Anda di halaman 1dari 23

1

SOALAN PRAKTIS BESTARI


PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2016

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA


1511/1
SCIENCE
Kertas 1 / Set 3
1 jam

1.

Kertas soalan ini adalah dalam Bahasa Melayu sahaja.

2.

Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan.

3.

Jawab semua soalan.

Satu jam lima belas minit

Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak.

1511/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2016


[Lihat halaman sebelah
SULIT

2
Arahan:

Jawab semua soalan.

Rajah 1 menunjukkan sejenis neuron

Rajah 1
Neuron ini membawa impuls dari
A
B
C
D

Apakah yang dimaksudkan dengan koordinasi badan?


A
B
C
D

Gerak balas yang dihasilkan oleh koordinasi saraf.


Gerak balas yang melibatkan bahan kimia oleh kelenjar tertentu.
Penyelarasan organ dan saraf untuk menghasilkan gerak balas terhadap rangsangan.
Gerak balas di dalam bentuk impuls terhadap rangsangan.

Reseptor regang adalah struktur khas dalam otot untuk mengesan


A
B
C
D

Efektor ke sistem saraf pusat


Sistem saraf pusat ke efektor
Reseptor ke sistem saraf pusat
Sistem saraf pusat ke reseptor

Keregangan dan ketegangan otot


Perubahan suhu pada badan
Kesakitan
Perubahan tekanan pada otak

Ahmad tiba-tiba menyentak kaki apabila terpijak paku tekan. Antara berikut, yang manakah
menunjukkan laluan impuls bagi gerak balas tersebut?
A
B
C
D

Reseptor neuron deria neuron perantaraan neuron motor efektor


Reseptor neuron motor neuron perantaraan neuron deria efektor
Efektor neuron deria neuron perantaraan neuron motor reseptor
Efektor neuron motor neuron perantaraan neuron deria reseptor

1511/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2016


[Lihat halaman sebelah
SULIT

3
5.

Rajah 2 menunjukkan kromosom yang terdapat dalam sel badan seorang penghidap sejenis penyakit
baka.

Rajah 2
Pasangan kromosom yang manakah menyebabkan penyakit tersebut?
A
B
C
D

6.

1
7
21
23

Rajah 3 menunjukkan generasi pertama kacukan dua ekor kucing

H
h

mewakili gen dominant untuk warns bulu hitam


mewakili gen resesif untuk warna bulu putih
Rajah 3

1511/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2016


[Lihat halaman sebelah
SULIT

4
Apakah gen bagi kedua-dua induk itu?
Jantan

Betina

HH

Hh

HH

hh

Hh

hh

hh

Hh

7.

Antara yang berikut, yang manakah urutan peringkat mitosis yang betul?

8.

Rajah 4 menunjukkan tiga keadaan jirim.

Rajah 4
Pemejalwapan diwakili oleh
A
B
C
D

W
X
Y
Z

1511/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2016


[Lihat halaman sebelah
SULIT

5
9.

Maklumat berikut menunjukkan sifat-sifat fizikal bagi bahan X.

Takat lebur tinggi

Takat didih tinggi

Mengkonduksi elektrik dalam keadaan leburan sahaja.

Bahan X ialah
A
B
C
D

10.

Air
Kuprum
Karbon dioksida
Kuprum(II) sulfat

suhu C

Y
Y

masa (minit)

Rajah 5
Graf pada Rajah 5 menunjukkan penyejukan cecair naftalena mengikut masa. Apakah yang
berlaku pada tempoh masa X dan Y?
A
B
C
D

Haba diserap dari sekitar


Suhu naik secara mendadak
Pergerakan zarah menjadi semakin lambat
Zarah terpisah semakin jauh

1511/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2016


[Lihat halaman sebelah
SULIT

6
11.
Bahan

Takat lebur (C)

Kebolehan mengkonduksi
elektrik dalam keadaan
pepejal

leburan

1 540

Boleh

Boleh

800

Tidak

Boleh

Tidak

Tidak

115

Jadual 1
Jadual 1 di atas menunjukkan sifat-sifat bagi tiga bahan, X, Y, dan Z. Apakah jenis
zarah yang terkandung dalam bahan X, Y, dan Z?
X

12.

ion

molekul

atom

molekul

ion

atom

atom

molekul

ion

atom

ion

molekul

Rajah 6 menunjukkan graf tenaga bagi satu tindak balas kimia.

Rajah 6
Antara berikut tindak balas kimia yang manakah ditunjukkan oleh rajah di atas?
A
B
C
D

Respirasi
Pembakaran
Fotosintesis
Peneutralan

1511/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2016


[Lihat halaman sebelah
SULIT

7
13.

Persamaan perkataan berikut menunjukkan suatu tindak balas kimia dalam tumbuhan.
cahaya matahari

+ Air

Glukosa + Oksigen
klorofil

Apakah X?
A
B
C
D

14.

Bijih timah wujud secara semula jadi sebagai timah(IV) oksida yang dipanggil
A
B
C
D

15.

Oksigen
Nitrogen
Hidrogen
Karbon dioksida

Kasiterit
Galena
Hematit
Bauksit

Rajah 7 menunjukkan radas bagi penulenan kuprum

Anod

Katod

Larutan kuprum(II) sulfat

Rajah 7
Antara berikut, yang manakah menunjukkan anod dan katod yang betul?
Anod

Katod

Kuprum tak tulen

Kuprum tak tulen

Kuprum tak tulen

Kuprum tulen

Kuprum tulen

Kuprum tak tulen

Kuprum tulen

Kuprum tulen

1511/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2016


[Lihat halaman sebelah
SULIT

8
16.

Rajah 8 menunjukkan sinar radioaktif melalui medan magnet.

Rajah 8
Apakah sinaran radioaktif yang berlabel Q?
A
B
C
D

17.

Sinar X
Sinar Alfa
Sinar Beta
Sinar Gamma

Rajah 9 menunjukkan satu proses

Rajah 9
Apakah proses ini?
A.
B.
C.
D.

Pembelahan nukleus
Pelakuran nukleus
Perubahan fizikal
Tindak balas kimia

1511/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2016


[Lihat halaman sebelah
SULIT

9
18.
P : Sinar alfa
Q : Sinar beta
R : Sinar gama

Sinaran radioaktif di atas mempunyai kuasa penembusan yang berlainan. Susun mengikut tertib yang
semakin menurun kuasa penembusannya.
A
B
C
D

19.

P, Q, R
Q, R, P
R, P, Q
R, Q, P

Rajah 10 menunjukkan satu saluran paip gas bawah tanah.

Rajah 10
Radioisotop yang digunakan untuk mengesan kebocoran saluran paip gas bawah tanah ini ialah
A.
B.
C.
D.

Natrium-24
Karbon-14
Uranium-235
Fosforus-32

1511/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2016


[Lihat halaman sebelah
SULIT

10
20.
sinar
cahaya
dari
objek jauh

kanta
skrin putih

pemegang
kanta

Rajah 11
Skrin putih dalam Rajah 11 di atas digerak ke hadapan dan ke belakang supaya satu imej yang tajam
terbentuk padanya. Apakah ciri-ciri imej itu ?
A
B
C
D

Mengecil dan tegak


Membesar dan terbalik
Mengecil dan terbalik
Membesar dan tegak

21. Rajah 12 menunjukkan dua prisma yang disusun seperti yang ditunjukkan di bawah.

Rajah 12
Apakah yang dapat diperhatikan pada skrin putih?

A.
B.
C.
D.

22.

Satu spektrum dengan warna yang disusun dalam tertib berlawanan


Dua spektrum dengan tujuh warna setiap satunya
Satu spektrum dengan tujuh warna
Cahaya putih

Aloi ini digunakan untuk membina pesawat terbang kerana ringan, kuat, dan tahan kakisan. Aloi ini
ialah
A
B
C
D

Aluminium karbon
Gentian kaca
Duralumin
Kupronikel

1511/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2016


[Lihat halaman sebelah
SULIT

11
23.

Eksperimen di bawah dijalankan untuk membandingkan kadar pengaratan paku besi. Dalam tabung uji
yang manakah, paku berkarat paling cepat?

A.

B.

C.

D.

1511/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2016


[Lihat halaman sebelah
SULIT

12

24.

Graf dalam Rajah 13 menunjukkan bilangan koloni bakteria yang terbentuk pada permukaan agar-agar
nutrien pada suhu yang berbeza

Rajah 13
Apakah yang dapat disimpulkan daripada graf di atas?
A.
B.
C.
D.

25.

Suhu optimum untuk bakteria membiak ialah 60 C


Bakteria boleh dibunuh pada suhu di bawah 10 C
Bakteria dimusnahkan pada suhu 40 C
Bakteria tumbuh dengan baik pada suhu 37 C

Penyakit yang disebabkan oleh kulat termasuk


A
B
C
D

kurap dan panau


beguk dan campak
gonorea dan sifilis
malaria dan disenteri

1511/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2016


[Lihat halaman sebelah
SULIT

13
26.

Rajah 14 menunjukkan graf penghasilan antibodi di dalam badan seorang lelaki selepas mendapat dos
suntikan pengimunan pertama dan kedua.

Rajah 14
Apakah jenis keimunan yang diperoleh oleh lelaki itu?
A.
B.
C.
D.

27.

Keimunan pasif buatan


Keimunan aktif buatan
Keimunan pasif semula jadi
Keimunan aktif semula jadi

Seorang perempuan terlalu mengawal pemakanannya untuk kekal langsing. Jika dia meneruskan
tabiatnya, ini akan menyebabkan sejenis penyakit yang dipanggil
A.
B.
C.
D.

Obesiti
Diabetes
Anoreksia
Tekanan darah tinggi

28. Makanan yang manakah mempunyai nilai kalori per unit gram yang paling rendah?
A.
B.
C.
D.

29.

Telur
Susu
Tomato
Ubi kentang

Penyakit goiter terjadi akibat kekurangan mineral


A
B
C
D

Besi
Iodin
Kalium
Fosforus

1511/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2016


[Lihat halaman sebelah
SULIT

14
30.

Rajah 15 menunjukkan tiga proses, P, Q dan R.

Rajah 15
Antara yang berikut, yang manakah mewakili P, Q dan R?
P

31.

Penyejatan

Transpirasi

Respirasi

Respirasi

Penyejatan

Transpirasi

Transpirasi

Penyejatan

Respirasi

Transpirasi

Respirasi

Penyejatan

Antara aktiviti-aktiviti berikut, yang manakah boleh mengekalkan keseimbangan alam?


A.
B.
C.
D.

32.

Penghutanan semula di kawasan pembalakan


Meratakan hutan untuk aktiviti perlombongan
Memperbaiki sistem jalan di kawasan terpencil
Membina kilang jauh daripada kawasan perumahan

Bagaimanakah kelakuan yang perlu ditunjukkan apabila kita pergi makan tengah hari secara bufet di
hotel?
A.
B.
C.
D.

Makan secara sederhana dan hanya makan makanan kegemaran sahaja


Ambil seberapa banyak makanan yang boleh dan tinggalkan apabila kita tidak mampu
menghabiskannya
Makan sehingga betul-betul kenyang kerana kita telah pun membayarnya
Makan mengikut diet yang seimbang dan tidak terlebih makan sehingga terlalu kenyang

1511/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2016


[Lihat halaman sebelah
SULIT

15
33.

Antara yang berikut , yang manakah merupakan suatu bahan organik ?


A

1511/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2016


[Lihat halaman sebelah
SULIT

16
34

Persamaan menunjukkan tindakbalas bagi penghasilan ester.

Alkohol

Asid organik

Asid sulfurik

+ Air

Antara berikut,yang manakah kegunaan bahan X ?


A.
B
C
D

35.

Apakah proses yang digunakan untuk membuat sabun


A.
B.
C.
D.

36

Antiseptik
Minyak masak
Minyak wangi
Bahan api

Pengesteran
Pencernaan
Saponifikasi
Pengekstrakan

Rajah 16 menunjukkan suatu prses bagi penggumpalan lateks.

Rajah 16
Apakah bahan P yang ditambah kepada lateks bagi membolehkan lateks tersebut mengumpal?
A.
B.
C.
D.

Asid asetik
Ammonia
Air suling
Larutan natrium hidroksida

1511/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2016


[Lihat halaman sebelah
SULIT

17
37.

