Anda di halaman 1dari 326

Muka surat 1 / 326

A Instalasi Sistem HeadCount Ke Dalam Komputer


1 Masukkan CD yang dibekalkan kepada anda.
2 Buka CD tersebut dan right clik pada ikon Sistem Markah.
3 Pilih Copy.
4 Tutup tetingkap tersebut.
5 Klik pada My Computer.
6 Right klik pada hardisk yang anda hendak salin sistem headcount ini, contohnya hardsisk C.
7 Klik Paste.
8 Sekarang sistem telah sedia untuk digunakan.

B Menyediakan fail Sistem Headcount.


Katakan anda hendak menyediakan Sistem Headcount untuk tingkatan 5.
1 Klik pada My Computer.
2 Dwiklik pada hardisk C.
3 Dwiklik pada Sistem Markah\Master\Sistem Headcount.
4 Dwiklik pada fail Sistem Headcount T5.
5 Apabila fail dibuka, jika dialogbox Disable Macros/Enable Marcros/More Info dipaparkan, klik Enable Marcros.
6 Baca mesej yang dipaparkan dan klik OK.
7 Klik File, Save As, taipkan nama fail (contoh: C:\Sistem Markah\T5\2007\Sistem Headcount T5 2007) dan klik save.
Nota: Sila pastikan di mana anda simpan fail ini.

C Langkah 1 - Menyediakan Maklumat Asas


Bagi sekolah yang TIDAK menggunakan Sistem Markah sila ikut cara berikut.
1 Buka fail yang anda buat di langkah 7 bahagian B di atas.
2 Menu Utama seperti berikut akan dipaparkan.

3 Pada Menu Utama, klik butang Ke Setup.


Muka surat 2 / 326

4 Paparan seperti berikut akan dipaparkan.

5 Taipkan Maklumat-maklumat pada helaian Setup ini.


i Taipkan Tahun
ii Pilih Tingkatan
iii Taipkan Nama-nama Ujian/Peperiksaan. Satu tahun maksimum 5 kali. Jika setahun hanya 4 kali, peperiksaan 5 dikosongkan.
iv Ubah julat Markah 1 dengan mengubah markah Minimum setiap gred. Markah maksimum akan berubah secara automatik.
Anda juga boleh menggunakan julat Markah 2 jika ujian/peperiksaan yang berlainan menggunakan julat markah yang berlainan.
v Skrol ke bawah untuk kenalpasti kod mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah anda.
vi Skrol balik ke atas dan padamkan semua kod mata pelajaran kecuali kod BM.
vii Taipkan kod MP mengikut susunan sekolah anda.
viii Pada tempat Proses Mengikut Julat Markah, taipkan 1 jika mengikut julat 1 dan taipkan 2 jika mengikut julat 2.
ix Skrol ke bawah dan pada tempat Nama Kelas, taipkan semua kelas dalam tingkatan yang anda sedang buat.
Contoh: Jika anda sedang buat untuk tingkatan 5, dan jika tingkatan 5 ada 6 kelas, taipkan nama kelas keenam-enam kelas tersebut.
No Kelas akan diberi secara automatik.
x Taipkan nama-nama guru tingkatan pada tempat Nama Guru Kelas.
xi Skrol ke bawah dan pada tempat Pilihan OTI, taipkan 1 jika pep tersebut digunakan sebagai OTI 1 dan
taipkan 2 jika pep tersebut digunakan sebagai OTI 2. Bagi ujian /pep yang bukan merupakan OTI, taipkan x.
Nama Ujian adalah sama seperti yang anda set di sebelah atas. Jika hendak ubah sila ubah di sebelah atas.

xii Pada "Proses Mengikut Julat Markah", taipkan 1 jika mengikut julat 1 (di atas), 2 jika mengikut julat 2 dan 3 jika mengikut julat TOV/ETR.
xiii Setelah semua subjek telah dikemaskini, klik butang "Tukar Mata Pelajaran" yg terdapat di bahagian atas.

6 Pada skrin helaian masuk markah, isikan semua maklumat asas bagi setiap pelajar iaitu
i Rujukan Kelas, mengikut no bil dalam senarai kelas.
ii Nama Pelajar
iii Nombor Daftar pelajar (bukan wajib)
iv Nama Kelas: Taipkan nama kelas
Muka surat 3 / 326

v Jantina: Taipkan 1 jika lelaki, taipkan 2 jika perempuan.


vi Bangsa: Taipkan 1 utk Melayu, 2 utk Cina, 3 utk India dan 4 utk lain-lain bangsa.
vii No Kelas Ujian 1: Taipkan no kelas seperti yang dipaparkan pada baris kedua di atas.
7 Selepas taipkan semua markah, klik save dan klik butang Menu Utama.

Bagi sekolah yang menggunakan Sistem Markah sila ikut langkah seperti berikut:
1 Anda hanya perlu lakukan seting pada helaian setup dengan mengikut bahagian C prosedur 5 xi-xii di atas dan kemudian
mengikut cara 1 dalam langkah memasukkan markah TOV seperti di bawah.

Langkah 2 - Memasukkan nama guru subjek


1 Pada Menu Utama, klik butang "Senarai Nama Guru Subjek".
2 Taipkan nama guru subjek pada ruangan berkenaan.
3 Taipkan juga nama panitia pada baris teratas.
Nota: Pastikan nama panitia adalah betul. Nama Panitia boleh diubah mengikut Nama Panitia sekolah masing-masing.

Langkah 3 - Memasukkan Rekod Keputusan SPM/PMR


1 Pada Menu Utama, klik butang Rekod keputusan SPM/PMR dan cari subjek anda.
2 Nama Subjek pada helaian ini boleh diubah mengikut susunan subjek yang ditawarkan di sekolah anda. Sila taipkan nama subjek
mengikut susunan subjek yang ditawarkan di sekolah anda. Jika anda hendak, susunan tidak sama dengan susunan sekolah pun boleh.
3 Jika subjek anda belum ada lagi, sila taipkan subjek baru anda.
4 Taipkan rekod keputusan SPM tahun-tahun lepas.
Nota: Taipkan sekurang-kurangnya satu tahun.
5 Taipkan x pada kolum Tahun Terbaik untuk tahun terbaik yang mana anda akan gunakan sebagai rujukan untuk ETR.
6 Untuk mencetak, highlight pada subjek yang anda hendak cetak, kemudian klik butang "Cetak Highlight".
7 Anda juga boleh cetak rumusan untuk semua subjek dengan klik pada butang "Cetak Rumusan".
8 Untuk lihat rumusan, sila skrol ke bahagian bawah.
Nota: Jika keputusan sesuatu subjek tidak ditaipkan, maka ia tidak dipaparkan pada borang HC1. Anda boleh taipkan kemudian.

Langkah 4 - Memasukkan Markah TOV


Terdapat 2 cara.
Cara 1 (Cara ini digunakan jika anda tidak menggunakan Sistem Markah/Sistem HeadCount bagi tahun sebelumnya.)
1 Pada Menu Utama, Klik butang "Ke Markah TOV dan ETR".
2 Taipkan No Kelas TOV.
3 Taipkan Markah TOV bagi semua subjek yang diambil. Biasanya markah TOV ialah markah peperiksaan akhir tahun bagi tahun
sebelumnya. Kosongkan jika pelajar tersebut tidak ambil subjek itu.
Contoh, utk tingkatan 5, TOV ialah markah peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 nya;
utk tingkatan 3, TOV ialah markah peperiksaan akhir tahun tingkatan 2 nya.
4 Setelah taipkan semua markah, klik Save untuk simpan data yang anda taipkan.

Cara 2 (Cara ini digunakan jika anda menggunakan Sistem Markah/Sistem HeadCount bagi tahun sebelumnya.)
Berikut ialah contoh untuk menyediakan TOV dari sistem markah/sistem headcount T4.
1 Buka fail yang anda telah buat dalam langkah 7 bahagian B di atas (atau dari tempat lain yang mengandungi fail sistem headcount).
2 Pada Menu Utama, klik butang "Import Data".
3 Buka fail Sistem Markah yang mengandungi data markah semua peperiksaan bagi semua kelas T4 tahun sebelumnya .
4 Setelah data telah diimport, perbetulkan maklumat Tahun, Tingkatan, nama-nama peperiksaan, nama-nama kelas dan nama guru tingkatan.
5 Semak maklumat-maklumat lain yang terdapat pada helaian setup ini dan perbetulkan jika perlu.
Nota: Jika anda menggunakan sistem headcount sebagai fail Markah sahaja untuk sistem markah, sila ikut cara berikut.
Langkah 1-5 diganti dengan langkah berikut: Buka fail Sistem Headcount T4, Klik File, save as, namakan fail tersebut dengan
nama baru (contoh: Sistem Markah HC T5 2008). Kemudian perbetulkan maklumat Tahun, Tingkatan, nama-nama peperiksaan,
nama-nama kelas, nama guru tingkatan dan maklumat-maklumat lain jika perlu.
6 Klik butang Ke Masuk Markah, perbetulkan nama kelas (Cth 4SC1 menjadi 5SC1) dan nombor kelas Ujian1 jika ada perubahan.
7 No kelas yang bertanda B hendaklah diubah kepada no kelas di mana pelajar itu ditempatkan.
8 Jika ada pelajar baru, sila taipkan namanya di bahagian bawah. Pastikan no kelas diisi mengikut no kelas pelajar itu ditempatkan.
9 Pelajar yang telah berhenti hendaklah dipadamkan dengan menghighlight semua maklumatnya dari rujukan kelas sehingga ke hujung
(sehingga markah TOV/ETR) dan tekan kekunci "Delete". Baris kosong boleh dihilangkan dengan menekan butang "Susun Ikut Kelas".
Muka surat 4 / 326

10 Markah TOV boleh dipindahkan ke rungan TOV seperti berikut.


i Klik butang "Ke Ujian Ke ?", taipkan 7 dan klik OK.
ii Klik butang "Import TOV Dari Keputusan Tahun Sebelum"(butang ini terletak di sebelah atas) dan ikut arahan yang dipaparkan.
iii Sekarang markah TOV telah dipindahkan. Markah TH hendaklah digantikan dengan markah yang sepadan.
iv Setelah markah TOV telah dipindahkan, klik butang "Hapus Markah" untuk menghapuskan markah peperiksaan T4 dan
supaya boleh boleh digunakan untuk memasukkan markah peperiksaan atau ujian bagi T5 kelak.

Langkah 5 - Cara Untuk Memasukkan Markah ETR


Terdapat berbagai cara untuk mengisi markah ETR. Anda boleh guna mana-mana cara.

Cara 1
1 Dapatkan markah ETR yang ditentukan oleh guru subjek masing-masing dan taipkan markah-markah tersebut.

Cara 2
1 Setelah semua markah TOV telah ditaipkan, pada menu utama, klik butang HC2 dan pilih subjek anda.
2 Cetak senarai nama yang mengandungi markah TOV yang disusun mengikut urutan markah menurun dengan cara klik pada butang
"Cetak Ikut TOV".
3 Bincang antara ahli dalam panitia dan tentukan markah ETR bagi setiap pelajar kemudian taipkan markah ETR tersebut dalam
ruangan ETR setaip pelajar.

Cara 3
1 Dengan klik pada butang "Auto ETR" yang terletak di bahagian atas bagi subjek anda, taipkan jumlah markah yang anda hendak
tambahkan kepada setiap pelajar dan klik OK.
Peringatan: Apabila anda klik butang ini, semua markah yang anda taipkan sebelum ini akan dipadamkan dan tidak dapat dikembalikan.

Cara 4
1 Pada Menu Utama, klik pada butang "Borang HC1".
2 Cari subjek anda. Pastikan nama singkatan subjek sama dengan nama penuh subjek. Jika tidak sama, taipkan kod yang betul di
petak berwarna kuning di depan nama singkatan subjek. (Kod boleh diperolehi pada helaian rekod keputusan SPM/PMR)
3 Dengan merujuk pada rekod 5 tahun terdekat PMR/SPM bagi subjek anda, taipkan bilangan pelajar bagi setiap gred (Borang HC1).
4 Pastikan bilangan yang ditaipkan ada peningkatan. Pastikan peratus lulus dan GP juga ada peningkatan biasanya 3%.
5 Cetak borang HC1 ini dengan klik pada butang "Cetak Subjek Pilihan" atau salin bilangan setiap gred.
6 Klik pada butang "Ke Menu Utama" dan kemudian klik pada butang "Ke Markah TOV dan ETR".
7 Contohnya jika terdapat 10 orang pelajar mendapat 1A, 15 orang mendapat 2A dan seterusnya, klik pada butang "Susun Ikut TOV".
8 Pilih subjek anda, dan sekarang semua pelajar telah disusun mengikut markah TOV secara menurun.
9 Oleh kerana terdapat 10 orang pelajar mendapat gred 1A, maka taipkan markah ETR bagi 10 orang yang teratas itu supaya markah
mereka jatuh dalam julat 1A dan markah bagi 15 orang yang berikut jatuh dalam julat 2A dan seterusnya.
10 Setelah semua markah ETR telah diisikan simpan data anda dengan menekan butang Save atau ikon disket .
Nota: Dengan cara ini, susunan pelajar akan mengikut markah TOV. Anda boleh kembalikan susunan pelajar seperti sediakala dengan
menyusun semula mengikut rujukan kelas dengan klik pada butang "Susun Semula Ikut Rujukan/Jantina".
11 Untuk memastikan bilangan pelajar yang mendapat gred-gred tertentu sejajar dengan target pada borang HC1 yang dicetak tadi,
klik pada butang "Ke Menu Utama" dan kemudian klik pada butang "Borang HC1" sekali lagi. Klik pada butang
"ETR Mengikut Data ETR yang ditaipkan" dan bandingkan bilangannya dengan borang HC1 yang anda telah cetak tadi.
Jika bilangannya tidak betul, sila perbetulkan markah-markah ETR dengan mengulangi langkah 6-10.
Muka surat 5 / 326

Langkah 6 - Mencetak Borang HC1


1 Pada Menu Utama, klik butang HC1.
2 Pada nama subjek, pastikan nama singkatan subjek adalah sama dengan nama penuh subjek. Nama singkatan subjek adalah mengikut
nama bagi markah TOV/ETR yang ditaipkan. Nama penuh adalah mengikut nama subjek pada helaian rekod SPM/PMR.
Jika nama singkatan dan nama penuh tidak sama, klik pada butang rekod SPM/PMR, pastikan kod MP tersebut dan kembali ke
helaian HC1, taipkan kod MP tersebut pada sel di depan singkatan MP (sel berwarna kuning).

3 Taipkan bilangan pelajar yang akan mendapat gred 1A, 2A, 3B …. 9G(SPM)/A, B, C, D, E (PMR) (Sel yang berwarna kuning).
4 Klik butang Cetak Subjek Pilihan untuk cetak hanya satu subjek yang anda pilih atau butang Cetak Semua untuk cetak semua subjek.
Nota: Jika anda hendak bilangan pelajar yang mendapat gred-gred tertentu mengikut markah ETR yang anda taipkan, klik pada butang
"ETR Mengikut Data ETR yg ditaipkan". Perhatian: Dengan klik pada butang ini, data yang anda taipkan pada sel kuning akan dipadamkan
dan tidak dapat dikembalikan.
5 Klik save untuk simpan data anda.
6 Klik butang Menu Utama.

Langkah 7 - Mencetak Borang HC2


1 Pada Menu Utama, klik butang HC2.
2 Taipkan 1 jika anda hendak melihat borang HC2 untuk subjek BM, 2 jika BI dsb. Kemudian klik OK.
3 Lihat sama ada markah TOV dan ETR yang dipaparkan itu betul, juga pastikan nama subjek anda adalah betul.
4 Jika markah tidak betul, sila perbetulkan pada helaian masuk markah TOV/ETR. Jika subjek bukan subjek yang dikehendaki klik butang
"Pilih Subjek".
5 Klik pada butang Cetak Semua atau Cetak Ikut Kelas. Anda boleh klik butang Susun mengikut TOV atau ETR dahulu sebelum anda cetak.
Nota: Jika anda belum taipkan markah ETR, sebelum cetak, klik butang susun mengikut TOV dan pelajar akan disusun mengikut susunan
markah TOV. Maka dari sini, secara kasarnya, jika dalam HC1, terdapat 10 orang mendapat A(PMR) atau 1A(SPM), maka 10 orang
yang teratas diberi markah dalam julat A (PMR)/ 1A (SPM), dan begitulah seterusnya utk gred yang lain kemudian isikan markah ETR.

Langkah 8 - Mencetak Borang HC3-1


1 Pada Menu Utama, klik butang HC3-1.
2 Taipkan no subjek yang dikehendaki dan klik OK.
3 Klik butang "Cetak Ikut Kelas" atau "Cetak Semua".
Nota: Markah OTI yang berwarna merah dan bergaris adalah markah yang belum mencapai markah OTI yang ditetapkan.
Apabila anda cetak borang HC1, dua jenis borang iaitu borang HC1-1(mengandungi markah) dan borang HC-2 (mengandungi
analisis gred) akan dicetak secara automatik.

Langkah 9 - Mencetak Borang HC3-2


Borang HC3-2 ialah bahagian akhir borang HC3 yang mengandungi analisis sahaja.
1 Pada Menu Utama, klik butang HC3-2.
2 Taipkan no subjek yang dikehendaki dan klik OK.
3 Klik Pilih Kelas, taipkan x untuk lihat analisis seluruh tingkatan/ taipkan no kelas yang dikehendaki untuk lihat analisis kelas yang berkenaan.
4 Klik butang Cetak. Anda juga boleh guna butang cetak ikut kelas.
5 Bandingkan ETR yang diperolehi (berdasarkan markah yang anda telah taipkan) dengan target panitia (HC1).
6 Jika bilangannya tidak sejajar dengan ETR panitia, pada Menu Utama, sila klik butang Ke Markah TOV dan ETR dan
ubahsuai markah ETR supaya sejajar dengan ETR panitia masing-masing.

Borang HC3-3
Nota: Borang HC3-3 ialah borang tambahan. Borang ini memberitahu kita apakah markah OTI1 dan OTI2 bagi setaip pelajar.
Anda boleh cetak helaian ini jika anda mahu.

Langkah 10 - Mencetak Borang HC4


1 Borang ini memberitahu kita markah TOV dan markah ETR bagi setiap mata pelajaran yang diambil oleh setiap pelajar.
2 Selepas semua markah bagi semua subjek telah ditaipkan, penyelaras bolehlah cetak borang ini.
3 Anda boleh cetak sekaligus ataupun cetak mengikut kelas.
Muka surat 6 / 326

Langkah 11 - Mencetak Borang HC5


1 Borang ini mengandungi analisis gred bagi semua mata pelajaran yang diambil oleh semua pelajar. Borang ini juga memberikan
maklumat GPMP dan GPT.
2 Untuk mencetak, anda boleh cetak cetak ikut kelas atau ikut tingkatan.
3 Untuk cetak ikut kelas, klik butang "Cetak Ikut Kelas".
4 Untuk cetak keseluruhan tingkatan, klik pada butang "Pilih Kelas", taipkan x dan kemudian klik pada butang "Cetak".

Langkah 12 - Mencetak Borang HC6


1 Borang ini ialah borang target bagi pelajar cemerlang. Susun Ikut ETR Kepujian
2 Selepas kita telah isi semua markah TOV dan ETR, maka kita boleh tentukan siapakah mereka yang akan Susun Ikut ETR Lulus
mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan SPM/PMR nanti. CetakHighlight
3 Sebelum anda mencetak, susun pelajar mengikut semua subjek ETR kepujian atau lulus dengan Cetak Semua HC4
menggunakan butang susun yang terdapat di sebelah kanan atas.
4 Selepas susun, jika anda masih tidak puas hati dengan susunan tersebut, anda masih boleh susun mengikut sususnan sendiri dengan
menaipkan nombor susunan anda sendiri pada tempat Susunan Sendiri dan kemudian klik pada butang "Susun Ikut Susunan Sendiri"
5 Borang ini mempunyai 2 format. Format 1 di mana markah TOV dibaris atas dan markah ETR dibaris bawah. Format 2 di mana
maklumat TOV di sebelah kiri dan maklumat ETR di sebelah kanan.
6 Untuk format 1, anda boleh paparkan markah TOV/ETR atau sebaliknya dengan klik pada butang "Papar Markah" atau
"Jangan Papar Markah".
7 Untuk mencetak, jika anda hendak cetak semua pelajar, klik pada butang "Cetak Semua HC4". Jika hendak cetak pelajar cemerlang
sahaja, highlight nama-nama pelajar bersama dengan maklumat lain yang hendak dicetak, kemudian klik butang "Cetak Highlight".

Langkah 13 - Mencetak Borang PM1


1 Selepas selesai setaip peperiksaan (OTI1 dan OTI2), borang PM1 perlu dicetak.
2 Sila mula sistem headcount, pada menu utama, klik butang PM1.
3 Klik pada butang "Pilih Subjek" dan pilih subjek anda.
4 Cucukkan pendrive panitia masing-masing, klik File, Save as, simpan fail ini ke dalam pendrive anda.
5 Keluar dari sistem headcount.
6 Serahkan pendrive kepada guru yang mengajar subjek tersebut untuk mengisi tindakan yang diambil terhadap setiap pelajar.
7 Sila cetak selepas anda sudah taipkan tindakan. Anda boleh guna butang "Cetak Ikut Kelas" atau "Cetak Highlight".
AMARAN:
Sekiranya anda telah taipkan tindakan guru dalam PM1 dan anda klik Butang "Pilih Subjek", segala ulasan yang anda taipkan akan
dihapuskan. Sila beritahu guru subjek bahawa mereka tidak dibenarkan klik butang "Pilih Subjek" dalam helaian PM1!!!

Langkah 14 - Mencetak Borang PM2


Selepas markah setiap ujian/peperiksaan telah dimasukkan, sila cetak borang PM2.

Langkah 15 - Mencetak Borang PM3


Borang ini adalah untuk kegunaan pentadbir sahaja. Pentadbir juga boleh guna borang sendiri. Borang ini adalah untuk kemudahkan
pentadbir sekiranya terdapat subjek yang berpencapaian kritikal. Anda boleh taipkan tindakan anda pada kawasan kuning sahaja.

Fungsi Baru Sistem Headcount


Anda boleh menggunakan sistem headcount untuk menyediakan senarai nama seperti berikut:
1 Taipkan maklumat rujukan kelas, nama pelajar, no daftar(bukan wajib), nama kelas, jantina, bangsa dan no kelas ujian 1 bagi semua
pelajar dalam kelas anda (anda tidak perlu susun pelajar, sistem akan susun untuk anda nanti).
Nota: Jika nama pelajar telah dipindahkan dengan cara save as atau melalui import atau secara copy-paste, anda hanya perlu
pastikan nama tingkatan dan no kelas pelajar-pelajar kelas anda adalah betul. Pelajar baru boleh ditambahkan di bawah dan
bagi pelajar yang telah berhenti, no kelas ditanda dengan B. Nama-nama pelajar yang telah berhenti akan dihapuskan nanti.
Perhatian: Pelajar berhenti hendaklah dihapuskan pada awal tahun sahaja, setelah markah ujian1 telah ditaipkan, nama mereka
hendaklah dikekalkan sehingga akhir tahun.
Penting: Anda tidak boleh drag and drop nama-nama pelajar sekiranya ada markah TOV/ETR di hujung helaian masuk markah ini.
2 Setelah semua maklumat asas telah diisi, klik butang "Sedia Senarai" dan ikut arahan yang dipaparkan. Cari senarai kelas anda
dengan skrol ke kiri atau kanan dan pastikan semua maklumat dalam senarai nama kelas anda adalah betul. Jika nama kelas,
tahun dan nama guru tingkatan tidak betul, betulkan maklumat ini di helaian setup. Nama ketua dan penolong ketua tingkatan
juga perlu dibetulkan dengan cara taipkan nama mereka atau guna kaedah taipkan = dan klik pada nama berkenaan.
Jika susunan pelajar tidak betul, ini menunjukkan anda telah salah taip maklumat jantina atau ada aksara kosong (space) di depan nama
pelajar tersebut. Sila kembali ke helaian masuk markah, perbetulkan maklumat yang salah dan ulangi proses tadi semula.
Muka surat 7 / 326

3 Untuk cetak senarai nama, sila klik butang "Cetak Senarai" dan taipkan nombor kelas anda.

4 Apabila anda kembali ke helaian masuk markah, susunan pelajar mungkin tidak mengikut susunan dalam senarai nama yang anda cetak.
Jangan panik, sila klik butang "Susun/Jana Rujukan Kelas" dan ikut arahan yang dipaparkan.
Nota:
Jika anda mengimport senarai nama dari tahun sebelumnya, untuk menghapuskan nama pelajar yang telah berhenti, highlight semua
maklumat bermula dari rujukan kelas sehingga markah-markah TOV/ETR pelajar tersebut dan tekan kekunci delete. Baris-baris
kosong boleh dihapuskan dengan cara tekan butang "Susun Ikut Kelas" dan taipkan 1 iaitu mengikut no kelas ujian1.

NOTA:
Borang-borang HC1, HC2, HC4, HC5, dan HC6 hanya perlu dicetak sekali sahaja iaitu pada awal tahun.
Borang HC3-1, HC3-2, PM1 dan PM2 perlu dicetak selepas taip-tiap peperiksaan(OTI1 dan OTI2).

Selamat Maju Jaya


Daripada HCChew
4.11.2007
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
9200 No Telefon: 04-4721422
KUPANG No Faks: 04-4721422
BALING Email: smkparitpanjang@ppdbalingsik.net

LAPORAN PEMANTAUAN PELAJAR TINGKATAN LIMA TAHUN 2010


NOMBOR SIRI: 1 NOMBOR SEKOLAH: KELAS: 5A
NAMA MURID: MOHD FAHAMIE AZIZAN
OTI1 OTI2

UJIAN PRESTASI 1

UJIAN PRESTASI 2

PERCUBAAN SPM
PERTENGAHAN
PEPERIKSAAN

PEPERIKSAAN
MARKAH OTI1

MARKAH OTI2
MARKAH TOV

MARKAH ETR

TAHUN

SPM
Mata Pelajaran

Bahasa Malaysia
Kesusasteraan Melayu
Ekonomi Asas 48 D 58 C+ 51 C 55 C+ 68 B+ 30 G 84 A
Menservis Motorsikal

Jumlah Markah: 48 58 51 55 68 30 84 -
Purata Markah: 48.00 58.00 51.00 55.00 68.00 30.00 84.00 -
Gred Purata:
Julat Markah: 3 3 3 3 1 1 1 -
Tandatangan Ibubapa/Waris Tandatangan Pelajar Tandatangan Guru Kelas Tandatangan Pengetua

………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………


MAT ZAINI ABDULLAH Khadri Mohd Salleh
Catatan: S=Tidak hadir dengan sebab; TH=Tidak hadir tanpa sebab. Pengetua
Jika markah digaris, ini bermakna anda belum mencapai markah OTI berkenaan.
Julat Markah 1: G=0-35,E=36-44,D=45-49,C=50-54,C+=55-59,B=60-64,B+=65-69,A-=70-79,A=80-89,A+=90-100
Julat Markah 2: G=0-35,E=36-44,D=45-49,C=50-54,C+=55-59,B=60-64,B+=65-69,A-=70-79,A=80-89,A+=90-100
Julat Markah 3: G=0-35,E=36-44,D=45-49,C=50-54,C+=55-59,B=60-64,B+=65-69,A-=70-79,A=80-89,A+=90-100

Tarikh: 12/8/2021

Hak Cipta Terpelihara Oleh HCChew; Disediakan Oleh: chew Helaian Lprn2 46277738.xls
Bil Ruj. Sek.CinaShNombor Nama
Kelas Nama Pelaj Daftar Kelas
82 3 50
-1 82 82 0 82
0
1 1 MOHD FAHAMIE AZIZAN 5A
2 2 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS 5A
3 3 MOHD KHAIRI ABD.HALIM 5A
4 4 MOHD BASRI YAHAYA 5A
5 5 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFELI 5A
6 6 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHARI 5A
7 7 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBRI 5A
8 8 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR 5A
9 9 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZAK 5A
10 10 MUHAMAD HANIFF NAZRI 5A
11 11 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM 5A
12 12 MUHAMAD QASIMIN KASSIM 5A
13 13 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFLI 5A
14 14 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN 5A
15 15 MASITAH MOHD JEDIN 5A
16 16 NORAMIRAH ABD.HALIM 5A
17 17 NUR IZZATI MOHD HASHIM 5A
18 18 NUR HANISAH AHMAD YUSOF 5A
19 19 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA 5A
20 20 SITI NURUL INANI ISMAIL 5A
21 21 NUR AZWATI ABDULLAH SANI 5A
22 22 NURUL NAJWA RAZALI 5A
23 23 SOLLAHIYAH AHMAD 5A
24 24 NORHAMIMAH OTHMAN 5A
25 25 NUR ASFAIZNA MAT NIK 5A
26 26 SYUKRIAH AZIZAN 5A
27 27 KHAIRUL AZRI RAMLI 5B
28 28 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSIDI 5B
29 29 MOHAMMAD RIDZUAN AZMI 5B
30 30 MOHD FAHME MARIDON 5B
31 31 MOHD FAIZ HUSSAIN 5B
32 32 MUHAMAD NAZWAN ZAKARIA 5B
33 33 MUHAMAD ZAIDI HASSAN 5B
34 34 MUHAMMAD ABD.HAMID 5B
35 35 MUHAMAD FARHAN JAMALUDDIN 5B
36 36 MUHAMAD LUQMAN HAKIM 5B
37 37 ZUL GHAFAR GHAZALI 5B
38 38 ALIAS ABDUL RAHMAN 5B
39 39 SHAHRUL AZWAN AZMAN 5B
40 40 MUHAMAD FIRDAUS SAAD 5B
41 41 HAMIDAH OMAR 5B
42 42 HASLINA MAHADI 5B
43 43 MARDHIYYAH SHAMSUDIN 5B
44 44 NOOR AFIFAH OTHMAN 5B
45 45 NOOR FATEHAH NORDIN 5B
46 46 NOR NADZARIAH MOHD NAZAR 5B
47 47 NORAINI MAT RODZI 5B
48 48 NORLIANA HUSSIN 5B
49 49 NUR SYIFA ABD.HALIM 5B
50 50 NURUL AFIFAH ABU HASSAN 5B
51 51 NURUL AIN JAMALUDDIN 5B
52 52 NURUL AKMA MD.KHIR 5B
53 53 NURUL NAIMAH ABDULLAH 5B
54 54 SITI NAFSIAH ABDUL RANI 5B
55 55 SITI ZULAIHA MAT ISA 5B
56 56 UMI NAZIFAH AWANG KECHIK 5B
57 57 AZIZI ADAM 5B
58 58 NUR FARAH AINA MOHD ISHA 5B
59 59 MAS HIDAYAH ZAKARIA 5B
60 60 ABDUL HAFIS BIN HASHIM 5E
61 61 ABU BAKAR BIN SANUSI 5E
62 62 BADRUL HISYAM BIN MOHD SABRI 5E
63 63 MOHAMAD FAISAL BIN MD FAUZI 5E
64 64 MOHAMAD HAFIZ BIN BAHAROM 5E
65 65 MOHAMAD NOR KHAIRUL NIZAM 5E
66 66 MOHAMAD SOBRI BIN ZAHARI 5E
67 67 MOHAMAD SUKRI BIN HASAN 5E
68 68 MOHAMAD SYUKOR BIN AHMAD 5E
69 69 MOHAMMAD FIRDAUS HAMIZAR 5E
70 70 MOHAMMAD IBRAHIM ABIDIN 5E
71 71 MOHD ALIYAS BIN MD ISA 5E
72 72 MOHD FAUZI BIN MOHAMAD 5E
73 73 MOHD FAZLI BIN OTHMAN 5E
74 74 MOHD FITRI IZAMI ABD WAHAB 5E
75 75 MOHD HANIF BIN YAHAYA 5E
76 76 MOHD ZIKRI BIN MD REJAB 5E
77 77 MUHAMAD KHAIRI AHMAD TERMIDI 5E
78 78 MUHAMAD YUSOF BIN IBRAHIM 5E
79 79 MUHAMMAD AZHAR MAT SAAD 5E
80 80 NUZULHAKIMEY BIN MOD ZID 5E
81 81 SALAHUDDIN BIN SHAFIE 5E
82 82 ZULKIFLI BIN ROZI 5E
83
NoKelas
Jantina Bangsa Ujian 1 BM KM EkA MPV
Kod Mata P 20 28 39 90
82 82 82 0 33 59 23 0 0 0

1 1 1 68
1 1 1 64
1 1 1 64
1 1 1 56
1 1 1 60
1 1 1 40
1 1 1 64
1 1 1 36
1 1 1 68
1 1 1 40
1 1 1 52
1 1 1 52
2 1 1 68
2 1 1 52
2 1 1 80
2 1 1 64
2 1 1 28
2 1 1 68
2 1 1 72
2 1 1 64
2 1 1 60
2 1 1 40
2 1 1 68
2 1 1 60
2 1 1 52
2 1 1 68
1 1 2 25 60
1 1 2 30 28
1 1 2 55 40
1 1 2 70 44
1 1 2 95 68
1 1 2 83 36
1 1 2 58 44
1 1 2 95 68
1 1 2 88 72
1 1 2 85 48
1 1 2 70 44
1 1 2 45 0
1 1 2 85 24
1 1 2 55 28
2 1 2 50 76
2 1 2 85 40
2 1 2 100 76
2 1 2 75 84
2 1 2 TH TH
2 1 2 90 84
2 1 2 95 52
2 1 2 65 60
2 1 2 100 76
2 1 2 100 60
2 1 2 100 52
2 1 2 100 44
2 1 2 TH 48
2 1 2 100 84
2 1 2 95 72
2 1 2 98 88
1 1 2 38 32
2 1 2 33 76
2 1 2 45 56
1 1 3 53
1 1 3 39
1 1 3 TH
1 1 3 33
1 1 3 43
1 1 3 TH
1 1 3 TH
1 1 3 TH
1 1 3 51
1 1 3 50
1 1 3 24
1 1 3 TH
1 1 3 54
1 1 3 47
1 1 3 31
1 1 3 56
1 1 3 47
1 1 3 34
1 1 3 36
1 1 3 41
1 1 3 54
1 1 3 TH
1 1 3 74
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NoKelas
Ujian 2 BM KM
20 28
0 0 0 0 0 0 0 0 33

65
30
24
35
46
51
51
40
41
24
21
16
0
21
65
63
50
66
42
54
43
42
75
63
65
61
42
72
64
79
28
41
44
EkA MPV
39 90
59 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30
37
39
61
16
19
27
26
19
10
35
36
34
28
38
31
9
45
38
36
38
32
43
32
28
35
25
12
24
18
24
31
22
31
29
12
17
0
0
0
38
23
40
32
25
42
29
21
40
30
37
27
21
28
23
32
10
21
22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NoKelas
Ujian 3 BM KM EkA MPV
20 28 39 90
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NoKelas
Ujian 4 BM KM
20 28
0 0 0 0 0 0 0 0 33

76
33
56
48
62
77
63
60
77
49
44
T
T
63
59
67
89
75
42
75
72
62
57
84
88
76
64
66
79
88
32
62
61
EkA MPV
39 90
59 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84
53
81
52
71
59
79
76
56
54
81
73
84
40
81
54
56
88
63
74
69
61
81
49
60
76
66
18
66
24
74
86
38
66
44
25
68
T
T
T
52
48
60
67
81
89
56
39
83
59
52
48
58
65
67
63
53
39
60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NoKelas
Ujian 5 BM KM EkA MPV
20 28 39 90
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Password/ NoKelas
No. K.P. SPM BM

0 0 0 0 0 0 0 0
KM EkA MPV

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NoKelas BM KM EkA
TOV TOV ETR TOV ETR TOV ETR

0 0 0 0 33 59

1 48 58
1 44 54
1 45 55
1 64 74
1 55 65
1 66 76
1 45 55
1 56 66
1 76 86
1 66 76
1 41 51
1 57 67
1 56 66
1 45 55
1 64 74
1 55 65
1 45 55
1 65 75
1 56 66
1 54 64
1 44 54
1 55 65
1 55 65
1 56 66
1 45 55
1 45 55
2 75 85 40 50
2 60 70 32 42
2 56 66 28 38
2 80 90 30 40
2 80 90 30 40
2 75 85 36 46
2 64 74 36 46
2 80 90 36 46
2 30 40 50 60
2 40 50 40 50
2 56 66 66 76
2 22 32 10 20
2 75 85 40 50
2 54 64 30 40
2 80 90 60 70
2 81 90 34 44
2 88 90 46 56
2 80 90 70 80
2 85 90 30 40
2 75 85 46 56
2 88 90 46 56
2 88 90 40 50
2 60 70 60 70
2 65 75 40 50
2 64 74 42 52
2 63 73 40 50
2 80 90 30 40
2 88 90 36 46
2 80 90 46 56
2 76 86 45 55
2 80 90 60 70
2 60 70 36 46
2 60 70 18 28
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
MPV
TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR

23 0 0 0 0
55 65
45 55
45 55
45 55
45 55
65 75
45 55
65 75
25 35
55 65
45 55
35 45
55 65
45 55
65 75
45 55
45 55
45 55
55 65
45 55
55 65
45 55
70 80
TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR

0 0 0 0 0
TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR

0 0 0 0 0
TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR

0 0 0 0 0
TOV ETR

0
Sistem Head Count T4-T5
Oleh HCChew 15.12.2009 Version 5 Gred Baru
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHAR

Baru
ount T4-T5
Version 5 Gred Baru
AAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Sistem Head Count Sekolah Menengah (Untuk Tingkatan Empat dan Tingkatan Lima Sahaja)

Nama Sekolah SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


Tahun: 2010 NoPusat: KK012
Tingkatan: TINGKATAN LIMA No.Sekolah: KEA0068
Nama Peperiksaan 1: UJIAN PRESTASI 1 Nama Pengetua: Khadri Mohd Salleh
Disediakan Oleh: MAT ZAINI BIN ABDULLAH Jawatan: Pengetua
Nama Peperiksaan 2: PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
Disediakan Oleh: MAT ZAINI BIN ABDULLAH
Nama Peperiksaan 3: UJIAN PRESTASI 2
Disediakan Oleh: MAT ZAINI BIN ABDULLAH
Nama Peperiksaan 4: PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
Disediakan Oleh: MAT ZAINI BIN ABDULLAH
Nama Peperiksaan 5: Cara Kriteria Garisan Nama
Disediakan Oleh: MAT ZAINI BIN ABDULLAH Susun PPD Laporan Kedua
Nama Peperiksaan 6: PURATA SEMUA UJIAN DAN PEPERIKSAAN ß ß ß ß
Disediakan Oleh: MAT ZAINI BIN ABDULLAH Bil ABC 3 Penuh Jangan
SPM Disediakan Oleh: ISMI KAMARUL SHAM
35 44 49 54 59 64 69 79 89 100 Tidak Hadir Tidak Hadir Kddkn. Warna Jenis Warna
Julat Markah 1 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga Dengan Tanpa Mengikut Cetakan Sekolah Gagal
0 36 45 50 55 60 65 70 80 90 Sebab Sebab ß ß ß ß
Gred Markah G E D C C+ B B+ A- A A+ S TH ? Satu H.Putih Kebangsaan Merah
35 44 49 54 59 64 69 79 89 100 Tidak Hadir Tidak Hadir Saiz Kriteria Jenis
Julat Markah 2 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga Tanpa Tanpa Kertas Kumpulan Markah
0 36 45 50 55 60 65 70 80 90 Sebab Sebab ß ß ß
Gred Markah G E D C C+ B B+ A- A A+ S TH ? 1 1 Markah
Nilai Gred 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0
Gred Markah G E D C C+ B B+ A- A A+ TH

Masukkan Kod Mata Pelajaran. Bilangan maksimum Mata Pelajaran yang dapat ditetapkan ialah 24 sahaja
Susun Mata Pelajaran Mengikut Susunan Sekolah. (Sila rujuk kod mata pelajaran di bawah helaian ini)
Mata Pelajaran Taipkan 0 jika tidak diambil kira Proses Mengikut
Bil
Kod M/P Ujian1 Ujian2 Ujian3 Ujian4 Ujian5 Julat Markah
1 20 1 1 0 1 1 Ujian1 1
2 28 1 1 0 1 1 Ujian2 1
3 39 1 1 0 1 1 Ujian3 1
4 90 1 1 0 1 1 Ujian4 1
5 1 1 1 1 1 Ujian5 1
6 1 1 1 1 1 Purata 1
7 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 1
23 1 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1
Sila Masukkan Maklumat Sekolah Anda
Alamat: Baris1: 9200
Baris2: KUPANG
Baris3: BALING
Baris4:
Nombor Telefon: 04-4721422
Fax: 04-4721422
e-mail: smkparitpanjang@ppdbalingsik.net

Bil. Nama Kelas NoKelas Nama Guru Kelas


1 5A 1 MAT ZAINI ABDULLAH
2 5B 2 CHE MAZNAH HASHIM
3 5E 3 MOHD AKHWAN CHE JAAFAR
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja Helaian Setup 46277738.xls
Senarai Mata Pelajaran
Bil Kod Kod MP MP Mata Pelajaran Dalam Perkataan Penuh
1 01 02 BM Bahasa Malaysia
2 02 12 BI Bahasa Inggeris
3 03 21 Sej Sejarah
4 04 23 Geo Geografi
5 05 31 BA Bahasa Arab
6 06 32 BC Bahasa Cina
7 07 33 BT Bahasa Tamil
8 08 37 BIbn Bahasa Iban
9 09 45 PI Pendidikan Islam
10 10 47 PM Pendidikan Moral
11 11 50 Mat Mathematics
12 12 55 Sc Science
13 13 76 KH1 Kemahiran Hidup Bersepadu Pil.1
14 14 77 KH2 Kemahiran Hidup Bersepadu Pil.2
15 15 78 KH3 Kemahiran Hidup Bersepadu Pil.3
16 16 79 KH4 Kemahiran Hidup Bersepadu Pil.4
17 17 91 ABM Amalan Bahasa Melayu
18 18 95 SK Sivik Dan Kewarganegaraan
19 19 97 ABI Amalan Bahasa Inggeris
20 20 1103 BM Bahasa Malaysia
21 21 1119 BI Bahasa Inggeris
22 22 1223 PI Pendidikan Islam
23 23 1225 PM Pendidikan Moral
24 24 1249 Sej Sejarah
25 25 1449 Mat Mathematics
26 26 1511 Sc Science
27 27 2205 KBI Literature In English
28 28 2215 KM Kesusasteraan Melayu
29 29 2280 Geo Geografi
30 30 2361 BAT Bahasa Arab Tinggi
31 31 2611 PS Pendidikan Seni Visual
32 32 2621 PMzk Pendidikan Muzik
33 33 3472 Ad Mat Additional Mathematics
34 34 3528 SPt Sains Pertanian
35 35 3529 PAgt Pengajian Agroteknologi
36 36 3754 PKush Pengajian Keusahawanan
37 37 3755 Pdg Perdagangan
38 38 3756 PA Prinsip Akaun
39 39 3757 EkA Ekonomi Asas
40 40 3758 ERT Ekonomi Rumah Tangga
41 41 3759 LKj Lukisan Kejuruteraan
42 42 3760 PKJ Pengajian Kejuruteraan Jentera
43 43 3761 PKA Pengajian Kejuruteraan Awam
44 44 3762 PKEE P.K.Elektrik & Elektronik
45 45 3763 RC Reka Cipta
46 46 3764 TKj Teknologi Kejuruteraan
47 47 3765 TM Teknologi Maklumat
48 48 3766 PMkn Pengurusan Makanan
49 49 3767 PPkn Pengajian Pakaian
50 50 3768 FPrg Fundamental Of Programming
51 51 3769 PDT Programming and Developing Tools
52 52 4531 Phy Physics
53 53 4541 Chem Chemistry
54 54 4551 Bio Biology
55 55 4561 SnT Sains Tambahan
56 56 4571 PSS Pengetahuan Sains Sukan
57 57 5226 TI Tasawwur Islam
58 58 5227 PQ P.Al-Quran & As-Sunnah
59 59 5228 PSI Pendidikan Syariah Islamiah
60 60 6351 BC Bahasa Cina
61 61 6354 BT Bahasa Tamil
62 62 6355 EST English For Science & Technology
63 63 6362 BA(K) Bahasa Arab (Komunikasi)
64 64 7101 PbnDo Pembinaan Domestik
65 65 7102 MPrbt Membuat Perabut
66 66 7104 PdwD Pendawaian Domestik
67 67 7106 MsvAt Menservis Automobil
68 68 7108 MPPPu MenservisPer. Penyej. dan Penyamanan Udara
69 69 7109 MPED Menservis Peralatan Elek. Domestik
70 70 7201 RJP Rekaan dan Jahitan Pakaian
71 71 7202 KP Katering dan Penyajian
72 72 7203 PMkn Pemprosesan Makanan
73 73 7204 PMDR Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut
74 74 7205 APAKk Asuhan dan Pend. Awal Kanak-kanak
75 75 7301 LN Landskap dan Nurseri
76 76 7302 AHR Akuakultur dan Haiwan Rekreasi
77 77 7303 TMkn Tanaman Makanan
78 78 7401 SRTnd Seni Reka Tanda
79 79 7402 HDAs Hiasan Dalaman Asas
80 80 7403 PMlt Produksi Multimedia
81 81 7404 GBK Grafik Berkomputer
82 82 8811 TBM Teknologi Bengkel Mesin
83 83 8812 KMM Kerja Menggegas & Memesin
84 84 8813 LGM Lukisan Geometri & Mesin
85 85 8814 TBB Teknologi Binaan Bangunan
86 86 8815 KKB Kerja Kayu & Bata
87 87 8816 LGBB Lukisan Geo. & Binaan Bangunan
88 88 8817 TEtrk Teknologi Elektrik
89 89 8818 PKE Pemasangan & Kawalan Elektrik

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja Helaian Setup 46277738.xls
90 90 7107 MPV Menservis Motorsikal
91 91
92 92
93 93
94 94
95 95
96 96
97 97
98 98
99 99
100 100

Pembahagian Murid Mengikut Kumpulan (Peringatan:Hanya Sah Pada Helaian PPD Sahaja)
Kumpulan Markah-Markah Nama Kumpulan Nama Kumpulan
Dalam Julat (Dalam Penuh) (Singkatan)
1 0 hingga 100 Kumpulan Gagal KG
2 28 hingga 100 Kumpulan Gagal Berpotensi Lulus GBL
3 40 hingga 100 Kumpulan Lulus KL
4 60 hingga 100 Kumpulan Cemerlang KC
5
6
7
8
9
10

Julat Markah 35 44 49 54 59 64 69 79 89 100 Tidak Hadir Tidak Hadir


Untuk hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga Tanpa Tanpa
TOV / ETR 0 36 45 50 55 60 65 70 80 90 Sebab Sebab
Gred Markah G E D C C+ B B+ A- A A+ S TH ? ??

Untuk Kegunaan Head Count Sahaja Proses Mengikut Pilihan


Nama Ujian/Peperiksaan Julat Markah OTI
Ujian1 UJIAN PRESTASI 1 1 x
Ujian2 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 1 1
Ujian3 UJIAN PRESTASI 2 1 x
Ujian4 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 1 2
Ujian5 1 x

Julat 1: G=0-35,E=36-44,D=45-49,C=50-54,C+=55-59,B=60-64,B+=65-69,A-=70-79,A=80-89,A+=90-100
Julat 2: G=0-35,E=36-44,D=45-49,C=50-54,C+=55-59,B=60-64,B+=65-69,A-=70-79,A=80-89,A+=90-100
Julat 3: G=0-35,E=36-44,D=45-49,C=50-54,C+=55-59,B=60-64,B+=65-69,A-=70-79,A=80-89,A+=90-100

Sistem Markah Ini Khas Untuk Kegunaan SJK(C) YU YING, MAMBANG DIAWAN Sahaja Helaian Setup 46277738.xls
Betulkan Nama Panitia
1 Jika Tidak Betul=> Bahasa Melayu Kesusasteraan Melayu Ekonomi Asas
No Kelas Nama Kelas Nama Guru Kelas Bahasa Malaysia Kesusasteraan Melayu Ekonomi Asas
1 5A MAT ZAINI ABDULLAH MAT ZAINI ABDULLAH
2 5B CHE MAZNAH HASHIM MAT ZAINI ABDULLAH CHE MAZNAH HASHIM
3 5E MOHD AKHWAN CHE JAAFAR
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1 Menservis Motorsikal
No Kelas Nama Kelas Menservis Motorsikal
1 5A
2 5B
3 5E MOHD AKHWAN CHE JAAFAR
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
No Kelas Nama Kelas
1 5A
2 5B
3 5E
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
No Kelas Nama Kelas
1 5A
2 5B
3 5E
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
No Kelas Nama Kelas
1 5A
2 5B
3 5E
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
No Kelas Nama Kelas
1 5A
2 5B
3 5E
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
No Kelas Nama Kelas
1 5A
2 5B
3 5E
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Disediakan Oleh: Mat Zaini abdullah HC1-SPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2010
TINGKATAN LIMA
BM= Bahasa Melayu
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
(a)

(b) Peperiksaan Akhir Tahun 2009

(c) TOV
Sasaran Peningkatan 2010
(d)
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) / 3
Sasaran Peningkatan 2010
(e)
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2 / 3
(f) ETR (Kiraan)

(g) ETR (Pindaan)

(h) Perbezaan [(c)-(g)]


Disediakan Oleh: Mat Zaini abdullah HC1-SPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2010
TINGKATAN LIMA
KM= Kesusasteraan Melayu
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
(a) Peperiksaan SPM Terbaik ( Tahun 2009 ) 37 2 5.41 6 16.22 7 18.92 11 29.73 6 16.22 4 10.81 1 2.70 37 100.00 4.78

(b) Peperiksaan Akhir Tahun 2009 33 14 42.42 5 15.15 1 3.03 7 21.21 2 6.06 1 3.03 1 3.03 2 6.06 31 93.94 2.94

(c) TOV 33 14 42.42 5 15.15 1 3.03 7 21.21 2 6.06 1 3.03 1 3.03 2 6.06 31 93.94 2.94
Sasaran Peningkatan 2010
(d) 34 5 14.71 11 32.35 6 17.65 1 2.94 5 14.71 1 2.94 2 5.88 0 0.00 1 2.94 2 5.88 32 94.12 2.62
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) / 3
Sasaran Peningkatan 2010
(e) 34 9 26.47 8 23.53 7 20.59 2 5.88 3 8.82 1 2.94 2 5.88 0 0.00 1 2.94 1 2.94 33 97.06 2.18
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2 / 3
(f) ETR (Kiraan) 33 14 42.42 5 15.15 8 24.24 2 6.06 1 3.03 1 3.03 1 3.03 1 3.03 32 96.97 1.64

(g) ETR (Pindaan) 33 14 42.42 5 15.15 8 24.24 2 6.06 1 3.03 1 3.03 1 3.03 1 3.03 32 96.97 1.64

(h) Perbezaan [(c)-(g)] 0 -14 -42.42 9 27.27 -3 -9.09 -1 -3.03 6 18.18 0 0.00 0 0.00 1 3.03 -1 -3.03 1.30
Disediakan Oleh: Mat Zaini abdullah HC1-SPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2010
TINGKATAN LIMA
EkA= Ekonomi Asas
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
(a) Peperiksaan SPM Terbaik ( Tahun 2009 ) 36 1 2.78 2 5.56 4 11.11 2 5.56 8 22.22 3 8.33 5 13.89 5 13.89 4 11.11 2 5.56 34 94.44 4.94

(b) Peperiksaan Akhir Tahun 2009 59 2 3.39 4 6.78 5 8.47 9 15.25 2 3.39 12 20.34 15 25.42 10 16.95 49 83.05 6.56

(c) TOV 59 2 3.39 4 6.78 5 8.47 9 15.25 2 3.39 12 20.34 15 25.42 10 16.95 49 83.05 6.56
Sasaran Peningkatan 2010
(d) 59 1 1.69 4 6.78 6 10.17 4 6.78 10 16.95 5 8.47 10 16.95 12 20.34 7 11.86 52 88.14 5.97
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) / 3
Sasaran Peningkatan 2010
(e) 59 1 1.69 7 11.86 7 11.86 3 5.08 11 18.64 7 11.86 7 11.86 11 18.64 5 8.47 54 91.53 5.54
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2 / 3
(f) ETR (Kiraan) 59 2 3.39 9 15.25 9 15.25 2 3.39 12 20.34 10 16.95 5 8.47 8 13.56 2 3.39 57 96.61 4.95

(g) ETR (Pindaan) 59 2 3.39 9 15.25 9 15.25 2 3.39 12 20.34 10 16.95 5 8.47 8 13.56 2 3.39 57 96.61 4.95

(h) Perbezaan [(c)-(g)] 0 -2 -3.39 -7 -11.86 -5 -8.47 3 5.08 -3 -5.08 -8 -13.56 7 11.86 7 11.86 8 13.56 -8 -13.56 1.61
Disediakan Oleh: Mat Zaini abdullah HC1-SPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2010
TINGKATAN LIMA
MPV= Menservis Motorsikal
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
(a) Peperiksaan SPM Terbaik ( Tahun 2008 ) 22 1 4.55 1 4.55 4 18.18 10 45.45 5 22.73 1 4.55 22 100.00 3.91

(b) Peperiksaan Akhir Tahun 2009 23 1 4.35 3 13.04 5 21.74 12 52.17 2 8.70 21 91.30 6.00

(c) TOV 23 1 4.35 3 13.04 5 21.74 12 52.17 2 8.70 21 91.30 6.00


Sasaran Peningkatan 2010
(d) 23 0 0.00 2 8.70 4 17.39 7 30.43 0 0.00 8 34.78 0 0.00 2 8.70 21 91.30 5.43
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) / 3
Sasaran Peningkatan 2010
(e) 23 1 4.35 2 8.70 4 17.39 10 43.48 0 0.00 5 21.74 0 0.00 1 4.35 22 95.65 4.83
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2 / 3
(f) ETR (Kiraan) 23 1 4.35 3 13.04 5 21.74 12 52.17 1 4.35 1 4.35 22 95.65 4.26

(g) ETR (Pindaan) 23 1 4.35 3 13.04 5 21.74 12 52.17 1 4.35 1 4.35 22 95.65 4.26

(h) Perbezaan [(c)-(g)] 0 -1 -4.35 -2 -8.70 -2 -8.70 -7 -30.43 11 47.83 1 4.35 -1 -4.35 1.74
Disediakan Oleh: Mat Zaini abdullah HC1-SPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2010
TINGKATAN LIMA
= Sejarah
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
(a)

