Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Sinopsis

Pengurusan Kokurikulum WAJ3108 1 (1+0) 15 Bahasa Melayu Tiada Pertama 1. 2. 3. menganalisis konsep, matlamat dan strategi pelaksanaan GERKO mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran pengurusan dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti GERKO; dan menunjukkan komitmen semasa mengurus aktiviti-aktiviti GERKO

Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah, penubuhan unit-unit kokurikulum, sistem fail dan surat menyurat, pengelolaan aktiviti, pengurusan mesyuarat dan kewangan dan majlis rasmi.

This course focuses on cocurriculum in primary school, setup of cocurriculum unit, filing system, organizing of activities and competition, management of meeting and budget, and official function.
Tajuk 1 Kandungan Jam 1

  o o o    
2

Pengenalan Kepada Gerak Kerja Kokurikulum Konsep, matlamat dan strategi pelaksanaan gerak kerja kokurikulum Komponen/Bidang gerak kerja kokurikulum Persatuan/Kelab Sukan Unit Beruniform Pengurusan gerak kerja kokurikulum Carta organisasi gerak kerja kokurikulum Akta, Surat Pekeliling Ikhtisas dan Peraturan-peraturan Am pelaksanaan gerak kerja kokurikulum Penilaian gerak kerja kokurikulum Penubuhan Unit-unit kokurikulum

1

    
3

Faktor-faktor yang mempengaruhi penubuhan Penubuhan unit yang mempunyai badan induk Perlembagaan dan undang-undang Peranan Guru Penasihat Bidang tugas jawatankuasa Sistem Fail dan surat menyurat Sistem dan Jenis-jenis fail Sistem fail Jenis fail Sistem Fail dan surat menyurat Prosedur penulisan surat rasmi Sistem Fail dan surat menyurat Komunikasi rasmi melalui media elektronik Pengelolaan Aktiviti dan Pertandingan Jenis-jenis aktiviti Olahraga tahunan Lawatan Perkhemahan Rekreasi Prosedur Pengendalian Aktiviti Kertas kerja Surat menyurat 1 1 1 1

 o o
4


5


6

 o o o o  o o

7  o o o  o o o  o o o 8 Pengelolaan Aktiviti dan Pertandingan Peraturan dan Langkah-langkah Pengelolaan Sebelum Semasa Selepas Penilaian dan Pelaporan Keberkesanan aktiviti Laporan aktiviti Mesyuarat pasca nilai Sistem Pertandingan Sekaligus Liga Kalah mati Pengelolaan Aktiviti dan Pertandingan Perancangan dan Pengendalian Kertas kerja Surat menyurat Penubuhan AJK Pengelola Anggaran perbelanjaan Atur cara Buku program Peraturan dan Langkah-langkah Keselamatan Sebelum Semasa Selepas Penilaian Pelaporan Keberkesanan aktiviti Laporan aktiviti Mesyuarat pasca nilai Pengurusan Mesyuarat Jenis-jenis mesyuarat Mesyuarat agung Mesyuarat tergempar Mesyuarat agung luar biasa Mesyuarat jawatankuasa Peranan dan Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Pengerusi Setiausaha Ahli Pengurusan Mesyuarat Agenda mesyuarat Pengendalian mesyuarat Tatacara mesyuarat Minit mesyuarat Pengurusan kewangan 1 1  o o o o o o  o o o  o o o 9 1  o o o o  o o o 10 1     11 1     12 Sumber kewangan Peraturan mengutip wang Merekod stok Penyata kira-kira Majlis Rasmi – Protokol Konsep protocol dan etiket sosial Pengendalian majlis rasmi Penyediaan senarai jemputan Susunan keutamaan Susunan tempat duduk Tertib di meja makan 1   o o o o .

Omardin Ashaari. 2. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.o 13 Susunan bendera Majlis Rasmi – Protokol 1 Peranan Pengerusi Majlis / Juru Acara Penyediaan Teks Ucapan / Kata Alu-aluan Majlis perasmian/penutupan Majlis perpisahan Majlis keraian Kepimpinan Definisi kepimpinan Gaya kepimpinan autokratik demokrasi lassire-faire Penilaian Aktiviti Mengumpul data Analisis data Menulis laporan 15 1. 1997. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Pendidikan di Malaysia – Sejarah. 1997. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sistem dan Falsafah. Bhd Omardin Ashaari. Pengurusan Persatuan. Bhd Sufean Hussin. Pengurusan Sekolah. Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum. Ujian Bertulis 40% Tugasan 60% 1   o o o 14   o o o 15 1    JUMLAH Pentaksiran Rujukan Asas Ab Alim Abdul Rahim. 2004. 1993. Tambahan Rujukan . Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful