Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN 3a (Sekolah Rendah)

CONTOH :
MATA PELAJARAN

MATEMATIK (KERTAS 1 - OBJEKTIF)

TAHUN

5 SETIA

PEPERIKSAAN

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015

ITEM/TOPIK/
ARAS
SOALAN

Bilangan murid
yang dapat
menjawab
soalan dengan
betul

Bilangan
murid yang
menjawab
soalan tetapi
mendapat
sifar markah

1 (Nombor)

14

2 (Operasi
bercampur)

Bilangan
murid yang
tidak
menjawab
soalan
langsung

Jumlah
murid

20

13

20

3 (Nombor
Perpuluhan)

12

20

4 (Operasi
Bahagi)

12

20

5 (Operasi
Darab)

14

20

6 (Pecahan)

13

20

7 (Operasi
bercampur)

12

20

8 (Nombor
Perpuluhan)

11

20

9 (Pecahan
tak wajar)

11

20

10
(Penyelesaia
n Masalah)

13

20

Petunjuk :
Aras rendah
Aras sederhana
Aras tinggi