Anda di halaman 1dari 23

_____________________________________________________________________________

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 KBSM


MINGGU

BIDANG

TILAWAH

BIDANG PEMBELAJARAN
Surah al-Araf ayat 1-10

JANUARI
MINGGU
1

AMALI

12-16
JAN

AQIDAH

IBADAT

BUDAYA
ILMU

Doa penerang Hati


Kepentingan
Beriman Kepada Rasul
Pengertian Nabi dan Rasul
Beza di antara Nabi dan Rasul
Tugas-tugas Rasul
Solat ketika sakit
Maksud Solat ketika sakit
Cara melakukan Solat ketika
sakit.
Hikmat diharuskan solat ikut
keupayaan.
Tilawah Surah al-Araf
Surah al-Araf ayat 1-20
Tajwid Idzhar Halqi

AYAT
KEFAHAMAN
MINGGU
2

19-23
JAN

AMALI

IBADAT

Pengenalan huruf tunggal Jawi


Bunyi vokal

Surah al-Araf ayat 23


Pengertian zalim
Jenis-jenis zalim
Punca-punca zalim dan cara
mengatasinya

HASIL PEMBELAJARAN/ NILAI

KBAT/I-THINK

Aras 1: Membaca ayat 1 -3 dengan makhraj yang betul


Aras 2: Membaca ayat 1-6 dengan betul dan fasih
Aras 3: Membaca dengan bertajwid
Nilai : Menjaga adab kemuliaan dan kesucian al-Quran
Dapat menghafaz dan mengamalkan
Aras
Aras
Aras
Nilai

1: Menyatakan pengertian Nabi dan Rasul


2: Membezakan antara Nabi dan Rasul
3: Menghuraikan tugas-tugas Rasul
: Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab

Aras 1: Menerangkan maksud dan hukum solat ketika sakit .


Menerangkan cara menunaikan solat ketika sakit
Aras 2: Menjelaskan hikmat diharuskan solat mengikut
keupayaan
Aras 3: Membezakan rukhsoh solat ketika sakit dan rukhsoh
semasa musafir
Nilai: Tabah, taat menunaikan perintah Allah.

I-THINK
( Peta Bulatan)

I-THINK
( Peta alir)
KBAT
( Situasi
kesakitan yang
dialami)

Aras 1: Membaca ayat dengan betul


Aras 2: Membaca dengan fasih dan memberi contoh-contoh
Idzhar Halqi
Aras 3: Membaca dengan tajwid dan tarannum serta dapat
menyatakan hukum tajwid
Nilai : Tekun dan cekal mempelajari al-Quran
Mengenal huruf tunggal jawi

Aras 1: Menyatakan latar belakang ayat dan pengertian


Zalim
Aras 2: Menjelaskan punca berlakunya zalim dalam
masyarakat
Aras 3: Menerangkan langkah-langkah untuk mengatasi
kezaliman
Nilai : Kasih sayang terhadap sesama makhluk

Doa Penerang Hati


Tasmi

Menghafaz dan mengamalkan doa penerang hati

Solat Ketika Sakit


Hikmah solat ketika sakit
Perbezaan rukhsoh solat ketika
sakit dengan solat semasa

Aras 1: Menerangkan hikmat solat ketika sakit


Aras 2: Menerangkan perbezaan rukhsoh solat musafir dan
solat ketika sakit
Aras 3: Menyatakan sebab diwajibkan solat ketika sakit

I-THINK
(peta bulatan)
KBAT

I-THINK
( Peta Buih
berganda)

SMK BATU KIKIR(MODEL KHAS) 2015

_____________________________________________________________________________

ADAB

BUDAYA ILMU

musafir
Sebab diwajibkan rukhsoh
solat
Adab menerima dan melayan tetamu
Maksud tetamu
Hukum menerima dan melayan
tetamu
Adab /Aurat/Batas pergaulan
Kelebihan menerima dan
melayani tetamu
Implikasi tidak beradab
menerima tetamu
Tilawah Surah al-Araf
Surah al-Araf ayat 11-21
Tajwid Idgham Bi Ghunnah
Budaya Ilmu (Sains dalam kehidupan)
Konsep
Dalil naqli Surah Yassin ayat 37
Surah al-Araf ayat 11-21

TILAWAH
MINGGU
3

26-30
JAN

AMALI

AYAT
KEFAHAMAN

ADAB

Solat Jenazah
Pengenalan
Lafaz niat solat jenazah L(D)
P(D)
Surah al-Araf ayat 23
Pengertian rahmat dan
keampunan Allah
Langkah untuk mendapatkan
keampunan Allah
Pengajaran ayat

Adab bekerja
Hukum dan sebab perlu bekerja
Adab ketika bekerja
Akibat tidak bertanggungjawab
dalam pekerjaan

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Nilai : Ibadat adalah satu amalan yang mudah dilakukan

Aras 1: Menyatakan maksud tetamu dan hukum


I-THINK
Menyatakan adab dan aurat terhadap tetamu
(peta pokok/ peta
Aras 2: Menerangkan keadaan membolehkan seseorang
pelbagai alir)
diterima sebagai tetamu
Aras 3: Menghuraikan kelebihan menerima dan melayani
KBAT
tetamu
(Situasi tidak
Nilai : Ikhlas, bersopan santun ,baik hati
beradab dengan
tetamu)
Aras 1: Membaca ayat dengan betul
Aras 2: Membaca dengan fasih dan memberi contoh Idgham
Bi Ghunnah
Aras 3: Membezakan antara bacaan Idgham dan Idzhar
Nilai : Mencintai al-Quran
Mengaitkan setiap kejadian alam berdasarkan dalil naqli dan
dalil aqli
Nilai : Meningkatkan keimanan
Aras
Aras
Aras
Nilai

1: Membaca ayat 11 -12 dengan makhraj yang betul


2: Membaca ayat 11-16 dengan betul dan fasih
3: Membaca ayat 11-21 dengan bertajwid
: Menjaga adab

Melafazkan niat solat jenazah


Aras
SWT
Aras
Aras
Nilai

1: Menyatakan maksud rahmat dan keampunan Allah


2: Menjelaskan cara bertaubat
3: Menerangkan pengajaran ayat
: Bertolak ansur

Aras 1: Menyatakan hukum dan adab bekerja


Aras 2: Menyatakan sebab perlu bekerja
Aras 3: Menerangkan akibat tidak bertanggungjawab
dalam pekerjaan
Nilai : Dedikasi dan bertanggungjawab

I-THINK
(peta bulatanadab bekerja)

KBAT
(kesan tidak
mengamalkan adab

SMK BATU KIKIR(MODEL KHAS) 2015

_____________________________________________________________________________
BUDAYA ILMU

Surah al-Araf ayat 22-28


Surah al-Araf ayat 22-28
Tajwid Idgham Bila Ghunnah
Pengukuhan dan pemulihan
Ibadat (Solat hajat)

HADIS
MINGGU
4

2-6
FEB

AMALI

IBADAH

SIRAH

BUDAYA
ILMU

MINGGU
5

9-13

AMALI

AYAT
HAFAZAN

Amalan Kebajikan Mukmin Maksud


hadis
Amalan-amalan kebajikan
dalam hadis dan kelebihannya
Pengajaran hadis
Solat Jenazah
Lafaz niat solat jenazah kanak-kanak
lelaki dan perempuan
Solat Sunat Aidil Fitfi
Pengertian, rukun dan kaifiat
Persiapan sebelum solat
Rukun, syarat dan sunat
khutbah Aidil Fitri
Saidatina Fattimah az-Zahrah
Riwayat hidup
Keperibadian tokoh
Sumbangan/Jasa
Kesan/pengajaran daripada
tokoh

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Aras 1: Membaca ayat dengan betul


Aras 2: Menyebut cara bacaan Idgham Bila Ghunnah
dengan fasih
Aras 3: Membaca ayat dengan bertajwid
Nilai : Membudayakan bacaan al-Quran
Melaksanakan solat hajat dalam amalan hidup
Aras 1: Membaca hadith dan menyatakan maksud hadith
I-THINK
secara ijmal
( Peta bulatan)
Aras 2: Menyenaraikan amalan-amalan kebajikan dalam
hadith dan kelebihannya
KBAT
KBAT ( cara melakukan
Aras 3: Menghuraikan pengajaran hadith
kebaikan dalam kehidupan
Nilai : Berlumba-lumba melakukan kebajikan
seharian)
Melafazkan niat solat jenazah

