Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN
TARIKH / HARI
BIDANG
STANDARD
KANDUNGAN

KELAS
MASA
TAJUK

STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

AKTIVITI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
(PdP)

BAHAN BANTU
BELAJAR (BBB)

BUKU TEKS
MODUL
POWER POINT

INTERNET
PROJEKTOR
MODEL

RADIO/TV
BUKU CERITA
BUKU LATIHAN

ELEMEN
MERENTAS
KOKURIKULUM
(EMK)

KREATIVITI DAN
INOVASI
PENDIDIKAN
ALAM SEKITAR

BAHASA
PATRIOTISME
SAINS DAN
TEKNOLOGI

TMK
KEUSAHAWANAN
NILAI MURNI

PETA BULATAN
PETA DAKAP

PETA BUIH
PETA AIR

PETA BUIH
BERGANDA
PETA PELBAGAI
ALIR

PETA
POKOK
PETA T

LEMBARAN
KERJA
HASIL KERJA

PEMERHATIAN
KUIZ

LISAN
TUGASAN

PROJE

KBAT/ i-THINK

PENILAIAN
(PdP)

LAIN-LA
______
______

REFLEKSI

/ .. orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan.
/ .. orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan dib
latihan pemulihan.
CATATAN :