Anda di halaman 1dari 6

Borang LPKM A1 Pind.

1/78

PERMOHONAN UNTUK JAWATAN DI DALAM

LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA
PERINGATAN KEPADA PEMOHON-PEMOHON
1. Hanya satu salinan borang ini sahaja yang dikehendaki dimajukan kepada Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia. Pemohonan lebih daripada satu jawatan hendaklah dibuat dalam borang yang berasingan bagi tiap-tiap jawatan. Satu salinan tiap-tiap sijil atau surat lain hendaklah juga disertakan sebagai tanda si pemohon mempunyai kelayakan pelajaran atau lain-lain kelayakan yang dikehendaki. (i) Satu akuan penerimaan permohonan akan dihantarkan. Pemohon-pemohon yang dipilih untuk ditemuduga akan diberitahu kemudian dan mereka mestilah membawa bersama-sama mereka sijil-sijil serta lain-lain surat yang asal apabila menghadiri temuduga. (ii) Pemohon-pemohon hendaklah mengisikan tarikh surat mereka dan nama jawatan yang dipohonkan di tempat-tempat yang disediakan di muka 4 serta dengan nama-nama dan alamat-alamat di muka 5. Dua setem berharga 30 sen hendaklah disertakan bersama. 3. Jika seseorang pemohon ada sedia memegang jawatan Kerajaan, Badan-Badan Berkanun atau Kerajaan Tempatan permohonannya hendaklah dihantarkan melalui Ketua Jabatan. 4. Tuntutan-tuntutan perbelanjaan perjalanan atau lain-lain perbelanjaan berkenaan dengan permohonan ini atau temuduga anda tidak akan dilayani oleh Lembaga. Nama jawatan yang dipohon (dengan Huruf Besar) No. fail jawatan Nama penuh pemohon (dengan Huruf Besar) Nama-nama lain (jika ada) termasuklah nama sebelum kahwin bagi perempuan No. Telefon : No. Tel. Bimbit: Emel : Umur pada hari iklan ditutup

Alamat (jika berlaku pertukaran alamat, sila beritahu dengan segera) Tarikh Lahir Laki-laki atau perempuan Tempat dilahirkan

Nyatakan sama ada bujang, sudah kahwin atau janda No. Sijil Kerakyatan Warna Tarikh dikeluarkan

Nyatakan jika Warga Negara Malaysia, Rakyat Negeri atau bukan Warga Negara Malaysia Butir-butir Tempat dikeluarkan Nombor Kad Pengenalan Keterangan berkenaan dengan BAPA IBU Nama Tempat lahir No. Sijil Kerakyatan No. Sijil Kerakyatan Negeri Bukan Warga Negara Malaysia No. Telefon Pengetahuan Bahasa-bahasa Pertuturan atau Loghat-Loghat Untuk jawatan Kerani, Jurutaip, Jurutrengkas Kederasan Menaip Atau jawatan yang seumpama, nyatakan

dan

Tulisan Kederasan Menulis Terengkas

p. Tandatangan Tarikh 2 PENGAJIAN KETERANGAN-KETERANGAN BERKENAAN PELAJARAN DI SEKOLAH.s. Nama Sekolah / sekolah-sekolah dan tempatnya (beri tarikh-tarikh masuk dan berhenti) Peperiksaan yang telah lulus (dengan keputusan-keputusan penuh yang diperolehi bagi tiap-tiap mata pelajaran dang red bagi peperiksaan keseluruhannya dan tahun lulus) Nama Universiti atau Maktab Pengajian tinggi serta dengan mata-mata pelajaran di pelajari (beri tarikh masuk dan berhenti) Ijazah. gunakan kertas-kertas tambahan) PERINGATAN .s.Keterangan-keterangan penuh hendaklah diberi untuk membuktikan semua kenyataan di bawah ini. Diploma atau Kelayakan Profesional dengan Kelas dan tarikh diperolehi .. p. Saya akui bahawa keterangan-keterangan yang diberi di atas dan di sebelah adalah benar dan betul pemohon …………………………………… Gambar ……………………………………………………….m. Hanya salinan sijil-sijil sahaja yang patut dilampirkan untuk mengesahkan kenyataan-kenyataan itu. DI MAKTAB DAN / ATAU DI UNIVERSITI HENDAKLAH DIBERI DI DALAM RUANG DI BAWAH (Jika ruang tidak mencukupi.m.

selain dari saudara mara atau majikanmajikan yang dahulu. yang benar-benar mengenali tuan/puan dan yang akan memberi perakuan mengenai diri 1. Nama Alamat Pekerjaan No.Nyatakan jika mendapat Biasiswa Persekutuan atau Negeri atau sebarang Biasiswa Beri keterangan-keterangan kegiatan-kegiatan luar semasa di Sekolah dan di Universiti 3 PENGALAMAN Jawatan Butir-butir jawatan atau pekerjaan dahulu dan sekarang (termasuklah pengalaman siswazah Lanjutan / latihan dan pekerjaan semenjak memperolehi ijazah / Diploma) Majikan dan tempat pekerjaan Gaji pokok sebulan Tarikh Dari Hingga Keterangan-keterangan lain yang ada hubungan dengan kelayakan masuk jawatan ini. Nama Alamat . Telefon Emel 2. Perakuan diri Masukkan nama dan lain-lain keterangan mengenai dua orang.

.tuan/puan Pekerjaan No Telefon Emel Butir-butir jika menjadi Ahli sebarang Kelab... Daripada : Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia Peti Surat 10887 50728 KUALA LUMPUR Potong di sini  Telefon : 03-92822235 Kayu Malaysia Bilangan Pejabat ini : ……………………. Lembaga Perindustrian Peti Surat 10887 50728 Kuala Lumpur ………………………………. telah selamat diterima serta mendapat perhatian.... 20 ……… Dengan ini dimaklumkan iaitu surat tuan / puan bertarikh ………………………………………...... Pertubuhan atau Persatuan 4 Telefon : 03-92822235 Kayu Malaysia Bilangan Pejabat ini : ……………………. Lembaga Perindustrian Peti Surat 10887 50728 Kuala Lumpur ..

……… ………………………………. 5 Potong di sini  . 20 Tuan / Puan. Adalah saya diarah menarik perhatian kepada ……………………………………………………………………… permohonan tuan / puan jawatan dan dengan dukacitanya menyatakan iaitu permohonan tuan / puan tidak berjaya.