SAINS

KELAS/MASA TEMA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN UMUM HASIL PEMBELAJARAN KHUSUS 5R5 Menyiasat Alam Kehidupan Kemandirian Hidupan ( Rantai Makanan ) HPU 2. mensintesis hubungan makanan haiwan Murid-murid dapat 1.1 mengelaskan haiwan mengikut kumpulan makanannya menghubungkait hubungan makanan haiwan dalam bentuk rantai makanan 1. murid-murid ditunjukkan video tentang haiwan dan cara makannya 2. guru membuat perkaitan antara hubungan makanan di antara haiwan 3. murid mencuba membina rantai makanan melalui senarai haiwan yang diberi

AKTIVIVI PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN SAINTIFIK REFLEKSI

memerhati,mengumpul maklumat,membuat hubungkait

SAINS
KELAS/MASA TEMA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN UMUM HASIL PEMBELAJARAN KHUSUS 5R5 Menyiasat Alam Kehidupan Kemandirian Hidupan ( Siratan Makanan ) HPU 2. mensintesis hubungan makanan haiwan Murid-murid dapat 3.1 membina siratan makanan melalui beberapa rantai makanan yang diberi

AKTIVIVI PEMBELAJARAN

1. Murid-murid ditunjukkan hubungan beberapa rantai makanan 2. Siratan makanan adalah gabungan beberapa rantai makanan 3.murid dalam kump kecil membina siratan makanan dari rantai makanan yang diberi memerhati,mengumpul maklumat,membuat hubungkait

KEMAHIRAN SAINTIFIK REFLEKSI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful