Anda di halaman 1dari 2

UJIAN KEMAHIRAN KAWAD KAKI ASAS

KURSUS & PERKHEMAHAN TKRS PERINGKAT NEGERI KEDAH

Nama Peserta :
Sekolah

:
KRITERIA YANG DIUJI

1.
2.
3.

PAKAIAN
MELAPOR
DOA MASUK BARIS

4.

KAWAD STATIK

5.

4.1 Kanan Lurus


4.2 Senang Diri
4.3 Sedia
4.4 Buka Dan Tutup Barisan
4.5 Bergerak Ke Kanan
4.6 Bergerak Ke Kiri
4.7 Menghadap Kebelakang
4.8 Menghadap Kehadapan
KAWAD DINAMIK
5.1 Berjalan/Berhenti
5.2 Tukar Langkah Masa Berjalan
5.3 Hormat Ke Hadapan Hormat
5.4 Hormat Selaku Terima Sijil
5.5 Berpusing Semasa Berjalan
JUMLAH KESELURUHAN

Nama Penguji

Tandatangan Penguji

Tarikh

MARKAH
Maksimum
Ujian

10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10

10
10
10
160