Anda di halaman 1dari 24

DASAR DAN

PELAKSANAAN j-QAF
Tahun 6 2010
SK (2) TAMAN KERAMAT
BBA 7103
KONSEP PROGRAM j-QAF
 Memperkasa Pendidikan Islam
melalui penekanan khusus dalam
pengajaran Jawi, Al-Quran, Bahasa
Arab dan Fardu Ain.

 Dilaksanakan di sekolah rendah


menggunakan kurikulum serta model
dan modul yang tersendiri dalam
jadual waktu sedia ada.
OBJEKTIF PROGRAM j-QAF
1. MENGUASAI BACAAN DAN TULISAN
JAWI
2. KHATAM AL-QURAN
3. MENGUASAI ASAS BAHASA ARAB
4. MEMANTAPKAN DAN MENGHAYATI
AMALAN FARDU AIN
MODEL PROGRAM j-QAF
 Model Kelas Pemulihan Jawi
 Model Tasmik
 Model 6 bulan Khatam Al-Quran
 Model Perluasan Bahasa Arab
 Model Bestari Solat
MODEL
KELAS PEMULIHAN JAWI
 Pengajaran yang dilaksanakan oleh
guru j-QAF untuk memulihkan murid
yang keciciran dalam jawi
 Dijalankan serentak dengan jadual
waktu jawi sedia ada
 Dalam tempoh 6 bulan pertama tahun
1 jawi di ajar selama 2 waktu
seminggu. Selepas itu ia di ajar
selama 1 waktu seminggu
MATLAMAT JAWI
1- Murid yang keciciran akan dapat
dipulihkan sehingga dapat mengenal,
menyebut dan menulis huruf tunggal,
suku kata terbuka dan suku kata
tertutup

2- Membina ayat mudah dari suku kata


terbuka dan tertutup
KAEDAH PENILAIAN
 Ujian Penilaian Kendalian
Berasaskan Sekolah (PKBS)= 2 kali
setahun
 Peperiksaan Pertengahan Tahun
dan Akhir Tahun
 Ujian Pencapaian Jawi= 2 kali
setahun
MODEL
6 BULAN KHATAM AL-
QURAN
 Penguasaan kemahiran membaca Al-
Quran (Iqra’) pada 6 bulan pertama
tahun satu

 Aspek khatam Al-Quran pada 6 bulan


pertama tahun 2 hingga tahun 6

 Ia dilaksanakan selama 4 waktu


seminggu pada 6 bulan pertama
MODEL TASMIK
 Memperdengarkan bacaan Iqra’/Al-
Quran
 Aktiviti Pemulihan atau Pengayaan
mengikut tahap bacaan murid
 Dilaksanakan di luar jadual waktu
persekolahan mengikut kesesuaian
bilangan guru dan murid di sesebuah
sekolah
MATLAMAT KHATAM
AL-QURAN & TASMIK
1- Murid dapat membaca Al-Quran
dengan lancar dan bertajwid

2- Murid dapat menghabiskan bacaan


Al-Quran sebanyak 30 juzuk
AGIHAN BACAAN MODEL 6
BULAN KHATAM AL-QURAN
TAHUN 1- 6
 Tahun 1 seminggu 12 ms = Iqra’ 1-6
 Tahun 2 seminggu 4 ms = 4 juzuk
 Tahun 3 seminggu 6 ms = 6 juzuk
 Tahun 4 seminggu 8 ms = 7 juzuk
 Tahun 5 seminggu 10 ms = 10 juzuk
 Tahun 6 seminggu 10 ms = 3 juzuk

JUMLAH= 30 JUZUK
MODEL
PERLUASAN BAHASA
ARAB
 Mata pelajaran Bahasa Arab
diperluaskan kepada semua murid
dengan mewajibkan kepada semua
murid beragama Islam dan memberi
pilihan kepada murid bukan
beragama Islam

 Ia dilaksanakan selama 2 waktu


seminggu
MATLAMAT BAHASA ARAB
 Pengajaran dan pembelajaran Bahasa
Arab di peringkat rendah
bermatlamat menanam minat
mempelajari Bahasa Arab bagi
menguasai kemahiran berbahasa di
samping membolehkan murid
berkomunikasi dengan mudah
KAEDAH PENILAIAN
 Penilaian Kendalian Sekolah
Rendah (PKSR)
 Ujian Penilaian Kendalian
Berasaskan Sekolah (PKBS)
 Peperiksaan Pertengahan Tahun
dan Akhir Tahun
MODEL
KEM BESTARI SOLAT
 Kem Bestari Solat adalah aktiviti yang
dilaksanakan untuk memastikan murid
dapat menunaikan solat dengan sempurna
dari segi bacaan dan perbuatan.
 Aktiviti ini dilaksanakan secara intensif di
satu tempat khas mengikut kesesuaian
sesebuah sekolah di luar waktu
persekolahan.
 Dilaksanakan sebanyak 4 kali setahun.
OBJEKTIF
KEM BESTARI SOLAT
TAHUN 6
1- Berwudhuk dengan sempurna
2- Membaca dan menghafaz bacaan
Tahiyyat Awal, Tahiyyat Akhir dan Doa
Qunut
3- Membaca dan menghafaz lafaz niat
Solat Jenazah dengan betul dan lancar
4- Menyebut rukun dan syarat sah Solat
Jenazah
5- Mengetahui kedudukan imam bagi
jenazah lelaki dan perempuan
OBJEKTIF
KEM BESTARI SOLAT
TAHUN 6
6- Membaca dan menghafaz bacaan-bacaan
dalam Solat Jenazah
7- Membaca dan menghafaz Surah At-Tin,
Ad-Dhuha dan As-Syarh
8- Mengetahui kedudukan imam dan
makmum dalam Solat Jemaah
9- Mengimamkan Solat Jemaah
10- Melaksanakan Solat Berjemaah dengan
sempurna
11- Melafazkan wirid dan doa selepas solat
Pergerakan Guru

Quran Jawi B Arab

GPI
GPI j-
QAF
Lain-lain
Tasmik B Solat
Pergerakan Murid

Quran Jawi B Arab

Murid

? Pemuliha
n
Murid
Tasmik B Solat
AKTIVITI
KOR-AKADEMIK j-QAF
 Majlis Khatam Al-Quran (Peringkat
Sekolah)
 Mahrajan j-QAF (Peringkat
Daerah/Negeri)
- Tilawah Al-Quran - Dikir Barat
- Kuiz - Kalam Jamaie
 Kem Literasi Al-Quran (Peringkat
Sekolah/Daerah)
 Kem Bina Juara (Peringkat Daerah)
ANALISA PENCAPAIAN j-
QAF 2009
ANALISA PENCAPAIAN j-
QAF TAHUN 5 2009
PERKARA BIL MURID LULUS %
Amali Wudhuk 84 84 100
Bacaan Solat 84 84 100
Perbuatan Solat 84 84 100
Khatam Al-Quran 84 84 100

Bahasa Arab 84 80 95.24


Jawi 84 80 95.24
PENCAPAIAN PURATA 98.41
KESELURUHAN
GRED A
ANALISA PENCAPAIAN j-
QAF 2009
ANALISA PENCAPAIAN j-
QAF TAHUN 5 2009
PERKARA BIL LULU %
MURID S
Jawi 69 68 98.55

Pemulihan 15 12 80.00
Jawi
Literasi Iqra’ 1-3 84 0 0.00
Al-Quran Iqra’ 4-6 84 14 16.67

Al-Quran 84 70 83.33

Khatam Dlm 84 49 58.33