Anda di halaman 1dari 2

Seni Dalam Pendidikan WAJ3107 G4.7 & G4.

8
1) Senaraikan jenis kecerdasan dalam Teori Kecerdasan Pelbagai. 2) Senaraikan empat bidang dalam seni visual. 3) Huraikan 6 unsur seni.
4) Huraikan 7 prinsip rekaan 5) Namakan 5 tokoh muzik yang anda tahu dan huraikan kaedah mereka masing-masing dalam P&P muzik. 6) Senaraikan 7 elemen dalam konsep muzik.

7) Huraikan 3 bahagian Pergerakan Asas. 8) Namakan empat Komponen Asas Pergerakan. 9) Nyatakan 3 jenis tema dalam Pendekatan Bertema 10) Nyatakan 3 jenis kemahiran muzikal dalam pendidikan muzik di sekolah rendah.

Seni Dalam Pendidikan WAJ3107 G4.7 & G4.8


1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Senaraikan jenis kecerdasan dalam Teori Kecerdasan Pelbagai. Senaraikan empat bidang dalam seni visual. Huraikan 6 unsur seni. Huraikan 7 prinsip rekaan Namakan 5 tokoh muzik yang anda tahu dan huraikan kaedah mereka masing-masing dalam P&P muzik. Senaraikan 7 elemen dalam konsep muzik. Huraikan 3 bahagian Pergerakan Asas. Namakan empat Komponen Asas Pergerakan.

9) Nyatakan 3 jenis tema dalam Pendekatan Bertema


10)Nyatakan 3 jenis kemahiran muzikal dalam pendidikan muzik di sekolah rendah.

Seni Dalam Pendidikan WAJ3107 G4.7 & G4.8


1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Senaraikan jenis kecerdasan dalam Teori Kecerdasan Pelbagai. Senaraikan empat bidang dalam seni visual. Huraikan 6 unsur seni. Huraikan 7 prinsip rekaan Namakan 5 tokoh muzik yang anda tahu dan huraikan kaedah mereka masing-masing dalam P&P muzik. Senaraikan 7 elemen dalam konsep muzik. Huraikan 3 bahagian Pergerakan Asas. Namakan empat Komponen Asas Pergerakan.

9) Nyatakan 3 jenis tema dalam Pendekatan Bertema


10)Nyatakan 3 jenis kemahiran muzikal dalam pendidikan muzik di sekolah rendah.

Seni Dalam Pendidikan WAJ3107 G4.7 & G4.8


1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Senaraikan jenis kecerdasan dalam Teori Kecerdasan Pelbagai. Senaraikan empat bidang dalam seni visual. Huraikan 6 unsur seni. Huraikan 7 prinsip rekaan Namakan 5 tokoh muzik yang anda tahu dan huraikan kaedah mereka masing-masing dalam P&P muzik. Senaraikan 7 elemen dalam konsep muzik. Huraikan 3 bahagian Pergerakan Asas. Namakan empat Komponen Asas Pergerakan.

9) Nyatakan 3 jenis tema dalam Pendekatan Bertema


10)Nyatakan 3 jenis kemahiran muzikal dalam pendidikan muzik di sekolah rendah.

Seni Dalam Pendidikan WAJ3107 G4.7 & G4.8


1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Senaraikan jenis kecerdasan dalam Teori Kecerdasan Pelbagai. Senaraikan empat bidang dalam seni visual. Huraikan 6 unsur seni. Huraikan 7 prinsip rekaan Namakan 5 tokoh muzik yang anda tahu dan huraikan kaedah mereka masing-masing dalam P&P muzik. Senaraikan 7 elemen dalam konsep muzik. Huraikan 3 bahagian Pergerakan Asas. Namakan empat Komponen Asas Pergerakan.

9) Nyatakan 3 jenis tema dalam Pendekatan Bertema


10)Nyatakan 3 jenis kemahiran muzikal dalam pendidikan muzik di sekolah rendah.