Anda di halaman 1dari 11

Doa memohon kpd Allah agar kita senantiasa diberikan petunjuk, taufik dan hidayah.

"Allahumma as-aluka tawfiqa ahlil huda wa amala ahlil yaqini wa munashahata ahlit taubati waazama ahlish shabri wa jidda ahlil raghbati, wa taabbuda ahlil warai, wa irfana ahlil ilmi hatta akhafaka. Ya Allah aku memohon kepada Engkau taufik yang di berikan kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan amalan-amalan orang yang memperoleh keyakinan. Keikhlasan hati orang-orang yang sabar dan kesungguhan orang-orang yang takut dan susah mencari yang dilakukan oleh orang-orang yang gemar kepada Engkau. Dan ibadah orang-orang yang berilmu hingga aku takut kepada Engkau. Doa memohon kehidupan yg lebih baik, "Allahummaj - alsariratil khayran min alaniyati wajal alaniyati shalihatan . Allahumma inni as-aluka min shalihi ma tutin nasa minal mali wal ahli wal waladi ghayra dhallin wala mudhilin. Allahummajalani min ibadikal muntakhabinal ghurril muhajjalinal wafdhil mutaqabbilina. Ya Allah lahirku dan jadikanlah batinku lebih baik dari ia baik dari lahirku dan jadikanlah yang tampak dariku baik. Wahai Tuhanku, aku memohon pada Engkau dari yang baik . Wahai Tuhanku, aku memohon yang baik yang Engkau berikan kepada manusi baik harta maupun keluarga dan anak-anak, tidak sesat dan menyesatkan . Wahai Tuhanku, jadikanlah aku termasuk hamba-hambaMu yang terpilih yang putih dahi dan tangannya dan utusan-utusan yang di terima . Doa memohon ketetapan iman , "Allahummathini imanan shadiqan wayaqinan laysa badahu kufrun wa rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. "Ya Allah, berilah aku keimanan yang besar dan keimanan yang tidak ada kekufuran sesudahnya. Dan berilah kami rahmat yang dengannya aku memperoleh kemuliaan karomahMu di dunia dan di akhirat.

Doa memohon pembuka hati.

"Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ya Allah , berilah aku pengertian dan peliharalah aku dari kejahatan diri sendiri. Doa memohon pd Allah agar di beri cahaya dalam hati & hidup kita. "Allahuma jal li nuran fii qalbi, wa nuran fi qabri, wa nuran bayna yadayya, wa nuran fi khalfi, wa nuran an yamini, wa nuran an syimali, wa nuran min fawqi, wa nuran min tahti, wa nuran fi sami, wa nuran fi bashari, wa nuran fi lahmi, wa nujran fi dami, wa nuran , fiizhami. Allahummazh zhimu li nuran, wa athini nuran, wajal li nuran wa zidni nuran, wa zidni nuran, wa zidni nuran. Ya Allah jadikan lah cahaya di hatiku, cahaya di kuburku, cahaya di hadapanku, cahaya dibelakangku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya di rambutku, cahaya di darahku, cahaya pada tulang-tulangku . Ya Tuhanku, besarkanlah bagiku cahaya dan berikanlah bagiku cahaya dan jadikanlah padaku cahaya , tambahkanlah padaku cahaya, tambahkanlah padaku cahaya. Doa memohon perlindungan & keselamatan. bina

"Allahumma inni audzubika min syarri nafsi wa min kulli dabbatin anta akhhidzun shiyatiha inni rabbi ala shiratim mustaqimi. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung ke padaMu dari semua binatang yang Engkau adalah pengendalinya . Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Doa memohon kesabaran & ketenangan "Allahummar zuqni nafsan muthmainnatan tuminu biliqa-ika wa tardha biqadha-ika.

Ya Allah berilah kami, yang tenang, yang beriman akan saat perjumpaan dengan-Mu dan ridha menerima segala ketetapan-Mu." Doa ini agar dapat memenangkan tender,

Allaahumajal lii min kulli maa ahammanii wa karabanii min amri dunyaa ya wa aakhiratii farajan wa makhrajan,warzuqnii min haitsu laa ahtasib,waghfir lii dzunuubi,wa tsabbit rajaaka fii qalbii,waqthahu min man siwaaka hattaa laa arjuu ahadan ghairak.

"Ya Allah,jadikanlah kemudahan dan jalan keluar atas setiap perkara yang menyusahkan dan menyedihkanku,dari perkara dunia dan akhiratku.Berilah aku rezeki dengan cara yang tidak aku duga ampunilah dosa-dosaku,teguhkanlah harapanku kepadaMu yang ada didalam hatiku.Dan putuskanlah harapanku kepada selain Engkau sehingga aku tidak berharap kepada seorang pun selain kepadaMu. doa ini agar terhindar dari keterpurukan, "Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah,sesungguhnya,Allah Maha Melihat akan hamba-hambaNya.

Wa ufawwidhu amri ilallaah,innallaaha bashiirun bilibaad.

doa ini memohon bila menghadapi kesedihan,kemalasan,takut, hutang dan penindas, "Allahumma inni audzu bika minal hammi wal huzni wa audzu bika minal ajzi walkasali wa audzu bika minaljubni wal bukhli wa audzu bika min ghalabatiddayni wa qahrir rijali. Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari kemungkaran dan kesusahan , aku berlindung padaMu dari ketakutan dan kekikiran, aku berlindung padaMu dari tekanan hutang dan paksaan orang lain. doa ini memohon kpd Allah agar terhindar dari kesulitan dan penderitaan menjadi kemudahan.

"Bismillahi ala fasi wamali wadini. Allahumma radhdhini biqadha-ika wabarikli fima quddirali hatta ia uhibba tajila ma akh-kharta wa takhira maajjalta. Dengan nama Allah atas diriku, hartaku, dan agamaku. Ya Allah berilah aku rasa ridha terhadap putusanMu dan berkahilah segala apa yang Engkau berikan kepadaku, sehingga aku tidak suka mempercepat apa yang Engkau lambatkan dan memperlambat apa yang Engkau cepatkan. doa ini memohon kepada Allah menghilangkan kegalauan hati kita menjadi

bahagia. "Inna tawakaltu alal hayyil ladzi la yamutu, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil adhim. Sesungguhnya aku berserah diri kepada yang Maha Hidup yang takkan pernah mati. Tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung." doa ini memohon kepada Allah untuk kesembuhan & terhindar dari segala penyakit . "Allahumma inni audzu bika minal barashi wal jununi wa judzami wa sayyi-il asqami. Ya Allah, aku berlindung padaMu dari penyakit belang, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit lainya. (H.R Muslim) doa ini mohon kepada Allah untuk kesehatan badan. "Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sami. Allahumma afini fi bashari. Allahumma inni audzu bika minal kufri wal faqri. Allahumma inni audzu bika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkan lah badanku. Ya Allah, sehatkan lah pendengaranku. Ya Allah, sehatkan lah penglihatanku. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, tiada Tuhan selain Engkau doa ini agar bisnis aman dari gangguan dan ancaman, Allaahumma innaa najaluka fii nuhuurihim wa nauudzubika min syuruurihim. "Ya Allah,sesungguhnya kami menjadikan Engkau dihadapan mereka,dan kami berlindung kepadaMu dari kejahatan mereka.(HR.Abu Dawud) doa ini agar diberikan kesabaran dan keyakinan dalam menjalankan usaha. Rabbanaa afrigh alainaa shabran wa tsabbit aqdaamanaa wanshurnaa alal

qaumil kaafiriin. Ya Tuhan kami,tuangkanlah kesabaran atas diri kami,dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. doa ini untuk mendapatkan jodoh yg terbaik dari sisi Allah. "Rabbana hablana milladunka zaujan thayyiban wayakuna shahiban lii fiddini waddunya wal akhirah' "Ya Tuhan kami, berikanlah kami pasangan yg terbaik dari sisiMu, pasangan yg juga menjadi sahabat kami dlm urusan agama, urusan dunia & akhirat." doa ini agar Allah memberikan kemudahan dlm usaha kita & bertambah maju. Allaahumma laa sahla illaa maa jaaltahu sahla,wa anta tahalul hazna idzaa syita sahla. "Ya Allah,tidak ada kemudahan, kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, dan jika Engkau menghendaki maka kesedihan dapat menjadi mudah. (HR.Ibnu Sunni dari Anas) doa ini mohon mengawali hari ini dg baik, pertengahan dg keberuntungan & akhirnya kesuksesan, "Allahumaj'al awwala hadza al-yaumi salahan wa ausatahu falahan wa akhirahu najahan wa as'aluka khairayi ad-duna wa al-akhirati ya arhama ar-rahimin, "Ya Allah, Jadikanlah permulaan hari ini kebaikan & pertengahannya keberuntungan serta akhirnya kesuksesan. Aku mohon kpdMu kebaikan dunia & akhirat, Wahai Yg Maha Pengasih lg Maha Penyayang." doa ini bagi suami istri memohon kepada Allah agar diberi keturunan. "Rabbi habli minladunka dzuriyatan thayyi-bah, innaka samiud dua`i. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi-Mu seorang anak yang sholeh. Sungguh Engkau Maha Pendengar Doa. (QS. Ali-`Imraan:38]

doa ini agar terhindar dari marabahaya dalam menjalankan usaha. Allaahumma innii auudzubika minal hadami wataraddii wal ghammi wal gharaqi qal hariiq. Ya Allah,aku berlindung kepadaMu dari kehancuran (dalam usaha), terjatuh (bangkrut), tenggelam dan kebakaran. (HR.Ahmad,Tirmidzi,dan Abu dawud).

doa ini agar bisnis bertambah maju Allaahumma innii audzubika bismikal waahidil ahadish shamad, wa auudzubika bismikallaahummal azhiimil witr,wa auudzubika bismikal kabiiril muta aalil ladzii mala-al arkaana kullahaa,an taksyifa anniil ghamma maa ashbahtu fiihi wa amsaitu. "Ya Allah,aku berlindung kepadaMu dengan namaMu , Yang Maha Esa dan Maha dibutuhkan oleh setiap mahluk. Ya Allah,aku berlindung kepadaMu dengan namaMu , Yang Maha Agung , Yang Maha Tunggal. Ya Allah,aku berlindung kepadaMu dengan namaMu,yang Maha Besar lagi Maha Tinggi yang meliputi seluruh kemuliaan . kiranya Engkau melepaskanku dari permasalahan yang merundung saat ini. doa ini memohon rizki yang halal dan diberkahi, Allahummar zuqnii maa yakfiinii wamnaannii maa yuthghiinii "Ya Allah berikanlah aku rezeki yang cukup dan baik,cegahlah diriku dari rezeki yang mencelakakan aku. doa ini memohon kelapangan rizki,

Allaahummajal ausaa rizqika alayya inda kibari sinnii wanqithooi umrii "Ya Allah berikanlah rezekiku yang paling luas ketika usiaku sudah tua dan ketika umurku terputus. doa ini mohon pd Allah agar dilimpahkan rizki yg tak pernah putus, "Allahuma inni as-alukan na'iimal muqiimalladzii la yahuulu wa laa yazuul, Allahumma innii yaumal khauf."

"Ya Allah, aku memohon kpdMu nikmat yg kekal, yg tdk berpindah & hilang. Ya Allah, aku memohon kpdMu keamanan pd hari ketakutan." doa ini agar kita mendapatkan rizki yg tak terduga & berkah, "Allahuma ashlih lii diini wa wassi'lii fi daarii wa baarikli fii rizqi" "Ya Allah, perbaikilah agamaku yg menjadi pokok urusanku, lapangkan untukku dalam rumahku dan berkahilah dalam rizkiku." doa ini agar diberi kemudahan menjemput rizki, "Allahuma yassir wa laa tu'assir" "Ya Allah, mudahkanlah jangan dipersulit." doa agar permohonan kita dikabulkan oleh Allah.

Allaahumma innii audzubika min ilmin laa yanfau wa qolbin laa yakhsyau duaain laa yusmau wanafsin laa tasybau "Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tak berguna,dari hati yang tak pernah tenang, dari doa yang tak didengar , dan dari nafsu yang tak pernah kenyang. doa ini agar Allah membukakan sembilan pintu kebaikan untuk kita.

"Allahumaftah lana abwabal khairi wa abwabal barakati wa abwaban ni'mati wa abwabarrizki wa abwabal kuwati wabwabash shihhati wa abwabas salamati wa abwabal afiyati wa abwabal jannati" "Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu nikmat, pintu rizki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu kebugaran, pintu surga" doa ini memohon pembuka hati. "Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. "Ya Allah , berilah aku pengertian dan peliharalah aku dari kejahatan diri sendiri.

doa ini memohon kpd Allah agar kita senantiasa diberikan petunjuk, taufik dan hidayah.

"Allahumma as-aluka tawfiqa ahlil huda wa amala ahlil yaqini wa munashahata ahlit taubati waazama ahlish shabri wa jidda ahlil raghbati, wa taabbuda ahlil warai, wa irfana ahlil ilmi hatta akhafaka. "Ya Allah aku memohon kepada Engkau taufik yang di berikan kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan amalan-amalan orang yang memperoleh keyakinan. Keikhlasan hati orang-orang yang sabar dan kesungguhan orang-orang yang takut dan susah mencari yang dilakukan oleh orang-orang yang gemar kepada Engkau. Dan ibadah orang-orang yang berilmu hingga aku takut kepada Engkau. doa ini memohon kehidupan yg lebih baik, "Allahummaj - alsariratil khayran min alaniyati wajal alaniyati shalihatan . Allahumma inni as-aluka min shalihi ma tutin nasa minal mali wal ahli wal waladi ghayra dhallin wala mudhilin. Allahummajalani min ibadikal muntakhabinal ghurril muhajjalinal wafdhil mutaqabbilina. "Ya Allah lahirku dan jadikanlah batinku lebih baik dari ia baik dari lahirku dan jadikanlah yang tampak dariku baik. Wahai Tuhanku, aku memohon pada Engkau dari yang baik . Wahai Tuhanku, aku memohon yang baik yang Engkau berikan kepada manusi baik harta maupun keluarga dan anak-anak, tidak sesat dan menyesatkan . Wahai Tuhanku, jadikanlah aku termasuk hamba-hambaMu yang terpilih yang putih dahi dan tangannya dan utusan-utusan yang di terima . doa ini memohon penerang hati, "Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syabsika ya fattahu ya alimu iftah alayya fathan qariban , ya fattahu ya alimu. "Ya Allah , sinarilah hatiku dengan cahaya hidayah-Mu sebagai mana Engkau telah menyinari bumi dengan cahaya matahari-Mu. Wahai Dzat! yang Maha Membuka lagi Maha Mengetahui. Bukalah pintu hatiku dalam waktu yang dekat. Wahai Dzat, Yang Maha Membuka lagi Maha Mengetahui.

