Anda di halaman 1dari 26

TUGASAN INDIVIDU

TUGASAN 03: TANGGAM


KOD KURSUS
NAMA KURSUS

ASAS BINAAN KAYU

FAKULTI

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN


VOKASIONAL

NAMA PELAJAR
NO MATRIX

DB140120

SEKSYEN

NAMA PENSYARAH

DR MARINA BT IBRAHIM MUKHTAR

TARIKH

28/11/2016

MARKAH
TUGASAN

ISI KANDUNGAN
OBJEKTIF/ TUJUAN....................................................................................................... 3
PENGENALAN.............................................................................................................. 3
ISI/ PENERANGAN....................................................................................................... 4
JENIS TANGGAM.......................................................................................................... 4
03.01) TANGGAM MELEBAR..................................................................................... 5
Tanggam Glu Gesel.............................................................................................. 5
Tanggan Penetap.................................................................................................. 6
Tanggam Lidah Dan Lurah....................................................................................6
Tanggam Tetingkat............................................................................................... 7
03.02) TANGGAM SIKU............................................................................................. 7
Tanggam Temu..................................................................................................... 7
Tanggam Temu Tetingkat...................................................................................... 8
Tanggam Tetingkat Lidah Berparit........................................................................8
03.03) TANGGAM PEMIDANG...................................................................................9
Tanggam Lekap.................................................................................................... 9
Tanggam Kekang................................................................................................ 11
Tanggam Penetap............................................................................................... 12
Tanggam Lubang Dan Puting..............................................................................12
03.04) TANGGAM MEMANJANG..............................................................................14
Tanggam Skaf..................................................................................................... 14
Tanggam Plat Sambut........................................................................................ 14
Tanggam Sambung Jari....................................................................................... 15
Tanggam Sambung Lekap.................................................................................. 15
KAEDAH PEMBINAAN TANGGAM............................................................................... 16
BAHAGIAN TANGGAM................................................................................................ 18
KEPENTINGAN TANGGAM.......................................................................................... 19
KESIMPULAN............................................................................................................. 20
RUJUKAN................................................................................................................... 21
LAMPIRAN................................................................................................................. 22

DUTY 03 : TANGGAM

OBJEKTIF/ TUJUAN
Objektif/ Tujuan Pembelajaran mengenai tanggam adalah seperti berikut :

Mengetahui jenis tanggam dan kegunaannya dalam kerja pembinaan


Membina pelbagai jenis tanggam yang biasa digunakan dalam kerja kayu

dan pembinaan.
Melakarkan pelbagai jenis tanggam
Mengamalkan langkah keselamatan alat, diri sendiri dan orang lain di
tempat kerja.

PENGENALAN
Tanggam merupakan 2 bahagian kayu yang dipotong dan dicantumkan bagi
tujuan memberikan pegangan yang rapat dan teguh. Proses pembinaan
tanggam boleh dilakukan dengan menggunakan peralatan tangan dan
mesin. Tanggam digunakan meluas dalam pertukangan kayu dan pembuatan
perabot.
Tanggam

juga

penyambungan

dikenali
dan

sebagai

pemasangan

salah

satu

kaedah

untuk

membuat

bahagian-bahagian

yang

diperbuat

daripada kayu sebelum sesuatu bangunan ataupun projek siap dibina.


Sejarah penggunaan tanggam dalam kerja kayu pada peringkat awal,
dimana ,pembinaan rumah melayu tradisional hanya dengan cara diikat
dengan menggunakan tanggam. Begitu juga penggunaan paku kayu yang
dikenali juga dengan pemeting berfungsi untuk menguatkan persediaan
rangka rumah. Antara contohnya ialah, pembinaan rumah Seri Menanti di

Negeri Sembilan yang tidak menggunakan paku dan hanya menggunakan


tanggam semata-mata pada setiap penyambungan.
Kaedah tanggam merupakan teknik penyambungan kayu yang telah
diamalkan oleh orang melayu terutamanya dalam pembinaan rumah dan
istana

warisan.

