Anda di halaman 1dari 24

DASAR DAN

PELAKSANAAN j-QAF
Tahun 6 2010
SK (2) TAMAN KERAMAT
BBA 7103
KONSEP PROGRAM j-QAF
 Memperkasa Pendidikan Islam melalui
penekanan khusus dalam pengajaran Jawi, Al-
Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain.

 Dilaksanakan di sekolah rendah menggunakan


kurikulum serta model dan modul yang tersendiri
dalam jadual waktu sedia ada.
OBJEKTIF PROGRAM j-QAF
1. MENGUASAI BACAAN DAN TULISAN JAWI
2. KHATAM AL-QURAN
3. MENGUASAI ASAS BAHASA ARAB
4. MEMANTAPKAN DAN MENGHAYATI
AMALAN FARDU AIN
MODEL PROGRAM j-QAF
 Model Kelas Pemulihan Jawi
 Model Tasmik
 Model 6 bulan Khatam Al-Quran
 Model Perluasan Bahasa Arab
 Model Bestari Solat
MODEL
KELAS PEMULIHAN JAWI
 Pengajaran yang dilaksanakan oleh guru j-QAF
untuk memulihkan murid yang keciciran dalam
jawi
 Dijalankan serentak dengan jadual waktu jawi
sedia ada
 Dalam tempoh 6 bulan pertama tahun 1 jawi di
ajar selama 2 waktu seminggu. Selepas itu ia di
ajar selama 1 waktu seminggu
MATLAMAT JAWI
1- Murid yang keciciran akan dapat dipulihkan
sehingga dapat mengenal, menyebut dan menulis
huruf tunggal, suku kata terbuka dan suku kata
tertutup

2- Membina ayat mudah dari suku kata terbuka dan


tertutup
KAEDAH PENILAIAN
 Ujian Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah
(PKBS)= 2 kali setahun
 Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Akhir
Tahun
 Ujian Pencapaian Jawi= 2 kali setahun
MODEL
6 BULAN KHATAM AL-QURAN
 Penguasaan kemahiran membaca Al-Quran
(Iqra’) pada 6 bulan pertama tahun satu

 Aspek khatam Al-Quran pada 6 bulan pertama


tahun 2 hingga tahun 6

 Ia dilaksanakan selama 4 waktu seminggu pada 6


bulan pertama
MODEL TASMIK
 Memperdengarkan bacaan Iqra’/Al-Quran
 Aktiviti Pemulihan atau Pengayaan mengikut
tahap bacaan murid
 Dilaksanakan di luar jadual waktu persekolahan
mengikut kesesuaian bilangan guru dan murid di
sesebuah sekolah
MATLAMAT KHATAM
AL-QURAN & TASMIK
1- Murid dapat membaca Al-Quran dengan lancar
dan bertajwid

2- Murid dapat menghabiskan bacaan Al-Quran


sebanyak 30 juzuk
AGIHAN BACAAN MODEL 6 BULAN
KHATAM AL-QURAN TAHUN 1- 6
 Tahun 1 seminggu 12 ms = Iqra’ 1-6
 Tahun 2 seminggu 4 ms = 4 juzuk
 Tahun 3 seminggu 6 ms = 6 juzuk
 Tahun 4 seminggu 8 ms = 7 juzuk
 Tahun 5 seminggu 10 ms = 10 juzuk
 Tahun 6 seminggu 10 ms = 3 juzuk

JUMLAH = 30 JUZUK
MODEL
PERLUASAN BAHASA ARAB
 Mata pelajaran Bahasa Arab diperluaskan
kepada semua murid dengan mewajibkan kepada
semua murid beragama Islam dan memberi
pilihan kepada murid bukan beragama Islam

 Ia dilaksanakan selama 2 waktu seminggu


MATLAMAT BAHASA ARAB
 Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab di
peringkat rendah bermatlamat menanam minat
mempelajari Bahasa Arab bagi menguasai
kemahiran berbahasa di samping membolehkan
murid berkomunikasi dengan mudah
KAEDAH PENILAIAN
 Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR)
 Ujian Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah
(PKBS)
 Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Akhir
Tahun
MODEL
KEM BESTARI SOLAT
 Kem Bestari Solat adalah aktiviti yang
dilaksanakan untuk memastikan murid dapat
menunaikan solat dengan sempurna dari segi
bacaan dan perbuatan.
 Aktiviti ini dilaksanakan secara intensif di satu
tempat khas mengikut kesesuaian sesebuah
sekolah di luar waktu persekolahan.
 Dilaksanakan sebanyak 4 kali setahun.
OBJEKTIF
KEM BESTARI SOLAT TAHUN
6
1- Berwudhuk dengan sempurna
2- Membaca dan menghafaz bacaan Tahiyyat Awal,
Tahiyyat Akhir dan Doa Qunut
3- Membaca dan menghafaz lafaz niat Solat Jenazah
dengan betul dan lancar
4- Menyebut rukun dan syarat sah Solat Jenazah
5- Mengetahui kedudukan imam bagi jenazah lelaki
dan perempuan
OBJEKTIF
KEM BESTARI SOLAT TAHUN
6
6- Membaca dan menghafaz bacaan-bacaan dalam Solat
Jenazah
7- Membaca dan menghafaz Surah At-Tin, Ad-Dhuha
dan As-Syarh
8- Mengetahui kedudukan imam dan makmum dalam
Solat Jemaah
9- Mengimamkan Solat Jemaah
10- Melaksanakan Solat Berjemaah dengan sempurna
11- Melafazkan wirid dan doa selepas solat
Pergerakan Guru

Quran Jawi B Arab

GPI
GPI j-QAF
Lain-lain
Tasmik B Solat
Pergerakan Murid

Quran Jawi B Arab

?
Murid
Pemulihan
Murid

Tasmik B Solat
AKTIVITI
KOR-AKADEMIK j-QAF
 Majlis Khatam Al-Quran (Peringkat Sekolah)
 Mahrajan j-QAF (Peringkat Daerah/Negeri)
- Tilawah Al-Quran - Dikir Barat
- Kuiz - Kalam Jamaie
 Kem Literasi Al-Quran (Peringkat
Sekolah/Daerah)
 Kem Bina Juara (Peringkat Daerah)
ANALISA PENCAPAIAN j-QAF
2009
ANALISA PENCAPAIAN j-QAF
TAHUN 5 2009
PERKARA BIL MURID LULUS %
Amali Wudhuk 84 84 100
Bacaan Solat 84 84 100
Perbuatan Solat 84 84 100
Khatam Al-Quran 84 84 100
Bahasa Arab 84 80 95.24
Jawi 84 80 95.24
PENCAPAIAN PURATA 98.41
KESELURUHAN GRED A
ANALISA PENCAPAIAN j-QAF
2009
ANALISA PENCAPAIAN j-QAF
TAHUN 5 2009
PERKARA BIL LULU %
MURID S
Jawi 69 68 98.55
Pemulihan 15 12 80.00
Jawi
Literasi Iqra’ 1-3 84 0 0.00
Al-Quran Iqra’ 4-6 84 14 16.67
Al-Quran 84 70 83.33
Khatam Dlm Sukatan 84 49 58.33
Al-Quran dan Lbh Sukatan 84 12 14.29
Tasmik Khatam 84 23 27.38