Aras 1: Menyatakan pengertian solat Aidil Fitri


I-THINK
Aras 2: Menerangkan rukun, syarat dan kaifiat khutbah Aidil
( Peta alir/ peta
Fitri
bulatan/peta
Aras 3: Membezakan antara solat Aidil Fitri dan solat Jumaat pelbagai alir)
Nilai : Mengeratkan hubungan sesama muslim
KBAT ( hukum menunaikan solat sunat dua hari raya bersendirian di waktu
maghrib)
Aras 1: Dapat menceritakan riwayat hidup tokoh
I-THINK
Aras 2: Menyatakan kelebihan dan sifat peribadi tokoh
( Peta pokok)
Aras 3: Menerangkan sumbangan tokoh
Nilai : Mengambil berat tentang kesusahan keluarga
Kasih sayang kepada ahli keluarga
KBAT
( cara mencontohi sifat peribadi tokoh dalam kehidupan

Jawi Diftong
Suku kata terbuka dan tertutup
Perkataan kbila dijawikan
Pengukuhan dan pemulihan
Ibadat
Solat sunat Aidil Fitri

Mengenal dan mengesan suku kata terbuka dan tertutup

Pengurusan jenazah
Bacaan dalam solat jenazah
selepas takbir pertama dan
kedua

Melafazkan bacaan-bacaan dalam solat jenazah

Surah Al-Araf ayat 23

Mengetahui dan mengamalkan tatacara solat sunat Aidil


Fitri

Aras 1: Menghafaz kalimah serta potongan ayat 23 dengan


betul
Aras 2: Menghafaz potongan ayat mengikut hukum tajwid

SMK BATU KIKIR(MODEL KHAS) 2015

_____________________________________________________________________________

FEB

IBADAT

ADAB

BUDAYA
ILMU

MINGGU
6

TILAWAH

AMALI

AQIDAH

SIRAH

Solat sunat Aidil Adha


Perbezaan antara solat sunat
Aidilfitri dan aidil Adha
Kepentingan takbir
Hikmat solat Aidil fitri dan Aidil
Adha
Adab Bekerja
Ciri pekerja yang baik
Sebab perlu beradab ketika
bekerja
Kelebihan mengamalkan adab
bekerja dalam Islam
Sebab-sebab perlu bekerja
Tilawah
Al-Araf ayat 1-28
Hukum tajwid IkhfaHaqiqi
Pengukuhan dan pemulihan
Ibadat (Solat Sunat Aidil Adha)

Surah al-Araf ayat 29-34

Pengurusan Jenazah
Bacaan selepas takbir ketiga
dan keempat
Rasul-rasul yang wajib diketahui dan
sejarahnya
Nama Rasul dan rasul Ulul Azmi
Sejarah hidup rasul
Saidatina Aishah bt Abu Bakar R.A
Riwayat hidup
Sifat-sifat mulia tokoh
Sumbangan kepada umat Islam

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Aras 3: Menghafaz keseluruhan ayat dengan fasih dan


lancar
Nilai : Dedikasi dan rela berkorban masa dan tenaga untuk
menghayati kalam Allah
Aras 1: Menyatakan pengertian solat sunat Aidil adha
I-THINK
Aras 2: Menghuraikan rukun,syarat,dan sunat Aidil Adha
( Peta alir/ peta
Aras 3:Menerangkan hikmat solat Aidil Fitri dan solat Aidil
bulatan/peta
Adha
pelbagai alir)
KBAT
hukum padu
menunaikan solat sunat dua hari raya bersendirian di waktu
Nilai :( Bersatu
maghrib)
Aras 1: Menyatakan menghuraikan ciri pekerja yang baik
Aras 2: Menyatakan sebab perlu beradab semasa bekerja
I-THINK
Aras 3: Menerangkan kelebihan mengamalkan adab-adab
(peta pelbagai
bekerja dalam Islam
alir)
Nilai: Taat, amanah dan rajin KBAT (kesan tidak mengamalkan adab
bekerja terhadap syarikat)
Aras 1: Dapat membaca ayat dengan betul
Aras 2: Dapat membaca ayat dengan fasih dan menyebut
bacaan ikhfa dengan betul
Nilai: Ikhlas membaca al-Quran
Mengetahui tatacara solat sunat Aidil Adha dan melaungkan
takbir hari raya
Aras 1: Membaca ayat 29-30 dengan makhraj yang betul
Aras 2: Membaca ayat 29-32 dengan betul dan fasih
Aras 3: Membaca ayat 29-34 dengan mengikut hukum
tajwid
Nilai : Ikhlas membaca al-Quran
Melafazkan bacaan selepas takbir ketiga dan keempat

Aras 1: Menyebut nama-nama rasul yang wajib diketahui


I-THINK
Aras 2: Menceritakan sejarah perjuangan rasul Ulul Azmi
( Peta bulatan)
Aras 3:Menjelaskan tentangan dan dugaan yang diterima
rasul-rasul Ulul Azmi
Nilai : Memperbanyakkan selawat dan sentiasa kasih pada
rasul
Aras 1: Mengetahui riwayat hidup tokoh
I-THINK
Aras 2: Menjelaskan sifat-sifat mulia tokoh
( Peta pokok)
Aras 3: Merumuskan sumbangan tokoh
KBAT ( cara mencontohi sifat
Nilai : Mempunyai wawasan cemerlang
peribadi tokoh dalam
kehidupan seharian)

SMK BATU KIKIR(MODEL KHAS) 2015

_____________________________________________________________________________

BUDAYA
ILMU

AMALI
MINGGU
7

Jawi
Perbezaan maksud (homograf)
Kata pinjaman
Ada penambahan huruf bagi
membezakan maksud yang
berlainan
Kata pinjaman B.Arab,
B.Inggeris,
Pengukuhan dan pemulihan
Aqidah

Rasul-rasul yang wajib


diketahui
dan sejarah ringkas
Pengurusan Jenazah
Bacaan selepas takbir keempat
dalam solat jenazah
Surah Al-Araf ayat 23

AYAT
HAFAZAN

AQIDAH

IBADAH

BUDAYA
ILMU

Sifat-sifat Rasul
Sifat-sifat yang wajib, mustahil
dan harus bagi Rasul.
Perbezaan antara sifat yang
harus pada rasul dengan sifat
yang harus bagi manusia biasa.
Solat Hajat
Pengertian solat hajat
Rukun-rukun solat sunat hajat
Kaifiat solat Hajat
Masa,bilangan rakaat
Tilawah
Surah Al-Araf
Hukum Tajwid Iqlab

Jawi
Penggunaan huruf
Membezakan maksud
perkataan
Diftong au dan ai

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Memahami perkataan jawi dari bahasa lain

Mengetahui sejarah ringkas 25 rasul yang wajib diketahui

Mengetahui dan melafazkan bacaan selepas takbir keempat

Aras 1: Menghafaz kalimah serta potongan ayat dengan


betul.
Aras 2: Menghafal ayat tersebut mengikut hukum tajwid.
Aras 3: Menghafaz keseluruhan ayat dengan fasih dan
lancar.
Nilai : Mengamalkan sifat dedikasi dan rela berkorban masa
dan tenaga untuk menghayati kalimah Allah.
Aras 1: Menyatakan sifat wajib, mustahil dan harus bagi
Rasul.
Aras 2: Menerangkan implikasi sekiranya Rasul-rasul
bersifat dengan sifat mustahil.
Aras 3: Membezakan sifat harus bagi Rasul dan sifat harus
bagi manusia biasa.
Nilai : Menjauhi diri dari sifat mazmumah
Aras 1: Menyatakan pengertian solat hajat
Aras 2: Menerangkan kaifiat solat Hajat
Aras 3: Menyatakan perbezaan antara solat hajat dengan
solat rawatib
Nilai : Meyakini pertolongan Allah

KBAT
( mencontohi
sifat rasul dalam
kehidupan
seorang pelajar )

I-THINK
( Peta alir cara
menunaikan
solat hajat)

