Anda di halaman 1dari 6

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG

RPH DUA MINGGU


MINGGU PERTAMA

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG

Hari : Isnin Subjek : Pendidikan Muzik


Fokus : Jenis Muzik

Tahun: 4 Adib Modul: Pengalaman Muzikal

Tarikh: 11. 1. 2014 Masa : 7.40-8.10 HASIL PEMBELAJARAN/ LEARNING OUTCOMES (Pentaksiran Assesment) Murid-murid dapat mendengar dan mengenal pasti jenis Muzik Tradisional Malaysia dan Muzik klasik barat.

OBJEKTIF/KEMAHIRAN Standard Kandungan(content Standard/S) 3.1

STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN 1. Murid menonton tayangan video alat muzik tradisional. 2. Murid medengar Muzik Tradisional Malaysia dan Muzik Klasik Barat. ( Track 45 47 ) 3. Latihan mengenal pasti jenis muzik yang diperdengarkan. ( Track 48 )

Standard Pembelajaran(Learning Standard/S)

PENERAPAN NILAI/PENGISIAN KURIKULUM

Pentaksiran/Penilaian

3.1.1

Pedogogi
Pembelajaran Masteri Elemen merentas Kurikulum (EMK)

TP 1, TP 2
IMPAK/REFLEKSI

Objektif(0BJEKTIF/S) Pada akhir pengajaran Dan pembelajaran Murid dapat: Mendengar dan mengenal pasti jenis Muzik Tradisional Malaysia dan Muzik Klasik Barat.

TMK

Bahan Bantu Belajar Gambar, Lembaran kerja , Nilai dan Sikap Menghargai

CD

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG

RPH DUA MINGGU


MINGGU KEDUA

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG

Hari : Isnin Subjek : Pendidikan Muzik


Topik : Jenis Muzik

Tahun: 4 Adib Modul: Pengalaman Muzikal

Tarikh: 18.1.2014 Masa : 7.40-8.10 HASIL PEMBELAJARAN/ LEARNING OUTCOMES (Pentaksiran Assesment)

OBJEKTIF/KEMAHIRAN Standard Kandungan(content Standard/S) 3.1

STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN 1. Murid menonton video persembahan muzik tradisional.. 2. Murid menjawab soalan yang ditujukan

berkaitan dengan video. 3. Murid bulatkan gambar alat muzik yang ditonton dalam video.

Mengenal pasti dan mengecam muzik yang diperdengarkan.

Standard Pembelajaran(Learning Standard/S) 3.1.1

PENERAPAN NILAI/PENGISIAN KURIKULUM Pedagogi

Pentaksiran/Penilaian TP1, TP 2, TP 3

Pembelajaran Masteri
Elemen merentas Kurikulum (EMK) Objektif(0BJEKTIF/S) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: Mengenal pasti jenis alat muzik. Bahan Bantu Belajar Video, Lembaran kerja Nilai dan Sikap Berdikari Kreatif dan inovasi IMPAK/REFLEKSI

Isyarat Tangan Curwen


So

Fa

Mi

Re

Do

Mengenal pasti pic turun dan naik


Nama : ____________________________________ Kelas : _________________ 1. Dengar audio track 2. Tandakan (X ) pada ikon yang sesuai dengan audio pic yang didengar sama ada menaik atau menurun.