Anda di halaman 1dari 2

SMK TUNKU ANUM TUNKU ABDUL RAHMAN LITERASI KOMPUTER (ICT LITERACY) TINGKATAN 1

1) Microsoft Office Word 2007

a) Dengan menggunakan , bina satu poster jemputan ke jamuan sempena Majlis Hari Jadi. Poster jemputan yang dihasilkan mestilah memenuhi semua kriteria seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah di bawah :

JEMPUTAN KE MAJLIS JAMUAN HARI JADI


atau

MAKLUMAT BERKAITAN DENGAN MAJLIS SEPERTI TARIKH, MASA, TEMPAT DAN SEBAGAINYA.

Untuk mula menulis teks : Right click > Add Text.

Markah tambahan akan diberikan kepada pelajar yang dapat menghasilkan jemputan yang menarik dan kreatif seperti pemilihan warna yang sesuai dan jelas, reka letak graf serta pemilihan teks yang sesuai dengan sampel data.

2) Microsoft Office Excel 2007

a) Dengan menggunakan tertera di bawah.

, bina jadual seperti yang

JUMLAH KEDATANGAN PELANCONG ASING KE LANGKAWI PADA TAHUN 2010 USA AUSTRALIA JEPUN CHINA UAE JAN 5210 4200 3600 2852 4120 FEB 5420 4123 3520 2100 4752 MAC 5896 5120 3982 2785 3620 APR 5742 5472 3785 2654 3251 MEI 5620 3385 3692 2745 3852 JUN 5528 3472 3452 2356 3654 b) Berdasarkan maklumat daripada jadual di atas, bina satu carta (chart) yang bersesuaian.

Markah tambahan akan diberikan kepada pelajar yang dapat menghasilkan graf yang lebih menarik seperti pemilihan warna yang sesuai dan jelas, reka letak graf serta pemilihan teks yang sesuai dengan sampel data.