Aras 1: Dapat membaca ayat dengan betul


Aras 2: Dapat membaca ayat dengan fasih dan menyebut
bacaan Iqlab dengan betul
Aras 3: Mengesan hukum iqlab dalam ayat
Nilai: Ikhlas membaca al-Quran
Mengetahui dan menggunakan huruf dengan
diftong audan ai

SMK BATU KIKIR(MODEL KHAS) 2015

_____________________________________________________________________________
19-20/2

CUTI TAHUN BAHARU CINA

TILAWAH
MINGGU
8
AMALI
22-26/2

AYAT
KEFAHAMA
N

IBADAT

BUDAYA
ILMU

TILAWAH

MINGGU
9

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

AMALI

AQIDAH
1-5/3

SIRAH

Surah al-Araf ayat 35-38

Pengurusan Jenazah
Amali Solat Jenazah
Surah al-Araf 57-58
Kepentingan air kepada makhluk
Perbandingan antara orang yang
bersyukur dengan orang yang
ingkar
Bukti kekuasaan Allah
Cara bersyukur
Solat Hajat
Tujuan solat hajat
Perbezaan solat hajat dan solat
sunat
Rawatib
Fadhilat solat hajat
Budaya Ilmu
Sains dalam kehidupan
Kepentingan sains
Keburukan penyalahgunaan
Pengukuhan dan pemulihan
Ibadat (Solat ketika sakit)

Surah al-Araf ayat 39-46

Solat sunat Tahiyatul Masjid


Pengenalan
Lafaz niat dan kaifiat
Kesan beriman kepada Rasul
Kesan beriman kepada rasul
terhadap individu, masyarakat
dan negara
Sunnah-sunnah rasul
Saidina Khalid al-Walid r.a
Riwayat hidup
Sifat-sifat mulia

Aras
Aras
Aras
Nilai

1 :Membaca ayat 35-36 dengan makhraj yang betul


2 :Membaca ayat 35-37 dengan betul dan fasih
3: Membaca ayat 35-38 dengan mengikut tajwid
: Beradab sopan

Melakukan dan melaksanakan solat jenazah


Aras 1: Menyatakan maksud ayat secara ijmal
Aras 2 :Menjelaskan cara bersyukur dengan nikmat Allah
Aras 3 :Menyatakan pengajaran ayat

I-THINK
( Peta Bulatan)
KBAT

Nilai : Sentiasa bersyukur apa yang dikurniakan oleh Allah (Perumpamaan


maksud potongan
ayat)
Aras 1: Menerangkan hajat yang sesuai dipohon kepada
Allah
Aras 2: Membezakan antara solat hajat dan solat rawatib
Aras 3: Menerangkan hajat yang sesuai untuk dipohon
kepada Allah bersempena solat hajat
Nilai : Redha dengan ketentuan Allah
Mengetahui dan memahami kepentingan sains dalam Islam

KBAT
(hukum solat hajat
kerana niat yang
tidak baik)

Mempraktikkan cara-cara solat ketika sakit


Aras 1: Membaca ayat 39-40 dengan makhraj yang betul
Aras 2: Membaca ayat 39-43 dengan betul dan fasih
Aras 3: Membaca ayat 39-46 dengan hukum tajwid
Nilai : Menghayati maksud al-Quran
Melafazkan niat solat Tahiyatul Masjid
Memahami kaifiat solat Tahiyatul Masjid
Aras 1: Menyatakan kesan beriman kepada rasul
Aras 2: Menghuraikan kesan beriman kepada rasul
terhadap individu,keluarga,masyarakat dan negara
Aras 3: Mengamalkan sunnah rasul dalam kehidupan
seharian.
Nilai: Amanah dalam pekerjaan/ Rasul sebagai rule model
Aras 1: Menyatakan riwayat hidup
Aras 2: Menjelaskan sifat-sifat mulia tokoh
Aras 3:Menghuraikan sumbangan / jasa kepada tamaddun

I-THINK
( Peta Buih )
KBAT
(mengaplikasikan
sunnah-sunnah
rasul dalam
kehidupan)
I-THINK
( Peta pokok)
KBAT

SMK BATU KIKIR(MODEL KHAS) 2015

_____________________________________________________________________________

BUDAYA
ILMU

Sumbangan/Jasa

Tilawah
al-Araf ayat 39-46
Hukum Tajwid Iqlab
Budaya Ilmu Wasatiah
Konsep, dalil, kepentingan

( cara mencontohi
sifat peribadi
tokoh dalam
kehidupan
seharian)

Aras 1: Dapat membaca ayat dengan betul


Aras 2: Dapat membaca ayat dengan fasih dan menyebut
bacaan Iqlab dengan betul
Aras 3: Mengesan hukum iqlab dalam ayat
Nilai: Ikhlas membaca al-Quran
Memahami konsep wasatiah dalam Islam
Nilai : Sentiasa mengamalkan sifat wasatiah
-

PEPERIKSAAN AWAL TAHUN

MINGGU
10
8 -12/3

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Islam
Nilai: Tidak mementingkan diri, mencari kebenaran dalam
kehidupan

Pelajar dapat menjawab soalan dalam keadaan terkawal dan


berdisiplin
Pelajar menjawab soalan mengikut teknik dan kaedah
pemarkahan yang sebenar.

13/3
HINGGA
21/3

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

AMALI
MINGGU
11

Taklimat
peperiksaan
Edaran kertas soalan
Mengawas
peperiksaan
Mengutip kertas
jawapan

AQIDAH

22-26/3

IBADAT

ADAB

Solat sunat Tahiyatul Masjid


Amali Solat sunat Tahiyatul
Masjid
Beriman kepada Ismatur Rasul
Maksum
Mukjizat
Karamah
Sihir
Irhas
Istidraj
Maunah
Solat sunat Tahajjud
Pengertian
Rukun dan Kaifiat solat
Hukum, dalil, masa
Adab Bercakap Dalam Majlis
Maksud majlis dan jenis-jenisnya
Faedah mempelajari adab
bercakap dalam majlis
Ciri persamaan adab bercakap
dalam majlis dan luar majlis

Mengamalkan solat sunat Tahiyatul masjid

Aras 1: Menyatakan takrif berserta contoh mukjizat,


karamah, sihir, irhas, istidraj dan maunah
Aras 2: Menerangkan sebab-sebab rasul perlu bersifat
maksum
Aras 3: Menghuraikan tujuan Allah mengurniakan
mukjizat kepada para Nabi dan Rasul
Nilai: Bersopan santun dan berdisiplin setiap masa
Aras 1: Menerangkan pengertian dan kaifiat solat sunat I-THINK
tahajjud
( Peta bulatanAras 2: Menyenaraikan hikmat solat sunat tahajjud
hikmah solat)
Aras 3: Membezakan solat sunat tahajjud
KBAT ( cara untuk
dengan solat sunat hajat
membiasakan diri untuk
Nilai: Berdisiplin dan ikhlas dalam pekerjaan
menunaikan solat tahajjud)
Aras 1: Menyatakan maksud majlis dan jenis-jenisnya
I-THINK
Aras 2: Menerangkan faedah orang yang melaksanakan ( Peta pelbagai alir)
adab bercakap dalam majlis
KBAT
Aras 3: Menerangkan cirri-ciri persamaan adab
( kesan tidak beradab
bercakap didalam majlis dan di luar majlis
semasa bercakap
Nilai: Bersopan ketika bercakap
dalam majlis)

SMK BATU KIKIR(MODEL KHAS) 2015

_____________________________________________________________________________
BUDAYA
ILMU

TILAWAH

Jawi
Kata Ulang
Kata ulang penuh
Kata ulang perubahan
bunyi/berirama
Pengukuhan dan pemulihan
Aqidah
Beriman dengan Ismatur Rasul
Surah Al -Araf ayat 47-53

MINGGU
12
29/3-2/4
AYAT
KEFAHAMA
N

AMALI

BUDAYA
ILMU

SIRAH

Surah Al Araf ayat 179


Nikmat-nikmat Allah swt kepada
manusia
Fungsi-fungsi nikmat: mata
,telinga dan hati
Sebab-sebab jin dan manusia
menjadi penghuni neraka
Pengajaran ayat
Solat Sunat Dhuha
Pengenalan
Niat
Kaifiat
JAWI
-Dua dan Tiga suku kata
Tidak ada huruf ( l ) di tengah
suku kata
Dikekalkan ejaannya
Mesti ada huruf ( l ) ditengah
suku kata
Suku kata pertama bunyi ( l )
- Imbuhan
- Akronim
Imbuhan awalan (
) dan
akhiran
Akronim : huruf singkatan, contoh UKM,
MPI
Piagam Madinah
Maksud Piagam Madinah
Peristiwa termeterainya Piagam
Madinah
Isi kandungan Piagam

