Anda di halaman 1dari 7

Matematik

Soalan semua soalan berikut.


Nyatakan rumah bagi nombor bergaris.
1.

432

2.

541

3.

1449

4.

987

5.

3245

6.

878

7.

1234

8.

532

9.

234

897

=
( 10 markah)

Warnakan nombor yang lebih besar.

1.

2.

8788

1287

8798

1378

3.

456
4.

5.

476

8788

8788

6723

6700

898

788

989
+
79
______
692
+
24
______

4.
2.

1456
+
69
______

365
+
25
______
132
+
69
______

3537
+
83
______

3.
1.

Selesaikan operasi tambah berikut.


( 6markah)
6.

5.

6.

( 12 markah)
Lengkapkan garis nombor berikut. Tunjukkan langkah
pengiraan.

1.

25

35

Cari nilai A dan B.

55

2.

63

73

Cari nilai A dan B.

103

(10 markah)