Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATA PELAJARAN KELAS TEMA/TAJUK TAJUK MASA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN

: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI : 2 BESTARI : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI : ASAS TEKNOLOGI : 60 minit (2 waktu) : 5.1 : 5.1.3, 5.1.4 : Di akhir pembelajaran murid dapat :i.
ii.

Menyatakan lima bentuk asas binaan dengan tepat. Menentukan dan memilih komponen dengan betul berdasarkan manual bergambar. Memasang tiga set binaan berdasarkan manual bergambar dengan betul. : Kreativiti dan inovasi.

iii.

ELEMEN MERENTASI KURIKULUM (EMK) KEMAHIRAN PROSES SAINS KEMAHIRAN MANIPULATIF

: Pemerhatian, eksperimen, berkomunikasi : Mengguna dan mengendalikan alatan dan bahan dengan betul. : Menghargai sumbangan sains dan teknologi. : Model binaan, set binaan lego, manual bergambar, lembaran kerja. : Murid boleh membina set binaan berpandukan manual bergambar.

NILAI MURNI BAHAN BANTU MENGAJAR

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

FASA PENGAJARAN 1. PERSEDIAAN Memerhati Menyoal

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN KOMUNIKASI

1) Guru menunjukkan model a) binaan. ( Binaan kereta, lori, rumah). Apakah bentuk-bentuk asas yang boleh kamu lihat pada model 2) Guru bersoal-jawab dengan murid binaan ini? tentang binaan berpandukan manual b) Bagaimanakah binaan ini bergambar. dihasilkan? 3)Guru menerangkan binaan model c) Adakah kamu dapat mencantumkan binaan ini tanpa dengan penggunaan manual menggunakan manual bergambar. bergambar?

2. IMAGINASI Meneroka Meramal Merancang 1)Murid menentukan dan memilih komponen set binaan. 2) Murid menentukan langkahlangkah bagi membina set binaan berdasarkan manual bergambar.

3. PERKEMBANGAN -Menguji hipotesis. .

11 1) Murid dibahagikan dalam bentuk kumpulan. 2) 2) Murid berkumpulan memulakan pemasangan set binaan dengan berpandukan manual bergambar dengan langkah-langkah yang tertentu. 3) 3) Guru sebagai fasilitator.

Apakah yang anda dapat perolehi dari aktiviti berkumpulan yang dilakukan?

Guru menyuruh murid supaya rujuk manual bergambar.

4. Tindakan

1) 1) Setiap kumpulan menunjukkan

hasil binaan dan membentangkan hasil dapatan dalam membina binaan Bolehkah anda jelaskan? berdasarkan manual bergambar. Se 2) Setiap murid diberi lembaran kerja dan diminta menyiapkannya dalam masa yang ditetapkan.

Apakah objek yang anda dapat dihasilkan?

Refleksi

Seramai 35 orang murid dapat mencapai objektif i dan ii. Selain itu,30 orang murid sahaja dapat mencapai ojektif iii manakala 5 orang murid sukar untuk memahami dan mengikuti langkah berdasarkan manual bergambar.Oleh itu, muridmurid tersebut dibimbing oleh guru.