Dalam

seni

bina

warisan

melayu,

kaedah

tanggam

menggabungkan setiap bahagian tunggal bangunan untuk membentuk satu


ikatan kerangka yang kukuh. kekuatan ini bergantung pada mutu jalinan
kaedah penyambungan tersebut. satu ciri unik dalam sistem tanggam tradisi
ialah wujudnya elemen pengunci sebagai pengukuh keseluruhan kerangka
bangunan. "Pemeting" atau "cemat penetap" dipasang pada komponen
terakhir sesuatu bentuk sambungan yang bertindak sebagai pengunci.
sambungan tanggam yang direka dengan baik dan kemas boleh dipasang
atau ditanggalkan setiap satu persatu untuk tujuan pengubahsuaian dan
seterusnya

boleh

dipasang

semula.

Ia boleh dileraikan mengikut urutan dan pada sambungan-sambungan


tertentu, ia tidak dikunci dan mudah dipisahkan. ini membolehkan kerja
penyambungan,

baik

pulih,

pengubahsuaian,

pembesaran,

pemisahan

hinggalah perobohan dan pembinaan semula dilakukan tanpa merosakkan


bahagian kayu terbabit. Proses pembinaan tanggam boleh dilakukan
ndengan memnggunakan peralatan tangan dan mesin. Tanggam digunakan
dengan meluas dalam pertukangan kayu dan perbuatan perabot. Kebirataan
dalam teknik tanggam ini menjadikanya sebagai salah satu saya cipta
warisan melayu yang unggul.

ISI/ PENERANGAN

JENIS TANGGAM
Pembinaan tanggam dalam kerja ketukangan kayu adalah amat diperlukan
untuk menghasilkan satu sambungan diantara kayu yang kuat dan baik
supaya ianya sentiasa selamat dan tidak rosak atau lemah. Jenis-jenis
tanggam yang digunakan perlulah sesuai dengan keadaan kerja yang
diperlukan supaya dapat memenuhi kehendak diatas itu. Tanggam-tanggam
ini

boleh

dikelaskan

keada

kategori

utama

mengikut

fungsi

dan

penggunaanya seperti :1)


2)
3)
4)

Tanggam melebar
Tanggam pemidang
Tanggam siku
Tanggam memanjang

03.01) TANGGAM MELEBAR

Tanggam jenis ini digunakan untuk menyambung kepingan papan-papan


kecil untukdijadikan kepada kepingan papan yang lebar. Ia sesuai membuat
permukaan perabot, dinding,lantai dan sebagainya. Penyambungan ini
dilakukan secara tepi ke tepi. Tanggam melebar inimempunyai pelbagai jenis
antaranya tanggam glu gesel, tanggam penetap, tanggam lidah dan lurah
dan tanggam tetingkat
Antara jenis-jenis tanggam melebar ialah :-

Tanggam
Tanggam
Tanggam
Tanggam

glu gesel
penetap
lidah dan lurah
tetingkap

Tanggam Glu Gesel

Tanggam glu gesel ini dibuat dengan menyediakan tepi kedua-dua


kepingan papan secaralurus dan bersegi tepat dan diglukan. Proses ini
dilakukan dengan bantuan apit panjang bagimemastikan tanggam ini
lekat dengan sempurna. Tanggam jenis ini juga digunakan untuk
penyambungan beberapa papan jalur supaya
menjadi sekeping papan yang

lebar digunakan

untuk

permukaan meja, tempat duduk, pintu dan sebagainya

menghasilkan
.

Tanggan Penetap

Penetap adalah sejenis pin yang diperbuat daripada kayu, plastik atau
keluli yang mana memadankan kepada dua lubang yang sesui.
Tanggam ini yang menggunakan pin dipanggil tanggam penetap.
Dowel atau jalur penetap yang diperbuat daripada kayu cengal atau
kayu getah. Penetap kayu atau plastik yang kecil biasanya boleh dibuat
lurah berpintal dan meruncinh kedua-dua hujugnya. Tanggam ini
serupa dengan tanggam temu , tetapi kekuatannya ditambah oleh
penetap yang diglu kedalam kedua-dua belah lubang ditepi papan
yang hendak disambung. Garis pusat penetap hendaklah lebih kurang
1/3 atau tidak lebih daripada tebal kayu.
7