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Mengetahui perkataan jawi kata berulang

Memahami pembahagian mukjizat dan contohnya

Aras 1: Membaca ayat 47-48 dengan hakhraj yang


betul
Aras 2: Membaca ayat 47-50 dengan fasih
Aras 3 : Membaca ayat 47-53 dengan bertajwid
Nilai: Tekun mempelajari Al Quran
Aras 1: Menyatakan maksud ayat secara ijmali
Aras 2:Mmenyebut nikmat-nikmat Allah swt yang
dikurniakan berdasarkan ayat
Aras 3:Menjelaskan fungsi mata, telinga dan hati untuk
memeperoloehi hidayah Allah swt
Nilai :Menyayangi dan mengasihi golongan kurang
upaya

I-THINK
( Peta dakap)
KBAT
( Kesan
penyalahgunaan
nikmat oleh murid)

Melafazkan niat dan menyatakan cara menunaikan solat


sunat Dhuha.

Membaca perkataan yang terdiri daripada dua dan tiga


suku kata.
Nilai : Mencintai jawi

Mengenal dan mengesan imbuhan awalan dan akhiran


pada perkataan dan menulis huruf akranim

Aras 1: menerangkan maksud Piagam Madinah


Aras 2: menceritakan peristiwa yang membawa
kepada terbentuknya Piagam Madinah
Aras 3: Menyenaraikan isi kandungan Piagam
Nilai : Patuh kepada peraturan dan disiplin diri

I-THINK
( Peta buih/peta alir)

SMK BATU KIKIR(MODEL KHAS) 2015

_____________________________________________________________________________
APRIL
AQIDAH
MINGGU
13
5 - 9/4
IBADAH

AYAT
KEFAHAMA
N

AMALI

Beriman Kepada Hari Akhirat


Kematian dan Alam Barzakh
o Pengertian, dalil,
o gambaran nikmat dan
azab kubur
o persediaan untuk mati
Solat Sunat Tahajjud
Perbezaan Solat Sunat Tahajjud
dan Solat Sunat Hajat.
Hikmah Solat Sunat Tahajjud
Surah al-Araf: 205
Maksud ayat secara ijmali
Adab dan peranan berzikir
Factor kelalaian manusia
mengingati Allah
Langkah mendekatkan diri
kepada Allah
Solat Jenazah
Bacaan-bacaan dalam Solat
Jenazah

Tilawah
BUDAYA
ILMU

Surah al-Araf ayat 47-53


Tajwid : Ikhfa syafawi

Menukar teks rumi ke jawi

Jawi

TILAWAH
MINGGU
14
AMALI
12 - 16/4

AYAT
KEFAHAMA
N

Surah al-Araf ayat 54-64

Solat Sunat Hajat


Pengenalan
Niat, kaifiat
Surah al-Araf ayat 205 (sambungan)
Faktor manusia lalai mengingati
Allah
Pengajaran ayat

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Aras 1: Menyatakan pengertian mati dan alam barzakh.


Aras 2:Menceritakan gambaran nikmat kubur dan azab
kubur
Aras 3: Menghuraikan perlunya persediaan menghadapi
mati
Nilai: Sentiasa mengingati mati dengan meningkatkan
ibadat
Aras 1: Menyatakan perbezaan Solat Sunat Tahajjud
Aras 2: Menyatakan hikmah Solat Sunat Tahajjud
Aras 3: Menyatakan kelebihannya
Nilai: Berdisiplin
Aras 1: Menyatakan maksud ayat secara ijmali
Aras 2: Menjelaskan peranan zikir
Aras 3: Menyenaraikan factor yang menyebabkan
manusia lalai daripada mengingati Allah
Nilai: Tabah dalam menuntut ilmu

I-THINK
( Peta Bulatan)

KBAT
( hukum seseorang
menunaikan solat
tahajjud tanpa tidur
terlebih dahulu)
I-THINK
( Peta buih-adab
berzikir)
KBAT
( langkah
mendekatkan diri
kepada Allah)

Membaca bacaan-bacaan dalam solat Jenazah

Aras 1: membaca ayat 47-48 dengan makhraj yang


betul
Aras 2: membaca ayat 47-50 dengan fasih dan
menyebut cara bacaan Ikhfa syafawi
Aras3: Membaca ayat 47-53 dengan bertajwid
Nilai: Sentiasa membaca al- Quran
Menulis huruf jawi daripada teks rumi
Nilai: Mencintai tulisan jawi
Aras 1: Membaca ayat 54-56 dengan makhraj yang
betul
Aras 2: Membaca ayat 54-58 dengan fasih
Aras 3: Membaca ayat 58-64 dengan bertajwid
Nilai: Membaca al-Quran dalam kehidupan
Melafazkan niat dan menyatakan cara menunaikan solat
sunat Hajat
Aras 1: Menyatakan maksud ayat secara ijmali
Aras 2: Menerangkan pengajaran ayat
Nilai: Berdisiplin dan memelihara adab berzikir

SMK BATU KIKIR(MODEL KHAS) 2015

_____________________________________________________________________________
IBADAT

BUDAYA
ILMU

MINGG
U 15
HADIS
20-24/4

AQIDAH

SIRAH

AMALI
BUDAYA
ILMU

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Pengurusan Jenazah
Kewajipan terhadap jenazah
Cara-cara menguruskan jenazah
Hukum dan dalil pengurusan
jenazah

Aras 1 Menyatakan kewajipan dan hukum terhadap


pengurusan jenazah
Aras 2: Menyatakan cara pengurusan jenazah
Aras 3: Tujuan dan hikmat pengurusan jenazah
Nilai: Bertanggungjawab dan ikhlas

Tilawah
Jawi
Al-Araf ayat 54-64
Tajwid : Idgham Mislain dan
ikhfa syafawi
Menulis, menyebut kalimah jawi
yang bersambung

Membaca ayat mengikut hokum tajwid

Hadis 2: Adab Kepada Binatang


Maksud Hadis
Maksud ihsan terhadap binatang
Contoh ihsan terhadap binatang
Bentuk penganiayaan binatang
Kepentingan ihsan terhadap
binatang

Aras1: Menyatakan pengertian Hadis.


Aras 2 :
Membezakan ihsan terhadap binatang
dan penganiaayaan binatang
Aras 3 :
Menerangkan kepentingan ihsan
terhadap binatang.
Nilai : Menyayangi sesama makhluk

Hari Kiamat
Hari Kiamat:
o Takrif, Dalil,
o Alamat besar dan kecil
o Gambaran Hari Kiamat
o Dosa dan Pahala
o Hikmah adanya Hari kiamat

Aras 1: Menyatakan takrif Hari Kiamat.


Aras 2:Menceritakan gambaran ketika berlakunya
kiamat
Aras 3 : Menerangkan hikmah Allah swt mengadakan
Hari Kiamat
Nilai : Menginsafi kebesaran Allah swt

KBAT
( situasi bagaimana
melihat individu yang
menganiayai
binatang)
I-THINK
( Peta Bulatantanda-tanda kiamat)
KBAT
(bencana alam dan
kaitannya dengan
tanda-tanda kiamat)

Aras 1: Menjelaskan kandungan Piagam Madinah


Aras 2 : Menghuraikan kesan Piagam Madinah
Aras 3: Menjelaskan hikmah di sebalik pembentukan
Piagam
Nilai : Berpegang teguh kepada janji.