(b) Peperiksaan Akhir Tahun 2009

(c) TOV
Sasaran Peningkatan 2010
(d)
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) / 3
Sasaran Peningkatan 2010
(e)
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2 / 3
(f) ETR (Kiraan)

(g) ETR (Pindaan)

(h) Perbezaan [(c)-(g)]


Disediakan Oleh: Mat Zaini abdullah HC1-SPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2010
TINGKATAN LIMA
= Mathematics
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
(a)

(b) Peperiksaan Akhir Tahun 2009

(c) TOV
Sasaran Peningkatan 2010
(d)
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) / 3
Sasaran Peningkatan 2010
(e)
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2 / 3
(f) ETR (Kiraan)

(g) ETR (Pindaan)

(h) Perbezaan [(c)-(g)]


Disediakan Oleh: Mat Zaini abdullah HC1-SPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2010
TINGKATAN LIMA
= Science
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
(a)

(b) Peperiksaan Akhir Tahun 2009

(c) TOV
Sasaran Peningkatan 2010
(d)
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) / 3
Sasaran Peningkatan 2010
(e)
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2 / 3
(f) ETR (Kiraan)

(g) ETR (Pindaan)

(h) Perbezaan [(c)-(g)]


Disediakan Oleh: Mat Zaini abdullah HC1-SPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2010
TINGKATAN LIMA
= Geografi
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
(a)

(b) Peperiksaan Akhir Tahun 2009

(c) TOV
Sasaran Peningkatan 2010
(d)
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) / 3
Sasaran Peningkatan 2010
(e)
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2 / 3
(f) ETR (Kiraan)

(g) ETR (Pindaan)

(h) Perbezaan [(c)-(g)]


Disediakan Oleh: Mat Zaini abdullah HC1-SPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2010
TINGKATAN LIMA
= Pendidikan Seni Visual
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
(a)

(b) Peperiksaan Akhir Tahun 2009

(c) TOV
Sasaran Peningkatan 2010
(d)
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) / 3
Sasaran Peningkatan 2010
(e)
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2 / 3
(f) ETR (Kiraan)

(g) ETR (Pindaan)

(h) Perbezaan [(c)-(g)]


Disediakan Oleh: Mat Zaini abdullah HC1-SPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2010
TINGKATAN LIMA
= Additional Mathematics
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
(a)

(b) Peperiksaan Akhir Tahun 2009

(c) TOV
Sasaran Peningkatan 2010
(d)
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) / 3
Sasaran Peningkatan 2010
(e)
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2 / 3
(f) ETR (Kiraan)

(g) ETR (Pindaan)

(h) Perbezaan [(c)-(g)]


Disediakan Oleh: Mat Zaini abdullah HC1-SPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2010
TINGKATAN LIMA
= Perdagangan
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
(a)

(b) Peperiksaan Akhir Tahun 2009

(c) TOV
Sasaran Peningkatan 2010
(d)
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) / 3
Sasaran Peningkatan 2010
(e)
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2 / 3
(f) ETR (Kiraan)

(g) ETR (Pindaan)

(h) Perbezaan [(c)-(g)]


Disediakan Oleh: Mat Zaini abdullah HC1-SPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2010
TINGKATAN LIMA
= Prinsip Akaun
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
(a)

(b) Peperiksaan Akhir Tahun 2009

(c) TOV
Sasaran Peningkatan 2010
(d)
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) / 3
Sasaran Peningkatan 2010
(e)
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2 / 3
(f) ETR (Kiraan)

(g) ETR (Pindaan)

(h) Perbezaan [(c)-(g)]


Disediakan Oleh: Mat Zaini abdullah HC1-SPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2010
TINGKATAN LIMA
= Ekonomi Asas
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
(a) Peperiksaan SPM Terbaik ( Tahun 2009 ) 36 1 2.78 2 5.56 4 11.11 2 5.56 8 22.22 3 8.33 5 13.89 5 13.89 4 11.11 2 5.56 34 94.44 4.94

(b) Peperiksaan Akhir Tahun 2009

(c) TOV
Sasaran Peningkatan 2010
(d)
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) / 3
Sasaran Peningkatan 2010
(e)
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2 / 3
(f) ETR (Kiraan)

(g) ETR (Pindaan)

(h) Perbezaan [(c)-(g)]


Disediakan Oleh: Mat Zaini abdullah HC1-SPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2010
TINGKATAN LIMA
= Physics
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
(a)

(b) Peperiksaan Akhir Tahun 2009

(c) TOV
Sasaran Peningkatan 2010
(d)
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) / 3
Sasaran Peningkatan 2010
(e)
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2 / 3
(f) ETR (Kiraan)

(g) ETR (Pindaan)

(h) Perbezaan [(c)-(g)]


Disediakan Oleh: Mat Zaini abdullah HC1-SPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2010
TINGKATAN LIMA
= Chemistry
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
(a)

(b) Peperiksaan Akhir Tahun 2009

(c) TOV
Sasaran Peningkatan 2010
(d)
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) / 3
Sasaran Peningkatan 2010
(e)
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2 / 3
(f) ETR (Kiraan)

(g) ETR (Pindaan)

(h) Perbezaan [(c)-(g)]


Disediakan Oleh: Mat Zaini abdullah HC1-SPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2010
TINGKATAN LIMA
= Biologi
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
(a)

(b) Peperiksaan Akhir Tahun 2009

(c) TOV
Sasaran Peningkatan 2010
(d)
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) / 3
Sasaran Peningkatan 2010
(e)
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2 / 3
(f) ETR (Kiraan)

(g) ETR (Pindaan)

(h) Perbezaan [(c)-(g)]


Disediakan Oleh: Mat Zaini abdullah HC1-SPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2010
TINGKATAN LIMA
= Bahasa Cina
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
(a)

(b) Peperiksaan Akhir Tahun 2009

(c) TOV
Sasaran Peningkatan 2010
(d)
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) / 3
Sasaran Peningkatan 2010
(e)
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2 / 3
(f) ETR (Kiraan)

(g) ETR (Pindaan)

(h) Perbezaan [(c)-(g)]


Disediakan Oleh: Mat Zaini abdullah HC1-SPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2010
TINGKATAN LIMA
= Bahasa Tamil
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
(a)

(b) Peperiksaan Akhir Tahun 2009

(c) TOV
Sasaran Peningkatan 2010
(d)
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) / 3
Sasaran Peningkatan 2010
(e)
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2 / 3
(f) ETR (Kiraan)

(g) ETR (Pindaan)

(h) Perbezaan [(c)-(g)]


Disediakan Oleh: Mat Zaini abdullah HC1-SPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2010
TINGKATAN LIMA
= Reka Cipta
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
(a)

(b) Peperiksaan Akhir Tahun 2009

(c) TOV
Sasaran Peningkatan 2010
(d)
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) / 3
Sasaran Peningkatan 2010
(e)
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2 / 3
(f) ETR (Kiraan)

(g) ETR (Pindaan)

(h) Perbezaan [(c)-(g)]


Disediakan Oleh: Mat Zaini abdullah HC1-SPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2010
TINGKATAN LIMA
= English For Science & Technology
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
(a)

(b) Peperiksaan Akhir Tahun 2009

(c) TOV
Sasaran Peningkatan 2010
(d)
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) / 3
Sasaran Peningkatan 2010
(e)
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2 / 3
(f) ETR (Kiraan)

(g) ETR (Pindaan)

(h) Perbezaan [(c)-(g)]


Disediakan Oleh: Mat Zaini abdullah HC1-SPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2010
TINGKATAN LIMA
= Sains Pertanian
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
(a)

(b) Peperiksaan Akhir Tahun 2009

(c) TOV
Sasaran Peningkatan 2010
(d)
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) / 3
Sasaran Peningkatan 2010
(e)
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2 / 3
(f) ETR (Kiraan)

(g) ETR (Pindaan)

(h) Perbezaan [(c)-(g)]


Disediakan Oleh: Mat Zaini abdullah HC1-SPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2010
TINGKATAN LIMA
= Pemprosesan Makanan
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
(a)

(b) Peperiksaan Akhir Tahun 2009

(c) TOV
Sasaran Peningkatan 2010
(d)
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) / 3
Sasaran Peningkatan 2010
(e)
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2 / 3
(f) ETR (Kiraan)

(g) ETR (Pindaan)

(h) Perbezaan [(c)-(g)]


Disediakan Oleh: Mat Zaini abdullah HC1-SPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2010
TINGKATAN LIMA
= Kesusasteraan Melayu
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
(a)

(b) Peperiksaan Akhir Tahun 2009

(c) TOV
Sasaran Peningkatan 2010
(d)
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) / 3
Sasaran Peningkatan 2010
(e)
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2 / 3
(f) ETR (Kiraan)

(g) ETR (Pindaan)

(h) Perbezaan [(c)-(g)]


Disediakan Oleh: Mat Zaini abdullah HC1-SPM
Tindakan Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA - (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)
TAHUN 2010
TINGKATAN LIMA
= Kesusasteraan Tamil
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
(a)

(b) Peperiksaan Akhir Tahun 2009

(c) TOV
Sasaran Peningkatan 2010
(d)
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV) / 3
Sasaran Peningkatan 2010
(e)
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) 2 / 3
(f) ETR (Kiraan)

(g) ETR (Pindaan)

(h) Perbezaan [(c)-(g)]


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
1 Bahasa Melayu
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
2 Bahasa Inggeris
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
3 Pendidikan Islam
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
4 Pengetahuan Moral
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
5 Sejarah
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
6 Mathematics
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
7 Science
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
8 Geografi
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
9 Pendidikan Seni Visual
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
10 Additional Mathematics
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
11 Perdagangan
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
12 Prinsip Akaun
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
13 Ekonomi Asas
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 32 0 0.00 2 6.25 1 3.13 2 6.25 7 21.88 7 21.88 6 18.75 6 18.75 1 3.13 32 100.00 4.97
x 2009 36 1 2.78 2 5.56 4 11.11 2 5.56 8 22.22 3 8.33 5 13.89 5 13.89 4 11.11 2 5.56 34 94.44 4.94
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
14 Physics
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
15 Chemistry
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
16 Biologi
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
17 Bahasa Cina
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
18 Bahasa Tamil
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
19 Reka Cipta
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
20 English For Science & Technology
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
21 Sains Pertanian
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
22 Pemprosesan Makanan
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
23 Kesusasteraan Melayu
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.94 0 0.00 8 23.53 8 23.53 6 17.65 11 32.35 23 67.65 7.50
x 2009 37 0 0.00 0 0.00 2 5.41 6 16.22 7 18.92 11 29.73 6 16.22 4 10.81 1 2.70 0 0.00 37 100.00 4.78
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
24 Kesusasteraan Tamil
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
25 Menservis Motorsikal
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
x 2008 22 0 0.00 1 4.55 1 4.55 4 18.18 10 45.45 5 22.73 1 4.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 100.00 3.91
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
26
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
27
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
28 Kesusasteraan Melayu
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
29
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
30
Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Tahun Pelajar GP
Terbaik Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
Rekod Keputusan Peperiksaan SPM
Bagi Lima Tahun Terdekat Yang Terbaik

Tahun Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus


Mata Pelajaran GP
Terbaik Pelajar Bil % % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Pendidikan Islam
Pengetahuan Moral
Sejarah
Mathematics
Science
Geografi
Pendidikan Seni Visual
Additional Mathematics
Perdagangan
Prinsip Akaun
2009 Ekonomi Asas 36 1 2.78 2 5.56 4 11.11 2 5.56 8 22.22 3 8.33 5 13.89 5 13.89 4 11.11 2 5.56 34 94.44 4.94
Physics
Chemistry
Biologi
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Reka Cipta
English For Science & Technology

Sains Pertanian
Pemprosesan Makanan
2009 Kesusasteraan Melayu 37 2 5.41 6 16.22 7 18.92 11 29.73 6 16.22 4 10.81 1 2.70 37 100.00 4.78
Kesusasteraan Tamil
2008 Menservis Motorsikal 22 1 4.55 1 4.55 4 18.18 10 45.45 5 22.73 1 4.55 22 100.00 3.91

Kesusasteraan Melayu
HC2 - SPM
Tindakan: Ketua Panitia Mata Pelajaran

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA DAN SETIAP PELAJAR
Tahun: 2010
Mata Pelajaran: Ekonomi Asas
Tingkatan: TINGKATAN LIMA
Nama Guru:

TOV Markah ETR


Bil Nama Pelajar Kelas
Markah Gred Tambahan Markah Gred
1 MOHD FAHAMIE AZIZAN 5A 48 D 10 58 C+
2 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS 5A 44 E 10 54 C
3 MOHD KHAIRI ABD.HALIM 5A 45 D 10 55 C+
4 MOHD BASRI YAHAYA 5A 64 B 10 74 A-
5 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFELI 5A 55 C+ 10 65 B+
6 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHARI 5A 66 B+ 10 76 A-
7 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBRI 5A 45 D 10 55 C+
8 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR 5A 56 C+ 10 66 B+
9 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZAK 5A 76 A- 10 86 A
10 MUHAMAD HANIFF NAZRI 5A 66 B+ 10 76 A-
11 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM 5A 41 E 10 51 C
12 MUHAMAD QASIMIN KASSIM 5A 57 C+ 10 67 B+
13 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFLI 5A 56 C+ 10 66 B+
14 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN 5A 45 D 10 55 C+
15 MASITAH MOHD JEDIN 5A 64 B 10 74 A-
16 NORAMIRAH ABD.HALIM 5A 55 C+ 10 65 B+
17 NUR IZZATI MOHD HASHIM 5A 45 D 10 55 C+
18 NUR HANISAH AHMAD YUSOF 5A 65 B+ 10 75 A-
19 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA 5A 56 C+ 10 66 B+
20 SITI NURUL INANI ISMAIL 5A 54 C 10 64 B
21 NUR AZWATI ABDULLAH SANI 5A 44 E 10 54 C
22 NURUL NAJWA RAZALI 5A 55 C+ 10 65 B+
23 SOLLAHIYAH AHMAD 5A 55 C+ 10 65 B+
24 NORHAMIMAH OTHMAN 5A 56 C+ 10 66 B+
25 NUR ASFAIZNA MAT NIK 5A 45 D 10 55 C+
26 SYUKRIAH AZIZAN 5A 45 D 10 55 C+
27 KHAIRUL AZRI RAMLI 5B 40 E 10 50 C
28 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSIDI 5B 32 G 10 42 E
29 MOHAMMAD RIDZUAN AZMI 5B 28 G 10 38 E
30 MOHD FAHME MARIDON 5B 30 G 10 40 E
31 MOHD FAIZ HUSSAIN 5B 30 G 10 40 E
32 MUHAMAD NAZWAN ZAKARIA 5B 36 E 10 46 D
33 MUHAMAD ZAIDI HASSAN 5B 36 E 10 46 D
34 MUHAMMAD ABD.HAMID 5B 36 E 10 46 D
35 MUHAMAD FARHAN JAMALUDDIN 5B 50 C 10 60 B
36 MUHAMAD LUQMAN HAKIM 5B 40 E 10 50 C
37 ZUL GHAFAR GHAZALI 5B 66 B+ 10 76 A-
38 ALIAS ABDUL RAHMAN 5B 10 G 10 20 G
39 SHAHRUL AZWAN AZMAN 5B 40 E 10 50 C
40 MUHAMAD FIRDAUS SAAD 5B 30 G 10 40 E
41 HAMIDAH OMAR 5B 60 B 10 70 A-
42 HASLINA MAHADI 5B 34 G 10 44 E
43 MARDHIYYAH SHAMSUDIN 5B 46 D 10 56 C+
44 NOOR AFIFAH OTHMAN 5B 70 A- 10 80 A
45 NOOR FATEHAH NORDIN 5B 30 G 10 40 E
46 NOR NADZARIAH MOHD NAZAR 5B 46 D 10 56 C+
47 NORAINI MAT RODZI 5B 46 D 10 56 C+
48 NORLIANA HUSSIN 5B 40 E 10 50 C
49 NUR SYIFA ABD.HALIM 5B 60 B 10 70 A-
HC2 - SPM
Tindakan: Ketua Panitia Mata Pelajaran

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA DAN SETIAP PELAJAR
Tahun: 2010
Mata Pelajaran: Ekonomi Asas
Tingkatan: TINGKATAN LIMA
Nama Guru:

TOV Markah ETR


Bil Nama Pelajar Kelas
Markah Gred Tambahan Markah Gred
50 NURUL AFIFAH ABU HASSAN 5B 40 E 10 50 C
51 NURUL AIN JAMALUDDIN 5B 42 E 10 52 C
52 NURUL AKMA MD.KHIR 5B 40 E 10 50 C
53 NURUL NAIMAH ABDULLAH 5B 30 G 10 40 E
54 SITI NAFSIAH ABDUL RANI 5B 36 E 10 46 D
55 SITI ZULAIHA MAT ISA 5B 46 D 10 56 C+
56 UMI NAZIFAH AWANG KECHIK 5B 45 D 10 55 C+
57 AZIZI ADAM 5B 60 B 10 70 A-
58 NUR FARAH AINA MOHD ISHA 5B 36 E 10 46 D
59 MAS HIDAYAH ZAKARIA 5B 18 G 10 28 G
60 ABDUL HAFIS BIN HASHIM 5E
61 ABU BAKAR BIN SANUSI 5E
62 BADRUL HISYAM BIN MOHD SABRI 5E
63 MOHAMAD FAISAL BIN MD FAUZI 5E
64 MOHAMAD HAFIZ BIN BAHAROM 5E
65 MOHAMAD NOR KHAIRUL NIZAM 5E
66 MOHAMAD SOBRI BIN ZAHARI 5E
67 MOHAMAD SUKRI BIN HASAN 5E
68 MOHAMAD SYUKOR BIN AHMAD 5E
69 MOHAMMAD FIRDAUS HAMIZAR 5E
70 MOHAMMAD IBRAHIM ABIDIN 5E
71 MOHD ALIYAS BIN MD ISA 5E
72 MOHD FAUZI BIN MOHAMAD 5E
73 MOHD FAZLI BIN OTHMAN 5E
74 MOHD FITRI IZAMI ABD WAHAB 5E
75 MOHD HANIF BIN YAHAYA 5E
76 MOHD ZIKRI BIN MD REJAB 5E
77 MUHAMAD KHAIRI AHMAD TERMIDI 5E
78 MUHAMAD YUSOF BIN IBRAHIM 5E
79 MUHAMMAD AZHAR MAT SAAD 5E
80 NUZULHAKIMEY BIN MOD ZID 5E
81 SALAHUDDIN BIN SHAFIE 5E
82 ZULKIFLI BIN ROZI 5E
HC2 - SPM
Tindakan: Ketua Panitia Mata Pelajaran
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH 0 HC3 -SPM-1
TARGET MATA PELAJARAN DAN PENCAPAIAN MENGIKUT PANITIA DAN SETIAP PELAJAR x Tindakan: Guru Mata Pelajaran

Tahun: 2010
Mata Pelajaran: Ekonomi Asas
Tingkatan: TINGKATAN LIMA
Nama Guru:
OTI 1 OTI 2
Markah Markah PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN
TOV UJIAN PRESTASI 1 UJIAN PRESTASI 2 ETR SPM
OTI 1 OTI 2 PERTENGAHAN TAHUN PERCUBAAN SPM
Bil Nama Pelajar Kelas
Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Gred

1 MOHD FAHAMIE AZIZAN 5A 48 D 51 C 55 C+ 68 B+ 30 G 84 A 58 C+


2 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS 5A 44 E 47 D 51 C 64 B 37 E 53 C 54 C
3 MOHD KHAIRI ABD.HALIM 5A 45 D 48 D 52 C 64 B 39 E 81 A 55 C+
4 MOHD BASRI YAHAYA 5A 64 B 67 B+ 71 A- 56 C+ 61 B 52 C 74 A-
5 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFELI 5A 55 C+ 58 C+ 62 B 60 B 16 G 71 A- 65 B+
6 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHARI 5A 66 B+ 69 B+ 73 A- 40 E 19 G 59 C+ 76 A-
7 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBRI 5A 45 D 48 D 52 C 64 B 27 G 79 A- 55 C+
8 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR 5A 56 C+ 59 C+ 63 B 36 E 26 G 76 A- 66 B+
9 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZAK 5A 76 A- 79 A- 83 A 68 B+ 19 G 56 C+ 86 A
10 MUHAMAD HANIFF NAZRI 5A 66 B+ 69 B+ 73 A- 40 E 10 G 54 C 76 A-
11 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM 5A 41 E 44 E 48 D 52 C 35 G 81 A 51 C
12 MUHAMAD QASIMIN KASSIM 5A 57 C+ 60 B 64 B 52 C 36 E 73 A- 67 B+
13 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFLI 5A 56 C+ 59 C+ 63 B 68 B+ 34 G 84 A 66 B+
14 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN 5A 45 D 48 D 52 C 52 C 28 G 40 E 55 C+
15 MASITAH MOHD JEDIN 5A 64 B 67 B+ 71 A- 80 A 38 E 81 A 74 A-
16 NORAMIRAH ABD.HALIM 5A 55 C+ 58 C+ 62 B 64 B 31 G 54 C 65 B+
17 NUR IZZATI MOHD HASHIM 5A 45 D 48 D 52 C 28 G 9 G 56 C+ 55 C+
18 NUR HANISAH AHMAD YUSOF 5A 65 B+ 68 B+ 72 A- 68 B+ 45 D 88 A 75 A-
19 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA 5A 56 C+ 59 C+ 63 B 72 A- 38 E 63 B 66 B+
20 SITI NURUL INANI ISMAIL 5A 54 C 57 C+ 61 B 64 B 36 E 74 A- 64 B
21 NUR AZWATI ABDULLAH SANI 5A 44 E 47 D 51 C 60 B 38 E 69 B+ 54 C
22 NURUL NAJWA RAZALI 5A 55 C+ 58 C+ 62 B 40 E 32 G 61 B 65 B+
23 SOLLAHIYAH AHMAD 5A 55 C+ 58 C+ 62 B 68 B+ 43 E 81 A 65 B+
24 NORHAMIMAH OTHMAN 5A 56 C+ 59 C+ 63 B 60 B 32 G 49 D 66 B+
25 NUR ASFAIZNA MAT NIK 5A 45 D 48 D 52 C 52 C 28 G 60 B 55 C+
26 SYUKRIAH AZIZAN 5A 45 D 48 D 52 C 68 B+ 35 G 76 A- 55 C+
27 KHAIRUL AZRI RAMLI 5B 40 E 43 E 47 D 60 B 25 G 66 B+ 50 C
28 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSIDI 5B 32 G 35 G 39 E 28 G 12 G 18 G 42 E
29 MOHAMMAD RIDZUAN AZMI 5B 28 G 31 G 35 G 40 E 24 G 66 B+ 38 E
30 MOHD FAHME MARIDON 5B 30 G 33 G 37 E 44 E 18 G 24 G 40 E
31 MOHD FAIZ HUSSAIN 5B 30 G 33 G 37 E 68 B+ 24 G 74 A- 40 E
32 MUHAMAD NAZWAN ZAKARIA 5B 36 E 39 E 43 E 36 E 31 G 86 A 46 D
33 MUHAMAD ZAIDI HASSAN 5B 36 E 39 E 43 E 44 E 22 G 38 E 46 D
34 MUHAMMAD ABD.HAMID 5B 36 E 39 E 43 E 68 B+ 31 G 66 B+ 46 D
35 MUHAMAD FARHAN JAMALUDDIN 5B 50 C 53 C 57 C+ 72 A- 29 G 44 E 60 B
36 MUHAMAD LUQMAN HAKIM 5B 40 E 43 E 47 D 48 D 12 G 25 G 50 C
37 ZUL GHAFAR GHAZALI 5B 66 B+ 69 B+ 73 A- 44 E 17 G 68 B+ 76 A-
38 ALIAS ABDUL RAHMAN 5B 10 G 13 G 17 G 0 G 0 G T TH 20 G
39 SHAHRUL AZWAN AZMAN 5B 40 E 43 E 47 D 24 G 0 G T TH 50 C
40 MUHAMAD FIRDAUS SAAD 5B 30 G 33 G 37 E 28 G 0 G T TH 40 E
41 HAMIDAH OMAR 5B 60 B 63 B 67 B+ 76 A- 38 E 52 C 70 A-
42 HASLINA MAHADI 5B 34 G 37 E 41 E 40 E 23 G 48 D 44 E
43 MARDHIYYAH SHAMSUDIN 5B 46 D 49 D 53 C 76 A- 40 E 60 B 56 C+
44 NOOR AFIFAH OTHMAN 5B 70 A- 73 A- 77 A- 84 A 32 G 67 B+ 80 A
45 NOOR FATEHAH NORDIN 5B 30 G 33 G 37 E TH TH 25 G 81 A 40 E
46 NOR NADZARIAH MOHD NAZAR 5B 46 D 49 D 53 C 84 A 42 E 89 A 56 C+
47 NORAINI MAT RODZI 5B 46 D 49 D 53 C 52 C 29 G 56 C+ 56 C+
48 NORLIANA HUSSIN 5B 40 E 43 E 47 D 60 B 21 G 39 E 50 C
49 NUR SYIFA ABD.HALIM 5B 60 B 63 B 67 B+ 76 A- 40 E 83 A 70 A-
50 NURUL AFIFAH ABU HASSAN 5B 40 E 43 E 47 D 60 B 30 G 59 C+ 50 C
51 NURUL AIN JAMALUDDIN 5B 42 E 45 D 49 D 52 C 37 E 52 C 52 C
52 NURUL AKMA MD.KHIR 5B 40 E 43 E 47 D 44 E 27 G 48 D 50 C
53 NURUL NAIMAH ABDULLAH 5B 30 G 33 G 37 E 48 D 21 G 58 C+ 40 E
54 SITI NAFSIAH ABDUL RANI 5B 36 E 39 E 43 E 84 A 28 G 65 B+ 46 D
55 SITI ZULAIHA MAT ISA 5B 46 D 49 D 53 C 72 A- 23 G 67 B+ 56 C+
56 UMI NAZIFAH AWANG KECHIK 5B 45 D 48 D 52 C 88 A 32 G 63 B 55 C+
57 AZIZI ADAM 5B 60 B 63 B 67 B+ 32 G 10 G 53 C 70 A-
58 NUR FARAH AINA MOHD ISHA 5B 36 E 39 E 43 E 76 A- 21 G 39 E 46 D
59 MAS HIDAYAH ZAKARIA 5B 18 G 21 G 25 G 56 C+ 22 G 60 B 28 G
60 ABDUL HAFIS BIN HASHIM 5E
61 ABU BAKAR BIN SANUSI 5E
62 BADRUL HISYAM BIN MOHD SABRI 5E
63 MOHAMAD FAISAL BIN MD FAUZI 5E
64 MOHAMAD HAFIZ BIN BAHAROM 5E
65 MOHAMAD NOR KHAIRUL NIZAM 5E
66 MOHAMAD SOBRI BIN ZAHARI 5E
67 MOHAMAD SUKRI BIN HASAN 5E
68 MOHAMAD SYUKOR BIN AHMAD 5E
69 MOHAMMAD FIRDAUS HAMIZAR 5E
70 MOHAMMAD IBRAHIM ABIDIN 5E
71 MOHD ALIYAS BIN MD ISA 5E
72 MOHD FAUZI BIN MOHAMAD 5E
73 MOHD FAZLI BIN OTHMAN 5E
74 MOHD FITRI IZAMI ABD WAHAB 5E
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH 0 HC3 -SPM-1
TARGET MATA PELAJARAN DAN PENCAPAIAN MENGIKUT PANITIA DAN SETIAP PELAJAR x Tindakan: Guru Mata Pelajaran