Tanggam ini sama dengan tanggam temu tetapi bezanya ialah antara
papan-papan
kekuatan

dipasangkan

pegangan.

menggerudi
ditentukan,

kecil

Penetap-penetap

lubang-lubang
diglu

dan

penetap

ditepi

diapit.

ini

papan

Panjang

untuk

menambahkan

dipasangkan
mengikut

penetap

dengan

jarak

yang

yang

berkesan

hendaklah tidak kurang daripada enam kali diameternya supaya


dimasukkan kedalam tepi kedua-dua papan. Tebal papan yang sesuai
untuk tanggam ini hendaklah tidak kurang daripada 12mm
Tanggam Lidah Dan Lurah

Tanggam jenis ini lazimnya digunakan dalam pembinaan lantai papan,


pelapisan dinding kayu dan panel. Ia boleh diperbuat dengan
menggunakan alat-alat tangan

atau

mesin.

Setiapkepingan

papan

dibuatkan lidah di satu tepi dan lurah di tepi yang lain dan dipasang
dengan diapit dan dipaku serong bagi papan lantai pelapis dinding.Bagi
kerja-kerja perabot, tanggam ini boleh digunakan kerana kuat dan
teguh.
Tanggam Tetingkat

Bagi tanggam tetingkat, tepi kedua-dua papan perlu dibuatkan tingkat


dan dipasang dengan glu dan diapit. Fungsi tingkat ini ialah
menambahkan luas permukaan yang diglukan.
8

03.02) TANGGAM SIKU

Tanggam ini dibuat daripada dua permukaan kayu yang bertemu secara
bersudut tepat samaada penjuru ataupun pertengahannya, contohnya
dalam pembinaan kotak dan sebagainya.
Antara contohnya ialah :- Tanggan temu
- Tanggam temu tetingkat
- Tanggam rencong biasa
- Tanggam bajang biasa.

Tanggam Temu

Tanggam ini dikenali sebagai tanggam sudut tepi kerana hujung papan kayu
akan diluruskandan bertemu secara bersudut tepat. Ia boleh diglukan dan
dipaku ataupun diskru untukmenambahkan kekuatan cengkaman. Tanggam
jenis ini digunakan pada pembinaan kotakatau peti biasa yang dibuat secara
cepat.
Tanggam Temu Tetingkat

Ia dikenali sebagai tanggam penjuru hujung litup. Hujung salah satu keping
kayu dikeratlurus dan dimasukkan ke dalam tingkat melintang di keping kayu
yang kedua. Tetingkat inimenambahkan luas permukaan kayu yang diglukan
serta mengukuhkan kedudukan apabiladipakukan. Seperti tanggam temu,
tanggam jenis ini juga digunakan dalam pembuatan kotak, penjuru perabot
dan laci yang murah pembuatannya.
Tanggam Tetingkat Lidah Berparit

Salah satu daripada hujung kepingan kayu dijadikan lidah berbahu sebelah
dan pada hujungkayu yang kedua pula dibuatkan parit untuk menerima lidah
tersebut.

Tanggam

ini

lebih

kuat berbanding

dengan

tanggam

tetingkat. Ia digunakan untuk membuat kotak, perabot danlaci.

10

temu

03.03) TANGGAM PEMIDANG

Tanggam ini digunakan dalam pembinaan rangka kayu yang bernbentuk


pemidang. Bahagiankayu disambungkan pada hujungnya dari tepi ketepi,
contohnya ialah pintu berpanel, pemidang gambar dan lain-lain.
Antara contoh tanggam pemidang ialah :-

Tanggam lekap
Tanggam kekang
Tanggan penetap
Tanggan lubang dan puting.

