Anda di halaman 1dari 6

CONTOH FORMAT : BAHAGIAN I PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN BAGI GURU

NAMA :X NO. KP : XX NO. FAIL : XY JAWATAN : XXYY

PETUNJUK PRESTASI BIL PROGRAM/AKTIVITI Kualiti 1 GURU MATA PELAJARAN 1.1 Kehadiran Ke Sekolah 1.2 Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) 1.2 Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 1.3 Melaksanakan Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) 1.4 Menyediakan Nota Kepada Murid 2 TUGAS KHAS 1 (Cth: GURU KELAS) 2.1 Buku Kehadiran Murid 2.2 Buku Rekod Kesihatan 2.3 Buku Rekod Prestasi Murid 2.4 Kad 001 M/R 3 TUGAS KHAS 2 (Cth: GURU DATA) 3.1 DATA 3.1.1 Data EMIS 3.1.2 Data HERMIS 3.1.3 Data DOSR / OPMEN 3.1.4 Data SMM SPI SPI SPI SPI 4 kali setahun 4 kali setahun 4 kali setahun
Tertakluk kpd perubahan

Kuantiti

Masa

Kos

TARIKH PELAKSANAAN

PENCAPAIAN SEBENAR Setengah Tahun Akhir Tahun

AP 1996/SPI AP 1996/SPI AP 1996/SPI SPI SPI SPI SPI SPI SPI

196 hari** 1 kali setahun 52 Minggu 25 kali seminggu Tertakluk m/p 35 murid 35 murid 35 murid 35 murid

8 jam

Jan Dis

1 jam 30/40 minit 15 30 minit Setiap Hari 2 kali setahun 2 kali setahun 2 kali setahun

Jan Dis Jan Nov Jan Nov Jan Nov Jun & Nov Jun & Nov

Setiap bulan

Jan Dis

PETUNJUK PRESTASI BIL PROGRAM/AKTIVITI Kualiti 3.1.5 Data SSDM SPI Kuantiti
Tertakluk kpd perubahan

Masa

Kos

TARIKH PELAKSANAAN

PENCAPAIAN SEBENAR Setengah Tahun Akhir Tahun

PETUNJUK PRESTASI BIL PROGRAM/AKTIVITI Kualiti 4 LATIHAN DAN PEPERIKSAAN MURID Latihan Ujian Peperiksaan 5 MESYUARAT 5.1 Kurikulum * Panitia 5.2 Kokurikulum * Unit Beruniform * Sukan & Permainan * Kelab & Persatuan PKPA 2/1991 PKPA 2/1991 PKPA 2/1991 Min 18 kali Min 12 kali Min 12 kali Setiap bulan Setiap bulan Setiap bulan PKPA 2/1991 10 kali setiap bulan SPI SPI SPI 25 kali 1 kali seminggu 4 kali 10 minit 40 minit 2 jam Kuantiti Masa Kos

TARIKH PELAKSANAAN

PENCAPAIAN SEBENAR Setengah Tahun Akhir Tahun

Jan Okt Jan Okt Sem 1, 1 kali Sem 2, 2 kali

Jan Okt

Jan - Dis Jan - Dis Jan - Dis

Tandatangan Pegawai Yang Dinilai ........................................................ Nama PYD: Tarikh : 03 JANUARI 2011 NOTA:

Tandatangan Pega

............................................ Nama Tarikh:

* Ketidakhadiran guru ke sekolah kerana urusan rasmi (menghadiri mesyuarat, bengkel, seminar atau sukan/kokum) dikira HADIR. Walau bagaimanapun, pemb berlaku sama ada diganti guru lain. ** Kehadiran minimum 190 hari dan maksimum 196 hari atau bayar HUTANG.

BSKT_JPNS2

CATATAN

CATATAN

CATATAN

Tandatangan Pegawai Penilai Pertama ................................................................ Nama PPP: Tarikh:

gkel, seminar atau sukan/kokum) dikira HADIR. Walau bagaimanapun, pembelajaran murid masih