan tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui

Refleksi (5 Minit)

Kognitif : a) Murid-murid tahu apa yang dimaksudkan dengan tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui b) Murid-murid dapat menyenaraikan tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui

Guru membimbing murid dengan mengemukan beberapa soalan Contoh soalan - Apakah tenaga yang boleh diperbaharui? - Apakah tenaga yang tidak boleh diperbaharui?

KBKK : membuat kesimpulan Nilai : yakin pada diri sendiri, bersyukur atas nikmat yang diberikan

Murid membuat kesimpulan dengan bimbingan guru

Sosial : Murid-murid membantu sesama rakan dalm kumpulan berkaitan dengan tpik ini