Anda di halaman 1dari 9

1.

Dengan menggunakan satu Pendekatan Pembelajaran Bahasa,

sediakan satu Rancangan Pengajaran Harian ( RPH ) yang lengkap bagi semua kemahiran bahasa dengan mengintegrasikan kemahiran bernilai tambah ( elemen bestari ) untuk dilaksanakan di dalam bilik darjah. ( 30 m)

RANCANGAN PENGAJARAN

Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 5 Dinamis Masa ; 8.45 9.45 pagi Bilangan Murid : 38 orang Tajuk : Budi Bahasa Budaya Kita Fokus Utama : 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Aras 1 : Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Fokus Sampingan : 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 3 : Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian lengkap. Objektif : Pada akhir pembelajaran murid dapat : i) ii) iii) Menggunakan sistem panggilan dan sapaan yang betul dan sesuai semasa berinteraksi. Menulis karangan berformat ucapan dengan betul teknik penulisannya.. K1 menulis ayat yang lengkap berdasarkan perkataan yang diberikan. K2 memberi definisi bagi perkataan yang diberi. Sistem Bahasa :

Kosa Kata : berkat, bersyukur, bertatasusila, menghargai Tatabahasa : Sintaksis Kemahiran Bahasa : Mendengar dan bertutur, membaca dan menulis Pengisian Kurikulum : Ilmu : Budaya dan sosiolinguistik Nilai : Sopan santun, hormat- menghormati, berhemah, lemah- lembut, ikhlas dan merendah diri. Kemahiran Bernilai Tambah ( KBT ): Kemahiran Berfikir Kemahiran Belajar Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( TMK ) Kecerdasan Pelbagai Kontruktivisme Borang Grafik Lembaran Kerja Petikan teks ucapan Skrin/ Laptop

Bahan Bantu Mengajar :

Pengetahuan sedia ada murid : Murid telah diberikan bimbingan dan panduan cara mengucapkan kata bertatasusila semasa Perhimpunan Mingguan dan juga Minggu Bahasa Melayu

Langkah/ Masa Set Induksi ( 5 minit )

Isi Pelajaran Nyanyian lagu Bahasa Jiwa Bangsa


Lirik Lagu Bahasa Jiwa Bangsa Gunakanlah Bahasa Kebangsaan Kita Marilah Amalkan Ramairamai Bahasalah Menyatukan Kita Semua Yakinlah Bahasa Jiwa Bangsa Marilah Mari Rakyat Semua Buktikan Taat Setia dengan Satu Bahasa Maju Bangsa dan Maju Negara Megahkan Bahasa Kita Bahasa Jiwa Bangsa Lagu/Lirik: Dol Ramli Read more: http://www.liriklagumuzik.c o.cc/2009/08/lirik-lagubahasa-jiwabangsa.html#ixzz1GgXjJp4 v

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1) Guru meminta murid

Catatan

berada BBB : laptop, lcd, senikata lagu, CD tayangan yang video lagu. Nilai : Merendah KBT : TMK

ditempat masing masing. mendengar diperdengarkan. lagu

2) Murid diminta duduk diam dan lagu/

3) Murid diminta untuk menyanyi diri bersama- sama mengikut video. 4) Guru bersoal jawab dengan tajuk murid dan mengaitkan aktiviti tersebut pengajaran. dengan

Langkah 1 ( 20 minit )

Petikan ucapan

teks

1) Guru mengedarkan teks ucapan BBB: dan 2) Setiap seketika. untuk membaca teks meminta murid diminta mendengarnya dari cd. membaca secara Strategi

Petikan :

murid teks ucapan untuk Konstruktuvisme senyap KBT : Kemahiran dengan Kemahiran belajar

( rujuk lampiran bahan )

3) Beberapa orang murid diminta berfikir sebutan dan intonasi yang betul. kesantunan bahasa

4) Murid diminta membuat analisis KP: yang Interpersonal, Intrapersonal, Nilai : terdapat dalam teks ucapan. membuat analisis.

5) Guru membimbing murid untuk verbal linguistic

Bekerjasama, hormat Langkah 2 (20 minit ) Menulis ucapan Kumpulan 1 Menulis pendahuluan ucapan Kumpulan 2 Menulis Kumpulan 3 Menulis ucapan kedua Kumpulan 4 Menulis ucapan ketiga Kumpulan 5 Menulis penutup ucapan isi isi isi ucapan pertama menghormati 1) Murid kelas dibahagikan kepada BBB: Kertas 5 kumpulan. masing- masing. 3) Guru menerangkan majung : Konstruktivisme kehendak KBT : Kemahiran 2) Setiap kumpulan di beri tugasan Strategi

tugasan kepada setiap kumpulan. berfikir 4) Murid diminta berbincang sesama Kemahiran ahli kumpulan untuk menyiapkan belajar tugasan. 5) Guru 6) Setiap memantau kumpulan murid membimbing murid. KP dan intrapersonal, Interpersonal, dikehendaki verbal linguistic : tolongmenolong, dari setiap bekerjasama, :

menulis hasil perbincangan pada Nilai kertas majung. 7) Seorang wakil

kumpulan membentangkan hasil ikhlas perbincangan di hadapan kelas. 8) Guru 9) Setiap menyalin membetulkan murid kesalahan dikehendaki hasil BBB: lembaran kerja, lembaran kamus penulisan murid. semua

Langkah 3 (10 minit)

Sintaksis Kumpulan 1 pengayaan Membina 1) Berkat 2) Mengharg ai 3) Bertatasusi ayat yang lengkap.