Tanggam Lekap
Tanggan

ini

dibuat dengan

menoreh

kedua-dua

hujung

bahagian

kepingan kayu yang akandilekapkan. Tarahan ini hendaklah setengah


tebal

papan

supaya

apabila

dilekapkan permukaannya berkeadaan rata. Tanggam lekap ini boleh diha


silkan menggunakan 5 cara iaitu :Jadual 1 : Jenis-jenis tanggam lekap
Nama Tanggam
Tanggam Lekap siku atau penjuru

Gambar

Tanggam Lekap Penjuru Rencong

11

Tanggam lekap T

Tanggam Lekap bajang T

Tanggam Lekap Palang

12

Tanggam Kekang

Tanggam ini kadangkala digunakan sebagai ganti bagi tanggam lubang


puting. Tanggam initerdiri daripada dua bahagian iaitu pin dan soket.
Pin dan soket ini dibuay 1/3 daripasa tebalkayu. Terdapat 3 jenis
bentuk tanggan kekang yang digunakan iaitu :
-

Tanggam kekang T
Tanggam kekang penjuru
Tanggam kekang penjuru rencong.

Tanggam Kekang T
-

Ia

digunakan

untuk

menggantikan tanggam lubang


dan

putting

biasa

pertemuan
bahangian

pada

kedua-dua
kayu

jauh

dari

hujungnya.
Tanggam kekang penjuru
-

Nama lain bagi tanggam ini


ialah

tanggam

lubang

dan

putting terbuka. Ia digunakan


pada penjuru pemidang.
Tanggam kekang penjuru rencong
-

Cabang

tanggam

ini

direncongkan pada kedua-dua


belah atau sebelah sahaja. Ia
digunakan
tanggam

apabila
yang

lebih

satu
kuat
13

daripada
rencong
pada

tanggam

lekap

dikehendaki

seperti

pemidang

kaca

dan

sebagainya

Tanggam Penetap

Tanggam ini merupakan tanggam temu yang dikukuhkan dengan


penetap. Penetap sebesar1/3 tebal kayu dimasukkan kedalam tepi
kayu sedalam 3 kali diameternya. Tanggam initerdapat pada pemidang
lintang

dan

pemidang

tegak

kerusi

dan

meja.

Tanggam

ini

juga banyak digunakan pada perabot yang


dihasilkan secara pasangkan sendiri (knock downfurniture).
Tanggam Lubang Dan Puting
Tanggam ini merupakan tanggam yang paling kuat dalam kategori
tanggam pemidang. Iamempunyai berbagai-bagai bentuk dan setiap
bentuk ini pula mempunyai fungsi yangtertentu. Antara bentuk yang
biasa digunakan ialah :
-

Tanggam
Tanggam
Tanggam
Tanggam

lubang
lubang
lubang
lubang

dan
dan
dan
dan

puting
puting
puting
puting

14

biasa
berjanjang
sanding
kembar

Tanggam Lubang Dan Putting Biasa

Kedua-dua keping kayu yang akan disambungkan hendaklah sama


tebal. Bahagian hujung pemidang lintang bertemu dengan pemidang
tegak. Bahagian putting dikerat pada hujung pemidang lintang dan
tebalnya ialah lebih kurang 1/3 daripada tebal kayu berkenaan. Lebar
puting tidak sepatutnya melebihi 6 kali tebalnya. Jika lebar pemidang
lintang tersebut lebar, maka eloklah dibuat dua putting. Lubang
dibuatkan pada pemidang tegak mengikut saiz puting. Seberapa boleh,
gunakan saiz pahat yang hampir dengan saiz lubang apabila menebuk
lubang. Tanggam ini boleh dipasakkan dengan menembusi muka
pemidang tegak dan putting untuk menguatkannya. Akan tetapi, kayu
pasak yang digunakan itu akan mencacatkan rupa permukaan
pemidang tegak terutamanya jika tanggam ini digunakan untuk
membuat perabot.
Tanggam Lubang Dan Putting Berjanjang

15

Tanggam ini digunakan apabila pemidang lintang bertemu dengan


pemidang tegak. Pemidang pada hujungnya seperti pada kali meja dan
kerusi. Ukuran panjang janjang ini sama dengan tebal putting. Fungsi
janjang ini adalah untuk mengelakkan pemidang lintang daripada
beralih kedudukannya atau berpiuh jika pemidang tegak mengecut.

03.04) TANGGAM MEMANJANG


Tanggam ini biasanya digunakan apabila menyambungkan dua keping kayu
untuk menjadikannya lebih panjang. Kerja seperti ini biasanya dilakukan
dalam pembinaan bangunan
Ada empat jenis tanggam memanjang yang
dalam pembinaan iaitu :-

Tanggam skaf
Tanggan plat sambut
Tanggam sambung jari
Tanggam sambung lekap

16

sering digunakan

Tanggam Skaf.

Tanggam jenis ini banyak digunakan untuk memanjangkan kayu tutup


tiang, gulung-gulungdan geleger. Panjang tanggam skaf biasanya
ditebuk 2 hingga 2/1/2 kali ukuran lebarnya.Ditengah-tengah tanggam
ditebuk lubang bagi menerima baji lipat dan diperkukuhkandengan
memasang tiga atau empat bolt bersama nat.

Tanggam Plat Sambut.

Tanggam ini merupakan sebagai penganti kepada tanggam skaf,


kedua-dua keping kayu dipotong lurus pada hujungnya. Kemudian
disambung bersama dua keping logam atau platkayu pada kedua-dua
belahnya dengan bolt dan nat. panjang plat biasanya empat kali
lebarkayu yang berkenaan.
Tanggam Sambung Jari

17

Tanggam jenis ini biasanya digunakan pada kayu bersaiz kecil iaitu
kayu yang diprosesdengan mesin. Panjang sambungan ini ialah dua
kali

lebar

kayu.

Selain

itu,

sambungan

jari biasanya dilekatkan dengan glu. Tanggam jenis ini boleh didapati p
ada
kayu susur tangan bagi sesebuah tangga.
Tanggam Sambung Lekap.

Pada hujung kedua-dua keping kayu dibuang separuh tebalnya dan


dilekapkan sepanjang duakali lebar kayu. Tanggam ini digunakan
dalam

pembinaan

perabot.

Tanggam

jenis

ini

tidak boleh

menerima tegangan yang berlebihan dan ia juga boleh diperkukuhkan


dengan bolt dan nat.

18

KAEDAH PEMBINAAN TANGGAM


Antara kaedah pembinaan tanggam adalah :

1. Tanggam Siku
Jenis Tanggam
Tanggam Temu

Kaedah Pembinaan
Peralatan :
Pita ukur keluli, pisau penanda, sesiku L,
tolok penanda, tukul kuku kambing, pensel
tukang, gergaji putting, ragum meja.

Bahan :
Kayu (22mm x 44mm x 180mm), paku

Langkah kerja :

1.
Merancang tanda pada hujung kayu
menggunakan pensel dan sesiku L.
2.
Mengergaji hujung kayu yang akan
dicantumkan.
3.
Selepas dipotong, kedua-dua hujung
kayu dicantumkan secara bersudut tepat.
4.
Tanggam
dikukuhkan
menggunkan paku.

dengan

5.
Uji ketepatan
sesiku L.

dengan

6.

sambungan

Tanggam temu telah siap dipasang.


19

Tanggam
Tetingkat

Temu Peralatan :
Pita ukur keluli, pisau penanda, sesiku L,
tolok penanda, pensel tukang, gergaji
putting, tukul kuku kambing, ragum meja.
Bahan :
Kayu (22mm x 44mm x 180mm)

Langkah Kerja :

1.
Merancang tanda tetingkat pada satu
hujung kayu dengan sesiku L
2.
Mengergaji bahu tetingkat separuh
daripada ketebalan kayu.
3.
Mengergaji tetingkat.
4.
Mencantumkan
tanggam
dan
mengukuhkannya dengan menggunakan
paku.
5.
Menguji
ketepatan
menggunakan
sesiku L.
6.
Tanggam temu tingkat siap dipasang.
Tanggam
Temu Peralatan :
Tetingkat Lidah dan
Berparit
Pita ukur keluli, sesiku L, tolok penanda,
pensel tukang, gergaji putting, pahat peraut,
gandin, apit G, ragum meja.