Meminum minuman beralkohol secara berlebihan dalam jangka masa panjang akan menjejaskan
organ-organ berikut kecuali
A

1511/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2016


[Lihat halaman sebelah
SULIT

18
38. Berikut adalah beberapa sumber lemak

Antara yang berikut kumpulan yang manakah merupakan kumpulan lemak tak tepu?
A.
B.
C.
D.

39.

P,Q
P,S
P,R
Q,S

Maklumat berikut menunjukkan proses bagi enjin petrol empat lejang.

Injap masuk terbuka

Injap ekzos tertutup

Omboh bergerak ke bawah

Apakah keadaan lejang itu?


A. Lejang kuasa
B.
Lejang ekzos
C.
Lejang aruhan
D. Lejang mampatan

1511/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2016


[Lihat halaman sebelah
SULIT

19
40.

Rajah 17 menunjukkan carta bagi pita jangka masa detik daripada troli yang bergerak.

Rajah 17
Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang pergerakan troli?
A.
B.
C.
D.
41.

Pecutan troli adakah seragam


Halaju troli semakin berkurang
Halaju troli semakin meningkat
Halaju Seagam

Antara troli berikut, yang manakah mempunyai momentum yang paling tinggi?
A

1511/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2016


[Lihat halaman sebelah
SULIT

20
42. Rajah 18 menunjukkan satu sistem hidraulik.

Rajah 18
Jika beban yang diangkat di omboh besar adalah 500 N, berapakah daya yang dikenakan pada omboh
kecil?

A.
B.
C.
D.
43.

50 N
100 N
500 N
1000 N

Mononatrium glutamat (MSG) digunakan dalam makanan sebagai


A.
B.
C.
D.

Pewarna
Penstabil
Perisa
Pengemulsi

1511/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2016


[Lihat halaman sebelah
SULIT

21
44.

Rajah 19 menunjukkan satu produk berasaskan susu yang menggunakan rawatan UHT bagi
memproses makanan tersebut.

Rajah 19
Mengapakah jangka hayat bagi produk tersebut tidak bertahan lama?
A.
B.
C.
D.

Bakteria yang wujud pada susu UHT mempunyai rintangan terhadap haba
Bakteria daripada udara berjaya memasuki pembungkusan
Spora pada bakteria dalam susu tumbuh dan bertambah
Asid yang digunakan dalam pemprosesan susu telah menyebabkan kerosakan susu

45. Rajah menunjukkan satu label makanan.

Rajah 19
Label itu tidak lengkap mengikut Peraturan Makanan 1985 kerana pengilang terlupa untuk melabel
A. Tanda harga
B.
Kandungan makanan
C.
Kandungan nutrien
D. Tarikh pengilangan

1511/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2016


[Lihat halaman sebelah
SULIT

22
46.

Polimer terdiri daripada unit kecil yang berulang dipanggil


A.
B.
C.
D.

47.

Atom
Melamin
Monomer
Molekul

Rajah 20 menunjukkan sebuah kuali yang biasa digunakan.

Bahagian P

Rajah 20
Antara berikut, manakah plastik yang biasanya digunakan pada bahagian P tersebut?
A. Teflon
B. Bakelit
C. Neoprena
D. Politena

48.

Mengapakah kita perlu mengitar semula plastik dalam usaha untuk memelihara alam sekitar?
A.
B.
C.
D.

Plastik tidak terbiodegradasi


Plastik boleh bertindak balas dengan bahan kimia
Plastik adalah mesra alam
Plastik tidak boleh dimusnahkan oleh haba

1511/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2016


[Lihat halaman sebelah
SULIT

23
49.

Rajah 21menunjukkan satu graf sesaran melawan jarak.

Rajah 21
Antara PQR dan S, yang manakah jarak gelombang bagi gelombang.
A.
B.
C.
D.

50.

P
Q
R
S

Rajah 22 menunjukkan sistem komunikasi satelit.

Rajah 22
Apakah stesen Q dan R?
A.
B.
C.
D.

Satelit bumi
Satelit bergerak
Satelit komunikasi
Satelit meteorologi

Kertas soalan tamat

1511/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2016


[Lihat halaman sebelah
SULIT