Anda di halaman 1dari 2

JADUAL LABORATORIUM SEMESTER GANJIL 2016-2017

no

Jam
R1

R2

Senin
R3

Selasa

Lab.
Komunit
as IB (C)

07:49
08:40

Lab
KD1
(E)

Lab.
Komunit
as IB (C)

Lab
biostat
istik A

Lab
Kritis
(A)

Lab
IDK
I (E)

Lab.
Komuni
tas IB
(D)

08:40
09:30

Lab
KD1
(E)

Lab.
Komunit
as IB (C)

Lab
Kom
unika
si (F)

Lab
biostat
istik C

Lab
Kritis
(B)

Lab
IDK
I (D)

Lab.
Komuni
tas IB
(D)

Lab
mater
nitas II
(B)

Lab
KD1
(A)

Lab
Mate
rnitas
(A)

Lab
Gero
ntik
(B)

Lab
KM
BI
(C)

Lab
IDK I
(F)

Lab
KD1
(D)

Lab
AMater
nitas I
(D)

Lab
KMB
III (E)

Lab
Mater
nitas
II (D)

09:30
10:20

Lab
KD1
(E)

Lab.
Komunit
as IB (C)

Lab
Kom
unika
si (F)

Lab
biostat
istik C

Lab
Kritis
(B)

Lab
IDK
I (D)

Lab.
Komuni
tas IB
(D)

Lab
mater
nitas II
(B)

Lab
KD1
(A)

Lab
Mate
rnitas
(A)

Lab
Gero
ntik
(B)

Lab
KM
BI
(C)

Lab
IDK I
(F)

Lab
KD1
(D)

Lab
Maternit
as I (D)

Lab
KMB
III (E)

Lab
Mater
nitas
II (D)

Lab
Komuni
kasi (C)

10:20
11:10

Lab
KD1
(B)

Lab.
Komunit
as IB (A)

Lab
biostat
istik B

Lab
Kritis
(C)

Lab
IDK
I (A)

Lab.
Komuni
tas IB
(B)

Lab
mater
nitas II
(E)

Lab
KD1
(C)

Lab
Mate
rnitas
(E)

Lab
Gero
ntik
(C)

Lab
KM
BI
(F)

Lab
KD1
(F)

Lab
Komuni
kasi (A)

Lab
KMB
III A)

Lab ajal
&
paliatif
(B)

Lab
Mater
nitas
II (C)

Lab
Komuni
kasi (C)

Lab ajal &


paliatif (E)

LAB SIK
(B)

11:10
12:00

Lab
KD1
(B)

Lab.
Komunit
as IB (A)

Lab
biostat
istik B

Lab
Kritis
(C)

Lab
IDK
I (A)

Lab.
Komuni
tas IB
(B)

Lab
mater
nitas II
(E)

Lab
KD1
(C)

Lab
Mate
rnitas
(E)

Lab
Gero
ntik
(C

Lab
KM
BI
(F)

Lab
KD1
(F)

Lab
Komuni
kasi (A)

Lab
KMB
III (A)

Lab ajal
&
paliatif
(B)

Lab
Mater
nitas
II (C)

Lab
Komuni
kasi (D)

Lab ajal &


paliatif (E)

LAB SIK
(B)

7
8

12:00-13:00
13:00 Lab
Kesela
13:49 matan
(C)

Lab
KD1
(B)

Lab.
Komunit
as IB (A)

Lab
biostat
istik D

Lab
Kritis
(D)

Lab.
Komuni
tas IB
(B)

Lab
mater
nitas II
(A)

Lab
KM
BI
(A)

Lab
KD1
(C)

Lab
Mate
rnitas
(F)

Lab
Gero
ntik
(D)

Lab
KM
BI
(D)

Lab
IDK I
(B)

Lab
KD1
(F)

13:49
14:40

Lab
KD1
(B)

Lab.
Komunit
as IB (A)

Lab
biostat
istik D

Lab.
Komuni
tas IB
(B)

Lab
mater
nitas II
(A)

Lab
KM
BI
(A)

Lab
KD1
(C)

Lab
Mate
rnitas
(F)

Lab
Gero
ntik
(D)

Lab
KM
BI
(D)

Lab
IDK I
(B)

Lab
KD1
(F)

10
11

14:40-15:20
15:20 Lab
Kesela
16:10 matan
(D)
16.10 Lab
Kesela
17.00 matan
(B)
17.00 Lab
Kesela
17.49 matan
(B)

Keterangan:

Lab
Kritis
(A)

Lab
IDK
I (E)

Lab.
Komuni
tas IB
(D)

LAB
SIK
(E)
LAB
SIK
(E)

R4

R5

L.Kim

R1

R2

R4

Lab
KD1
(A)

Lab
Mate
rnitas
I (C)

Lab
Gero
ntik
(A)

Lab
KM
BI
(E)

Lab
IDK I
(C)

Lab
KD1
(A)

Lab
Mate
rnitas
(C)

Lab
Gero
ntik
(A)

Lab
KM
BI
(E)

L.kim

R1

R2

R3

Lab
KD1
(D)

Lab
Maternit
as I (B)

Lab
KMB
III (C)

Lab ajal
&
paliatif
(D)

Lab
KMB
III (B)

Lab ajal &


paliatif (A)

LAB SIK
(C)

Lab
IDK I
(C)

Lab
KD1
(D

Lab
Maternit
as I (B)

Lab
KMB
III (C)

Lab ajal
&
paliatif
(D)

Lab
KMB
III (B)

Lab ajal &


paliatif (A)

LAB SIK
(C)

Lab
KMB I
(B)

Lab ajal &


paliatif (C)

LAB SIK
(A)

Lab
KMB I
(B)

Lab ajal &


paliatif (C)

LAB SIK
(A)

Lab
Komuni
kasi (B)

Lab
Komuni
kasi (B)
Lab
Kesela
matan
(A)
Lab
Kesela
matan
(A)

Lab
Komuni
kasi (E)
Lab
Komuni
kasi (E)

R4

R1

R3

Sabtu
L.Kom

Lab
KD1
(E)

13

R3

Jumat
R2

07:00
07:49

12

R2

kamis

Lab
Kesela
matan
(D)

R1

Rabu
R3

L.Ko
m
Lab
biostat
istik A

Lab
Kesela
matan
(C)

R4

Lab
KMB
III (D)

Lab
Komuni
kasi (D)

LAB SIK
(F)

Lab
KMB
III (D)

Lab
Kesela
matan
(E)

LAB SIK
(F)

Lab
Kesela
matan
(E)
Lab
Kesela
matan
(F)
Lab
Kesela
matan
(F)

LAB SIK
(D)

LAB SIK
(D)

SI semester I = Kuning

SI Semester III= Merah Muda

(A)= Kelas A (B)= Kelas B

SI semester V= Biru

(C)= Kelas C (D)= Kelas D (E)= Kelas E

SI semester VII = Hijau

DIII semester V= Orange