Tahun: 2010
Mata Pelajaran: Ekonomi Asas
Tingkatan: TINGKATAN LIMA
Nama Guru:
OTI 1 OTI 2
Markah Markah PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN
TOV UJIAN PRESTASI 1 UJIAN PRESTASI 2 ETR SPM
OTI 1 OTI 2 PERTENGAHAN TAHUN PERCUBAAN SPM
Bil Nama Pelajar Kelas
Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Gred

75 MOHD HANIF BIN YAHAYA 5E


76 MOHD ZIKRI BIN MD REJAB 5E
77 MUHAMAD KHAIRI AHMAD TERMIDI 5E
78 MUHAMAD YUSOF BIN IBRAHIM 5E
79 MUHAMMAD AZHAR MAT SAAD 5E
80 NUZULHAKIMEY BIN MOD ZID 5E
81 SALAHUDDIN BIN SHAFIE 5E
82 ZULKIFLI BIN ROZI 5E
HC3-SPM-2
Tindakan: Guru Mata Pelajaran

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH 0


ARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA DAN SETIAP PELAJAR 1
Tahun: 2010
Mata Pelajaran: Ekonomi Asas
Tingkatan: 5A
Nama Guru: MAT ZAINI ABD

Rumusan:
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Ujian/Peperiksaan GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
1 TOV 26 1 3.85 3 11.54 2 7.69 9 34.62 1 3.85 7 26.92 3 11.54 26 100.00 5.50
2 UJIAN PRESTASI 1 26 1 3.85 1 3.85 6 23.08 8 30.77 1 3.85 4 15.38 4 15.38 1 3.85 25 96.15 4.73
3 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 26 1 3.85 1 3.85 8 30.77 16 61.54 10 38.46 8.42
4 UJIAN PRESTASI 2
5 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 26 7 26.92 6 23.08 1 3.85 3 11.54 3 11.54 4 15.38 1 3.85 1 3.85 26 100.00 3.38
6
7 OTI 1 26 0 0.00 2 7.69 5 19.23 2 7.69 8 30.77 2 7.69 5 19.23 2 7.69 26 100.00 5.00
8 OTI 2 26 1 3.85 4 15.38 7 26.92 1 3.85 8 30.77 2 7.69 2 7.69 1 3.85 26 100.00 4.15
9 ETR 26 1 3.85 5 19.23 9 34.62 1 3.85 7 26.92 3 11.54 26 100.00 3.65
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH 0
TARGET MATA PELAJARAN DAN OTI MENGIKUT PANITIA DAN SETIAP PELAJAR 1
Tahun: 2010
Mata Pelajaran: Kesusasteraan Melayu
Tingkatan: 5A
Nama Guru:

TOV OTI 1 OTI 2 ETR SPM


Bil Nama Pelajar Kelas
Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Gred
1 MOHD FAHAMIE AZIZAN 5A
2 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS 5A
3 MOHD KHAIRI ABD.HALIM 5A
4 MOHD BASRI YAHAYA 5A
5 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFELI 5A
6 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHARI 5A
7 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBRI 5A
8 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR 5A
9 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZAK 5A
10 MUHAMAD HANIFF NAZRI 5A
11 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM 5A
12 MUHAMAD QASIMIN KASSIM 5A
13 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFLI 5A
14 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN 5A
15 MASITAH MOHD JEDIN 5A
16 NORAMIRAH ABD.HALIM 5A
17 NUR IZZATI MOHD HASHIM 5A
18 NUR HANISAH AHMAD YUSOF 5A
19 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA 5A
20 SITI NURUL INANI ISMAIL 5A
21 NUR AZWATI ABDULLAH SANI 5A
22 NURUL NAJWA RAZALI 5A
23 SOLLAHIYAH AHMAD 5A
24 NORHAMIMAH OTHMAN 5A
25 NUR ASFAIZNA MAT NIK 5A
26 SYUKRIAH AZIZAN 5A
27 KHAIRUL AZRI RAMLI 5B 75 A- 78 A- 82 A 85 A
28 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSIDI 5B 60 B 63 B 67 B+ 70 A-
29 MOHAMMAD RIDZUAN AZMI 5B 56 C+ 59 C+ 63 B 66 B+
30 MOHD FAHME MARIDON 5B 80 A 83 A 87 A 90 A+
31 MOHD FAIZ HUSSAIN 5B 80 A 83 A 87 A 90 A+
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH 0
TARGET MATA PELAJARAN DAN OTI MENGIKUT PANITIA DAN SETIAP PELAJAR 1
Tahun: 2010
Mata Pelajaran: Kesusasteraan Melayu
Tingkatan: 5A
Nama Guru:

TOV OTI 1 OTI 2 ETR SPM


Bil Nama Pelajar Kelas
Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Gred
32 MUHAMAD NAZWAN ZAKARIA 5B 75 A- 78 A- 82 A 85 A
33 MUHAMAD ZAIDI HASSAN 5B 64 B 67 B+ 71 A- 74 A-
34 MUHAMMAD ABD.HAMID 5B 80 A 83 A 87 A 90 A+
35 MUHAMAD FARHAN JAMALUDDIN 5B 30 G 33 G 37 E 40 E
36 MUHAMAD LUQMAN HAKIM 5B 40 E 43 E 47 D 50 C
37 ZUL GHAFAR GHAZALI 5B 56 C+ 59 C+ 63 B 66 B+
38 ALIAS ABDUL RAHMAN 5B 22 G 25 G 29 G 32 G
39 SHAHRUL AZWAN AZMAN 5B 75 A- 78 A- 82 A 85 A
40 MUHAMAD FIRDAUS SAAD 5B 54 C 57 C+ 61 B 64 B
41 HAMIDAH OMAR 5B 80 A 83 A 87 A 90 A+
42 HASLINA MAHADI 5B 81 A 84 A 87 A 90 A+
43 MARDHIYYAH SHAMSUDIN 5B 88 A 89 A 89 A 90 A+
44 NOOR AFIFAH OTHMAN 5B 80 A 83 A 87 A 90 A+
45 NOOR FATEHAH NORDIN 5B 85 A 87 A 88 A 90 A+
46 NOR NADZARIAH MOHD NAZAR 5B 75 A- 78 A- 82 A 85 A
47 NORAINI MAT RODZI 5B 88 A 89 A 89 A 90 A+
48 NORLIANA HUSSIN 5B 88 A 89 A 89 A 90 A+
49 NUR SYIFA ABD.HALIM 5B 60 B 63 B 67 B+ 70 A-
50 NURUL AFIFAH ABU HASSAN 5B 65 B+ 68 B+ 72 A- 75 A-
51 NURUL AIN JAMALUDDIN 5B 64 B 67 B+ 71 A- 74 A-
52 NURUL AKMA MD.KHIR 5B 63 B 66 B+ 70 B+ 73 A-
53 NURUL NAIMAH ABDULLAH 5B 80 A 83 A 87 A 90 A+
54 SITI NAFSIAH ABDUL RANI 5B 88 A 89 A 89 A 90 A+
55 SITI ZULAIHA MAT ISA 5B 80 A 83 A 87 A 90 A+
56 UMI NAZIFAH AWANG KECHIK 5B 76 A- 79 A- 83 A 86 A
57 AZIZI ADAM 5B 80 A 83 A 87 A 90 A+
58 NUR FARAH AINA MOHD ISHA 5B 60 B 63 B 67 B+ 70 A-
59 MAS HIDAYAH ZAKARIA 5B 60 B 63 B 67 B+ 70 A-
60 ABDUL HAFIS BIN HASHIM 5E
61 ABU BAKAR BIN SANUSI 5E
62 BADRUL HISYAM BIN MOHD SABRI 5E
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH 0
TARGET MATA PELAJARAN DAN OTI MENGIKUT PANITIA DAN SETIAP PELAJAR 1
Tahun: 2010
Mata Pelajaran: Kesusasteraan Melayu
Tingkatan: 5A
Nama Guru:

TOV OTI 1 OTI 2 ETR SPM


Bil Nama Pelajar Kelas
Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Markah Gred Gred
63 MOHAMAD FAISAL BIN MD FAUZI 5E
64 MOHAMAD HAFIZ BIN BAHAROM 5E
65 MOHAMAD NOR KHAIRUL NIZAM 5E
66 MOHAMAD SOBRI BIN ZAHARI 5E
67 MOHAMAD SUKRI BIN HASAN 5E
68 MOHAMAD SYUKOR BIN AHMAD 5E
69 MOHAMMAD FIRDAUS HAMIZAR 5E
70 MOHAMMAD IBRAHIM ABIDIN 5E
71 MOHD ALIYAS BIN MD ISA 5E
72 MOHD FAUZI BIN MOHAMAD 5E
73 MOHD FAZLI BIN OTHMAN 5E
74 MOHD FITRI IZAMI ABD WAHAB 5E
75 MOHD HANIF BIN YAHAYA 5E
76 MOHD ZIKRI BIN MD REJAB 5E
77 MUHAMAD KHAIRI AHMAD TERMIDI 5E
78 MUHAMAD YUSOF BIN IBRAHIM 5E
79 MUHAMMAD AZHAR MAT SAAD 5E
80 NUZULHAKIMEY BIN MOD ZID 5E
81 SALAHUDDIN BIN SHAFIE 5E
82 ZULKIFLI BIN ROZI 5E
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH HC4-SPM
Tindakan: Guru Kelas
ETR DAN TOV SETIAP PELAJAR MENGIKUT MATA PELAJARAN YANG DIAMBIL
Tahun: 2010
Tingkatan: 5A

Nama Guru Tingkatan: MAT ZAINI ABDULLAH

BM KM EkA MPV
Bil Nama Pelajar Kelas GP
M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G
1 MOHD FAHAMIE AZIZAN 5A TOV 48 D 7.00
ETR 58 C+ 5.00
2 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS 5A TOV 44 E 8.00
ETR 54 C 6.00
3 MOHD KHAIRI ABD.HALIM 5A TOV 45 D 7.00
ETR 55 C+ 5.00
4 MOHD BASRI YAHAYA 5A TOV 64 B 4.00
ETR 74 A- 2.00
5 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFELI 5A TOV 55 C+ 5.00
ETR 65 B+ 3.00
6 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHARI 5A TOV 66 B+ 3.00
ETR 76 A- 2.00
7 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBRI 5A TOV 45 D 7.00
ETR 55 C+ 5.00
8 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR 5A TOV 56 C+ 5.00
ETR 66 B+ 3.00
9 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZAK 5A TOV 76 A- 2.00
ETR 86 A 1.00
10 MUHAMAD HANIFF NAZRI 5A TOV 66 B+ 3.00
ETR 76 A- 2.00
11 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM 5A TOV 41 E 8.00
ETR 51 C 6.00
12 MUHAMAD QASIMIN KASSIM 5A TOV 57 C+ 5.00
ETR 67 B+ 3.00
13 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFLI 5A TOV 56 C+ 5.00
ETR 66 B+ 3.00
14 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN 5A TOV 45 D 7.00
ETR 55 C+ 5.00
15 MASITAH MOHD JEDIN 5A TOV 64 B 4.00
ETR 74 A- 2.00
16 NORAMIRAH ABD.HALIM 5A TOV 55 C+ 5.00
ETR 65 B+ 3.00
17 NUR IZZATI MOHD HASHIM 5A TOV 45 D 7.00
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH HC4-SPM
Tindakan: Guru Kelas
ETR DAN TOV SETIAP PELAJAR MENGIKUT MATA PELAJARAN YANG DIAMBIL
Tahun: 2010
Tingkatan: 5A

Nama Guru Tingkatan: MAT ZAINI ABDULLAH

BM KM EkA MPV
Bil Nama Pelajar Kelas GP
M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G
ETR 55 C+ 5.00
18 NUR HANISAH AHMAD YUSOF 5A TOV 65 B+ 3.00
ETR 75 A- 2.00
19 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA 5A TOV 56 C+ 5.00
ETR 66 B+ 3.00
20 SITI NURUL INANI ISMAIL 5A TOV 54 C 6.00
ETR 64 B 4.00
21 NUR AZWATI ABDULLAH SANI 5A TOV 44 E 8.00
ETR 54 C 6.00
22 NURUL NAJWA RAZALI 5A TOV 55 C+ 5.00
ETR 65 B+ 3.00
23 SOLLAHIYAH AHMAD 5A TOV 55 C+ 5.00
ETR 65 B+ 3.00
24 NORHAMIMAH OTHMAN 5A TOV 56 C+ 5.00
ETR 66 B+ 3.00
25 NUR ASFAIZNA MAT NIK 5A TOV 45 D 7.00
ETR 55 C+ 5.00
26 SYUKRIAH AZIZAN 5A TOV 45 D 7.00
ETR 55 C+ 5.00
27 KHAIRUL AZRI RAMLI 5B TOV 75 A- 40 E 5.00
ETR 85 A 50 C 3.50
28 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSIDI 5B TOV 60 B 32 G 6.50
ETR 70 A- 42 E 5.00
29 MOHAMMAD RIDZUAN AZMI 5B TOV 56 C+ 28 G 7.00
ETR 66 B+ 38 E 5.50
30 MOHD FAHME MARIDON 5B TOV 80 A 30 G 5.00
ETR 90 A+ 40 E 4.00
31 MOHD FAIZ HUSSAIN 5B TOV 80 A 30 G 5.00
ETR 90 A+ 40 E 4.00
32 MUHAMAD NAZWAN ZAKARIA 5B TOV 75 A- 36 E 5.00
ETR 85 A 46 D 4.00
33 MUHAMAD ZAIDI HASSAN 5B TOV 64 B 36 E 6.00
ETR 74 A- 46 D 4.50
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH HC4-SPM
Tindakan: Guru Kelas
ETR DAN TOV SETIAP PELAJAR MENGIKUT MATA PELAJARAN YANG DIAMBIL
Tahun: 2010
Tingkatan: 5A

Nama Guru Tingkatan: MAT ZAINI ABDULLAH

BM KM EkA MPV
Bil Nama Pelajar Kelas GP
M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G
34 MUHAMMAD ABD.HAMID 5B TOV 80 A 36 E 4.50
ETR 90 A+ 46 D 3.50
35 MUHAMAD FARHAN JAMALUDDIN 5B TOV 30 G 50 C 7.50
ETR 40 E 60 B 6.00
36 MUHAMAD LUQMAN HAKIM 5B TOV 40 E 40 E 8.00
ETR 50 C 50 C 6.00
37 ZUL GHAFAR GHAZALI 5B TOV 56 C+ 66 B+ 4.00
ETR 66 B+ 76 A- 2.50
38 ALIAS ABDUL RAHMAN 5B TOV 22 G 10 G 9.00
ETR 32 G 20 G 9.00
39 SHAHRUL AZWAN AZMAN 5B TOV 75 A- 40 E 5.00
ETR 85 A 50 C 3.50
40 MUHAMAD FIRDAUS SAAD 5B TOV 54 C 30 G 7.50
ETR 64 B 40 E 6.00
41 HAMIDAH OMAR 5B TOV 80 A 60 B 2.50
ETR 90 A+ 70 A- 1.00
42 HASLINA MAHADI 5B TOV 81 A 34 G 5.00
ETR 90 A+ 44 E 4.00
43 MARDHIYYAH SHAMSUDIN 5B TOV 88 A 46 D 4.00
ETR 90 A+ 56 C+ 2.50
44 NOOR AFIFAH OTHMAN 5B TOV 80 A 70 A- 1.50
ETR 90 A+ 80 A 0.50
45 NOOR FATEHAH NORDIN 5B TOV 85 A 30 G 5.00
ETR 90 A+ 40 E 4.00
46 NOR NADZARIAH MOHD NAZAR 5B TOV 75 A- 46 D 4.50
ETR 85 A 56 C+ 3.00
47 NORAINI MAT RODZI 5B TOV 88 A 46 D 4.00
ETR 90 A+ 56 C+ 2.50
48 NORLIANA HUSSIN 5B TOV 88 A 40 E 4.50
ETR 90 A+ 50 C 3.00
49 NUR SYIFA ABD.HALIM 5B TOV 60 B 60 B 4.00
ETR 70 A- 70 A- 2.00
50 NURUL AFIFAH ABU HASSAN 5B TOV 65 B+ 40 E 5.50
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH HC4-SPM
Tindakan: Guru Kelas
ETR DAN TOV SETIAP PELAJAR MENGIKUT MATA PELAJARAN YANG DIAMBIL
Tahun: 2010
Tingkatan: 5A

Nama Guru Tingkatan: MAT ZAINI ABDULLAH

BM KM EkA MPV
Bil Nama Pelajar Kelas GP
M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G
ETR 75 A- 50 C 4.00
51 NURUL AIN JAMALUDDIN 5B TOV 64 B 42 E 6.00
ETR 74 A- 52 C 4.00
52 NURUL AKMA MD.KHIR 5B TOV 63 B 40 E 6.00
ETR 73 A- 50 C 4.00
53 NURUL NAIMAH ABDULLAH 5B TOV 80 A 30 G 5.00
ETR 90 A+ 40 E 4.00
54 SITI NAFSIAH ABDUL RANI 5B TOV 88 A 36 E 4.50
ETR 90 A+ 46 D 3.50
55 SITI ZULAIHA MAT ISA 5B TOV 80 A 46 D 4.00
ETR 90 A+ 56 C+ 2.50
56 UMI NAZIFAH AWANG KECHIK 5B TOV 76 A- 45 D 4.50
ETR 86 A 55 C+ 3.00
57 AZIZI ADAM 5B TOV 80 A 60 B 2.50
ETR 90 A+ 70 A- 1.00
58 NUR FARAH AINA MOHD ISHA 5B TOV 60 B 36 E 6.00
ETR 70 A- 46 D 4.50
59 MAS HIDAYAH ZAKARIA 5B TOV 60 B 18 G 6.50
ETR 70 A- 28 G 5.50
60 ABDUL HAFIS BIN HASHIM 5E TOV 55 C+ 5.00
ETR 65 B+ 3.00
61 ABU BAKAR BIN SANUSI 5E TOV 45 D 7.00
ETR 55 C+ 5.00
62 BADRUL HISYAM BIN MOHD SABRI 5E TOV 45 D 7.00
ETR 55 C+ 5.00
63 MOHAMAD FAISAL BIN MD FAUZI 5E TOV 45 D 7.00
ETR 55 C+ 5.00
64 MOHAMAD HAFIZ BIN BAHAROM 5E TOV 45 D 7.00
ETR 55 C+ 5.00
65 MOHAMAD NOR KHAIRUL NIZAM 5E TOV 65 B+ 3.00
ETR 75 A- 2.00
66 MOHAMAD SOBRI BIN ZAHARI 5E TOV 45 D 7.00
ETR 55 C+ 5.00
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH HC4-SPM
Tindakan: Guru Kelas
ETR DAN TOV SETIAP PELAJAR MENGIKUT MATA PELAJARAN YANG DIAMBIL
Tahun: 2010
Tingkatan: 5A

Nama Guru Tingkatan: MAT ZAINI ABDULLAH

BM KM EkA MPV
Bil Nama Pelajar Kelas GP
M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G
67 MOHAMAD SUKRI BIN HASAN 5E TOV 65 B+ 3.00
ETR 75 A- 2.00
68 MOHAMAD SYUKOR BIN AHMAD 5E TOV 25 G 9.00
ETR 35 G 9.00
69 MOHAMMAD FIRDAUS HAMIZAR 5E TOV 55 C+ 5.00
ETR 65 B+ 3.00
70 MOHAMMAD IBRAHIM ABIDIN 5E TOV 45 D 7.00
ETR 55 C+ 5.00
71 MOHD ALIYAS BIN MD ISA 5E TOV 35 G 9.00
ETR 45 D 7.00
72 MOHD FAUZI BIN MOHAMAD 5E TOV 55 C+ 5.00
ETR 65 B+ 3.00
73 MOHD FAZLI BIN OTHMAN 5E TOV 45 D 7.00
ETR 55 C+ 5.00
74 MOHD FITRI IZAMI ABD WAHAB 5E TOV 65 B+ 3.00
ETR 75 A- 2.00
75 MOHD HANIF BIN YAHAYA 5E TOV 45 D 7.00
ETR 55 C+ 5.00
76 MOHD ZIKRI BIN MD REJAB 5E TOV 45 D 7.00
ETR 55 C+ 5.00
77 MUHAMAD KHAIRI AHMAD TERMIDI 5E TOV 45 D 7.00
ETR 55 C+ 5.00
78 MUHAMAD YUSOF BIN IBRAHIM 5E TOV 55 C+ 5.00
ETR 65 B+ 3.00
79 MUHAMMAD AZHAR MAT SAAD 5E TOV 45 D 7.00
ETR 55 C+ 5.00
80 NUZULHAKIMEY BIN MOD ZID 5E TOV 55 C+ 5.00
ETR 65 B+ 3.00
81 SALAHUDDIN BIN SHAFIE 5E TOV 45 D 7.00
ETR 55 C+ 5.00
82 ZULKIFLI BIN ROZI 5E TOV 70 A- 2.00
ETR 80 A 1.00
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH 0 HC5-SPM
PENENTUAN GRED PURATA SEKOLAH x Tindakan: Setiausaha Peperiksaan

Tahun: 2010
Tingkatan: TINGKATAN LIM

Bil. TH A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Bil Mata Pelajaran GP
Pelajar Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
TOV
1 Bahasa Malaysia ETR
TOV 33 14 42.42 5 15.15 1 3.03 7 21.21 2 6.06 1 3.03 1 3.03 2 6.06 31 93.94 2.94
2 Kesusasteraan Melayu ETR 33 14 42.42 5 15.15 8 24.24 2 6.06 1 3.03 1 3.03 1 3.03 1 3.03 32 96.97 1.64
TOV 59 2 3.39 4 6.78 5 8.47 9 15.25 2 3.39 12 20.34 15 25.42 10 16.95 49 83.05 6.56
3 Ekonomi Asas ETR 59 2 3.39 9 15.25 9 15.25 2 3.39 12 20.34 10 16.95 5 8.47 8 13.56 2 3.39 57 96.61 4.95
TOV 23 1 4.35 3 13.04 5 21.74 12 52.17 2 8.70 21 91.30 6.00
4 Menservis Motorsikal ETR 23 1 4.35 3 13.04 5 21.74 12 52.17 1 4.35 1 4.35 22 95.65 4.26
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
TOV 115 14 12.17 8 6.96 8 6.96 12 10.43 16 13.91 3 2.61 24 20.87 16 13.91 14 12.17 101 87.83 5.409
JUMLAH ETR 115 14 12.17 8 6.96 20 17.39 16 13.91 3 2.61 24 20.87 11 9.57 6 5.22 9 7.83 4 3.48 111 96.52 3.861
HC6-SPM
Tindakan: Setiausaha Peperiksaan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET PELAJAR CEMERLANG
Tahun: 2010
Tingkatan: TINGKATAN LIMA
BM KM EkA MPV Bilangan
Bil Nama Pelajar Kelas GP
M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G

C+
A+

B+
A-

G
C
D
A

E
1 MOHD FAHAMIE AZIZAN 5A TOV 48 D 1 7.00
ETR 58 C+ 1 5.00
2 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS 5A TOV 44 E 1 8.00
ETR 54 C 1 6.00
3 MOHD KHAIRI ABD.HALIM 5A TOV 45 D 1 7.00
ETR 55 C+ 1 5.00
4 MOHD BASRI YAHAYA 5A TOV 64 B 1 4.00
ETR 74 A- 1 2.00
5 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFELI 5A TOV 55 C+ 1 5.00
ETR 65 B+ 1 3.00
6 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHARI 5A TOV 66 B+ 1 3.00
ETR 76 A- 1 2.00
7 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBRI 5A TOV 45 D 1 7.00
ETR 55 C+ 1 5.00
8 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR 5A TOV 56 C+ 1 5.00
ETR 66 B+ 1 3.00
9 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZAK 5A TOV 76 A- 1 2.00
ETR 86 A 1 1.00
10 MUHAMAD HANIFF NAZRI 5A TOV 66 B+ 1 3.00
ETR 76 A- 1 2.00
11 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM 5A TOV 41 E 1 8.00
ETR 51 C 1 6.00
12 MUHAMAD QASIMIN KASSIM 5A TOV 57 C+ 1 5.00
ETR 67 B+ 1 3.00
13 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFLI 5A TOV 56 C+ 1 5.00
ETR 66 B+ 1 3.00
14 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN 5A TOV 45 D 1 7.00
ETR 55 C+ 1 5.00
15 MASITAH MOHD JEDIN 5A TOV 64 B 1 4.00
ETR 74 A- 1 2.00
16 NORAMIRAH ABD.HALIM 5A TOV 55 C+ 1 5.00
ETR 65 B+ 1 3.00
17 NUR IZZATI MOHD HASHIM 5A TOV 45 D 1 7.00
ETR 55 C+ 1 5.00
18 NUR HANISAH AHMAD YUSOF 5A TOV 65 B+ 1 3.00
ETR 75 A- 1 2.00
19 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA 5A TOV 56 C+ 1 5.00
ETR 66 B+ 1 3.00
20 SITI NURUL INANI ISMAIL 5A TOV 54 C 1 6.00
ETR 64 B 1 4.00
21 NUR AZWATI ABDULLAH SANI 5A TOV 44 E 1 8.00
HC6-SPM
Tindakan: Setiausaha Peperiksaan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET PELAJAR CEMERLANG
Tahun: 2010
Tingkatan: TINGKATAN LIMA
BM KM EkA MPV Bilangan
Bil Nama Pelajar Kelas GP
M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G

C+
A+

B+
A-

G
C
D
A

E
ETR 54 C 1 6.00
22 NURUL NAJWA RAZALI 5A TOV 55 C+ 1 5.00
ETR 65 B+ 1 3.00
23 SOLLAHIYAH AHMAD 5A TOV 55 C+ 1 5.00
ETR 65 B+ 1 3.00
24 NORHAMIMAH OTHMAN 5A TOV 56 C+ 1 5.00
ETR 66 B+ 1 3.00
25 NUR ASFAIZNA MAT NIK 5A TOV 45 D 1 7.00
ETR 55 C+ 1 5.00
26 SYUKRIAH AZIZAN 5A TOV 45 D 1 7.00
ETR 55 C+ 1 5.00
27 KHAIRUL AZRI RAMLI 5B TOV 75 A- 40 E 1 1 5.00
ETR 85 A 50 C 1 1 3.50
28 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSIDI 5B TOV 60 B 32 G 1 1 6.50
ETR 70 A- 42 E 1 1 5.00
29 MOHAMMAD RIDZUAN AZMI 5B TOV 56 C+ 28 G 1 1 7.00
ETR 66 B+ 38 E 1 1 5.50
30 MOHD FAHME MARIDON 5B TOV 80 A 30 G 1 1 5.00
ETR 90 A+ 40 E 1 1 4.00
31 MOHD FAIZ HUSSAIN 5B TOV 80 A 30 G 1 1 5.00
ETR 90 A+ 40 E 1 1 4.00
32 MUHAMAD NAZWAN ZAKARIA 5B TOV 75 A- 36 E 1 1 5.00
ETR 85 A 46 D 1 1 4.00
33 MUHAMAD ZAIDI HASSAN 5B TOV 64 B 36 E 1 1 6.00
ETR 74 A- 46 D 1 1 4.50
34 MUHAMMAD ABD.HAMID 5B TOV 80 A 36 E 1 1 4.50
ETR 90 A+ 46 D 1 1 3.50
35 MUHAMAD FARHAN JAMALUDDIN 5B TOV 30 G 50 C 1 1 7.50
ETR 40 E 60 B 1 1 6.00
36 MUHAMAD LUQMAN HAKIM 5B TOV 40 E 40 E 2 8.00
ETR 50 C 50 C 2 6.00
37 ZUL GHAFAR GHAZALI 5B TOV 56 C+ 66 B+ 1 1 4.00
ETR 66 B+ 76 A- 1 1 2.50
38 ALIAS ABDUL RAHMAN 5B TOV 22 G 10 G 2 9.00
ETR 32 G 20 G 2 9.00
39 SHAHRUL AZWAN AZMAN 5B TOV 75 A- 40 E 1 1 5.00
ETR 85 A 50 C 1 1 3.50
40 MUHAMAD FIRDAUS SAAD 5B TOV 54 C 30 G 1 1 7.50
ETR 64 B 40 E 1 1 6.00
41 HAMIDAH OMAR 5B TOV 80 A 60 B 1 1 2.50
ETR 90 A+ 70 A- 1 1 1.00
HC6-SPM
Tindakan: Setiausaha Peperiksaan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET PELAJAR CEMERLANG
Tahun: 2010
Tingkatan: TINGKATAN LIMA
BM KM EkA MPV Bilangan
Bil Nama Pelajar Kelas GP
M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G

C+
A+

B+
A-

G
C
D
A

E
42 HASLINA MAHADI 5B TOV 81 A 34 G 1 1 5.00
ETR 90 A+ 44 E 1 1 4.00
43 MARDHIYYAH SHAMSUDIN 5B TOV 88 A 46 D 1 1 4.00
ETR 90 A+ 56 C+ 1 1 2.50
44 NOOR AFIFAH OTHMAN 5B TOV 80 A 70 A- 1 1 1.50
ETR 90 A+ 80 A 1 1 0.50
45 NOOR FATEHAH NORDIN 5B TOV 85 A 30 G 1 1 5.00
ETR 90 A+ 40 E 1 1 4.00
46 NOR NADZARIAH MOHD NAZAR 5B TOV 75 A- 46 D 1 1 4.50
ETR 85 A 56 C+ 1 1 3.00
47 NORAINI MAT RODZI 5B TOV 88 A 46 D 1 1 4.00
ETR 90 A+ 56 C+ 1 1 2.50
48 NORLIANA HUSSIN 5B TOV 88 A 40 E 1 1 4.50
ETR 90 A+ 50 C 1 1 3.00
49 NUR SYIFA ABD.HALIM 5B TOV 60 B 60 B 2 4.00
ETR 70 A- 70 A- 2 2.00
50 NURUL AFIFAH ABU HASSAN 5B TOV 65 B+ 40 E 1 1 5.50
ETR 75 A- 50 C 1 1 4.00
51 NURUL AIN JAMALUDDIN 5B TOV 64 B 42 E 1 1 6.00
ETR 74 A- 52 C 1 1 4.00
52 NURUL AKMA MD.KHIR 5B TOV 63 B 40 E 1 1 6.00
ETR 73 A- 50 C 1 1 4.00
53 NURUL NAIMAH ABDULLAH 5B TOV 80 A 30 G 1 1 5.00
ETR 90 A+ 40 E 1 1 4.00
54 SITI NAFSIAH ABDUL RANI 5B TOV 88 A 36 E 1 1 4.50
ETR 90 A+ 46 D 1 1 3.50
55 SITI ZULAIHA MAT ISA 5B TOV 80 A 46 D 1 1 4.00
ETR 90 A+ 56 C+ 1 1 2.50
56 UMI NAZIFAH AWANG KECHIK 5B TOV 76 A- 45 D 1 1 4.50
ETR 86 A 55 C+ 1 1 3.00
57 AZIZI ADAM 5B TOV 80 A 60 B 1 1 2.50
ETR 90 A+ 70 A- 1 1 1.00
58 NUR FARAH AINA MOHD ISHA 5B TOV 60 B 36 E 1 1 6.00
ETR 70 A- 46 D 1 1 4.50
59 MAS HIDAYAH ZAKARIA 5B TOV 60 B 18 G 1 1 6.50
ETR 70 A- 28 G 1 1 5.50
60 ABDUL HAFIS BIN HASHIM 5E TOV 55 C+ 1 5.00
ETR 65 B+ 1 3.00
61 ABU BAKAR BIN SANUSI 5E TOV 45 D 1 7.00
ETR 55 C+ 1 5.00
62 BADRUL HISYAM BIN MOHD SABRI 5E TOV 45 D 1 7.00
HC6-SPM
Tindakan: Setiausaha Peperiksaan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET PELAJAR CEMERLANG
Tahun: 2010
Tingkatan: TINGKATAN LIMA
BM KM EkA MPV Bilangan
Bil Nama Pelajar Kelas GP
M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G

C+
A+

B+
A-

G
C
D
A

E
ETR 55 C+ 1 5.00
63 MOHAMAD FAISAL BIN MD FAUZI 5E TOV 45 D 1 7.00
ETR 55 C+ 1 5.00
64 MOHAMAD HAFIZ BIN BAHAROM 5E TOV 45 D 1 7.00
ETR 55 C+ 1 5.00
65 MOHAMAD NOR KHAIRUL NIZAM 5E TOV 65 B+ 1 3.00
ETR 75 A- 1 2.00
66 MOHAMAD SOBRI BIN ZAHARI 5E TOV 45 D 1 7.00
ETR 55 C+ 1 5.00
67 MOHAMAD SUKRI BIN HASAN 5E TOV 65 B+ 1 3.00
ETR 75 A- 1 2.00
68 MOHAMAD SYUKOR BIN AHMAD 5E TOV 25 G 1 9.00
ETR 35 G 1 9.00
69 MOHAMMAD FIRDAUS HAMIZAR 5E TOV 55 C+ 1 5.00
ETR 65 B+ 1 3.00
70 MOHAMMAD IBRAHIM ABIDIN 5E TOV 45 D 1 7.00
ETR 55 C+ 1 5.00
71 MOHD ALIYAS BIN MD ISA 5E TOV 35 G 1 9.00
ETR 45 D 1 7.00
72 MOHD FAUZI BIN MOHAMAD 5E TOV 55 C+ 1 5.00
ETR 65 B+ 1 3.00
73 MOHD FAZLI BIN OTHMAN 5E TOV 45 D 1 7.00
ETR 55 C+ 1 5.00
74 MOHD FITRI IZAMI ABD WAHAB 5E TOV 65 B+ 1 3.00
ETR 75 A- 1 2.00
75 MOHD HANIF BIN YAHAYA 5E TOV 45 D 1 7.00
ETR 55 C+ 1 5.00
76 MOHD ZIKRI BIN MD REJAB 5E TOV 45 D 1 7.00
ETR 55 C+ 1 5.00
77 MUHAMAD KHAIRI AHMAD TERMIDI 5E TOV 45 D 1 7.00
ETR 55 C+ 1 5.00
78 MUHAMAD YUSOF BIN IBRAHIM 5E TOV 55 C+ 1 5.00
ETR 65 B+ 1 3.00
79 MUHAMMAD AZHAR MAT SAAD 5E TOV 45 D 1 7.00
ETR 55 C+ 1 5.00
80 NUZULHAKIMEY BIN MOD ZID 5E TOV 55 C+ 1 5.00
ETR 65 B+ 1 3.00
81 SALAHUDDIN BIN SHAFIE 5E TOV 45 D 1 7.00
ETR 55 C+ 1 5.00
82 ZULKIFLI BIN ROZI 5E TOV 70 A- 1 2.00
ETR 80 A 1 1.00
HC6-SPM
Tindakan: Setiausaha Peperiksaan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET PELAJAR CEMERLANG
Tahun: 2010
Tingkatan: TINGKATAN LIMA
TOV ETR
Bil Nama Pelajar Kelas
GP GP

C+

C+
A+

B+

A+

B+
A-

A-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9.00

G
C
D

C
D
A

E
0 0 0 TOV
1 ALIAS ABDUL RAHMAN 5B TOV 2 9.00 1 1 2 9.00
5.00
ETR 2 9.00
2 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS 5A TOV 1 8.00 1 1 6.00
7.00
ETR 1 6.00
3 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM 5A TOV 1 8.00 1 1 6.00
5.00
ETR 1 6.00
4 NUR AZWATI ABDULLAH SANI 5A TOV 1 8.00 1 1 6.00
5.00
ETR 1 6.00
5 MUHAMAD FARHAN JAMALUDDIN 5B TOV 1 1 7.50 1 12 6.00
8.00
ETR 1 1 6.00
6 MUHAMAD LUQMAN HAKIM 5B TOV 2 8.00 1 1 2 6.00
4.00
ETR 2 6.00
7 MUHAMAD FIRDAUS SAAD 5B TOV 1 1 7.50 1 1 1 6.00
2.50
ETR 1 1 6.00
8 MOHAMMAD RIDZUAN AZMI 5B TOV 1 1 7.00 1 1 1 1 5.50
5.00
ETR 1 1 5.50
9 MAS HIDAYAH ZAKARIA 5B TOV 1 1 6.50 0 0 01 0 0 0 0 0 0 01 5.50
0.00
ETR 1 1 5.50
10 MOHD FAHAMIE AZIZAN 5A TOV 1 7.00 1 1 5.00
8.00
ETR 1 5.00
11 MOHD KHAIRI ABD.HALIM 5A TOV 1 7.00 1 1 5.00
4.00
ETR 1 5.00
12 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBRI 5A TOV 1 7.00 1 5.00
ETR 1 5.00
13 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN 5A TOV 1 7.00 1 1 5.00
4.00
ETR 1 5.00
14 NUR IZZATI MOHD HASHIM 5A TOV 1 7.00 1 1 5.00
3.00
ETR 1 5.00
15 NUR ASFAIZNA MAT NIK 5A TOV 1 7.00 1 1 5.00
7.00
ETR 1 5.00
16 SYUKRIAH AZIZAN 5A TOV 1 7.00 1 1 1 5.00
ETR 1 5.00
17 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSIDI 5B TOV 1 1 6.50 1 1 1 1 5.00
7.00
ETR 1 1 5.00
18 MUHAMAD ZAIDI HASSAN 5B TOV 1 1 6.00 1 1 1 1 4.50
ETR 1 1 4.50
19 NUR FARAH AINA MOHD ISHA 5B TOV 1 1 6.00 1 1 1 1 4.50
6.50
ETR 1 1 4.50
20 SITI NURUL INANI ISMAIL 5A TOV 1 6.00 1 1 4.00
8.00
ETR 1 4.00
21 MOHD FAHME MARIDON 5B TOV 1 1 5.00 1 1 1 1 4.00
5.00
ETR 1 1 4.00
22 MOHD FAIZ HUSSAIN 5B TOV 1 1 5.00 1 1 1 4.00
5.00
ETR 1 1 4.00
23 MUHAMAD NAZWAN ZAKARIA 5B TOV 1 1 5.00 1 1 1 1 4.00
6.00
ETR 1 1 4.00
24 HASLINA MAHADI 5B TOV 1 1 5.00 1 1 1 1 4.00
ETR 1 1 4.00
25 NOOR FATEHAH NORDIN 5B TOV 1 1 5.00 1 1 1 1 4.00
4.50
ETR 1 1 4.00
26 NURUL AFIFAH ABU HASSAN 5B TOV 1 1 5.50 1 1 1 1 4.00
6.00
ETR 1 1 4.00
27 NURUL AIN JAMALUDDIN 5B TOV 1 1 6.00 1 1 1 1 4.00
6.00
ETR 1 1 4.00
28 NURUL AKMA MD.KHIR 5B TOV 1 1 6.00 1 1 1 1 4.00
5.00
ETR 1 1 4.00
29 NURUL NAIMAH ABDULLAH 5B TOV 1 1 5.00 1 1 1 4.00
4.50
ETR 1 1 4.00
30 KHAIRUL AZRI RAMLI 5B TOV 1 1 5.00 1 1 1 1 3.50
6.50
ETR 1 1 3.50
31 MUHAMMAD ABD.HAMID 5B TOV 1 1 4.50 1 1 1 1 3.50
7.50
ETR 1 1 3.50
32 SHAHRUL AZWAN AZMAN 5B TOV 1 1 5.00 1 1 1 3.50
7.50
ETR 1 1 3.50
33 SITI NAFSIAH ABDUL RANI 5B TOV 1 1 4.50 1 1 1 3.50
4.00
ETR 1 1 3.50
34 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFELI 5A TOV 1 5.00 1 3.00
ETR 1 3.00
35 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR 5A TOV 1 5.00 1 1 3.00
2.00
ETR 1 3.00
36 MUHAMAD QASIMIN KASSIM 5A TOV 1 5.00 1 1 3.00
5.00
ETR 1 3.00
37 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFLI 5A TOV 1 5.00 1 1 3.00
7.00
ETR 1 3.00
38 NORAMIRAH ABD.HALIM 5A TOV 1 5.00 1 1 3.00
7.00
ETR 1 3.00
39 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA 5A TOV 1 5.00 1 1 3.00
6.00
ETR 1 3.00
40 NURUL NAJWA RAZALI 5A TOV 1 5.00 1 1 3.00
5.00
ETR 1 3.00
41 SOLLAHIYAH AHMAD 5A TOV 1 5.00 1 1 3.00
5.00
ETR 1 3.00
42 NORHAMIMAH OTHMAN 5A TOV 1 5.00 1 1 3.00
7.00
ETR 1 3.00
43 NOR NADZARIAH MOHD NAZAR 5B TOV 1 1 4.50 1 1 1 3.00
4.00
ETR 1 1 3.00
44 NORLIANA HUSSIN 5B TOV 1 1 4.50 1 2 1 3.00
4.00
ETR 1 1 3.00
45 UMI NAZIFAH AWANG KECHIK 5B TOV 1 1 4.50 1 1 1 3.00
2.50
ETR 1 1 3.00
46 ZUL GHAFAR GHAZALI 5B TOV 1 1 4.00 1 1 2 2.50
9.00
ETR 1 1 2.50
47 MARDHIYYAH SHAMSUDIN 5B TOV 1 1 4.00 1 1 1 1 2.50
1.50
ETR 1 1 2.50
48 NORAINI MAT RODZI 5B TOV 1 1 4.00 1 1 1 1 2.50
4.50
ETR 1 1 2.50
49 SITI ZULAIHA MAT ISA 5B TOV 1 1 4.00 1 1 1 1 2.50
4.50
ETR 1 1 2.50
50 MOHD BASRI YAHAYA 5A TOV 1 4.00 1 1 2.00
5.00
ETR 1 2.00
HC6-SPM
Tindakan: Setiausaha Peperiksaan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH


TARGET PELAJAR CEMERLANG
Tahun: 2010
Tingkatan: TINGKATAN LIMA
TOV ETR
Bil Nama Pelajar Kelas
GP GP

C+

C+
A+

B+

A+

B+
A-

A-
G

G
C
D

C
D
A

E
51 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHARI 5A TOV 1 3.00 1 1 2.00
7.00
ETR 1 2.00
52 MUHAMAD HANIFF NAZRI 5A TOV 1 3.00 1 1 2.00
8.00
ETR 1 2.00
53 MASITAH MOHD JEDIN 5A TOV 1 4.00 1 1 2.00
5.00
ETR 1 2.00
54 NUR HANISAH AHMAD YUSOF 5A TOV 1 3.00 1 1 2.00
5.00
ETR 1 2.00
55 NUR SYIFA ABD.HALIM 5B TOV 2 4.00 2 1 1 2.00
5.50
ETR 2 2.00
56 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZAK 5A TOV 1 2.00 1 1 1.00
3.00
ETR 1 1.00
57 HAMIDAH OMAR 5B TOV 1 1 2.50 1 1 1 1 1.00
5.00
ETR 1 1 1.00
58 AZIZI ADAM 5B TOV 1 1 2.50 1 1 1 1 1.00
6.00
ETR 1 1 1.00
59 NOOR AFIFAH OTHMAN 5B TOV 1 1 1.50 1 1 1 0.50
5.00
ETR 1 1 0.50
PM1
Tindakan : Guru Mata pelajaran
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
ANALISIS POST-MORTEM / KLINIKAL MATA PELAJARAN
UJIAN PRESTASI 1
Tahun: 2010 Jabatan: teknik dan vokasional
Panitia: Ekonomi Asas Mata Pelajaran: Ekonomi Asas
Tingkatan: 5A Nama Guru: MAT ZAINI ABDULLAH
Bil Pelajar: 26 Bil Lulus: 25 Bil Gagal: 1
Tidak Hadir: - % Lulus: 96.15 % Gagal: 3.85

K1 K2 Jumlah Tindakan Guru


Bil Nama Pelajar Kelas Markah Markah Markah Gred Pemantauan Individu
1 MOHD FAHAMIE AZIZAN 5A 68 B+
2 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS 5A 64 B
3 MOHD KHAIRI ABD.HALIM 5A 64 B
4 MOHD BASRI YAHAYA 5A 56 C+
5 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFELI 5A 60 B
6 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHARI 5A 40 E
7 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBRI 5A 64 B
8 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR 5A 36 E
9 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZAK 5A 68 B+
10 MUHAMAD HANIFF NAZRI 5A 40 E
11 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM 5A 52 C
12 MUHAMAD QASIMIN KASSIM 5A 52 C
13 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFLI 5A 68 B+
14 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN 5A 52 C
15 MASITAH MOHD JEDIN 5A 80 A
16 NORAMIRAH ABD.HALIM 5A 64 B
17 NUR IZZATI MOHD HASHIM 5A 28 G
18 NUR HANISAH AHMAD YUSOF 5A 68 B+
19 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA 5A 72 A-
20 SITI NURUL INANI ISMAIL 5A 64 B
21 NUR AZWATI ABDULLAH SANI 5A 60 B
22 NURUL NAJWA RAZALI 5A 40 E
23 SOLLAHIYAH AHMAD 5A 68 B+
24 NORHAMIMAH OTHMAN 5A 60 B
25 NUR ASFAIZNA MAT NIK 5A 52 C
26 SYUKRIAH AZIZAN 5A 68 B+
27 KHAIRUL AZRI RAMLI 5B 60 B
28 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSIDI 5B 28 G
29 MOHAMMAD RIDZUAN AZMI 5B 40 E
30 MOHD FAHME MARIDON 5B 44 E
31 MOHD FAIZ HUSSAIN 5B 68 B+
PM1
Tindakan : Guru Mata pelajaran
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
ANALISIS POST-MORTEM / KLINIKAL MATA PELAJARAN
UJIAN PRESTASI 1
Tahun: 2010 Jabatan: teknik dan vokasional
Panitia: Ekonomi Asas Mata Pelajaran: Ekonomi Asas
Tingkatan: 5A Nama Guru: MAT ZAINI ABDULLAH
Bil Pelajar: 26 Bil Lulus: 25 Bil Gagal: 1
Tidak Hadir: - % Lulus: 96.15 % Gagal: 3.85

K1 K2 Jumlah Tindakan Guru


Bil Nama Pelajar Kelas Markah Markah Markah Gred Pemantauan Individu
32 MUHAMAD NAZWAN ZAKARIA 5B 36 E
33 MUHAMAD ZAIDI HASSAN 5B 44 E
34 MUHAMMAD ABD.HAMID 5B 68 B+
35 MUHAMAD FARHAN JAMALUDDIN 5B 72 A-
36 MUHAMAD LUQMAN HAKIM 5B 48 D
37 ZUL GHAFAR GHAZALI 5B 44 E
38 ALIAS ABDUL RAHMAN 5B 0 G
39 SHAHRUL AZWAN AZMAN 5B 24 G
40 MUHAMAD FIRDAUS SAAD 5B 28 G
41 HAMIDAH OMAR 5B 76 A-
42 HASLINA MAHADI 5B 40 E
43 MARDHIYYAH SHAMSUDIN 5B 76 A-
44 NOOR AFIFAH OTHMAN 5B 84 A
45 NOOR FATEHAH NORDIN 5B TH TH
46 NOR NADZARIAH MOHD NAZAR 5B 84 A
47 NORAINI MAT RODZI 5B 52 C
48 NORLIANA HUSSIN 5B 60 B
49 NUR SYIFA ABD.HALIM 5B 76 A-
50 NURUL AFIFAH ABU HASSAN 5B 60 B
51 NURUL AIN JAMALUDDIN 5B 52 C
52 NURUL AKMA MD.KHIR 5B 44 E
53 NURUL NAIMAH ABDULLAH 5B 48 D
54 SITI NAFSIAH ABDUL RANI 5B 84 A
55 SITI ZULAIHA MAT ISA 5B 72 A-
56 UMI NAZIFAH AWANG KECHIK 5B 88 A
57 AZIZI ADAM 5B 32 G
58 NUR FARAH AINA MOHD ISHA 5B 76 A-
59 MAS HIDAYAH ZAKARIA 5B 56 C+
PM2 - Men. Atas
Tindakan : Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH 0


S PERBANDINGAN DAN POST MORTEM KEPUTUSAN _______________________________________ x
Tahun: 2010 Tingkatan: TINGKATAN LIMA
Panitia: Ekonomi Asas Mata Pelajaran: Ekonomi Asas
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Kelas/Nama Guru Ujian/Peperiksaan Pelajar Bil % GP
Bil % Bil %
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
TOV 33 1 3.03 1 3.03 3 9.09 1 3.03 5 15.15 12 36.36 10 30.30 23 69.70 7.39
5B ETR 33 1 3.03 4 12.12 1 3.03 5 15.15 7 21.21 5 15.15 8 24.24 2 6.06 31 93.94 5.97
UJIAN PRESTASI 1 32 4 12.50 6 18.75 2 6.25 3 9.38 1 3.13 2 6.25 2 6.25 7 21.88 5 15.63 27 84.38 5.19
CHE MAZNAH HASHIM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 33 5 15.15 28 84.85 5 15.15 8.85
UJIAN PRESTASI 2
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 30 4 13.33 1 3.33 7 23.33 3 10.00 3 10.00 3 10.00 2 6.67 4 13.33 3 10.00 27 90.00 4.83

OTI 1 33 0 0.00 2 6.06 1 3.03 2 6.06 2 6.06 3 9.09 5 15.15 11 33.33 7 21.21 26 78.79 6.94
OTI 2 33 1 3.03 3 9.09 0 0.00 2 6.06 3 9.09 5 15.15 5 15.15 9 27.27 5 15.15 28 84.85 6.42
SPM
TOV 59 2 3.39 4 6.78 5 8.47 9 15.25 2 3.39 12 20.34 15 25.42 10 16.95 49 83.05 6.56
ETR 59 2 3.39 9 15.25 9 15.25 2 3.39 12 20.34 10 16.95 5 8.47 8 13.56 2 3.39 57 96.61 4.95
UJIAN PRESTASI 1 58 5 8.62 7 12.07 8 13.79 11 18.97 2 3.45 6 10.34 2 3.45 11 18.97 6 10.34 52 89.66 4.98
RUMUSAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 59 1 1.69 1 1.69 13 22.03 44 74.58 15 25.42 8.66
UJIAN PRESTASI 2
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 56 11 19.64 7 12.50 8 14.29 6 10.71 6 10.71 7 12.50 3 5.36 5 8.93 3 5.36 53 94.64 4.16

OTI 1 59 1 1.69 4 6.78 6 10.17 4 6.78 10 16.95 5 8.47 10 16.95 12 20.34 7 11.86 52 88.14 5.97
OTI 2 59 1 1.69 7 11.86 7 11.86 3 5.08 11 18.64 7 11.86 7 11.86 11 18.64 5 8.47 54 91.53 5.54
SPM
PM2 - Men. Atas
Tindakan : Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH 0


S PERBANDINGAN DAN POST MORTEM KEPUTUSAN _______________________________________ x
Tahun: 2010 Tingkatan: TINGKATAN LIMA
Panitia: Ekonomi Asas Mata Pelajaran: Ekonomi Asas
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Kelas/Nama Guru Ujian/Peperiksaan Pelajar Bil % GP
Bil % Bil %
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
Bil %
TOV 26 1 3.85 3 11.54 2 7.69 9 34.62 1 3.85 7 26.92 3 11.54 26 100.00 5.50
5A ETR 26 1 3.85 5 19.23 9 34.62 1 3.85 7 26.92 3 11.54 26 100.00 3.65
UJIAN PRESTASI 1 26 1 3.85 1 3.85 6 23.08 8 30.77 1 3.85 4 15.38 4 15.38 1 3.85 25 96.15 4.73
MAT ZAINI ABDULLAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 26 1 3.85 1 3.85 8 30.77 16 61.54 10 38.46 8.42
UJIAN PRESTASI 2
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 26 7 26.92 6 23.08 1 3.85 3 11.54 3 11.54 4 15.38 1 3.85 1 3.85 26 100.00 3.38

OTI 1 26 0 0.00 2 7.69 5 19.23 2 7.69 8 30.77 2 7.69 5 19.23 2 7.69 26 100.00 5.00
OTI 2 26 1 3.85 4 15.38 7 26.92 1 3.85 8 30.77 2 7.69 2 7.69 1 3.85 26 100.00 4.15
SPM
TOV
5E ETR
UJIAN PRESTASI 1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
UJIAN PRESTASI 2
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

OTI 1
OTI 2
SPM
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
UJIAN PRESTASI 2
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

OTI 1
OTI 2
SPM
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1
PM2 - Men. Atas
Tindakan : Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH 0


S PERBANDINGAN DAN POST MORTEM KEPUTUSAN _______________________________________ x
Tahun: 2010 Tingkatan: TINGKATAN LIMA
Panitia: Ekonomi Asas Mata Pelajaran: Ekonomi Asas
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Kelas/Nama Guru Ujian/Peperiksaan Pelajar Bil % GP
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
UJIAN PRESTASI 2
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

OTI 1
OTI 2
SPM
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
UJIAN PRESTASI 2
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

OTI 1
OTI 2
SPM
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
UJIAN PRESTASI 2
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

OTI 1
OTI 2
SPM
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
UJIAN PRESTASI 2
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
PM2 - Men. Atas
Tindakan : Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH 0


S PERBANDINGAN DAN POST MORTEM KEPUTUSAN _______________________________________ x
Tahun: 2010 Tingkatan: TINGKATAN LIMA
Panitia: Ekonomi Asas Mata Pelajaran: Ekonomi Asas
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Kelas/Nama Guru Ujian/Peperiksaan Pelajar Bil % GP
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

OTI 1
OTI 2
SPM
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
UJIAN PRESTASI 2
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

OTI 1
OTI 2
SPM
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
UJIAN PRESTASI 2
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

OTI 1
OTI 2
SPM
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
UJIAN PRESTASI 2
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

OTI 1
OTI 2
PM2 - Men. Atas
Tindakan : Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH 0


S PERBANDINGAN DAN POST MORTEM KEPUTUSAN _______________________________________ x
Tahun: 2010 Tingkatan: TINGKATAN LIMA
Panitia: Ekonomi Asas Mata Pelajaran: Ekonomi Asas
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Kelas/Nama Guru Ujian/Peperiksaan Pelajar Bil % GP
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
SPM
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
UJIAN PRESTASI 2
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

OTI 1
OTI 2
SPM
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
UJIAN PRESTASI 2
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

OTI 1
OTI 2
SPM
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
UJIAN PRESTASI 2
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

OTI 1
OTI 2
SPM
TOV
ETR
PM2 - Men. Atas
Tindakan : Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH 0


S PERBANDINGAN DAN POST MORTEM KEPUTUSAN _______________________________________ x
Tahun: 2010 Tingkatan: TINGKATAN LIMA
Panitia: Ekonomi Asas Mata Pelajaran: Ekonomi Asas
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Kelas/Nama Guru Ujian/Peperiksaan Pelajar Bil % GP
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
UJIAN PRESTASI 1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
UJIAN PRESTASI 2
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

OTI 1
OTI 2
SPM
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
UJIAN PRESTASI 2
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

OTI 1
OTI 2
SPM
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
UJIAN PRESTASI 2
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

OTI 1
OTI 2
SPM
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
UJIAN PRESTASI 2
PM2 - Men. Atas
Tindakan : Ketua Panitia

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH 0


S PERBANDINGAN DAN POST MORTEM KEPUTUSAN _______________________________________ x
Tahun: 2010 Tingkatan: TINGKATAN LIMA
Panitia: Ekonomi Asas Mata Pelajaran: Ekonomi Asas
Bil. Tidak Hadir A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus
Kelas/Nama Guru Ujian/Peperiksaan Pelajar Bil % GP
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

OTI 1
OTI 2
SPM
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
UJIAN PRESTASI 2
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

OTI 1
OTI 2
SPM
TOV
ETR
UJIAN PRESTASI 1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
UJIAN PRESTASI 2
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

OTI 1
OTI 2
SPM
PM3
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH Tindakan : Pentadbir

POST MORTEM MATA PELAJARAN YANG BERPENCAPAIAN KRITIKAL


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / PERCUBAAN / AKHIR TAHUN
Tarikh : 28/04/2010
Panitia : KESUSASTERAAN MELAYU

Mata Pelajaran KUMP.


Bil Capai FAKTOR Ya Tidak Catatan/Ulasan
Ting./ Tahun FAKTOR
Mata Pelajaran: Bil Lulus: ANALISIS ITEM Telah dilaksanakan (Jika ’Ya’ dapatkan salinan analisis tersebut) X
SASTERA MELAYU 33 1. Bilangan Soalan Aras Rendah terlalu kurang X
SOALAN 2. Tidak menyediakan JSU X
Tingkatan: Peratus Lulus:
5B 84.85% 1. Tidak Hadir X
2. Belum belajar topik berkaitan X
MURID
3. Murid belum menguasai X
4. Pencapaian berbeza intra mata pelajaran/antara mata pelajaran X
1. Pengajaran/pendekatan tidak sesuai X
2. Guru baru X
3. Bukan Option X
GURU
Tidak Hadir: 4. P&P Guru yang berbeza X
2 5. Ketiadaan guru dalam tempoh yang lama X
6. Pencapaian berbeza inter mata pelajaran/ antara kelas X
1. Kekerapan latihan yang kurang X
LATIHAN MURID 2. Latihan murid tidak disemak oleh guru X
3. Latihan murid yang tidak sesuai X
1. Keberkesanan program/aktiviti
LATIH TUBI DALAM KELAS X MULA BULAN JAN
KELAS KUALITI PRODUK KOGNITIF X BARU BERMULA
PROGRAM KHAS

Disediakan oleh:
MAT ZAINI BIN ABDULLAH
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Nama Ujian UJIAN PRESTASI 1


T5 Kelas => Nombor Kelas 1 2 3
Bilangan Pelajar => Bilangan Pelajar 26 33 23
Nama Kelas=> Nama Kelas 5A 5B 5E
Ruj. Sek.CinaShj Nombor Nama NoKelas
Bil. Kelas Nama Pelajar Daftar Kelas Jantina Bangsa Ujian 1 BM KM EkA MPV
1 1 MOHD FAHAMIE AZIZAN 5A 1 1 1 68
2 2 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS 5A 1 1 1 64
3 3 MOHD KHAIRI ABD.HALIM 5A 1 1 1 64
4 4 MOHD BASRI YAHAYA 5A 1 1 1 56
5 5 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFELI 5A 1 1 1 60
6 6 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHARI 5A 1 1 1 40
7 7 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBRI 5A 1 1 1 64
8 8 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR 5A 1 1 1 36
9 9 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZAK 5A 1 1 1 68
10 10 MUHAMAD HANIFF NAZRI 5A 1 1 1 40
11 11 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM 5A 1 1 1 52
12 12 MUHAMAD QASIMIN KASSIM 5A 1 1 1 52
13 13 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFLI 5A 2 1 1 68
14 14 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN 5A 2 1 1 52
15 15 MASITAH MOHD JEDIN 5A 2 1 1 80
16 16 NORAMIRAH ABD.HALIM 5A 2 1 1 64
17 17 NUR IZZATI MOHD HASHIM 5A 2 1 1 28
18 18 NUR HANISAH AHMAD YUSOF 5A 2 1 1 68
19 19 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA 5A 2 1 1 72
20 20 SITI NURUL INANI ISMAIL 5A 2 1 1 64
21 21 NUR AZWATI ABDULLAH SANI 5A 2 1 1 60
22 22 NURUL NAJWA RAZALI 5A 2 1 1 40
23 23 SOLLAHIYAH AHMAD 5A 2 1 1 68
24 24 NORHAMIMAH OTHMAN 5A 2 1 1 60
25 25 NUR ASFAIZNA MAT NIK 5A 2 1 1 52
26 26 SYUKRIAH AZIZAN 5A 2 1 1 68
27 27 KHAIRUL AZRI RAMLI 5B 1 1 2 25 60
28 28 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSIDI 5B 1 1 2 30 28

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Sek.CinaShj Nombor Nama NoKelas


Bil. Kelas Nama Pelajar Daftar Kelas Jantina Bangsa Ujian 1 BM KM EkA MPV
29 29 MOHAMMAD RIDZUAN AZMI 5B 1 1 2 55 40
30 30 MOHD FAHME MARIDON 5B 1 1 2 70 44
31 31 MOHD FAIZ HUSSAIN 5B 1 1 2 95 68
32 32 MUHAMAD NAZWAN ZAKARIA 5B 1 1 2 83 36
33 33 MUHAMAD ZAIDI HASSAN 5B 1 1 2 58 44
34 34 MUHAMMAD ABD.HAMID 5B 1 1 2 95 68
35 35 MUHAMAD FARHAN JAMALUDDIN 5B 1 1 2 88 72
36 36 MUHAMAD LUQMAN HAKIM 5B 1 1 2 85 48
37 37 ZUL GHAFAR GHAZALI 5B 1 1 2 70 44
38 38 ALIAS ABDUL RAHMAN 5B 1 1 2 45 0
39 39 SHAHRUL AZWAN AZMAN 5B 1 1 2 85 24
40 40 MUHAMAD FIRDAUS SAAD 5B 1 1 2 55 28
41 41 HAMIDAH OMAR 5B 2 1 2 50 76
42 42 HASLINA MAHADI 5B 2 1 2 85 40
43 43 MARDHIYYAH SHAMSUDIN 5B 2 1 2 100 76
44 44 NOOR AFIFAH OTHMAN 5B 2 1 2 75 84
45 45 NOOR FATEHAH NORDIN 5B 2 1 2 TH TH
46 46 NOR NADZARIAH MOHD NAZAR 5B 2 1 2 90 84
47 47 NORAINI MAT RODZI 5B 2 1 2 95 52
48 48 NORLIANA HUSSIN 5B 2 1 2 65 60
49 49 NUR SYIFA ABD.HALIM 5B 2 1 2 100 76
50 50 NURUL AFIFAH ABU HASSAN 5B 2 1 2 100 60
51 51 NURUL AIN JAMALUDDIN 5B 2 1 2 100 52
52 52 NURUL AKMA MD.KHIR 5B 2 1 2 100 44
53 53 NURUL NAIMAH ABDULLAH 5B 2 1 2 TH 48
54 54 SITI NAFSIAH ABDUL RANI 5B 2 1 2 100 84
55 55 SITI ZULAIHA MAT ISA 5B 2 1 2 95 72
56 56 UMI NAZIFAH AWANG KECHIK 5B 2 1 2 98 88
57 57 AZIZI ADAM 5B 1 1 2 38 32
58 58 NUR FARAH AINA MOHD ISHA 5B 2 1 2 33 76
59 59 MAS HIDAYAH ZAKARIA 5B 2 1 2 45 56
60 60 ABDUL HAFIS BIN HASHIM 5E 1 1 3 53
61 61 ABU BAKAR BIN SANUSI 5E 1 1 3 39

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Sek.CinaShj Nombor Nama NoKelas


Bil. Kelas Nama Pelajar Daftar Kelas Jantina Bangsa Ujian 1 BM KM EkA MPV
62 62 BADRUL HISYAM BIN MOHD SABRI 5E 1 1 3 TH
63 63 MOHAMAD FAISAL BIN MD FAUZI 5E 1 1 3 33
64 64 MOHAMAD HAFIZ BIN BAHAROM 5E 1 1 3 43
65 65 MOHAMAD NOR KHAIRUL NIZAM 5E 1 1 3 TH
66 66 MOHAMAD SOBRI BIN ZAHARI 5E 1 1 3 TH
67 67 MOHAMAD SUKRI BIN HASAN 5E 1 1 3 TH
68 68 MOHAMAD SYUKOR BIN AHMAD 5E 1 1 3 51
69 69 MOHAMMAD FIRDAUS HAMIZAR 5E 1 1 3 50
70 70 MOHAMMAD IBRAHIM ABIDIN 5E 1 1 3 24
71 71 MOHD ALIYAS BIN MD ISA 5E 1 1 3 TH
72 72 MOHD FAUZI BIN MOHAMAD 5E 1 1 3 54
73 73 MOHD FAZLI BIN OTHMAN 5E 1 1 3 47
74 74 MOHD FITRI IZAMI ABD WAHAB 5E 1 1 3 31
75 75 MOHD HANIF BIN YAHAYA 5E 1 1 3 56
76 76 MOHD ZIKRI BIN MD REJAB 5E 1 1 3 47
77 77 MUHAMAD KHAIRI AHMAD TERMIDI 5E 1 1 3 34
78 78 MUHAMAD YUSOF BIN IBRAHIM 5E 1 1 3 36
79 79 MUHAMMAD AZHAR MAT SAAD 5E 1 1 3 41
80 80 NUZULHAKIMEY BIN MOD ZID 5E 1 1 3 54
81 81 SALAHUDDIN BIN SHAFIE 5E 1 1 3 TH
82 82 ZULKIFLI BIN ROZI 5E 1 1 3 74
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Sek.CinaShj Nombor Nama NoKelas


Bil. Kelas Nama Pelajar Daftar Kelas Jantina Bangsa Ujian 1 BM KM EkA MPV
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Sek.CinaShj Nombor Nama NoKelas


Bil. Kelas Nama Pelajar Daftar Kelas Jantina Bangsa Ujian 1 BM KM EkA MPV
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Sek.CinaShj Nombor Nama NoKelas


Bil. Kelas Nama Pelajar Daftar Kelas Jantina Bangsa Ujian 1 BM KM EkA MPV
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Sek.CinaShj Nombor Nama NoKelas


Bil. Kelas Nama Pelajar Daftar Kelas Jantina Bangsa Ujian 1 BM KM EkA MPV
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Sek.CinaShj Nombor Nama NoKelas


Bil. Kelas Nama Pelajar Daftar Kelas Jantina Bangsa Ujian 1 BM KM EkA MPV
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Sek.CinaShj Nombor Nama NoKelas


Bil. Kelas Nama Pelajar Daftar Kelas Jantina Bangsa Ujian 1 BM KM EkA MPV
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Sek.CinaShj Nombor Nama NoKelas


Bil. Kelas Nama Pelajar Daftar Kelas Jantina Bangsa Ujian 1 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Sek.CinaShj Nombor Nama NoKelas


Bil. Kelas Nama Pelajar Daftar Kelas Jantina Bangsa Ujian 1 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Sek.CinaShj Nombor Nama NoKelas


Bil. Kelas Nama Pelajar Daftar Kelas Jantina Bangsa Ujian 1 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Sek.CinaShj Nombor Nama NoKelas


Bil. Kelas Nama Pelajar Daftar Kelas Jantina Bangsa Ujian 1 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Sek.CinaShj Nombor Nama NoKelas


Bil. Kelas Nama Pelajar Daftar Kelas Jantina Bangsa Ujian 1 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Sek.CinaShj Nombor Nama NoKelas


Bil. Kelas Nama Pelajar Daftar Kelas Jantina Bangsa Ujian 1 BM KM EkA MPV

489
490

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Sek.CinaShj Nombor Nama NoKelas


Bil. Kelas Nama Pelajar Daftar Kelas Jantina Bangsa Ujian 1 BM KM EkA MPV
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Sek.CinaShj Nombor Nama NoKelas


Bil. Kelas Nama Pelajar Daftar Kelas Jantina Bangsa Ujian 1 BM KM EkA MPV
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Sek.CinaShj Nombor Nama NoKelas


Bil. Kelas Nama Pelajar Daftar Kelas Jantina Bangsa Ujian 1 BM KM EkA MPV
557
558
559
560
561
562
563
564

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

UJIAN PRESTASI 1 Nama Ujian


T5baru
Bilangan Pelajar =>
Nama Kelas=>
Ruj.
Kelas Nama Pelajar Kehadiran Kelakuan
1 MOHD FAHAMIE AZIZAN
2 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS
3 MOHD KHAIRI ABD.HALIM
4 MOHD BASRI YAHAYA
5 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFELI
6 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHARI
7 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBRI
8 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR
9 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZAK
10 MUHAMAD HANIFF NAZRI
11 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM
12 MUHAMAD QASIMIN KASSIM
13 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFLI
14 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN
15 MASITAH MOHD JEDIN
16 NORAMIRAH ABD.HALIM
17 NUR IZZATI MOHD HASHIM
18 NUR HANISAH AHMAD YUSOF
19 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA
20 SITI NURUL INANI ISMAIL
21 NUR AZWATI ABDULLAH SANI
22 NURUL NAJWA RAZALI
23 SOLLAHIYAH AHMAD
24 NORHAMIMAH OTHMAN
25 NUR ASFAIZNA MAT NIK
26 SYUKRIAH AZIZAN
27 KHAIRUL AZRI RAMLI
28 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSIDI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Nama Ujian
Jumlah
T5baru 1 2 3
Bilangan Pelajar
82 =>
Nama Kelas=> 5A 5B 5E
Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 2 BM KM EkA MPV
1 MOHD FAHAMIE AZIZAN 30
2 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS 37
3 MOHD KHAIRI ABD.HALIM 39
4 MOHD BASRI YAHAYA 61
5 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFELI 16
6 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHARI 19
7 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBRI 27
8 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR 26
9 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZAK 19
10 MUHAMAD HANIFF NAZRI 10
11 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM 35
12 MUHAMAD QASIMIN KASSIM 36
13 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFLI 34
14 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN 28
15 MASITAH MOHD JEDIN 38
16 NORAMIRAH ABD.HALIM 31
17 NUR IZZATI MOHD HASHIM 9
18 NUR HANISAH AHMAD YUSOF 45
19 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA 38
20 SITI NURUL INANI ISMAIL 36
21 NUR AZWATI ABDULLAH SANI 38
22 NURUL NAJWA RAZALI 32
23 SOLLAHIYAH AHMAD 43
24 NORHAMIMAH OTHMAN 32
25 NUR ASFAIZNA MAT NIK 28
26 SYUKRIAH AZIZAN 35
27 KHAIRUL AZRI RAMLI 65 25
28 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSIDI 30 12

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 2 BM KM EkA MPV
29 MOHAMMAD RIDZUAN AZMI 24 24
30 MOHD FAHME MARIDON 35 18
31 MOHD FAIZ HUSSAIN 46 24
32 MUHAMAD NAZWAN ZAKARIA 51 31
33 MUHAMAD ZAIDI HASSAN 51 22
34 MUHAMMAD ABD.HAMID 40 31
35 MUHAMAD FARHAN JAMALUDDIN 41 29
36 MUHAMAD LUQMAN HAKIM 24 12
37 ZUL GHAFAR GHAZALI 21 17
38 ALIAS ABDUL RAHMAN 16 0
39 SHAHRUL AZWAN AZMAN 0 0
40 MUHAMAD FIRDAUS SAAD 21 0
41 HAMIDAH OMAR 65 38
42 HASLINA MAHADI 63 23
43 MARDHIYYAH SHAMSUDIN 50 40
44 NOOR AFIFAH OTHMAN 66 32
45 NOOR FATEHAH NORDIN 42 25
46 NOR NADZARIAH MOHD NAZAR 54 42
47 NORAINI MAT RODZI 43 29
48 NORLIANA HUSSIN 42 21
49 NUR SYIFA ABD.HALIM 75 40
50 NURUL AFIFAH ABU HASSAN 63 30
51 NURUL AIN JAMALUDDIN 65 37
52 NURUL AKMA MD.KHIR 61 27
53 NURUL NAIMAH ABDULLAH 42 21
54 SITI NAFSIAH ABDUL RANI 72 28
55 SITI ZULAIHA MAT ISA 64 23
56 UMI NAZIFAH AWANG KECHIK 79 32
57 AZIZI ADAM 28 10
58 NUR FARAH AINA MOHD ISHA 41 21
59 MAS HIDAYAH ZAKARIA 44 22
60 ABDUL HAFIS BIN HASHIM
61 ABU BAKAR BIN SANUSI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 2 BM KM EkA MPV
62 BADRUL HISYAM BIN MOHD SABRI
63 MOHAMAD FAISAL BIN MD FAUZI
64 MOHAMAD HAFIZ BIN BAHAROM
65 MOHAMAD NOR KHAIRUL NIZAM
66 MOHAMAD SOBRI BIN ZAHARI
67 MOHAMAD SUKRI BIN HASAN
68 MOHAMAD SYUKOR BIN AHMAD
69 MOHAMMAD FIRDAUS HAMIZAR
70 MOHAMMAD IBRAHIM ABIDIN
71 MOHD ALIYAS BIN MD ISA
72 MOHD FAUZI BIN MOHAMAD
73 MOHD FAZLI BIN OTHMAN
74 MOHD FITRI IZAMI ABD WAHAB
75 MOHD HANIF BIN YAHAYA
76 MOHD ZIKRI BIN MD REJAB
77 MUHAMAD KHAIRI AHMAD TERMIDI
78 MUHAMAD YUSOF BIN IBRAHIM
79 MUHAMMAD AZHAR MAT SAAD
80 NUZULHAKIMEY BIN MOD ZID
81 SALAHUDDIN BIN SHAFIE
82 ZULKIFLI BIN ROZI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 2 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 2 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 2 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 2 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 2 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 2 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 2 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 2 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 2 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 2 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 2 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 2 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 2 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 2 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 2 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Nama Ujian PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


T5baru
Bilangan Pelajar =>
Nama Kelas=>
Ruj.
Kelas Nama Pelajar Kehadiran Kelakuan
1 MOHD FAHAMIE AZIZAN
2 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS
3 MOHD KHAIRI ABD.HALIM
4 MOHD BASRI YAHAYA
5 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFELI
6 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHARI
7 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBRI
8 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR
9 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZAK
10 MUHAMAD HANIFF NAZRI
11 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM
12 MUHAMAD QASIMIN KASSIM
13 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFLI
14 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN
15 MASITAH MOHD JEDIN
16 NORAMIRAH ABD.HALIM
17 NUR IZZATI MOHD HASHIM
18 NUR HANISAH AHMAD YUSOF
19 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA
20 SITI NURUL INANI ISMAIL
21 NUR AZWATI ABDULLAH SANI
22 NURUL NAJWA RAZALI
23 SOLLAHIYAH AHMAD
24 NORHAMIMAH OTHMAN
25 NUR ASFAIZNA MAT NIK
26 SYUKRIAH AZIZAN
27 KHAIRUL AZRI RAMLI
28 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSIDI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Nama Ujian
Jumlah
T5baru 1 2 3
Bilangan Pelajar
0 =>
Nama Kelas=> 5A 5B 5E
Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 3 BM KM EkA MPV
1 MOHD FAHAMIE AZIZAN
2 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS
3 MOHD KHAIRI ABD.HALIM
4 MOHD BASRI YAHAYA
5 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFELI
6 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHARI
7 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBRI
8 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR
9 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZAK
10 MUHAMAD HANIFF NAZRI
11 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM
12 MUHAMAD QASIMIN KASSIM
13 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFLI
14 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN
15 MASITAH MOHD JEDIN
16 NORAMIRAH ABD.HALIM
17 NUR IZZATI MOHD HASHIM
18 NUR HANISAH AHMAD YUSOF
19 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA
20 SITI NURUL INANI ISMAIL
21 NUR AZWATI ABDULLAH SANI
22 NURUL NAJWA RAZALI
23 SOLLAHIYAH AHMAD
24 NORHAMIMAH OTHMAN
25 NUR ASFAIZNA MAT NIK
26 SYUKRIAH AZIZAN
27 KHAIRUL AZRI RAMLI
28 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSIDI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 3 BM KM EkA MPV
29 MOHAMMAD RIDZUAN AZMI
30 MOHD FAHME MARIDON
31 MOHD FAIZ HUSSAIN
32 MUHAMAD NAZWAN ZAKARIA
33 MUHAMAD ZAIDI HASSAN
34 MUHAMMAD ABD.HAMID
35 MUHAMAD FARHAN JAMALUDDIN
36 MUHAMAD LUQMAN HAKIM
37 ZUL GHAFAR GHAZALI
38 ALIAS ABDUL RAHMAN
39 SHAHRUL AZWAN AZMAN
40 MUHAMAD FIRDAUS SAAD
41 HAMIDAH OMAR
42 HASLINA MAHADI
43 MARDHIYYAH SHAMSUDIN
44 NOOR AFIFAH OTHMAN
45 NOOR FATEHAH NORDIN
46 NOR NADZARIAH MOHD NAZAR
47 NORAINI MAT RODZI
48 NORLIANA HUSSIN
49 NUR SYIFA ABD.HALIM
50 NURUL AFIFAH ABU HASSAN
51 NURUL AIN JAMALUDDIN
52 NURUL AKMA MD.KHIR
53 NURUL NAIMAH ABDULLAH
54 SITI NAFSIAH ABDUL RANI
55 SITI ZULAIHA MAT ISA
56 UMI NAZIFAH AWANG KECHIK
57 AZIZI ADAM
58 NUR FARAH AINA MOHD ISHA
59 MAS HIDAYAH ZAKARIA
60 ABDUL HAFIS BIN HASHIM
61 ABU BAKAR BIN SANUSI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 3 BM KM EkA MPV
62 BADRUL HISYAM BIN MOHD SABRI
63 MOHAMAD FAISAL BIN MD FAUZI
64 MOHAMAD HAFIZ BIN BAHAROM
65 MOHAMAD NOR KHAIRUL NIZAM
66 MOHAMAD SOBRI BIN ZAHARI
67 MOHAMAD SUKRI BIN HASAN
68 MOHAMAD SYUKOR BIN AHMAD
69 MOHAMMAD FIRDAUS HAMIZAR
70 MOHAMMAD IBRAHIM ABIDIN
71 MOHD ALIYAS BIN MD ISA
72 MOHD FAUZI BIN MOHAMAD
73 MOHD FAZLI BIN OTHMAN
74 MOHD FITRI IZAMI ABD WAHAB
75 MOHD HANIF BIN YAHAYA
76 MOHD ZIKRI BIN MD REJAB
77 MUHAMAD KHAIRI AHMAD TERMIDI
78 MUHAMAD YUSOF BIN IBRAHIM
79 MUHAMMAD AZHAR MAT SAAD
80 NUZULHAKIMEY BIN MOD ZID
81 SALAHUDDIN BIN SHAFIE
82 ZULKIFLI BIN ROZI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 3 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 3 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 3 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 3 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 3 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 3 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 3 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 3 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 3 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 3 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 3 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 3 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 3 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 3 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 3 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Nama Ujian UJIAN PRESTASI 2


T5baru
Bilangan Pelajar =>
Nama Kelas=>
Ruj.
Kelas Nama Pelajar Kehadiran Kelakuan
1 MOHD FAHAMIE AZIZAN
2 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS
3 MOHD KHAIRI ABD.HALIM
4 MOHD BASRI YAHAYA
5 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFELI
6 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHARI
7 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBRI
8 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR
9 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZAK
10 MUHAMAD HANIFF NAZRI
11 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM
12 MUHAMAD QASIMIN KASSIM
13 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFLI
14 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN
15 MASITAH MOHD JEDIN
16 NORAMIRAH ABD.HALIM
17 NUR IZZATI MOHD HASHIM
18 NUR HANISAH AHMAD YUSOF
19 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA
20 SITI NURUL INANI ISMAIL
21 NUR AZWATI ABDULLAH SANI
22 NURUL NAJWA RAZALI
23 SOLLAHIYAH AHMAD
24 NORHAMIMAH OTHMAN
25 NUR ASFAIZNA MAT NIK
26 SYUKRIAH AZIZAN
27 KHAIRUL AZRI RAMLI
28 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSIDI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Nama Ujian
Jumlah
T5baru 1 2 3
Bilangan Pelajar
0 =>
Nama Kelas=> 5A 5B 5E
Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 4 BM KM EkA MPV
1 MOHD FAHAMIE AZIZAN 84
2 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS 53
3 MOHD KHAIRI ABD.HALIM 81
4 MOHD BASRI YAHAYA 52
5 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFELI 71
6 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHARI 59
7 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBRI 79
8 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR 76
9 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZAK 56
10 MUHAMAD HANIFF NAZRI 54
11 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM 81
12 MUHAMAD QASIMIN KASSIM 73
13 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFLI 84
14 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN 40
15 MASITAH MOHD JEDIN 81
16 NORAMIRAH ABD.HALIM 54
17 NUR IZZATI MOHD HASHIM 56
18 NUR HANISAH AHMAD YUSOF 88
19 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA 63
20 SITI NURUL INANI ISMAIL 74
21 NUR AZWATI ABDULLAH SANI 69
22 NURUL NAJWA RAZALI 61
23 SOLLAHIYAH AHMAD 81
24 NORHAMIMAH OTHMAN 49
25 NUR ASFAIZNA MAT NIK 60
26 SYUKRIAH AZIZAN 76
27 KHAIRUL AZRI RAMLI 76 66
28 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSIDI 33 18

