Anda di halaman 1dari 28

JEJAK HIJRAH RASULULLAH

Perjalanan dan Pengajaran


Bulan-bulan Islam
Muharram Safar RabiulAwal RabiulAkhir Ya Allah Maha Kuasa
JamadilAwal JamadilAkhir Rejab PadaMu kami meminta
Syaaban
Perlindungan di tahun ini
Ramadhan Syawal Zulkaedah Zulhijjah
Dari godaan syaitan durjana
Awal Muharam bermulalah hijrah
Safar hindari amalan salah Ya Allah Maha Kuasa
Rabiulawal Nabi diputerakan di tahun PadaMu kami meminta
gajah Kebaikan di tahun ini
Berkekalan di tahun depan
Israk dan Mikraj di bulan Rejab
Syaaban tingkatkan amalan
Bulan-bulan Islam
Berpuasa di bulan Ramadhan
Berhari raya di bulan Syawal

Ibadah haji di bulan Zulhijjah


Juga menyambut Aidiladha
Apa itu Hijrah?
 Hijrah dari satu tempat ke satu tempat
yang lain seperti hijrah dari Mekah ke
Madinah
 Hijrah daripada perkara negatif kepada
positif seperti berhijrah daripada akhlak
buruk kepada berakhlak baik dan daripada
malas kepada rajin
Kenapa Rasulullah Berhijrah?
 Pemulauan terhadap Bani Hashim dan
Bani Al-Mutalib
 Penentangan dan Penyeksaan Kafir
Quraisy
 Nyawa Rasulullah terancam
 Jemputan Penduduk Yathrib
 Perintah Allah
Sebelum Rasulullah Berhijrah
 Antara sahabat yang
tinggal: Abu Bakar, Ali,
Suhaib dan Zaid bin
Harithah
 Umar berhijrah secara
terang-terangan
 Abu Bakar minta izin
untuk berhijrah
 Di Dar Nadwah: Kafir
Quraisy sepakat untuk
membunuh Nabi
Perintah Berhijrah
Ke rumah Saidina Abu Bakar dan
pesanan untuk Saidina Ali
 Jibril menyampaikan
perintah Allah untuk
berhijrah ke Madinah
 Rasulullah s.a.w minta
Abu Bakar menemani
baginda berhijrah
 Rasulullah s.a.w minta Ali
tidur di rumah baginda
 Kafir Quraisy yang
mengepung rumah
baginda ‘ditidurkan’ oleh
Allah
Hijrah
Ketika Saidina Abu Bakar
berhijrah
Keluar dari Kota Makkah
Ditemani oleh Rasulullah
Moga Allah memberkatinya

Allah menjamin memeliharanya


Saidina Ali tebusan kepadanya
Tanpa disedari musuhnya
Selawat ke atas Baginda

Setibanya Baginda di Madinah


Berundurlah kekufuran yang
nyata
Kebenaran bersama mereka
Dengan Islam yang bercahaya
Bertolak ke Gua Thur
3 malam di Gua Thur
 Abdullah bin Abu Bakar
sebagai Penyampai Berita
 Amir bin Fuhairah sebagai
Pengembala Kambing
 Asma’ binti Abu Bakar
menyediakan makanan
 Allah turunkan ‘tentera
yang tidak dapat dilihat’
Bertolak dari Gua Thur
Pertolongan Allah
 Abdullah bin Urayqit,
seorang Musyrikin
diupah untuk
menunjukkan jalan
 Membawa 2 ekor
unta
 Melalui jalan
berdekatan laut
Percubaan Menangkap Nabi
Allah Maha Berkuasa
 Tangkap Rasulullah dapat 100 ekor unta
 Suraqah bin Malik sahut cabaran dan cuba
mendekati Rasulullah tetapi kudanya
mengamuk
 Suraqah minta maaf dan kembali semula
ke Mekah
Khemah Ummu Ma’bad Al-
Khuza’iyah
Mukjizat Rasul Agung
 Rasulullah s.a.w sampai di khemah Ummu
Ma’bad Al-Khuza’iyah
 Mereka kehabisan bekalan makanan dan
yang tinggal hanyalah seekor kambing
yang sudah kering susunya
 Rasulullah s.a.w, dengan izin Allah,
memerah menggunakan tangannya
hingga mengeluarkan susu yang banyak
Lagi Percubaan Menangkap Nabi
Akhirnya Memeluk Islam
 Dalam perjalanan, Rasulullah s.a.w
berjumpa dengan Abu Buraydah
 Salah seorang yang menyahut cabaran
untuk menangkap Nabi
 Akhirnya memeluk Islam bersama 70
orang lagi pengikutnya
Sebelum sampai di Quba’
Az-Zubayr yang budiman
 Az-Zubayr dalam perjalanan kembali dari
menjalankan perniagaan di Syam bertemu
Rasulullah s.a.w dan Abu Bakar
 Az-Zubayr menghadiahkan mereka dua
helai pakaian berwarna putih
Tiba di Quba’
Membina Masjid Quba’
4 hari di Quba’
Masjid Quba’
Tiba di Kota Madinah
‫طلع البدر علٌنا‬
‫أنت شمس أنت بدر‬ ‫طلع البدر علٌنا‬
‫أنت نور فوق نور‬ ‫من ثنٌة الوداع‬
‫وجب الشكر علٌنا‬
‫أنت اكثٌر وغالً‬ ‫ما دعا هلل داع‬
‫أنت مصباح الصدور‬
‫أٌها المبعوث فٌنا‬
‫ٌا رسول هللا خذ بٌدي‬ ‫جئت باألمر مطاع‬
‫صلى هللا على محمد‬ ‫أنت غوثنا جمٌعا‬
‫صلى هللا علٌه وسلم‬ ‫ٌا مجمل الطباع‬
Solat Jumaat Pertama dan
Pembinaan Masjid An-Nabawi
 12 Rabiulawal, Solat
Jumaat Pertama
diadakan di Bani
Salim
 Unta Nabi berhenti di
Bani Najar depan
rumah Abu Ayub Al-
Ansari
Sekian

‫واهلل أعلم‬
Disediakan oleh:
Nazri bin Samsudin
www.mendidik.blogspot.com