Bahan :
Kayu (22mm x 44mm x 180mm)

Langkah kerja :

20

1.
Merancang tanda untuk parit dan lidah
berbahu sebelah pada kedua-dua hujung
kayu.
2.
Menggergaji bahagian bahu peparit.
3.
Meraut parit dengan pahat peraut.
4.
Membuat lidah dengan menggunakan
gergaji putting.
5.
Menguji ketepatan dengan sesiku L.
6.
Tanggam temu tetingkat dan berparit
siap dipasang.

BAHAGIAN TANGGAM

A = BAHU
B = JANJANG
C = PUTING
D = LUBANG

21

E=BAHU
F = BAJANG
G = SOKET

22

KEPENTINGAN TANGGAM

Dalam pembinaan Rumah Melayu Tradisi, kepentingan sistem tanggam


sudah tidak dapat dinafikan lagi kerana tanpa tanggam, bangunan tersebut
tidak dapat didirikan. Sistem tanggam telah memainkan peranan yang
penting dimana ia merupakan satu-satunya cara untuk menyambungkan
setiap elemen bangunan untuk membentuk satu komponen bangunan yang
lengkap.Oleh kerana hasil pembuatannya yang telah dirancang dengan baik
dan begitu berhati-hati, komponen bangunan yang telah lengkap dan siap
dipasang, boleh dibuka atau ditanggalkan setiap satu untuk tujuan
pengubahsuaian dan boleh dipasang semula setiap satu. Ini adalah
bersesuaian dengan cara kehidupan masyarakat Melayu Tradisi sejak azali.
Sistem tanggam juga telah direka bentuk supaya dapat mengukuhkan
keseluruhan kerangka bangunan.

'Pemeting' atau nama panggilan lain 'cemat penetap' yang digunakan


pada sistem tanggam adalah bertujuan sebagai 'pengunci sambungan'
supaya tidak tanggal. Kadangkala pemeting tidak perlu digunakan kepada
setiap tanggam kerana susunan pemasangan setiap elemen bangunan atau
objek telah disusun dan mengikatkan keseluruhan tanggam pada bangunan
tersebut.

23

KESIMPULAN
Sistem tanggam sangat penting dalam pembinaan rumah melayu tradisi
kerana
tanpa penggunaan tanggam maka sesebuah rumah tersebut tidak dapat dib
angunkan. Sistemtanggam

ini

memainkan

peranan

penting

kerana

ia

merupakan satu-satunya cara untukmenyambung setiap eleman bangunan


untuk membentuk sesuatu komponen yang lengkap.Komponen-komponen
bangunan

yang

telah

lengkap

dan

siap

dipasang,

boleh

dibuka

atauditanggalkan setiap satu bahagian untuk tujuan pengubahsuaian dan ia


juga boleh dipasangsemula tanpa sebarang kerosakan. Ini kerana hasil
pembuatannya telah dirancang dengan begitu baik dan berhati-hati.
Sistem

tanggam

mengukuhkan

perlu

direkabentuk

dengan

danmenstabilkan keseluruhan

teliti

supaya

dapat

kerangka bangunan

yang dibina. Pemeting atau yang dikenalisebagai cemat penetap yang


digunakan

dalam

sistem

tanggan

alah

berperanan

sebagai pengunci sambungan supayatidak mudah tertanggal.


Disamping itu, tidak semua sistemtanggam

perlu

dipasang

bersama

pemeting kerana susunan pemasangan eleman bangunanyang telah disusun


mengikut

hirarki

telah

mengikat

keseluruhan

sesuatu bangunan tersebut.

24

sistem

tanggam

pada

RUJUKAN

(n.d.). Retrieved from http://doremi92.blogspot.my/p/tanggam-lubang-danputing.html


Bahari, H. (2016, November 20). Jenis-Jenis tanggam. Retrieved from
Tanggam: http://www.slideshare.net/haidabahari/jenisjenis-tanggam
Shabri, S. H. (2016, November 12).
http://doremi92.blogspot.my/p/kepentingan-tanggam.html. Retrieved
from http://doremi92.blogspot.my/p/kepentingan-tanggam.html

25

LAMPIRAN

26