KBAT
( kesan negatif jika
manusia tidak ada
peraturan undangundang)

Piagam

Madinah
Isi kandungan Piagam Madinah
Kesan Piagam Madinah
Hikmat Piagam Madinah

Solat Sunat Hajat


Cara Pelaksanaan
Budaya Ilmu
Pengukuhan dan pemulihan

Konsep Islam sebagai satu cara


hidup yang sempurna
Aqidah
Alam Barzakh

I-THINK
( Peta alir- cara
pengurusan jenazah)
KBAT ( hukum anak
lelaki memandikan
jenazah ibunya)

Mencintai Jawi

I-THINK
( Peta bulatan)

Dapat menunaikan solat sunat Hajat dengan betul


Mengetahui bahawa hanya Islam cara hidup yang
terbaik berdasarkan surah Ali Imran
Nilai : Memelihara kesucian Islam
Menceritakan keadaan di alam barzakh
Nilai: Sentiasa mengingati mati

10

SMK BATU KIKIR(MODEL KHAS) 2015

_____________________________________________________________________________
TILAWAH
Surah al- Araf ayat 65-72
MINGGU
16
26-30/4

IBADAT

ADAB
1 MEI
(CUTI
HARI
PEKERJA
)
AMALI

BUDAYA
ILMU

TILAWAH

Pengurusan Jenazah
Pengertian memandikan jenazah
Syarat-syarat wajib memandikan
jenazah
Cara memandikan jenazah
Hikmah memandikan jenazah
Adab terhadap Ibu bapa
Pengertian ibu bapa
Adab terhadap ibu bapa dalam
percakapan dan pergaulan
Tanggungjawab anak
Hukum berbakti
Kewajipan berbakti kepada ibu
bapa yang berlainan agama
Doa Ketika Menghadap Cermin
Pengenalan
Lafaz doa dan maksud
Tilawah
Surah Al Araf / ayat 65-72
Tajwid: Izhar Syafawi
Pengukuhan/pemulihan
Ibadah
Pengurusan Jenazah
Surah al- Araf ayat 73-79

MEI
MINGGU
17
3 - 7/4

3 MEI
CUTI
HARI

IBADAH

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Aras 1: Membaca ayat 65-68 dengan makhraj yang


betul
Aras 2: Membaca ayat 65-69 dengan fasih
Aras 3: Membaca ayat 65-72 dengan bertajwid
Nilai: Ikhlas membaca Al Quran
Aras 1: Menyatakan pengertian memandikan jenazah
Aras 2: Menerangkan cara memandikan jenazah
Aras 3: Menyatakan tujuan dan hikmah Solat Jenazah
Nilai: Menunaikan hak jiran
Nilai: Sentiasa mengingati mati
Aras 1: Menyatakan pengertian ibu bapa
Menyatakan adab-adab terhadap ibu bapa
Aras 2: Menjelaskan tanggungjawab anak terhadap
ibu bapa dan sebab anak wajib berbakti kepada
ibubapa
Aras 3: Menjelaskan kewajipan berbakti kepada
ibubapa walaupun berlainan agama
Nilai : Berdoa untuk kesejahteraan ibu bapa selepas
solat
Membaca lafaz doa ketika menghadap cermin

I-THINK
( Peta Alir)
KBAT
( cara memandikan
jenazah yang tidak
sempurna)
I-THINK
( Peta bulatan- hikmah
solat
Peta pelbagai alir)
KBAT
( situasi berbakti
kepada ibubapa yang
telah meninggal dunia)

Membaca ayat 65-68 dengan makhraj yang betul


Nilai: Tekun memepelajari Al Quran
Menguruskan jenazah

Aras 1: Membaca ayat 73-75 dengan makhraj yang


betul
Aras 2: Membaca ayat 73-79 dengan fasih
Aras3: Membaca ayat 73-79 dengan bertajwid
Nilai: Menjaga adab membaca al-Quran

Pengurusan Jenazah
Mengkafankan jenazah
Syarat mengkafankan jenazah
Cara mengkafankan jenazah
Hikmah dan tujuan memandikan
jenazah dan mengkafankan
jenazah

Aras 1: Menyatakan syarat mengkafankan jenazah


Aras 2: Menjelaskan cara mengkafankan jenazah
Aras 3 : Dapat menjelaskan hikmah dan tujuan
memandi dan mengkafankan jenazah
Nilai : Menjaga hak dan kewajipan sesama muslim
Nilai : Sentiasa menziarahi jenazah

Dosa dan Pahala

Aras 1: Menyatakan pengertian dosa dan pahala

11

I-THINK

SMK BATU KIKIR(MODEL KHAS) 2015

_____________________________________________________________________________
WESAK

AQIDAH

AMALI

BUDAYA
ILMU

TILAWAH
MINGGU
18

AQIDAH

10-14/5

SIRAH

AMALI
BUDAYA
ILMU

Pengertian dosa dan pahala serta


dalil
Perbezaan dosa dan pahala
Langkah meningkatkan pahala

Pengurusan Jenazah
Mengkebumikan jenazah
Talkin
Perkara-perkara sunat
Jawi
Pengukuhan (Jawi)
Membaca dan menulis rangkaikata
Jawi
Ujian Tilawah dan hafazan
Ayat-ayat yang telah ditentukan
oleh Lembaga Peperiksaan
Mahsyar
Hisab
Pengertian Mahsyar dan dalil
Keadaan di Padang Mahsyar
Pengertiaan syafaat dan jenisnya
Golongan yang layak mendapat
syafaat
Hikmah Mahsyar dan syafaat
Perjanjian Hudaibiah
Maksud Perjanjian
Peristiwa yang membawa kepada
perjanjian
Isi-isi perjanjian
Solat Sunat Tarawih
Pengenalan , Niat dan kaifiat
Surah Al Araf ayat 73-79
Tajwid : Ikhfa Hakiki

Pengukuhan/pemulihan (Al hisab)


Pengertian Al hisab dan dalil
Kepentingan beriman dengan alhisab
Proses pelaksanaan al -hisab dan
hikmahnya

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Aras 2: Menyatakan dalil dosa dan pahala


Aras 3: Menjelaskan pembahagian dosa dan hikmah
pembalasan dosa
Nilai: Sentiasa melakukan kebajikan

( Peta pelbagai alirsebab dan kesan dosa


dan pahala)
KBAT
(situasi menasihati
kawan yang
melakukan dosa)

Menjelaskan perkara-perkara sunat ketika


menguruskan jenazah

Nilai: Mencintai tulisan jawi

Menghafaz ayat-ayat yang ditentukan


Aras 1: Menyatakan pengertian Mahsyar dan syafaat
Aras 2: Menjelaskan jenis-jenis syafaat dan golongan
yang menerimanya
Aras 3: Meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah
saw
Nilai: Bermuhasabah

I-THINK
( Peta alir)
KBAT
(persediaan murid
menghadapi kaadaan
diMahsyar)

Aras 1: Menerangkan maksud Perjanjian Hudaibiah


Aras 2: Menceritakan peristiwa atau kronologi yang
membawa kepada perjanjian
Aras 3: Menyatakan isi perjanjian
Nilai: Berpegang teguh kepada setiap janji

I-THINK
( Peta alir peristiwa
membawa kepada
perjanjian Hudaibiyah)

Melafazkan niat solat terawih dan menerangkan cara


melaksanakannya
Mengesan hukum ikhfa Hakiki dalam ayat
Nilai: Menjaga adab membaca Al Quran

Menyatakan proses perlaksanaan al-Hisab


Nilai:Sentiasa muhasabah diri

Aras 1: Menghafaz kalimah serta potongan ayat.

12

SMK BATU KIKIR(MODEL KHAS) 2015

_____________________________________________________________________________
HAFAZAN
MINGGU
19
17-21/5

Surah al- Jumaah ayat 9-11

Pengurusan jenazah
IBADAH

ADAB

AMALI

BUDAYA
ILMU

Mensolatkan jenazah, syaratsyarat sah solat jenazah, rukun


solat jenazah dan cara melakukan
solat jenazah

Adab terhadap Ibu bapa


Cara-cara berbakti
o semasa hidup
o setelah meninggal dunia
Kesan baik berbakti kepada ibu
bapa
Akibat menderhaka kepada ibu
bapa
Doa ibu bapa
Solat Sunat Tarawih

Surah-surah yang disunatkan pada


malam 1- 14
Fadhilat malam 1- 14
Keungulan Islam
Jawi
Kelebihan Agama Islam
Sukukata tertutup

I-THINK
( Peta alir-cara
melakukan solat
jenazah)
KBAT
( hukum mensolatkan
jenazah bayi yang lahir
melebihi 6 bulan usia
kandungan)

Menyatakan fadhilat malam 1- 14 bulan Ramadan

Menerangkan kelebihan Agama Islam berbanding


agama lain
Mengesan sukukata tertutup daripada keratan akhbar

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL

MINGGU
20
24-28/5

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Aras 2: Menghafaz ayat dengan fasih dan lancer


Aras 3: Menghafaz keseluruhan ayat dengan
bertajwid, tartil dan tadwir.
Nilai: Mencintai Al Quran
Aras 1 : Menyatakan kewajipan dan hukum terhadap
pengurusan jenazah, cara pengurusan jenazah dan
tanggungjawab pengurusan jenazah secara ikhlas
Aras 2 : Menyatakan tindakan awal yang perlu
dilakukan ketika berlaku kematian dan
melengkapkan diri serta melaksanakan khidmat
masyarakat
Aras 3 : Menjelaskan tujuan dan hikmat memandikan,
mengkafankan, mensolatkan dan mengkebumikan
jenazah
Nilai : Menunaikan hak kejiranan dan kemanusiaan
Aras 1: Menghuraikan cara-cara berbakti dan
menghafaz doa kepada ibubapa
Aras 2: Menerangkan sebab-sebab anak wajib
berbakti terhadap ibubapa
Aras 3: Menghuraikan kesan baik, akibat derhaka
kepada ibubapa
Nilai : Berdoa untuk kesejahteraan ibu bapa selepas
solat

Pelajar dapat menjawab soalan dalam keadaan terkawal dan


berdisiplin
Pelajar menjawab soalan mengikut teknik dan kaedah
pemarkahan yang sebenar.

Taklimat peperiksaan
Edaran kertas soalan
Mengawas peperiksaan
Mengutip kertas jawapan

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


29 MEI 13 JUN 2015
AMALI

Solat Sunat Tarawih


Amali

Boleh melakukan solat sunat tarawih dengan cara


yang betul.

13

SMK BATU KIKIR(MODEL KHAS) 2015

_____________________________________________________________________________

Aras 1 : Menyatakan maksud ayat dan menyenaraikan


perintah Allah dalam ayat
Aras 2 : Menerangkan hikmah Allah menyuruh
menjalankan kegiatan harian selepas solat
Jumaat
Aras 3 : Menghuraikan kepentingan solat Jumaat
dalam pembangunan ummah
Nilai : sentiasa menepati masa

I-THINK
( Peta pokok)

Aras 1 : Menyatakan pengertian al-Mizan dan al-Sirat


Aras 2 : Menghuraikan kepentingan al-Mizan dan alSirat, menghuraikan hikmat al-Mizan
dan al-Sirat
Aras 3 : Menerangkan hubungan antara al-Hisab dan
al-Mizan
Nilai : Yakin dengan keadilan Allah SWT dan
berpegang teguh dalam membuat sebarang keputusan

I-THINK
( Peta pokok)

TILAWAH

Surah al-Araf : ayat 80-87


Penerangan ringkas tentang
adab membaca al-Quran, latar
belakang surah yang dibaca dan
hukum tajwid yang ditentukan
dalam ayat yang dibaca

AMALI

Solat tarawikh
Kaifiat Malam ke-15 sehingga ke30

Aras 1 : Murid dapat membaca potongan ayat 80-83


dengan sebutan yang betul
Aras 2 : Murid dapat membaca ayat 80-85 dengan
fasih dan lancar
Aras 3 : Membaca ayat 80-87 dengan fasih dan
bertajwid mengikut bacaan tartil dan tadwir
Nilai : Menjaga adab, kemuliaan dan kesucian alQuran
Boleh melaksanakan solat sunat sunat tarawikh
dengan cara yang betul

JUN
MINGGU
21

AYAT
KEFAHAMAN

15-19/6

AQIDAH

BUDAYA
ILMU

MINGGU
22

21-25/6

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Surah al-Jumuah : ayat 9-11


Maksud ayat 9 11 Surah alJumuah
Perintah-perintah Allah
Hikmah kegiatan selepas solat
Jumaat
Galakan menyegerakan solat
Jumaat
Kepentingan solat jumaat
Pengajaran ayat
Al-Mizan dan Al-Sirat
Pengertian al-Mizan dan dalil
Kepentingan beriman kepada alMizan
Hubungan antara al-Hisab dan alMizan
Pengertian al-Sirat dan dalil
Kepentingan beriman kepada alSirat
Keadaan manusia ketika melalui
al-Sirat
Budaya Ilmu (Hiburan Menurut Islam)
Konsep hiburan menurut Islam
Contoh hiburan
Pengukuhan/pemulihan ( Aqidah )
Al-Mizan dan al-Sirat
Adab
Adab ketika bercakap dalam
majlis
Kelebihan orang yang bercakap
benar
Akibat tidak beradab ketika
bercakap

KBAT
( cara mengajak rakan
memunaikan
solat jumaat)

KBAT
(keadaan orang yang
berdosa melalui titian
sirat)

Memahami dan mengetahui bentuk hiburan yang


dibenarkan dalam Islam
Nilai : Berhibur mengikut landasan syarak
Nilai : Berlumba-lumba melakukan kebajikan
Aras 1 : Menerangkan adab ketika bercakap dalam
majlis
Aras 2 : Menerangkan kelebihan orang yang bercakap
benar
Aras 3 :Menjelaskan akibat jika tidak beradab ketika
bercakap
Nilai : Bercakap benar dan bersopan santun

14

SMK BATU KIKIR(MODEL KHAS) 2015

_____________________________________________________________________________
AQIDAH

IBADAH

BUDAYA
ILMU

TILAWAH
MINGGU
23

AMALI

HAFAZAN
29-3/7

SIRAH

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Syurga dan neraka


Pengertian syurga dan neraka
Kepentingan beriman kepada
syurga dan neraka
Nikmat syurga
Bukti wujudnya syurga dan
neraka
Hikmat syurga dan neraka
Nama-nama syurga dan neraka

Aras 1 : Menyatakan pengertian syuarga dan neraka


Aras 2 : Menyenaraikan kepentingan beriman kepada
syurga dan neraka
Aras 3 : Menghuraikan hikmat syuarga dan neraka
Nilai: Berazam menjauhi kemunkaran dan gerun
dengan azab Allah SWT serta berwaspada dalam
tindakan

Zakat

Aras 1 : Menyatakan pengertian, dalil wajib zakat


Aras 2 : Menyenaraikan golongan yang berhak
menerima zakat
Aras 3 : Menghuraikan hikmah zakat
Nilai : Melatih diri bersifat pemurah dan penyayang.
Aras 1: Menerangkan jenis-jenis harta benda yang
diwajibkan zakat
Aras 2 : Menyatakan cara mengeluarkan zakat
Aras 3 : Dapat menghuraikan cara dan syarat khas
zakat binatang ternakan dan hasil tanaman
Nilai : Melatih diri bersifat pemurah dan penyayang
Aras 1 : Dapat membaca potongan ayat 80-83
dengan sebutan yang betul
Aras 2 : Dapat membaca ayat 80-85 dengan fasih dan
lancar
Aras 3 : Dapat membaca ayat 80-87 dengan fasih dan
bertajwid serta bertaranum
Nilai: Menjaga adab, kemuliaan dan kesucian alQuran
Dapat membaca mengikut hukum tajwid

Konsep zakat harta dan dalil


Asnaf
Hikmah zakat
Jenis harta yang diwajibkan zakat
dan caranya

Tilawah dan Pengukuhan Surah AlAraf ayat 80-87


Surah Al-Araf ayat 80-87

Surah al-Jumuah
Membaca ayat mengikut hukum
tajwid secara bergilir
Solat Sunat Tarawih
Amali solat tarawikh malam ke15 30
Surah al-Jumuah ayat 9-11 (sambungan)
Surah al-Jumuah ayat 9-11

Perjanjian Hudaibiah
Hikmat Perjanjian Hudaibiah
Tindakan susulan selepas
perjanjian Hudaibiah

I-THINK
( Peta titi=ciri-ciri ahli
syurga dan neraka)
KBAT
( amalan untuk
kesyurga atau
neraka
gambarkan
situasi)
I-THINK
( Peta pokok /dakapjenis zakat)
KBAT
( hukum memberikan
zakat kepada individu
yang ingin
melanjutkan pelajaran)