doa ini memohon keteguhan iman, "Allahumma habbib ilaynal imana wazayyinuhu fi qulubina wakarrih ilaynal kufra wal fusuqu wal ishyana wajalna minar rasyidina . Allahumma tawaffana muslimina, wa alhiqna bish shalihina , ghayra khazaya wa la maftunina. "Ya Allah, cintakanlah iman kepada kami , dan hiaskanlah iman di dalam hati kami, dan bencikanlah kami pada kekufuran dan kedurhakaan serta jadikanlah kami orang-orang yang mendapat petunjuk . Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam dan temukanlah kami dengan orang-orang yang saleh, tanpa merugi dan tanpa di fitnah. doa ini memohon keteguhan iman, "Allahumma habbib ilaynal imana wazayyinuhu fi qulubina wakarrih ilaynal kufra wal fusuqu wal ishyana wajalna minar rasyidina . Allahumma tawaffana muslimina, wa alhiqna bish shalihina , ghayra khazaya wa la maftunina. "Ya Allah, cintakanlah iman kepada kami , dan hiaskanlah iman di dalam hati kami, dan bencikanlah kami pada kekufuran dan kedurhakaan serta jadikanlah kami orang-orang yang mendapat petunjuk . Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam dan temukanlah kami dengan orang-orang yang saleh, tanpa merugi dan tanpa di fitnah.

doa ini mengubah kesulitan menjadi kemudahan dalam hidup kita. "Allahumma la sahla illa majaaltahu sahlan wa anta tajalul huzna idza syita sahlan. "Ya Allah tiada yang mudah selain Engkau mudahkan dan Engkau jadikan kesusahan itu mudah jika Engkau menghendakinya mudah. doa ini memohon bila menghadapi kesedihan,kemalasan,takut, hutang dan penindas, "Allahumma inni audzu bika minal hammi wal huzni wa audzu bika minal ajzi

walkasali wa audzu bika minaljubni wal bukhli wa audzu bika min ghalabatiddayni wa qahrir rijali. "Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari kemungkaran dan kesusahan , aku berlindung padaMu dari ketakutan dan kekikiran, aku berlindung padaMu dari tekanan hutang dan paksaan orang lain. doa ini agar diterima amal & taubat kita "Rabbana taqabbal minna innaka antas-samiul-alim, wa tub alaina innaka antat-tawwabur-rahim, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami (amalan kami). Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. doa ini mohon keselamatan & supaya dimasukkan dlm golongan orang-orang yg beriman, "Rabbana amanna bima anzalta wat-tabanar-rasula faktubna maasy-syahidin. "Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, masukkanlah kami ke dalam golongan orangorang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah). doa ini agar diberi kemudahan beramal sholeh dan mudah melakukan perbuatan terpuji yg dicintai Allah "Allahumma inni asalika filal-khairati, wa tarakal- wa hubbal-masakina, wa antaghfirli wa tarhamni, wa idza aradta fitnata qaumin, fa tawaffani ghaira maftunin, wa asaluka hubbaka, wa hubba man yuhibbuka, wa hubba amaliyyuqarrabuni ila hubbaka. "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu perbuatan yang banyak kebaikan dan meninggalkan berbagai macam kemungkaran, mencintai orangorang miskin dan Engkau mengampuni dan menyayangiku. Dan jika Engkau hendak menimpa suatu fitnah (malapetaka) bagi suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terkena fitnah itu. Dan aku memohon kepada-Mu rasa kecintaan kepada-Mu dan cinta kepada orang-orang yang mencintai-Mu, juga

cinta kepada amal perbuatan yang akan mendekatkan diriku untuk mencintaiMu. (H.R. Ahmad dengan lafalnya, juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan alHakim) doa ini memohon rizki yang halal dan diberkahi, Allahummar zuqnii maa yakfiinii wamnaannii maa yuthghiinii "Ya Allah berikanlah aku rezeki yang cukup dan baik,cegahlah diriku dari rezeki yang mencelakakan aku.