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 4 BM KM EkA MPV
29 MOHAMMAD RIDZUAN AZMI 56 66
30 MOHD FAHME MARIDON 48 24
31 MOHD FAIZ HUSSAIN 62 74
32 MUHAMAD NAZWAN ZAKARIA 77 86
33 MUHAMAD ZAIDI HASSAN 63 38
34 MUHAMMAD ABD.HAMID 60 66
35 MUHAMAD FARHAN JAMALUDDIN 77 44
36 MUHAMAD LUQMAN HAKIM 49 25
37 ZUL GHAFAR GHAZALI 44 68
38 ALIAS ABDUL RAHMAN T T
39 SHAHRUL AZWAN AZMAN T T
40 MUHAMAD FIRDAUS SAAD 63 T
41 HAMIDAH OMAR 59 52
42 HASLINA MAHADI 67 48
43 MARDHIYYAH SHAMSUDIN 89 60
44 NOOR AFIFAH OTHMAN 75 67
45 NOOR FATEHAH NORDIN 42 81
46 NOR NADZARIAH MOHD NAZAR 75 89
47 NORAINI MAT RODZI 72 56
48 NORLIANA HUSSIN 62 39
49 NUR SYIFA ABD.HALIM 57 83
50 NURUL AFIFAH ABU HASSAN 84 59
51 NURUL AIN JAMALUDDIN 88 52
52 NURUL AKMA MD.KHIR 76 48
53 NURUL NAIMAH ABDULLAH 64 58
54 SITI NAFSIAH ABDUL RANI 66 65
55 SITI ZULAIHA MAT ISA 79 67
56 UMI NAZIFAH AWANG KECHIK 88 63
57 AZIZI ADAM 32 53
58 NUR FARAH AINA MOHD ISHA 62 39
59 MAS HIDAYAH ZAKARIA 61 60
60 ABDUL HAFIS BIN HASHIM
61 ABU BAKAR BIN SANUSI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 4 BM KM EkA MPV
62 BADRUL HISYAM BIN MOHD SABRI
63 MOHAMAD FAISAL BIN MD FAUZI
64 MOHAMAD HAFIZ BIN BAHAROM
65 MOHAMAD NOR KHAIRUL NIZAM
66 MOHAMAD SOBRI BIN ZAHARI
67 MOHAMAD SUKRI BIN HASAN
68 MOHAMAD SYUKOR BIN AHMAD
69 MOHAMMAD FIRDAUS HAMIZAR
70 MOHAMMAD IBRAHIM ABIDIN
71 MOHD ALIYAS BIN MD ISA
72 MOHD FAUZI BIN MOHAMAD
73 MOHD FAZLI BIN OTHMAN
74 MOHD FITRI IZAMI ABD WAHAB
75 MOHD HANIF BIN YAHAYA
76 MOHD ZIKRI BIN MD REJAB
77 MUHAMAD KHAIRI AHMAD TERMIDI
78 MUHAMAD YUSOF BIN IBRAHIM
79 MUHAMMAD AZHAR MAT SAAD
80 NUZULHAKIMEY BIN MOD ZID
81 SALAHUDDIN BIN SHAFIE
82 ZULKIFLI BIN ROZI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 4 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 4 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 4 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 4 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 4 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 4 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 4 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 4 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 4 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 4 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 4 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 4 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 4 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 4 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 4 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Nama Ujian PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM


T5baru
Bilangan Pelajar =>
Nama Kelas=>
Ruj.
Kelas Nama Pelajar Kehadiran Kelakuan
1 MOHD FAHAMIE AZIZAN
2 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS
3 MOHD KHAIRI ABD.HALIM
4 MOHD BASRI YAHAYA
5 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFELI
6 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHARI
7 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBRI
8 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR
9 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZAK
10 MUHAMAD HANIFF NAZRI
11 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM
12 MUHAMAD QASIMIN KASSIM
13 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFLI
14 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN
15 MASITAH MOHD JEDIN
16 NORAMIRAH ABD.HALIM
17 NUR IZZATI MOHD HASHIM
18 NUR HANISAH AHMAD YUSOF
19 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA
20 SITI NURUL INANI ISMAIL
21 NUR AZWATI ABDULLAH SANI
22 NURUL NAJWA RAZALI
23 SOLLAHIYAH AHMAD
24 NORHAMIMAH OTHMAN
25 NUR ASFAIZNA MAT NIK
26 SYUKRIAH AZIZAN
27 KHAIRUL AZRI RAMLI
28 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSIDI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Nama Ujian
Jumlah
T5baru 1 2 3
Bilangan Pelajar
0 =>
Nama Kelas=> 5A 5B 5E
Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 5 BM KM EkA MPV
1 MOHD FAHAMIE AZIZAN
2 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS
3 MOHD KHAIRI ABD.HALIM
4 MOHD BASRI YAHAYA
5 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFELI
6 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHARI
7 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBRI
8 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR
9 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZAK
10 MUHAMAD HANIFF NAZRI
11 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM
12 MUHAMAD QASIMIN KASSIM
13 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFLI
14 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN
15 MASITAH MOHD JEDIN
16 NORAMIRAH ABD.HALIM
17 NUR IZZATI MOHD HASHIM
18 NUR HANISAH AHMAD YUSOF
19 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA
20 SITI NURUL INANI ISMAIL
21 NUR AZWATI ABDULLAH SANI
22 NURUL NAJWA RAZALI
23 SOLLAHIYAH AHMAD
24 NORHAMIMAH OTHMAN
25 NUR ASFAIZNA MAT NIK
26 SYUKRIAH AZIZAN
27 KHAIRUL AZRI RAMLI
28 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSIDI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 5 BM KM EkA MPV
29 MOHAMMAD RIDZUAN AZMI
30 MOHD FAHME MARIDON
31 MOHD FAIZ HUSSAIN
32 MUHAMAD NAZWAN ZAKARIA
33 MUHAMAD ZAIDI HASSAN
34 MUHAMMAD ABD.HAMID
35 MUHAMAD FARHAN JAMALUDDIN
36 MUHAMAD LUQMAN HAKIM
37 ZUL GHAFAR GHAZALI
38 ALIAS ABDUL RAHMAN
39 SHAHRUL AZWAN AZMAN
40 MUHAMAD FIRDAUS SAAD
41 HAMIDAH OMAR
42 HASLINA MAHADI
43 MARDHIYYAH SHAMSUDIN
44 NOOR AFIFAH OTHMAN
45 NOOR FATEHAH NORDIN
46 NOR NADZARIAH MOHD NAZAR
47 NORAINI MAT RODZI
48 NORLIANA HUSSIN
49 NUR SYIFA ABD.HALIM
50 NURUL AFIFAH ABU HASSAN
51 NURUL AIN JAMALUDDIN
52 NURUL AKMA MD.KHIR
53 NURUL NAIMAH ABDULLAH
54 SITI NAFSIAH ABDUL RANI
55 SITI ZULAIHA MAT ISA
56 UMI NAZIFAH AWANG KECHIK
57 AZIZI ADAM
58 NUR FARAH AINA MOHD ISHA
59 MAS HIDAYAH ZAKARIA
60 ABDUL HAFIS BIN HASHIM
61 ABU BAKAR BIN SANUSI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 5 BM KM EkA MPV
62 BADRUL HISYAM BIN MOHD SABRI
63 MOHAMAD FAISAL BIN MD FAUZI
64 MOHAMAD HAFIZ BIN BAHAROM
65 MOHAMAD NOR KHAIRUL NIZAM
66 MOHAMAD SOBRI BIN ZAHARI
67 MOHAMAD SUKRI BIN HASAN
68 MOHAMAD SYUKOR BIN AHMAD
69 MOHAMMAD FIRDAUS HAMIZAR
70 MOHAMMAD IBRAHIM ABIDIN
71 MOHD ALIYAS BIN MD ISA
72 MOHD FAUZI BIN MOHAMAD
73 MOHD FAZLI BIN OTHMAN
74 MOHD FITRI IZAMI ABD WAHAB
75 MOHD HANIF BIN YAHAYA
76 MOHD ZIKRI BIN MD REJAB
77 MUHAMAD KHAIRI AHMAD TERMIDI
78 MUHAMAD YUSOF BIN IBRAHIM
79 MUHAMMAD AZHAR MAT SAAD
80 NUZULHAKIMEY BIN MOD ZID
81 SALAHUDDIN BIN SHAFIE
82 ZULKIFLI BIN ROZI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 5 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 5 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 5 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 5 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 5 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 5 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 5 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 5 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 5 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 5 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 5 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 5 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 5 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 5 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Ujian 5 BM KM EkA MPV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Nama Ujian
T5baru
Bilangan Pelajar =>
Nama Kelas=>
Ruj.
Kelas Nama Pelajar Kehadiran Kelakuan
1 MOHD FAHAMIE AZIZAN
2 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS
3 MOHD KHAIRI ABD.HALIM
4 MOHD BASRI YAHAYA
5 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFELI
6 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHARI
7 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBRI
8 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR
9 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZAK
10 MUHAMAD HANIFF NAZRI
11 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM
12 MUHAMAD QASIMIN KASSIM
13 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFLI
14 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN
15 MASITAH MOHD JEDIN
16 NORAMIRAH ABD.HALIM
17 NUR IZZATI MOHD HASHIM
18 NUR HANISAH AHMAD YUSOF
19 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA
20 SITI NURUL INANI ISMAIL
21 NUR AZWATI ABDULLAH SANI
22 NURUL NAJWA RAZALI
23 SOLLAHIYAH AHMAD
24 NORHAMIMAH OTHMAN
25 NUR ASFAIZNA MAT NIK
26 SYUKRIAH AZIZAN
27 KHAIRUL AZRI RAMLI
28 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSIDI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Nama Ujian BAHAGIAN INI ADALAH UNTUK ME

Jumlah
T5baru 1 2 3
Bilangan Pelajar
0 =>
Nama Kelas=> 5A 5B 5E
Ruj. Pilihan Password/ NoKelas
Kelas Nama Pelajar KomenGuru Tetap No. K.P. SPM BM KM
1 MOHD FAHAMIE AZIZAN
2 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS
3 MOHD KHAIRI ABD.HALIM
4 MOHD BASRI YAHAYA
5 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFELI
6 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHARI
7 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBRI
8 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR
9 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZAK
10 MUHAMAD HANIFF NAZRI
11 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM
12 MUHAMAD QASIMIN KASSIM
13 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFLI
14 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN
15 MASITAH MOHD JEDIN
16 NORAMIRAH ABD.HALIM
17 NUR IZZATI MOHD HASHIM
18 NUR HANISAH AHMAD YUSOF
19 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA
20 SITI NURUL INANI ISMAIL
21 NUR AZWATI ABDULLAH SANI
22 NURUL NAJWA RAZALI
23 SOLLAHIYAH AHMAD
24 NORHAMIMAH OTHMAN
25 NUR ASFAIZNA MAT NIK
26 SYUKRIAH AZIZAN
27 KHAIRUL AZRI RAMLI
28 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSIDI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Pilihan Password/ NoKelas


Kelas Nama Pelajar KomenGuru Tetap No. K.P. SPM BM KM
29 MOHAMMAD RIDZUAN AZMI
30 MOHD FAHME MARIDON
31 MOHD FAIZ HUSSAIN
32 MUHAMAD NAZWAN ZAKARIA
33 MUHAMAD ZAIDI HASSAN
34 MUHAMMAD ABD.HAMID
35 MUHAMAD FARHAN JAMALUDDIN
36 MUHAMAD LUQMAN HAKIM
37 ZUL GHAFAR GHAZALI
38 ALIAS ABDUL RAHMAN
39 SHAHRUL AZWAN AZMAN
40 MUHAMAD FIRDAUS SAAD
41 HAMIDAH OMAR
42 HASLINA MAHADI
43 MARDHIYYAH SHAMSUDIN
44 NOOR AFIFAH OTHMAN
45 NOOR FATEHAH NORDIN
46 NOR NADZARIAH MOHD NAZAR
47 NORAINI MAT RODZI
48 NORLIANA HUSSIN
49 NUR SYIFA ABD.HALIM
50 NURUL AFIFAH ABU HASSAN
51 NURUL AIN JAMALUDDIN
52 NURUL AKMA MD.KHIR
53 NURUL NAIMAH ABDULLAH
54 SITI NAFSIAH ABDUL RANI
55 SITI ZULAIHA MAT ISA
56 UMI NAZIFAH AWANG KECHIK
57 AZIZI ADAM
58 NUR FARAH AINA MOHD ISHA
59 MAS HIDAYAH ZAKARIA
60 ABDUL HAFIS BIN HASHIM
61 ABU BAKAR BIN SANUSI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Pilihan Password/ NoKelas


Kelas Nama Pelajar KomenGuru Tetap No. K.P. SPM BM KM
62 BADRUL HISYAM BIN MOHD SABRI
63 MOHAMAD FAISAL BIN MD FAUZI
64 MOHAMAD HAFIZ BIN BAHAROM
65 MOHAMAD NOR KHAIRUL NIZAM
66 MOHAMAD SOBRI BIN ZAHARI
67 MOHAMAD SUKRI BIN HASAN
68 MOHAMAD SYUKOR BIN AHMAD
69 MOHAMMAD FIRDAUS HAMIZAR
70 MOHAMMAD IBRAHIM ABIDIN
71 MOHD ALIYAS BIN MD ISA
72 MOHD FAUZI BIN MOHAMAD
73 MOHD FAZLI BIN OTHMAN
74 MOHD FITRI IZAMI ABD WAHAB
75 MOHD HANIF BIN YAHAYA
76 MOHD ZIKRI BIN MD REJAB
77 MUHAMAD KHAIRI AHMAD TERMIDI
78 MUHAMAD YUSOF BIN IBRAHIM
79 MUHAMMAD AZHAR MAT SAAD
80 NUZULHAKIMEY BIN MOD ZID
81 SALAHUDDIN BIN SHAFIE
82 ZULKIFLI BIN ROZI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Pilihan Password/ NoKelas


Kelas Nama Pelajar KomenGuru Tetap No. K.P. SPM BM KM

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Pilihan Password/ NoKelas


Kelas Nama Pelajar KomenGuru Tetap No. K.P. SPM BM KM

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Pilihan Password/ NoKelas


Kelas Nama Pelajar KomenGuru Tetap No. K.P. SPM BM KM

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Pilihan Password/ NoKelas


Kelas Nama Pelajar KomenGuru Tetap No. K.P. SPM BM KM

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Pilihan Password/ NoKelas


Kelas Nama Pelajar KomenGuru Tetap No. K.P. SPM BM KM

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Pilihan Password/ NoKelas


Kelas Nama Pelajar KomenGuru Tetap No. K.P. SPM BM KM

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Pilihan Password/ NoKelas


Kelas Nama Pelajar KomenGuru Tetap No. K.P. SPM BM KM

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Pilihan Password/ NoKelas


Kelas Nama Pelajar KomenGuru Tetap No. K.P. SPM BM KM

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Pilihan Password/ NoKelas


Kelas Nama Pelajar KomenGuru Tetap No. K.P. SPM BM KM

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Pilihan Password/ NoKelas


Kelas Nama Pelajar KomenGuru Tetap No. K.P. SPM BM KM

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Pilihan Password/ NoKelas


Kelas Nama Pelajar KomenGuru Tetap No. K.P. SPM BM KM

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Pilihan Password/ NoKelas


Kelas Nama Pelajar KomenGuru Tetap No. K.P. SPM BM KM

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Pilihan Password/ NoKelas


Kelas Nama Pelajar KomenGuru Tetap No. K.P. SPM BM KM

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Pilihan Password/ NoKelas


Kelas Nama Pelajar KomenGuru Tetap No. K.P. SPM BM KM

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. Pilihan Password/ NoKelas


Kelas Nama Pelajar KomenGuru Tetap No. K.P. SPM BM KM

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

NamaMEMBUAT
BAHAGIAN INI ADALAH UNTUK Ujian ANALISIS KEPUTUSAN SPM SAHAJA. Taipkan keputusan SPM menggunakan huruf A+,A,A-,B+,B,C+,C,D,E,G dan T untuk Tidak hadir sahaja.
T5baru
Bilangan Pelajar =>
Nama Kelas=>
Ruj.
Kelas Nama Pelajar EkA MPV
1 MOHD FAHAMIE AZIZAN
2 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS
3 MOHD KHAIRI ABD.HALIM
4 MOHD BASRI YAHAYA
5 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFELI
6 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHARI
7 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBRI
8 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR
9 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZAK
10 MUHAMAD HANIFF NAZRI
11 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM
12 MUHAMAD QASIMIN KASSIM
13 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFLI
14 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN
15 MASITAH MOHD JEDIN
16 NORAMIRAH ABD.HALIM
17 NUR IZZATI MOHD HASHIM
18 NUR HANISAH AHMAD YUSOF
19 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA
20 SITI NURUL INANI ISMAIL
21 NUR AZWATI ABDULLAH SANI
22 NURUL NAJWA RAZALI
23 SOLLAHIYAH AHMAD
24 NORHAMIMAH OTHMAN
25 NUR ASFAIZNA MAT NIK
26 SYUKRIAH AZIZAN
27 KHAIRUL AZRI RAMLI
28 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSIDI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

MARKAH TAKE OFF VALUE (TOV) DAN


Nama Ujian
T5baru
Jumlah 1 2 3
Bilangan Pelajar0 => 26 33 23
Nama Kelas=> 5A 5B 5E
Ruj. NoKelas BM KM EkA MPV
Kelas Nama Pelajar TOV TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV
1 MOHD FAHAMIE AZIZAN 1 48 58
2 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS 1 44 54
3 MOHD KHAIRI ABD.HALIM 1 45 55
4 MOHD BASRI YAHAYA 1 64 74
5 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFELI 1 55 65
6 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHARI 1 66 76
7 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBRI 1 45 55
8 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR 1 56 66
9 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZAK 1 76 86
10 MUHAMAD HANIFF NAZRI 1 66 76
11 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM 1 41 51
12 MUHAMAD QASIMIN KASSIM 1 57 67
13 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFLI 1 56 66
14 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN 1 45 55
15 MASITAH MOHD JEDIN 1 64 74
16 NORAMIRAH ABD.HALIM 1 55 65
17 NUR IZZATI MOHD HASHIM 1 45 55
18 NUR HANISAH AHMAD YUSOF 1 65 75
19 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA 1 56 66
20 SITI NURUL INANI ISMAIL 1 54 64
21 NUR AZWATI ABDULLAH SANI 1 44 54
22 NURUL NAJWA RAZALI 1 55 65
23 SOLLAHIYAH AHMAD 1 55 65
24 NORHAMIMAH OTHMAN 1 56 66
25 NUR ASFAIZNA MAT NIK 1 45 55
26 SYUKRIAH AZIZAN 1 45 55
27 KHAIRUL AZRI RAMLI 2 75 85 40 50
28 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSIDI 2 60 70 32 42

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas BM KM EkA MPV


Kelas Nama Pelajar TOV TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV
29 MOHAMMAD RIDZUAN AZMI 2 56 66 28 38
30 MOHD FAHME MARIDON 2 80 90 30 40
31 MOHD FAIZ HUSSAIN 2 80 90 30 40
32 MUHAMAD NAZWAN ZAKARIA 2 75 85 36 46
33 MUHAMAD ZAIDI HASSAN 2 64 74 36 46
34 MUHAMMAD ABD.HAMID 2 80 90 36 46
35 MUHAMAD FARHAN JAMALUDDIN 2 30 40 50 60
36 MUHAMAD LUQMAN HAKIM 2 40 50 40 50
37 ZUL GHAFAR GHAZALI 2 56 66 66 76
38 ALIAS ABDUL RAHMAN 2 22 32 10 20
39 SHAHRUL AZWAN AZMAN 2 75 85 40 50
40 MUHAMAD FIRDAUS SAAD 2 54 64 30 40
41 HAMIDAH OMAR 2 80 90 60 70
42 HASLINA MAHADI 2 81 90 34 44
43 MARDHIYYAH SHAMSUDIN 2 88 90 46 56
44 NOOR AFIFAH OTHMAN 2 80 90 70 80
45 NOOR FATEHAH NORDIN 2 85 90 30 40
46 NOR NADZARIAH MOHD NAZAR 2 75 85 46 56
47 NORAINI MAT RODZI 2 88 90 46 56
48 NORLIANA HUSSIN 2 88 90 40 50
49 NUR SYIFA ABD.HALIM 2 60 70 60 70
50 NURUL AFIFAH ABU HASSAN 2 65 75 40 50
51 NURUL AIN JAMALUDDIN 2 64 74 42 52
52 NURUL AKMA MD.KHIR 2 63 73 40 50
53 NURUL NAIMAH ABDULLAH 2 80 90 30 40
54 SITI NAFSIAH ABDUL RANI 2 88 90 36 46
55 SITI ZULAIHA MAT ISA 2 80 90 46 56
56 UMI NAZIFAH AWANG KECHIK 2 76 86 45 55
57 AZIZI ADAM 2 80 90 60 70
58 NUR FARAH AINA MOHD ISHA 2 60 70 36 46
59 MAS HIDAYAH ZAKARIA 2 60 70 18 28
60 ABDUL HAFIS BIN HASHIM 3 55 65
61 ABU BAKAR BIN SANUSI 3 45 55

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas BM KM EkA MPV


Kelas Nama Pelajar TOV TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV
62 BADRUL HISYAM BIN MOHD SABRI 3 45 55
63 MOHAMAD FAISAL BIN MD FAUZI 3 45 55
64 MOHAMAD HAFIZ BIN BAHAROM 3 45 55
65 MOHAMAD NOR KHAIRUL NIZAM 3 65 75
66 MOHAMAD SOBRI BIN ZAHARI 3 45 55
67 MOHAMAD SUKRI BIN HASAN 3 65 75
68 MOHAMAD SYUKOR BIN AHMAD 3 25 35
69 MOHAMMAD FIRDAUS HAMIZAR 3 55 65
70 MOHAMMAD IBRAHIM ABIDIN 3 45 55
71 MOHD ALIYAS BIN MD ISA 3 35 45
72 MOHD FAUZI BIN MOHAMAD 3 55 65
73 MOHD FAZLI BIN OTHMAN 3 45 55
74 MOHD FITRI IZAMI ABD WAHAB 3 65 75
75 MOHD HANIF BIN YAHAYA 3 45 55
76 MOHD ZIKRI BIN MD REJAB 3 45 55
77 MUHAMAD KHAIRI AHMAD TERMIDI 3 45 55
78 MUHAMAD YUSOF BIN IBRAHIM 3 55 65
79 MUHAMMAD AZHAR MAT SAAD 3 45 55
80 NUZULHAKIMEY BIN MOD ZID 3 55 65
81 SALAHUDDIN BIN SHAFIE 3 45 55
82 ZULKIFLI BIN ROZI 3 70 80

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas BM KM EkA MPV


Kelas Nama Pelajar TOV TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas BM KM EkA MPV


Kelas Nama Pelajar TOV TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas BM KM EkA MPV


Kelas Nama Pelajar TOV TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas BM KM EkA MPV


Kelas Nama Pelajar TOV TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas BM KM EkA MPV


Kelas Nama Pelajar TOV TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas BM KM EkA MPV


Kelas Nama Pelajar TOV TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas BM KM EkA MPV


Kelas Nama Pelajar TOV TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas BM KM EkA MPV


Kelas Nama Pelajar TOV TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas BM KM EkA MPV


Kelas Nama Pelajar TOV TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas BM KM EkA MPV


Kelas Nama Pelajar TOV TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas BM KM EkA MPV


Kelas Nama Pelajar TOV TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas BM KM EkA MPV


Kelas Nama Pelajar TOV TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas BM KM EkA MPV


Kelas Nama Pelajar TOV TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas BM KM EkA MPV


Kelas Nama Pelajar TOV TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj. NoKelas BM KM EkA MPV


Kelas Nama Pelajar TOV TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

MARKAH TAKE OFF VALUE (TOV) DAN KEPUTUSAN SASARAN (ETR)


Nama Ujian
T5baru Jumlah G=0-35,E=36-44,D=45-49,C=50-54,C+=55-59,B=60-64,B+=65-69,A-=70-79,A=80-89,A+=90-100
Bilangan Pelajar => 82
Nama Kelas=>
Ruj.
Kelas Nama Pelajar ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR
1 MOHD FAHAMIE AZIZAN
2 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS
3 MOHD KHAIRI ABD.HALIM
4 MOHD BASRI YAHAYA
5 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFELI
6 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHARI
7 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBRI
8 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR
9 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZAK
10 MUHAMAD HANIFF NAZRI
11 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM
12 MUHAMAD QASIMIN KASSIM
13 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFLI
14 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN
15 MASITAH MOHD JEDIN
16 NORAMIRAH ABD.HALIM
17 NUR IZZATI MOHD HASHIM
18 NUR HANISAH AHMAD YUSOF
19 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA
20 SITI NURUL INANI ISMAIL
21 NUR AZWATI ABDULLAH SANI
22 NURUL NAJWA RAZALI
23 SOLLAHIYAH AHMAD
24 NORHAMIMAH OTHMAN
25 NUR ASFAIZNA MAT NIK
26 SYUKRIAH AZIZAN
27 KHAIRUL AZRI RAMLI
28 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSIDI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR
29 MOHAMMAD RIDZUAN AZMI
30 MOHD FAHME MARIDON
31 MOHD FAIZ HUSSAIN
32 MUHAMAD NAZWAN ZAKARIA
33 MUHAMAD ZAIDI HASSAN
34 MUHAMMAD ABD.HAMID
35 MUHAMAD FARHAN JAMALUDDIN
36 MUHAMAD LUQMAN HAKIM
37 ZUL GHAFAR GHAZALI
38 ALIAS ABDUL RAHMAN
39 SHAHRUL AZWAN AZMAN
40 MUHAMAD FIRDAUS SAAD
41 HAMIDAH OMAR
42 HASLINA MAHADI
43 MARDHIYYAH SHAMSUDIN
44 NOOR AFIFAH OTHMAN
45 NOOR FATEHAH NORDIN
46 NOR NADZARIAH MOHD NAZAR
47 NORAINI MAT RODZI
48 NORLIANA HUSSIN
49 NUR SYIFA ABD.HALIM
50 NURUL AFIFAH ABU HASSAN
51 NURUL AIN JAMALUDDIN
52 NURUL AKMA MD.KHIR
53 NURUL NAIMAH ABDULLAH
54 SITI NAFSIAH ABDUL RANI
55 SITI ZULAIHA MAT ISA
56 UMI NAZIFAH AWANG KECHIK
57 AZIZI ADAM
58 NUR FARAH AINA MOHD ISHA
59 MAS HIDAYAH ZAKARIA
60 ABDUL HAFIS BIN HASHIM
61 ABU BAKAR BIN SANUSI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR
62 BADRUL HISYAM BIN MOHD SABRI
63 MOHAMAD FAISAL BIN MD FAUZI
64 MOHAMAD HAFIZ BIN BAHAROM
65 MOHAMAD NOR KHAIRUL NIZAM
66 MOHAMAD SOBRI BIN ZAHARI
67 MOHAMAD SUKRI BIN HASAN
68 MOHAMAD SYUKOR BIN AHMAD
69 MOHAMMAD FIRDAUS HAMIZAR
70 MOHAMMAD IBRAHIM ABIDIN
71 MOHD ALIYAS BIN MD ISA
72 MOHD FAUZI BIN MOHAMAD
73 MOHD FAZLI BIN OTHMAN
74 MOHD FITRI IZAMI ABD WAHAB
75 MOHD HANIF BIN YAHAYA
76 MOHD ZIKRI BIN MD REJAB
77 MUHAMAD KHAIRI AHMAD TERMIDI
78 MUHAMAD YUSOF BIN IBRAHIM
79 MUHAMMAD AZHAR MAT SAAD
80 NUZULHAKIMEY BIN MOD ZID
81 SALAHUDDIN BIN SHAFIE
82 ZULKIFLI BIN ROZI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Nama Ujian
T5baru
Bilangan Pelajar =>
Nama Kelas=>
Ruj.
Kelas Nama Pelajar
1 MOHD FAHAMIE AZIZAN
2 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS
3 MOHD KHAIRI ABD.HALIM
4 MOHD BASRI YAHAYA
5 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFELI
6 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHARI
7 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBRI
8 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR
9 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZAK
10 MUHAMAD HANIFF NAZRI
11 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM
12 MUHAMAD QASIMIN KASSIM
13 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFLI
14 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN
15 MASITAH MOHD JEDIN
16 NORAMIRAH ABD.HALIM
17 NUR IZZATI MOHD HASHIM
18 NUR HANISAH AHMAD YUSOF
19 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA
20 SITI NURUL INANI ISMAIL
21 NUR AZWATI ABDULLAH SANI
22 NURUL NAJWA RAZALI
23 SOLLAHIYAH AHMAD
24 NORHAMIMAH OTHMAN
25 NUR ASFAIZNA MAT NIK
26 SYUKRIAH AZIZAN
27 KHAIRUL AZRI RAMLI
28 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSIDI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar
29 MOHAMMAD RIDZUAN AZMI
30 MOHD FAHME MARIDON
31 MOHD FAIZ HUSSAIN
32 MUHAMAD NAZWAN ZAKARIA
33 MUHAMAD ZAIDI HASSAN
34 MUHAMMAD ABD.HAMID
35 MUHAMAD FARHAN JAMALUDDIN
36 MUHAMAD LUQMAN HAKIM
37 ZUL GHAFAR GHAZALI
38 ALIAS ABDUL RAHMAN
39 SHAHRUL AZWAN AZMAN
40 MUHAMAD FIRDAUS SAAD
41 HAMIDAH OMAR
42 HASLINA MAHADI
43 MARDHIYYAH SHAMSUDIN
44 NOOR AFIFAH OTHMAN
45 NOOR FATEHAH NORDIN
46 NOR NADZARIAH MOHD NAZAR
47 NORAINI MAT RODZI
48 NORLIANA HUSSIN
49 NUR SYIFA ABD.HALIM
50 NURUL AFIFAH ABU HASSAN
51 NURUL AIN JAMALUDDIN
52 NURUL AKMA MD.KHIR
53 NURUL NAIMAH ABDULLAH
54 SITI NAFSIAH ABDUL RANI
55 SITI ZULAIHA MAT ISA
56 UMI NAZIFAH AWANG KECHIK
57 AZIZI ADAM
58 NUR FARAH AINA MOHD ISHA
59 MAS HIDAYAH ZAKARIA
60 ABDUL HAFIS BIN HASHIM
61 ABU BAKAR BIN SANUSI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar
62 BADRUL HISYAM BIN MOHD SABRI
63 MOHAMAD FAISAL BIN MD FAUZI
64 MOHAMAD HAFIZ BIN BAHAROM
65 MOHAMAD NOR KHAIRUL NIZAM
66 MOHAMAD SOBRI BIN ZAHARI
67 MOHAMAD SUKRI BIN HASAN
68 MOHAMAD SYUKOR BIN AHMAD
69 MOHAMMAD FIRDAUS HAMIZAR
70 MOHAMMAD IBRAHIM ABIDIN
71 MOHD ALIYAS BIN MD ISA
72 MOHD FAUZI BIN MOHAMAD
73 MOHD FAZLI BIN OTHMAN
74 MOHD FITRI IZAMI ABD WAHAB
75 MOHD HANIF BIN YAHAYA
76 MOHD ZIKRI BIN MD REJAB
77 MUHAMAD KHAIRI AHMAD TERMIDI
78 MUHAMAD YUSOF BIN IBRAHIM
79 MUHAMMAD AZHAR MAT SAAD
80 NUZULHAKIMEY BIN MOD ZID
81 SALAHUDDIN BIN SHAFIE
82 ZULKIFLI BIN ROZI