Boleh melaksanakan solat sunat sunat tarawih

Aras 1 : Dapat menghafaz kalimah serta potongan


ayat
Aras 2 : Dapat menghafaz ayat dengan fasih dan
lancar
Aras 3 : Dapat menghafaz keseluruhan ayat dengan
bertajwid, tartil dan tadwir
Nilai : Mencintai al-Quran
Aras 1 ; Menjelaskan hikmah perjanjian Hudaibiah
Aras 2 ; Menyatakan tindakan susulan Perjanjian
Hudaibiah
Aras 3 : Menyenaraikan iktibar Perjanjian Hudaibiah

15

KBAT
( sifat kebijaksanaa
Rasulullah dalam
menyebarkan dakwah

SMK BATU KIKIR(MODEL KHAS) 2015

_____________________________________________________________________________

Iktibar Perjanjian Hudaibiah

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Nilai : Bersifat rasional dalam membuat keputusan


dan berusaha mengembangkan dakwah.

yang dapat dicontohi


pada masa kini)

Jawi
BUDAYA
ILMU
AMALI
MINGGU
24

HAFAZAN

6-10/7

AQIDAH

ADAB

BUDAYA
ILMU
TILAWAH

Suku kata terbuka daripada


surat khabar
Solat Sunat Aidil Fitri
Pengenalan lafaz niat dan kaifiat
solat sunat Aidil Fitri
Latih tubi
Surah al-Jumuah ayat 9 - 11
Persediaan menghadapi hari akhirat
Persediaan untuk menghadapi
hari akhirat dan dalilnya
Amar makruf nahi munkar
Amal saleh
Peta minda amar makruf nahi
munkar
Kesan beriman kepada hari akhirat
Kesan beriman kepada akhirat
Ciri-ciri orang yang beriman
kepada hari akhirat
Langkah-langkah meningkatkan
iman

Dapat mengesan suku kata terbuka daripada akhbar

Aras 1 : Menyatakan persediaan yang perlu untuk


menghadapi hari akhirat
Aras 2 : Menyenaraikan amalan soleh yang perlu
dilakukan sebagai persiapan menghadapi hari akhirat.
Aras 3 : Mengklasifikasikan perkara-perkara makruf
dan munkar
Nilai : Berilitizam dan beristiqamah dengan amar
makruf dan nahi munkar.
Aras 1 : Menyatakan kesan beriman kepada hari
akhirat dan menyebut dalil
Aras 2 : Membincangkan kesan beriman kepada hari
akhirat dari sudut diri, keluarga dan masyarakat dan
menerangkan ciri-ciri orang yang beriman kepada hari
akhirat
Aras 3 : Membincangkan langkah-langkah
meningkatkan iman dan menghuraikan maksud
ayat Surah al-Anam ayat 82
Nilai : Sentiasa berlumba-lumba melakukan kebaikan

I-THINK
( Peta Bulatan)

Adab berpidato
Pengertian pidato
Format berpidato
Adab adab berpidato
Ciri-ciri pidato yang baik dan
tidak baik
Keberkesanan pidato yang baik
kepada individu dan masyarakat

Aras 1 : Menjelaskan maksud pidato, menerangkan


format berpidato dan menerangkan tujuan Islam
menganjurkan beradab ketika berpidato
Aras 2 : Membanding beza antara pidato yang baik
dan tidak baik
Aras 3 : Menjelaskan keberkesanan pidato yang baik
kepada individu dan masyarakat dan menyenarai
akibat tidak beradab semasa berpidato
Nilai : Bercakap benar dan kreatif untuk menghasilkan
pidato yang baik.

I-THINK
( Peta pokok-kesan
pidato)

Pengukuhan
Ulangkaji
Jawi
Mengenal, menyebut dan
menulis jawi
Surah al-Jumuah ayat 7-11
Membaca ayat 7-11 mengikut

Boleh melafazkan niat dan menyatakan kaifiat solat


sunat Aidil fitri
Menghafaz ayat 9 11 Surah al-Jumuah denagn baik.

KBAT
(Persediaan
menghadapi hari
akhirat yang perlu
dilakukan semasa
hidup)

KBAT
( bagaimana
mengelakkan pidato
yang boleh
menjatuhkan maruah
seseorang)

Menulis ayat dengan huruf jawi


Membaca potongan ayat mengikut hukum tajwid

16

SMK BATU KIKIR(MODEL KHAS) 2015

_____________________________________________________________________________
MINGGU
25

AMALI

hukum tajwid secara bergilir


Solat Sunat Aidil Fitri
Pelaksanaan

12 - 15/7
Beriman kepada qada dan qadar
17-18/7
CUTI
HARI
RAYA
IDULFI
TRI

AQIDAH

ADAB

BUDAYA
ILMU
TILAWAH
MINGGU
26

AMALI
HAFAZAN

19-23/7

SIRAH

Pemahaman yang betul


mengenai konsep ikhtiar,
tawakkal dan afalul ibad serta
hubungannya dengan qada dan
qadar

Latih tubi adab tingkatan 1 dan 2


Tilawah
Surah al-Jumuah ayat 1 6
Pengukuhan (Ibadat)
Solat sunat hajat
Latih tubi ayat-ayat tilawah tingkatan 1
dan 2
Surah al-Baqarah atau surah Aali
Imran
Solat Sunat Aidil Fitri
Pelaksanaan
Surah al-Jumuah ayat 9 - 11
Surah al-Jumuah ayat 9 - 11

Pembukaan Kota Mekah


Latar belakang pembukaan
Mekah
Strategi pembukaan kota Mekah
Hikmah dinanamakan
pembukaan kota Mekah

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Murid boleh melaksanakan solat sunat sunat Aidil Fitri


dengan cara yang betul
Nilai : Mengeratkan hubungan silaturrahim.
Aras 1 : Menyatakan takrif qada dan dadar, ikhtiar,
tawakkal dan afalul ibad dan menyebut jenis-jenis
qada
Aras 2 : Menjelaskan konsep ikhtiar, tawakkal dan
afalul ibad dan menjelaskan fahaman yang salah
mengenai qada dan qadar
Aras 3 : Menerangkan hikmah beriman kepada qada
dan qadar serta hikmah tawakkal dan membincangkan
hubungan di antara ikhtiar, tawakkal dan afalul ibad
dengan keimanan kepada qada dan qadar
Nilai : Sentiasa berusaha dengan bersungguhsungguhn ke arah kejayaan hidup
Pendedahan format soalan KBAT dan cara menjawab

Membaca ayat yang ditentukan dengan fasih dan


bertajwid
Menunaikan solat hajat dengan betul
Membaca ayat-ayat dengan tartil dan memberi
perhatian khusus kepada hukum tajwid.

Boleh melaksanakan solat sunat sunat Aidil Fitri


dengan cara yang betul.
Aras 1 : Murid dapat menghafaz kalimah serta
potongan ayat yang ditentukan
Aras 2 :Menghafaz ayat mengikut hukum tajwid
Aras 3 : Menghafaz ayat tersebut dengan fasih dan
lancar
NILAI : Rajin membaca al-Quran dengan ikhlas.
Aras 1 :Menceritakan sejarah yang membawa kepada
pembukaan kota Mekah
Aras 2 : Menjelaskan strategi dan tindakan Rasulullah
SAW semasa pembukaan kota Mekah
Aras 3 : Menyenaraikan hikmah dinamakan
pembukaan kota Mekah
Nilai : Istiqamah.