perbentangan. Kumpulan 1 ( Pengayaan ) 1) Guru kerja. tersebut. mengedarkan

bahasa Melayu Konstruktivisme

2) Murid diberi penjelasan tugasan Strategi : 3) Murid dikehendaki membina ayat KBT : majmuk berdasarkan perkataan Kemahiran yang di nyatakan. 4) Murid dibimbing berfikir murid Kemahiran

la 4) komited Kumpulan 2 pemulihan Definisi perkataan. 1) Bersyukur 2) Objektif 3) Global 4) Menggemb ling 5) Jati diri 6) Kesusilaan Penutup ( 5 minit ) 7) kesopanan Nyanyian Budi Bahasa Budaya Kita

menyiapkan tugasan. Kumpulan 2 ( Pemulihan ) 1) Guru kerja mengedarkan kepada

Belajar KP : lembaran Kerohanian kumpulan Verbal linguistic Nilai : Bekerjasama berbincang

pemulihan. tugasan tersebut. 3) Murid bersama yang kamus. 4) Guru membimbing murid. 1) Guru diminta rakan dan mencari merujuk

2) Murid diberi penjelasan terhadap Rajin berusaha

definisi bagi setiap perkataan diberi dengan

memperdengarkan BBB : Nilai: Bersopan santun membuat rumusan KP : Muzik

nyanyian lagu Budi Bahasa Laptop Budaya Kita melalui laptop. 2) Murid 3) Guru dikehendaki bersama. pelajaran pada hari tersebut. menyanyi Bersyukur

LAMPIRAN 1

Para hadirin yang dihormati sekalian, Teks Ucapan Budi Bahasa Budaya Kita Negara kita Malaysia kini sedang mengorak langkah kea rah menjadi Bismillah hirrahmanirrahim, sebuah Negara maju menjelang tahun 2020. Sehubungan dengan itu kita Assalamualaikum warahmatullah wabaraakatuh, memerlukan rakyat khususnya generasi muda yang berilmu pengetahuan dan Selamat Pagi dan salam 1 Malaysia, diucapkan pada. berkemahiran tinggi bagi menghadapi persaingan di peringkat global. Untuk Yang Berbahagia Puan Ruzaidah binti Majid, Guru Besar Sekolah Kebangsaan menjadi rakyat yang berilmu dan berkemahiran, generasi muda hari ini perlu Dato Haji Zainuddin, Serdang Kedah mempunyai disiplin dan jati diri yang tinggi. Hanya melalui adab dan sopan Yang Berusaha Encik Mansor bin Rahman, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, santun yang tinggi seseorang itu mampu menghadapi cabaran dan persaingan Sekolah Kebangsaan Dato Haji Zainuddin, Serdang Kedah yang hebat ini. Justeru saya menyeru kepada semua yang hadir pada hari ini Yang Berbahagia Tuan Haji Abu Bakar bin Bachik, Pegawai Pelajaran Daerah supaya bersama- sama menggembeling tenaga untuk memenuhi aspirasi Kulim Bandar Baharu, Negara. Kita harus mencontohi Negara Jepun yang bergerak maju setelah Yang Berusaha Puan Zaharah binti Rani, Penyelaras Kempen Budi bahasa bangkit daripada kemusnahan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Budaya Kita, Yang Berusaha Puan Sabariah Mohd. Noor, Guru Cemerlang Bahasa Melayu, Para hadirin yang dihormati sekalian, Yang Dihormati guru- guru, pelajar- pelajar dan seluruh warga Sekolah Umumnya, maju mundur sesebuah negara terletak di bahu generasi Kebangsaan Dato Haji Zainuddin serta siding hadirin yang dikasihi sekalian. muda. Rakyat yang tinggi nilai budi bahasanya mampu mencorakkan dunia kea rah yang lebih harmoni, tenteram, dan sejahtera. Justeru itu, saya Bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya, menyeru kepada warga pendidik sekalian supaya dapat memupuk nilai budi dapat kita berkumpul di majlis yang mulia ini bagi merasmikan Kempen Budi bahasa dan kesopanan yang tinggi seperti yang digariskan dalam Rukun Bahasa Budaya Kita anjuran bersama SK. Dato Haji Zainuddin, Serdang Negara yang kelima iaitu, Kesopanan dan Kesusilaan. Dengan lafaz yang dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Kulim Bandar Baharu. Saya mulia, Bismillah hirrahma nirrahim, saya merasmikan Kempen Budi Bahasa percaya dan yakin bahawa dengan kerjasama padu seperti ini kita mampu Budaya Kita peringkat Daerah Kulim Bandar Baharu. mencapai objektif yang diharapkan. Kempen ini sesuai dan amat bertepatan sekali dengan situasi masa kini, dimana ramai generasi muda kini khususnya Sekian, wabillah hitaufik wal hidayah, assalamualaikum wth. golongan remaja semakin hilang jati diri disebabkan pengaruh globalisasi. Dengan diadakan kempen seperti ini, InsyaAllah generasi muda kita akan lebih prihatin dan komited terhadap tugas dan tanggungjawab masing- masing. ,

LAMPIRAN 2 LATIHAN PENGAYAAN

Arahan : Sila bina ayat yang lengkap dibawah ini. Perkataan 1) Bersyukur

berdasarkan perkataan yang diberikan

Ayat majmuk

2) Berkat

3) Menghargai

4) Bertatasusila

5) komited

LAMPIRAN 3 LATIHAN PENGUKUHAN

Arahan : Dengan menggunakan kamus Bahasa Melayu Bahasa Melayu, cari makna bagi setiap perkataan dibawah.

Perkataan 1) bersyukur

Maksud

2) objektif

3) global

4) menggembling

5) jati diri

6) kesusilaan

7) kesopanan