Anda di halaman 1dari 4

Gambaran Umum Kegiatan

Makroekonomi
Ekonomi Tiga Sektor Ekonomi Dua Sektor

Melibatkan sektor isi rumah, Melibatkan sektor isi rumah


sektor firma dan sektor dan sektor firma tanpa
kerajaan campur tangan kerajaan

Ekonomi tertutup kerana


tidak melibatkan aktiviti
Dikenali sebagai ekonomi eksport-import atau
tertutup kerana tidak perdagangan antarabangsa
melibatkan perdagangan
antarabangsa tetapi wujud Andaian dlm ekonomi 2 sektor
campur tangan kerajaan 1. Hanya sektor isi rumah
dalam aktiviti ekonomi melakukan tabungan.
2. Tiada susut nilai, jadi
pelaburan kasar =
pelaburan bersih.
Ekonomi Dua Sektor
Buruh, Tanah, Modal &
Usahawan
Pasaran Faktor
Pendapatan
Faktor (Y) (upah,
sewa, bunga bersih
& untung)

Sektor Isi Rumah Sektor Firma

Perbelanjaan
Penggunaan (C)
Pasaran Barang
Barang &
Tabungan (S) Perkhidmatan
(Bocoran)
Pelaburan (I)
Institusi (Suntikan)
Kewangan
Aliran Fizikal
Aliran Wang
Ekonomi Tiga Sektor
Buruh, Tanah, Modal &
Usahawan
Pasaran Faktor
Pendapatan Perbelanjaan
Faktor (Y) (upah, Kerajaan (G)
sewa, bunga bersih
& untung)
Cukai (T) Sektor
Sektor Isi Rumah Sektor Firma
Kerajaan Cukai
Perbelanjaan (T)
Kerajaan (G)
Perbelanjaan
Penggunaan (C)
Pasaran Barang
Barang &
Tabungan (S) Perkhidmatan
(Bocoran)
Pelaburan (I)
Institusi (Suntikan)
Kewangan
Aliran Fizikal
Aliran Wang