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar

46277738.xls
Disediakan Oleh: Taipkan Nama Anda Di Sini

Ruj.
Kelas Nama Pelajar

46277738.xls
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26 33 0 0 0 0 0 0 0 0
26 59 59 59 59 59 59 59 59 59
1 27 60 60 60 60 60 60 60 60

Bil. Rujukan KeNama PelajNo Daftar Nama KelaJantina Bangsa No Kelas NamaPelajar
-1 82 82 0 82 ? ?? 82 82
0 0 0 ? ?? 0 0
1 1 MOHAMMAD HAZIM A5A L M 1 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS
2 2 MOHD BASRI YAHAY5A L M 1 MOHD BASRI YAHAYA
3 3 MOHD FAHAMIE AZI 5A L M 1 MOHD FAHAMIE AZIZAN
4 4 MOHD KHAIRI ABD.H5A L M 1 MOHD KHAIRI ABD.HALIM
5 5 MUHAMAD FAREEZ A5A L M 1 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RA
6 6 MUHAMAD HANIFF N5A L M 1 MUHAMAD HANIFF NAZRI
7 7 MUHAMAD MUNAWIR5A L M 1 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM
8 8 MUHAMAD QASIMIN 5A L M 1 MUHAMAD QASIMIN KASSIM
9 9 MUHAMAD SIRAJ MU5A L M 1 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHAR
10 10 MUHAMAD SYAFIQ M5A L M 1 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBR
11 11 MUHAMMAD AKMAL 5A L M 1 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR
12 12 MUHD KHAIRIL ANAS5A L M 1 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFF
13 13 ANIS SHAFINAZ M 5A P M 1 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEF
14 14 KHAIRUNISA ABD 5A P M 1 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN
15 15 MASITAH MOHD JE5A P M 1 MASITAH MOHD JEDIN
16 16 NORAMIRAH ABD. 5A P M 1 NORAMIRAH ABD.HALIM
17 17 NORHAMIMAH OT 5A P M 1 NORHAMIMAH OTHMAN
18 18 NUR AMALINA IZZ 5A P M 1 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA
19 19 NUR ASFAIZNA MA5A P M 1 NUR ASFAIZNA MAT NIK
20 20 NUR AZWATI ABDU5A P M 1 NUR AZWATI ABDULLAH SANI
21 21 NUR HANISAH AH 5A P M 1 NUR HANISAH AHMAD YUSOF
22 22 NUR IZZATI MOHD 5A P M 1 NUR IZZATI MOHD HASHIM
23 23 NURUL NAJWA RAZ5A P M 1 NURUL NAJWA RAZALI
24 24 SITI NURUL INANI 5A P M 1 SITI NURUL INANI ISMAIL
25 25 SOLLAHIYAH AHM 5A P M 1 SOLLAHIYAH AHMAD
26 26 SYUKRIAH AZIZAN 5A P M 1 SYUKRIAH AZIZAN
27 1 ALIAS ABDUL RAHM 5B L M 2 ALIAS ABDUL RAHMAN
28 2 AZIZI ADAM 5B L M 2 AZIZI ADAM
29 3 KHAIRUL AZRI RAML5B L M 2 KHAIRUL AZRI RAMLI
30 4 MOHAMAD IRWAN MO 5B L M 2 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSID
31 5 MOHAMMAD RIDZUAN 5B L M 2 MOHAMMAD RIDZUAN AZMI
32 6 MOHD FAHME MARI 5B L M 2 MOHD FAHME MARIDON
33 7 MOHD FAIZ HUSSAIN5B L M 2 MOHD FAIZ HUSSAIN
34 8 MUHAMAD FARHAN 5B L M 2 MUHAMAD FARHAN JAMALUDD
35 9 MUHAMAD FIRDAUS 5B L M 2 MUHAMAD FIRDAUS SAAD
36 10 MUHAMAD LUQMAN H 5B L M 2 MUHAMAD LUQMAN HAKIM
37 11 MUHAMAD NAZWAN 5B L M 2 MUHAMAD NAZWAN ZAKARIA
38 12 MUHAMAD ZAIDI HA 5B L M 2 MUHAMAD ZAIDI HASSAN
39 13 MUHAMMAD ABD.HA5B L M 2 MUHAMMAD ABD.HAMID
40 14 SHAHRUL AZWAN A 5B L M 2 SHAHRUL AZWAN AZMAN
41 15 ZUL GHAFAR GHAZA5B L M 2 ZUL GHAFAR GHAZALI
42 16 HAMIDAH OMAR 5B P M 2 HAMIDAH OMAR
43 17 HASLINA MAHADI 5B P M 2 HASLINA MAHADI
44 18 MARDHIYYAH SHA 5B P M 2 MARDHIYYAH SHAMSUDIN
45 19 MAS HIDAYAH ZAK5B P M 2 MAS HIDAYAH ZAKARIA
46 20 NOOR AFIFAH OT 5B P M 2 NOOR AFIFAH OTHMAN
47 21 NOOR FATEHAH N 5B P M 2 NOOR FATEHAH NORDIN
48 22 NOR NADZARIAH 5B P M 2 NOR NADZARIAH MOHD NAZAR
49 23 NORAINI MAT ROD 5B P M 2 NORAINI MAT RODZI
50 24 NORLIANA HUSSIN5B P M 2 NORLIANA HUSSIN
51 25 NUR FARAH AINA 5B P M 2 NUR FARAH AINA MOHD ISHA
52 26 NUR SYIFA ABD.H 5B P M 2 NUR SYIFA ABD.HALIM
53 27 NURUL AFIFAH A 5B P M 2 NURUL AFIFAH ABU HASSAN
54 28 NURUL AIN JAMAL 5B P M 2 NURUL AIN JAMALUDDIN
55 29 NURUL AKMA MD.K5B P M 2 NURUL AKMA MD.KHIR
56 30 NURUL NAIMAH A 5B P M 2 NURUL NAIMAH ABDULLAH
57 31 SITI NAFSIAH ABD 5B P M 2 SITI NAFSIAH ABDUL RANI
58 32 SITI ZULAIHA MAT 5B P M 2 SITI ZULAIHA MAT ISA
59 33 UMI NAZIFAH AWA 5B P M 2 UMI NAZIFAH AWANG KECHIK
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
60 60 60 60 60

Rujukan KeNama PelajNo Daftar Nama KelaJantina Bangsa No Kelas NamaPelajar


82 82 0 82 ? ?? 82 82
0 0 ? ?? 0 0
MAD HAZIM ABD.AZIS 1 ANIS SHAFINAZ M 5A P M 1 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFL
ASRI YAHAYA 2 KHAIRUNISA ABD 5A P M 1 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN
AHAMIE AZIZAN 3 MASITAH MOHD JE5A P M 1 MASITAH MOHD JEDIN
HAIRI ABD.HALIM 4 MOHAMMAD HAZIM A5A L M 1 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS
D FAREEZ ABDUL RA 5 MOHD BASRI YAHAY5A L M 1 MOHD BASRI YAHAYA
D HANIFF NAZRI 6 MOHD FAHAMIE AZI 5A L M 1 MOHD FAHAMIE AZIZAN
D MUNAWIR MUSLIM 7 MOHD KHAIRI ABD.H5A L M 1 MOHD KHAIRI ABD.HALIM
D QASIMIN KASSIM 8 MUHAMAD FAREEZ A5A L M 1 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZA
D SIRAJ MUNIR JOHAR 9 MUHAMAD HANIFF N5A L M 1 MUHAMAD HANIFF NAZRI
D SYAFIQ MOHD SOBR 10 MUHAMAD MUNAWIR5A L M 1 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM
MAD AKMAL MOKHTAR 11 MUHAMAD QASIMIN 5A L M 1 MUHAMAD QASIMIN KASSIM
HAIRIL ANAS ZOL KEFF 12 MUHAMAD SIRAJ MU5A L M 1 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHAR
AFINAZ MOHD ZULKEF 13 MUHAMAD SYAFIQ M5A L M 1 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBR
NISA ABD.RAHMAN 14 MUHAMMAD AKMAL 5A L M 1 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR
H MOHD JEDIN 15 MUHD KHAIRIL ANAS5A L M 1 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFE
RAH ABD.HALIM 16 NORAMIRAH ABD. 5A P M 1 NORAMIRAH ABD.HALIM
IMAH OTHMAN 17 NORHAMIMAH OT 5A P M 1 NORHAMIMAH OTHMAN
ALINA IZZATI ZAKARIA 18 NUR AMALINA IZZ 5A P M 1 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA
AIZNA MAT NIK 19 NUR ASFAIZNA MA5A P M 1 NUR ASFAIZNA MAT NIK
WATI ABDULLAH SANI 20 NUR AZWATI ABDU5A P M 1 NUR AZWATI ABDULLAH SANI
NISAH AHMAD YUSOF 21 NUR HANISAH AH 5A P M 1 NUR HANISAH AHMAD YUSOF
ATI MOHD HASHIM 22 NUR IZZATI MOHD 5A P M 1 NUR IZZATI MOHD HASHIM
AJWA RAZALI 23 NURUL NAJWA RAZ5A P M 1 NURUL NAJWA RAZALI
UL INANI ISMAIL 24 SITI NURUL INANI 5A P M 1 SITI NURUL INANI ISMAIL
YAH AHMAD 25 SOLLAHIYAH AHM 5A P M 1 SOLLAHIYAH AHMAD
26 SYUKRIAH AZIZAN 5A P M 1 SYUKRIAH AZIZAN
BDUL RAHMAN 1 ALIAS ABDUL RAHM 5B L M 2 ALIAS ABDUL RAHMAN
2 AZIZI ADAM 5B L M 2 AZIZI ADAM
AZRI RAMLI 3 HAMIDAH OMAR 5B P M 2 HAMIDAH OMAR
AD IRWAN MOHD ROSID 4 HASLINA MAHADI 5B P M 2 HASLINA MAHADI
MAD RIDZUAN AZMI 5 KHAIRUL AZRI RAML5B L M 2 KHAIRUL AZRI RAMLI
AHME MARIDON 6 MARDHIYYAH SHA 5B P M 2 MARDHIYYAH SHAMSUDIN
AIZ HUSSAIN 7 MAS HIDAYAH ZAK5B P M 2 MAS HIDAYAH ZAKARIA
D FARHAN JAMALUDD 8 MOHAMAD IRWAN MO 5B L M 2 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSID
D FIRDAUS SAAD 9 MOHAMMAD RIDZUAN 5B L M 2 MOHAMMAD RIDZUAN AZMI
D LUQMAN HAKIM 10 MOHD FAHME MARI 5B L M 2 MOHD FAHME MARIDON
D NAZWAN ZAKARIA 11 MOHD FAIZ HUSSAIN5B L M 2 MOHD FAIZ HUSSAIN
D ZAIDI HASSAN 12 MUHAMAD FARHAN 5B L M 2 MUHAMAD FARHAN JAMALUDDI
MAD ABD.HAMID 13 MUHAMAD FIRDAUS 5B L M 2 MUHAMAD FIRDAUS SAAD
L AZWAN AZMAN 14 MUHAMAD LUQMAN H 5B L M 2 MUHAMAD LUQMAN HAKIM
FAR GHAZALI 15 MUHAMAD NAZWAN 5B L M 2 MUHAMAD NAZWAN ZAKARIA
16 MUHAMAD ZAIDI HA 5B L M 2 MUHAMAD ZAIDI HASSAN
17 MUHAMMAD ABD.HA5B L M 2 MUHAMMAD ABD.HAMID
YYAH SHAMSUDIN 18 NOOR AFIFAH OT 5B P M 2 NOOR AFIFAH OTHMAN
AYAH ZAKARIA 19 NOOR FATEHAH N 5B P M 2 NOOR FATEHAH NORDIN
FIFAH OTHMAN 20 NOR NADZARIAH 5B P M 2 NOR NADZARIAH MOHD NAZAR
ATEHAH NORDIN 21 NORAINI MAT ROD 5B P M 2 NORAINI MAT RODZI
DZARIAH MOHD NAZAR 22 NORLIANA HUSSIN5B P M 2 NORLIANA HUSSIN
MAT RODZI 23 NUR FARAH AINA 5B P M 2 NUR FARAH AINA MOHD ISHA
24 NUR SYIFA ABD.H 5B P M 2 NUR SYIFA ABD.HALIM
AH AINA MOHD ISHA 25 NURUL AFIFAH A 5B P M 2 NURUL AFIFAH ABU HASSAN
FA ABD.HALIM 26 NURUL AIN JAMAL 5B P M 2 NURUL AIN JAMALUDDIN
FIFAH ABU HASSAN 27 NURUL AKMA MD.K5B P M 2 NURUL AKMA MD.KHIR
IN JAMALUDDIN 28 NURUL NAIMAH A 5B P M 2 NURUL NAIMAH ABDULLAH
KMA MD.KHIR 29 SHAHRUL AZWAN A 5B L M 2 SHAHRUL AZWAN AZMAN
AIMAH ABDULLAH 30 SITI NAFSIAH ABD 5B P M 2 SITI NAFSIAH ABDUL RANI
SIAH ABDUL RANI 31 SITI ZULAIHA MAT 5B P M 2 SITI ZULAIHA MAT ISA
AIHA MAT ISA 32 UMI NAZIFAH AWA 5B P M 2 UMI NAZIFAH AWANG KECHIK
FAH AWANG KECHIK 33 ZUL GHAFAR GHAZA5B L M 2 ZUL GHAFAR GHAZALI
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

AFINAZ MOHD ZULKEFLI


NISA ABD.RAHMAN
H MOHD JEDIN
MAD HAZIM ABD.AZIS
ASRI YAHAYA
AHAMIE AZIZAN
HAIRI ABD.HALIM
D FAREEZ ABDUL RAZAK
D HANIFF NAZRI
D MUNAWIR MUSLIM
D QASIMIN KASSIM
D SIRAJ MUNIR JOHARI
D SYAFIQ MOHD SOBRI
MAD AKMAL MOKHTAR
HAIRIL ANAS ZOL KEFFELI
RAH ABD.HALIM
IMAH OTHMAN
ALINA IZZATI ZAKARIA
AIZNA MAT NIK
WATI ABDULLAH SANI
NISAH AHMAD YUSOF
ATI MOHD HASHIM
AJWA RAZALI
UL INANI ISMAIL
YAH AHMAD

BDUL RAHMAN

AZRI RAMLI
YYAH SHAMSUDIN
AYAH ZAKARIA
AD IRWAN MOHD ROSIDI
MAD RIDZUAN AZMI
AHME MARIDON
AIZ HUSSAIN
D FARHAN JAMALUDDIN
D FIRDAUS SAAD
D LUQMAN HAKIM
D NAZWAN ZAKARIA
D ZAIDI HASSAN
MAD ABD.HAMID
FIFAH OTHMAN
ATEHAH NORDIN
DZARIAH MOHD NAZAR
MAT RODZI

AH AINA MOHD ISHA


FA ABD.HALIM
FIFAH ABU HASSAN
IN JAMALUDDIN
KMA MD.KHIR
AIMAH ABDULLAH
L AZWAN AZMAN
SIAH ABDUL RANI
AIHA MAT ISA
FAH AWANG KECHIK
FAR GHAZALI
31
0
59
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
SENARAI NAMA: 5A Jantina L P Jum
TAHUN: 2010 Melayu 12 14 26
GURU TINGKATAN: MAT ZAINI ABDULLAH Cina - - -
KETUA TINGKATAN: India - - -
PEN. KETUA TINGKATAN: Lain-lain - - -
Jumlah 12 14 26

Bangsa
NAMA PELAJAR

Jantina
Bil. No.Daftar
1 MOHAMMAD HAZIM ABD.AZIS L M
2 MOHD BASRI YAHAYA L M
3 MOHD FAHAMIE AZIZAN L M
4 MOHD KHAIRI ABD.HALIM L M
5 MUHAMAD FAREEZ ABDUL RAZAK L M
6 MUHAMAD HANIFF NAZRI L M
7 MUHAMAD MUNAWIR MUSLIM L M
8 MUHAMAD QASIMIN KASSIM L M
9 MUHAMAD SIRAJ MUNIR JOHARI L M
10 MUHAMAD SYAFIQ MOHD SOBRI L M
11 MUHAMMAD AKMAL MOKHTAR L M
12 MUHD KHAIRIL ANAS ZOL KEFFELI L M
13 ANIS SHAFINAZ MOHD ZULKEFLI P M
14 KHAIRUNISA ABD.RAHMAN P M
15 MASITAH MOHD JEDIN P M
16 NORAMIRAH ABD.HALIM P M
17 NORHAMIMAH OTHMAN P M
18 NUR AMALINA IZZATI ZAKARIA P M
19 NUR ASFAIZNA MAT NIK P M
20 NUR AZWATI ABDULLAH SANI P M
21 NUR HANISAH AHMAD YUSOF P M
22 NUR IZZATI MOHD HASHIM P M
23 NURUL NAJWA RAZALI P M
24 SITI NURUL INANI ISMAIL P M
25 SOLLAHIYAH AHMAD P M
26 SYUKRIAH AZIZAN P M
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
SENARAI NAMA: 5B Jantina L P Jum
TAHUN: 2010 Melayu 15 18 33
GURU TINGKATAN: CHE MAZNAH HASHIM Cina - - -
KETUA TINGKATAN: India - - -
PEN. KETUA TINGKATAN: Lain-lain - - -
Jumlah 15 18 33

Bangsa
NAMA PELAJAR

Jantina
Bil. No.Daftar
1 ALIAS ABDUL RAHMAN L M
2 AZIZI ADAM L M
3 KHAIRUL AZRI RAMLI L M
4 MOHAMAD IRWAN MOHD ROSIDI L M
5 MOHAMMAD RIDZUAN AZMI L M
6 MOHD FAHME MARIDON L M
7 MOHD FAIZ HUSSAIN L M
8 MUHAMAD FARHAN JAMALUDDIN L M
9 MUHAMAD FIRDAUS SAAD L M
10 MUHAMAD LUQMAN HAKIM L M
11 MUHAMAD NAZWAN ZAKARIA L M
12 MUHAMAD ZAIDI HASSAN L M
13 MUHAMMAD ABD.HAMID L M
14 SHAHRUL AZWAN AZMAN L M
15 ZUL GHAFAR GHAZALI L M
16 HAMIDAH OMAR P M
17 HASLINA MAHADI P M
18 MARDHIYYAH SHAMSUDIN P M
19 MAS HIDAYAH ZAKARIA P M
20 NOOR AFIFAH OTHMAN P M
21 NOOR FATEHAH NORDIN P M
22 NOR NADZARIAH MOHD NAZAR P M
23 NORAINI MAT RODZI P M
24 NORLIANA HUSSIN P M
25 NUR FARAH AINA MOHD ISHA P M
26 NUR SYIFA ABD.HALIM P M
27 NURUL AFIFAH ABU HASSAN P M
28 NURUL AIN JAMALUDDIN P M
29 NURUL AKMA MD.KHIR P M
30 NURUL NAIMAH ABDULLAH P M
31 SITI NAFSIAH ABDUL RANI P M
32 SITI ZULAIHA MAT ISA P M
33 UMI NAZIFAH AWANG KECHIK P M
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
SENARAI NAMA: 5E Jantina L P Jum
TAHUN: 2010 Melayu - - -
GURU TINGKATAN: MOHD AKHWAN CHE JAAFAR Cina - - -
KETUA TINGKATAN: India - - -
PEN. KETUA TINGKATAN: Lain-lain - - -
Jumlah - - -

Bangsa
NAMA PELAJAR

Jantina
Bil. No.Daftar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
SENARAI NAMA: Jantina L P Jum
TAHUN: 2010 Melayu - - -
GURU TINGKATAN: Cina - - -
KETUA TINGKATAN: India - - -
PEN. KETUA TINGKATAN: Lain-lain - - -
Jumlah - - -

Bangsa
NAMA PELAJAR

Jantina
Bil. No.Daftar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
SENARAI NAMA: Jantina L P Jum
TAHUN: 2010 Melayu - - -
GURU TINGKATAN: Cina - - -
KETUA TINGKATAN: India - - -
PEN. KETUA TINGKATAN: Lain-lain - - -
Jumlah - - -

Bangsa
NAMA PELAJAR

Jantina
Bil. No.Daftar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
SENARAI NAMA: Jantina L P Jum
TAHUN: 2010 Melayu - - -
GURU TINGKATAN: Cina - - -
KETUA TINGKATAN: India - - -
PEN. KETUA TINGKATAN: Lain-lain - - -
Jumlah - - -

Bangsa
NAMA PELAJAR

Jantina
Bil. No.Daftar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
SENARAI NAMA: Jantina L P Jum
TAHUN: 2010 Melayu - - -
GURU TINGKATAN: Cina - - -
KETUA TINGKATAN: India - - -
PEN. KETUA TINGKATAN: Lain-lain - - -
Jumlah - - -

Bangsa
NAMA PELAJAR

Jantina
Bil. No.Daftar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
SENARAI NAMA: Jantina L P Jum
TAHUN: 2010 Melayu - - -
GURU TINGKATAN: Cina - - -
KETUA TINGKATAN: India - - -
PEN. KETUA TINGKATAN: Lain-lain - - -
Jumlah - - -

Bangsa
NAMA PELAJAR

Jantina
Bil. No.Daftar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
SENARAI NAMA: Jantina L P Jum
TAHUN: 2010 Melayu - - -
GURU TINGKATAN: Cina - - -
KETUA TINGKATAN: India - - -
PEN. KETUA TINGKATAN: Lain-lain - - -
Jumlah - - -

Bangsa
NAMA PELAJAR

Jantina
Bil. No.Daftar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
SENARAI NAMA: Jantina L P Jum
TAHUN: 2010 Melayu - - -
GURU TINGKATAN: Cina - - -
KETUA TINGKATAN: India - - -
PEN. KETUA TINGKATAN: Lain-lain - - -
Jumlah - - -

Bangsa
NAMA PELAJAR

Jantina
Bil. No.Daftar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
SENARAI NAMA: Jantina L P Jum
TAHUN: 2010 Melayu - - -
GURU TINGKATAN: Cina - - -
KETUA TINGKATAN: India - - -
PEN. KETUA TINGKATAN: Lain-lain - - -
Jumlah - - -

Bangsa
NAMA PELAJAR

Jantina
Bil. No.Daftar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
SENARAI NAMA: Jantina L P Jum
TAHUN: 2010 Melayu - - -
GURU TINGKATAN: Cina - - -
KETUA TINGKATAN: India - - -
PEN. KETUA TINGKATAN: Lain-lain - - -
Jumlah - - -

Bangsa
NAMA PELAJAR

Jantina
Bil. No.Daftar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
SENARAI NAMA: Jantina L P Jum
TAHUN: 2010 Melayu - - -
GURU TINGKATAN: Cina - - -
KETUA TINGKATAN: India - - -
PEN. KETUA TINGKATAN: Lain-lain - - -
Jumlah - - -

Bangsa
NAMA PELAJAR

Jantina
Bil. No.Daftar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
SENARAI NAMA: Jantina L P Jum
TAHUN: 2010 Melayu - - -
GURU TINGKATAN: Cina - - -
KETUA TINGKATAN: India - - -
PEN. KETUA TINGKATAN: Lain-lain - - -
Jumlah - - -

Bangsa
NAMA PELAJAR

Jantina
Bil. No.Daftar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SHARIFAH RODZIAH
SENARAI NAMA: Jantina L P Jum
TAHUN: 2010 Melayu - - -
GURU TINGKATAN: Cina - - -
KETUA TINGKATAN: India - - -
PEN. KETUA TINGKATAN: Lain-lain - - -
Jumlah - - -

Bangsa
NAMA PELAJAR

Jantina
Bil. No.Daftar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50