17

SMK BATU KIKIR(MODEL KHAS) 2015

_____________________________________________________________________________
BUDAYA
ILMU

TILAWAH
MINGGU
27

AMALI
AQIDAH

26-30/7

SIRAH
BUDAYA
ILMU

Budaya Ilmu
(Hiburan dalam Islam)
Dalil hadis berkaitan hiburan (riwayat
Muslim sila rujuk panduan 2 masa
tambahan)
Tilawah
Surah al-Jumuah ayat 7-11
Latih tubi ayat-ayat tilawah tingkatan 1
dan 2
Surah al-Baqarah atau surah Aali
Imran

MINGGU
29
9-13
OGOS

AMALI

AYAT
KEFAHAMAN

Latih tubi sirah tingkatan 1 dan 2

Pendedahan soalan format KBAT dan cara menjawab

Tilawah al-Quran
Surah al-Jumuah ayat 1 11
Pengukuhan
Zakat Harta

Latih tubi ayat-ayat tilawah tingkatan 1


dan 2
Surah al-Baqarah / surah Ali
Imran
Solat Sunat Aidil Adha
Pengenalan
Lafaz niat
Kaifiat
Latih tubi ayat-ayat kefahaman tingkatan
1 dan 2
Ayat kefahaman tingkatan 1 dan
2
Latih tubi IBADAH tingkatan 1 dan 2

IBADAH
BUDAYA

Murid dapat mengesan hukum tajwid yang telah


dipelajari
Membaca ayat-ayat dengan tartil dan bertajwid

Latih tubi aqidah tingkatan 1 dan 2

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT3

TILAWAH

Mengetahui keharusan berhibur dalam Islam


berdasarkan hadis

Membezakan khutbah Jumaat dan khutbah hari raya


Nilai : Mengeratkan hubungan silaturrahim di
kalangan umat Islam
Pendedahan soalan format KBAT dan cara menjawab

Solat Sunat Aidil Fitri


Khutbah solat sunat Aidil Fitri

MINGGU
28
2-6
OGOS

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Tilawah
Surah Al-Araf 1-20

Mengesan hukum tajwid yang telah dipelajari


berdasarkan ayat
Menjawab soalan berkaitan tajuk
Pelajar dapat menjawab soalan dalam keadaan terkawal dan
berdisiplin
Pelajar menjawab soalan mengikut teknik dan kaedah
pemarkahan yang sebenar.

Taklimat peperiksaan
Edaran kertas soalan
Mengawas peperiksaan
Mengutip kertas jawapan

Membaca ayat-ayat dengan tartil dan bertajwid

Boleh melafazkan niat dan menyatakan kaifiat solat


sunat Aidil Adha

Menjawab soalan-soalan berkenaan tajuk-tajuk yang


diberikan
Menjawab soalan-soalan berkenaan tajuk-tajuk yang
diberikan
Murid mengesan hukum tajwid yang telah dipelajari

18

SMK BATU KIKIR(MODEL KHAS) 2015

_____________________________________________________________________________
ILMU

Jawi
Jawi latihan menulis suku kata
Solat Sunat Aidil Adha
Pelaksanaan
Latih tubi
Surah al-Jumuah ayat 9 - 11
Latih tubi AQIDAH tingkatan 1 dan 2

AMALI
MINGGU
30

HAFAZAN
AQIDAH
SIRAH

Tilawah

16-20/8
BUDAYA
ILMU

TILAWAH
MINGGU
31
AMALI
23-27/8

IBADAH

ADAB

BUDAYA
ILMU

SEPTEMB
ER
MINGGU
32
30/8-3/9

Latih tubi SIRAH DAN TOKOH tingkatan 1


dan 2

TILAWAH

Surah al-Araf ayat 21-30


Budaya IlmuHiburan Batas-batas
hiburan yang dibenarkan
Kesan mementingkan hiburan
Latih tubi ayat-ayat tilawah tingkatan 1
dan 2
Surah al-Baqarah atau surah Aali
Imran
Solat sunat hari raya
Perbezaan solat sunat Aidil fitri
dan Aidil Adha
Zakat

Institusi zakat di Malaysia

Latih tubi
Tajuk-tajuk adab tingkatan 1 dan
2
Tilawah
Surah al-Araf ayat 31-40
Jawi
Latihan jawi

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Menulis perkataan dengan tulisan jawi dan menulis


ayat dengan tulisan jawi
Murid boleh melaksanakan solat sunat Aidil Adha
dengan cara yang betul
Menghafaz ayat 9 11 Surah al-Jumuah denagn baik
Menjawab soalan-soalan berkenaan tajuk-tajuk yang
diberikan
Menjawab soalan-soalan berkenaan tajuk-tajuk yang
diberikan
Menyebut potongan ayat
Menjelaskan kesan individu yang mementingkan
hiburan
Membaca ayat-ayat dengan tartil dan bertajwid

Membezakan solat sunat hari raya Aidil Fitri dan Aidil


Adha
Menyenaraikan peranan institusi zakat di Malaysia
Nilai : Berkorban untuk kepentingan agama dan umat
Islam
Menjawab soalan-soalan berkenaan
Membaca potongan ayat yang diberikan dengan fasih
dan lancar
Menulis ayat dengan tulisan jawi

Latih tubi ayat-ayat tilawah tingkatan 1 dan


2

Membaca ayat-ayat dengan tartil dan bertajwid

Surah al-Baqarah atau surah Aali Imran


AMALI
HAFAZAN
AKIDAH

Solat Sunat Hajat


Pelaksanaan

Melaksanakan solat sunat hajat dengan cara yang


betul
Nilai : Melahirkan rasa tawaduk

Latih tubi
Tajuk-tajuk tingkatan 1 dan 2
Latih tubi

Menghafaz ayat-ayat hafazan tingkatan 1 dan 2

19

SMK BATU KIKIR(MODEL KHAS) 2015

_____________________________________________________________________________

BUDAYA
ILMU
TILAWAH
MINGGU
33

AMALI
AQIDAH

6-10/9

SIRAH
BUDAYA
ILMU
HADIS

MINGGU
34

AMALI

HAFAZAN
13-17/9
IBADAH
BUDAYA
ILMU

18 25 SEPT

MINGGU 35

Tajuk-tajuk tingkatan 1 dan 2

Tilawah
Bacaan Yaasin
Latih tubi ayat-ayat tilawah tingkatan 1 dan 2
Surah al-Baqarah atau surah Aali
Imran
Solat Sunat Hajat
Pelaksanaan (semua muridd)

Latih tubi
Tajuk-tajuk tingkatan 1 dan 2
Latih tubi
Tajuk-tajuk tingkatan 1 dan 2

Tilawah
Bacaan Yaasin
Latih tubi
Tajuk-tajuk tingkatan 1 dan 2
Solat Sunat Hajat
Pelaksanaan (semua murid)
Latih tubi
Menghafaz ayat-ayat hafazan
tingkatan 1 dan 2
Latih tubi
Tajuk-tajuk tingkatan 1 dan 2
Tilawah
Bacaan Yaasin

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

Menjawab soalan-soalan berkaitan


Murid dapat membaca Surah Yaasin dengan fasih
dan bertajwid.
Membaca ayat-ayat dengan tartil dan bertajwid
Melaksanakan solat sunat hajat dengan cara yang
betul
Nilai : Melahirkan rasa tawaduk
Menjawab soalan-soalan berkaitan
Menjawab soalan-soalan berkaitan
Murid dapat membaca Surah Yaasin dengan fasih
dan bertajwid
Menjawab soalan-soalan berkain
Melaksanakan solat sunat hajat dengan cara yang
betul
Nilai : Melahirkan rasa tawaduk

Menghafaz ayat-ayat dengan baik


Menjawab soalan-soalan berkaitan
Murid dapat membaca Surah Yaasin dengan fasih
dan bertajwid

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

ULANGKAJI/ LATIH TUBI KOLEKSI SOALAN KBAT/


GEMPUR KBAT

27-1/10
ULANGKAJI/ LATIH TUBI KOLEKSI SOALAN KBAT/

20

SMK BATU KIKIR(MODEL KHAS) 2015

_____________________________________________________________________________

Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 36
GEMPUR KBAT
4 - 8/10

MINGGU 37

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

11-15/10

MINGGU 38

AKTIVITI POST PT3/MODUL OFFLINE

18-22/10

MINGGU 39
25-29/10

AKTIVITI POST PT3/MODUL OFFLINE

MINGGU 40
AKTIVITI POST PT3/MODUL OFFLINE
1-5/11

MINGGU 41
AKTIVITI POST PT3/MODUL OFFLINE
8-12/11

MINGGU 42

AKTIVITI POST PT3/MODUL OFFLINE

15-19/11

20/11/15
HINGGA
3/1/2016

CUTI AKHIR TAHUN

21

SMK BATU KIKIR(MODEL KHAS) 2015
2

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM


TINGKATAN TIGA

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL


JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR