Anda di halaman 1dari 1

GAYA KEPEMIMPINAN

AUTOKRATIK

Memberi arahan sahaja, x mendengar soalan yang dikemukan oleh


ahlinya
Memarahi ahlinya, x menghargai usaha mrk
Tidak membenarkan mrk utk makan

DEMOKRATIK

Terdapat perbincangan antara ketua dan ahlinya


Ketua mempertimbangkan pendapat ahlinya, bertukar pendapat
bersama2
Ketua membuat keputusan berdasarkan perbincangan ahlinya
Memberi bimbingan
Wujudnya kreativiti apabila cadangan dikemukakan oleh ahli2
Hubungan yang mesra

LAISSE-FAIRE

Tidak formal, suasana yang bebas, hubungan yang mesra


Perbincangan tugas dilakukan namun tiada keputusan yang muktamad
yang dibuat, matlamat kurang dicapai
Tiada pengagihan tugasan oleh ketua, keputusan dibuat oleh ahli tanpa
merujuk kpd ketua
Kualiti hasil kerja yang kurang memuaskan, tiada teguran atau
cadangan penambahbaikan oleh ketua
Ahlinya tidak mempunyai peraturan dan bertindak sesuka hati
Sesuai utk diaplikasikan dlm organisasi yang berpengalaman, bijak dlm
membuat keputusan

BIROKRATIK

Ketua membuat keputusan dengan mengambil kira pendapat ahlinya


Ketua memberi penerangan atau penjelasan tentang tugas secara jelas
Ketua membuat pembahagian kerja kpd ahlinya mengikut kepakaran
Memberi penekanan kepada kerjasama antara ahli2 utk menjayakan
matlamatnya
Ketua memastikan ahlinya mematuhi prosedur atau peraturan yang
ditetapkan
Pelaksanaan tugasan mementingkan peraturan dan tatatertib
Fokus kepada tugas, x memberi tumpuan kepada keperluan individu