Anda di halaman 1dari 8

Peringkat Kesediaan Membaca

Kamorearx dan Lee (1943) berpendapat bahawa setiap peringkat


membaca merupakan langkah ke arah kesediaan membaca untuk
peringkat seterusnya.

Dechant (1977) menyenaraikan faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca kanak-


kanak seperti yang berikut ;

Perkembangan persepsi Peringkat kedewasaan termasuk faktor jantina

Perkembangan intelek Latar belakang dan pengalaman kendiri

Perkembangan
Kemahiran membeza melalui pendengaran dan penglihatan
bahasa

Perkembangan pancaindera

kesihatan

sikap, motivasi, minat dan keinginan untuk membaca

Perkembangan sosial dan emosi

Kaedah dan prosedur pengajaran

21
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia (1979)
telah mengenal pasti kemahiran yang diperlukan pada peringkat kesediaan
membaca seperti yang berikut:

Kemahiran melihat dan mengenal pasti bentuk-bentuk yang sama dan berbeza

Kemahiran mendengar dan mengenal pasti bunyi-bunyi yang sama dan berbeza

Kemahiran menghubung bentuk huruf dengan bunyi

Kemahiran mengenal semua huruf

Kemahiran menggabungkan bunyi huruf menjadi suku kata dan suku kata
menjadi kata yang bermakna

Kemahiran mengamati bentuk-bentuk yang sama dan berbeza yang mempunyai


perbezaan makna
7. kemahiran mencerakin kata kepada suku kata dan seterusnya huruf dan bunyi

Kemahiran mengkoordinasi gerak mata dan tangan

22
PERINGKAT PRABACAAN

Guru boleh mengisi aktiviti prabacaan murid-murid anda dengan permainan


huruf, suku kata dan perkataan.

aktiviti-aktiviti melukis dan menulis hendaklah berkait rapat dengan huruf atau
simbol yang diperkenalkan kepada murid-murid.

membaca tidak mungkin berlaku sekiranya murid-murid tidak dapat mengenal


pasti simbol atau perkataan serta memahami maknanya.

Pelaksanaan pengajaran membaca peringkat prabacaan

Penguasaan bahasa lisan:

Guru mesti memastikan murid-murid menguasai bahasa lisan dengan baik


supaya mereka mampu menterjemah huruf atau lambang tulisan kepada bunyi-
bunyi tertentu. Oleh itu, bahan bacaan yang dipilih haruslah mengandungi
perkataan-perkataan yang sudah ada dalam pengalaman murid-murid.

Penglihatan:

Paparkan bentuk huruf secara visual dengan jelas. Cara ini akan membantu
murid-murid mengenal huruf, suku kata dan perkataan dengan cepat dalam
latihan mengeja. Seterusnya, murid-murid akan mengenal huruf dan bentuknya
serta mampu mengenal pasti persamaan dan perbezaan huruf-huruf tersebut.

23
Pendengaran:

Latih tubi mengeja suku kata perlu dilakukan untuk menajamkanpendengaran


kanak-kanak. Melalui latihan ini murid-murid dapat mengenali bunyi-bunyi yang
sama dan berbeza dalam perkataan.

Hubungan huruf dengan bunyinya:

Latihan mengeja hendaklah dijalankan secara sistematik supaya murid-murid


dapat menghubungkan huruf dengan bunyinya.Anda patut mengenal pasti
strategi yang menarik untuk mengelakkan rasa jemu murid-murid apabila
melakukan latihan ini.

Peraturan membaca dari kiri ke kanan:

Dalam tulisan Rumi, susunan dan peraturan membacanya ialah dari kiri ke
kanan.

Gabung jalin semua aspek bahasa:

Guru perlu diingatkan bahawa untuk mengukuhkan kemahiran membaca di


kalangan murid-murid, guru mesti memulakannya dengan kemahiran
mendengar, bertutur dan menulis terlebih dahulu. Untuk merangsang minat
murid-murid, guru boleh menjalankan aktiviti bercerita atau menyanyi untuk
mengenal perkataan-perkataan dalam pelajaran membaca.

24
Merangsang dan menghidupkan minat murid:

Guru perlu mengetahui apa yang diminati oleh murid-muridnya. Biasanya kanak-kanak
amat gemar akan gambar atau kad-kad yang berwarna-warni. Oleh itu, latihan
membaca melalui aktiviti bercerita atau menyanyi perlu digandingkan dengan alat-alat
bantu mengajar yang menarik. Anda boleh memilih mana-mana alat atau bahan yang
berikut;

i. kad-kad huruf

ii. kad-kad suku kata

iii. kad-kad perkataan

iv. carta bergambar

v. pita rakaman

vi. carta huruf-huruf vokal dan konsonan

vii. carta huruf-huruf kecil dan besar dan lain-lain yang sesuai.

25
l1
jf2
d
3
4
-
u
th
k
p
b
.e
5
c
s
m
g
in
r
a
y
w
6
7
8
9
o
,
PERINGKAT BACAAN MEKANIS

Guru harus mengajarkan kemahiran-kemahiran yang berikut kepada mereka :

26
bhncerskft-ujpo5.gi4y,321
PERINGKAT MEMBACA DAN MEMAHAMI

dalm
Pada peringkat ini, kemahiran yang diperlukan ialah kemahiran belajar dan berfikir.
Antara kemahiran tersebut adalah seperti yang berikut;

27
l9o876
28
pengtahudsybrki-c10.m

Anda mungkin juga menyukai