Anda di halaman 1dari 1

SENARAI KANDUNGAN

MUKA SURAT
KERTAS SOALAN
BORANG KOLABORASI
HALAMAN PENGAKUAN i
SENARAI KANDUNGAN ii

1.0 BAHAGIAN A
Matlamat dan peringkat pengajaran kemahiran bahasa
( pengurusan grafik )
a) kemahiran mendengar dan bertutur 1-16
b) kemahiran membaca 17-32
c) kemahiran menulis 33-41

2.0 BAHAGIAN B
Instrumen penilaian kemahiran bahasa
a) kemahiran mendengar dan bertutur
b) kemahiran membaca
c) kemahiran menulis

3.0 BAHAGIAN C
Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

4.0 BAHAGIAN D
Penulisan Refleksi
4.1 Noor Suhada binti Mohd Nor
4.2 Nor Mazliza binti Abdul Malek
4.3 Norhasmira binti Salleh

5.0 SENARAI RUJUKAN

6.0 LAMPIRAN

ii

Anda mungkin juga menyukai