Anda di halaman 1dari 13

Pendidikan Kesihatan Tahun 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 2
2017
Disemak oleh:

Disahkan oleh:

_____________________________
(CIK NOR 'AMIRAH BT THALATHA)
Ketua Panitia Pendidikan Kesihatan
SK Desa Pandan

______________________________
(PN. MAHERAN BT. ABD. HALIM)
Guru Besar
SK Desa Pandan

Pendidikan Kesihatan Tahun 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 2 / 2017
MINGGU

1
3/1/176/1/17

2
9/1/1713/1/17

MODUL / TAJUK

Modul 1:
Kesihatan Fizikal
Kesihatan Diri
dan Reproduktif

Kesihatan Diri
Dan Reproduktif

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

.
1.1 Mengetahui dan memahami
pertumbuhan
dan
perkembangan fizikal yang
sihat.

1.1.1 Menyenaraikan aktiviti fizikal


yang menyumbang kepada
pertumbuhan
dan
perkembangan yang sihat.

STANDARD
PRESTASI

B2D1E1

CATATAN

Lembaran Kerja /
Pemerhatian
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

.
1.1 Mengetahui dan memahami
pertumbuhan
dan
perkembangan fizikal yang
sihat.

1.1.2 Mengamalkan aktiviti fizikal


untuk mencapai pertumbuhan
dan perkembangan fizikal
yang sihat.

B3D1E1

Lembaran Kerja /
Pemerhatian
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

3
16/1/17 20/1/17

Kesihatan Diri
Dan Reproduktif

1.1 Mengetahui dan memahami


pertumbuhan
dan
perkembangan fizikal yang
sihat.

1.1.3 Mengamalkan
pemakanan
yang
seimbang
untuk
pertumbuhan
dan
perkembangan fizikal yang
sihat.

B3D1E2

Soal Jawab /
Lembaran Kerja /
Pemerhatian
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi.

Pendidikan Kesihatan Tahun 2

MINGGU

4
23/1/1727/1/17

MODUL / TAJUK

Kesihatan Diri
Dan Reproduktif

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Mengetahui dan memahami


pertumbuhan
dan
perkembangan fizikal yang
sihat.

1.1.4 Mengamalkan postur yang


betul untuk pertumbuhan dan
perkembangan fizikal.

STANDARD
PRESTASI

B3D1E3

CATATAN

Soal Jawab /
Pemerhatian /
Lembaran kerja.
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

5
31/1/173/2/17

6
6/2/1710/2/17

Kesihatan Diri
Dan Reproduktif

Kesihatan Diri
Dan Reproduktif

1.1 Mengetahui dan memahami


pertumbuhan
dan
perkembangan fizikal yang
sihat.

1.2 Mendemonstrasi keupayaan


dan
kemahiran
untuk
menangani
pengaruh
dalaman dan luaran yang
mempengaruhi kesihatan dan
reproduktif.

1.1.5 Menyatakan
kepentingan
rehat
dan
tidur
yang
mencukupi
untuk
pertumbuhan
serta
perkembangan fizikal yang
sihat.

B4D1E1

1.2.1 Menyatakan maksud dan


situasi
sentuhan
tidak
selamat.

B3D2E1

1.2.2 Berkata
TIDAK
kepada
sentuhan tidak selamat.

Tidak perlu
ditafsir

Soal Jawab /
Pemerhatian /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Pemerhatian /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi.

Pendidikan Kesihatan Tahun 2

MINGGU

7
13/2/1717/2/17

MODUL / TAJUK

Kesihatan Diri
Dan Reproduktif

Pemakanan

20/2/1724/2/17

Pemakanan

27/2/173/3/17

10
6/3/1710/3/17

STANDARD
PRESTASI

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2 Mendemonstrasi keupayaan


dan
kemahiran
untuk
menangani
pengaruh
dalaman dan luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri
dan reproduktif.

1.2.3 Mengenal pasti individu yang


mungkin melakukan sentuhan
tidak selamat.
1.2.4 Menyatakan
tindakan
yang perlu diambil jika
berlaku sentuhan tidak
selamat.

B3D2E2

1.3 Mengetahui
dan
mengamalkan
pemakanan
yang sihat dan selamat.

1.3.1 Memilih
makanan
dan
minuman yang berkhasiat
pada setiap kali waktu
makan.

B2D2E1

1.3.2 Menyatakan kepentingan


pengambilan makanan dan
minuman yang berkhasiat.

B5D1E1

1.3 Mengetahui
dan
mengamalkan
pemakanan
yang sihat dan selamat.

Tidak perlu
ditafsir

CATATAN

Pemerhatian/
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

Soal jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi
Soal jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

Pemakanan

1.3 Mengetahui
dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat dan selamat

1.3.3 Mengenal
pasti
jenis
makanan dan minuman yang
boleh menyebabkan berat
badan yang berlebihan dan
obesiti.

B3D3E1

Pemerhatian /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

Pendidikan Kesihatan Tahun 2

MINGGU

11

MODUL / TAJUK

Pemakanan

13/3/1717/3/17

Pemakanan

10/4/1714/4/17

B4D2E1

CATATAN

Pemerhatian /
Lembaran Kerja

1.3 Mengetahui
dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat dan selamat

1.3.5 Mengamalkan tabiat makan


dan minum yang sihat.

B3D3E2

Soal jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Pemakanan

3/4/177/4/17

14

1.3.4 Mengamalkan pengambilan


makanan
dan
minuman
mengikut keperluan.

STANDARD
PRESTASI

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

27/3/1731/3/17

13

1.3 Mengetahui
dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat dan selamat

STANDARD PEMBELAJARAN

Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

18/3/17
-26/3/17
12

STANDARD KANDUNGAN

Pemakanan

1.3 Mengetahui
dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat dan selamat

1.3 Mengetahui
dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat dan selamat

1.3.6 Menceritakan
tabiat
pengambilan makanan dan
minuman dalam kalangan ahli
keluarga.

B4D2E2

1.3.7 Menyatakan pengaruh rakan


dalam pengambilan makanan
dan minuman.

B3D3E3
(Pentaksiran
digabungka
n)

1.3.8 Menyatakan pengaruh media


dalam pengambilan makanan
dan minuman.

Soal jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi
Soal Jawab /
Pemerhatian /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Pendidikan Kesihatan Tahun 2

MINGGU

15

MODUL / TAJUK

Penyalahgunaan
Bahan

17/4/1721/4/17

16

Penyalahgunaan
Bahan

24/4/1728/4/17

17
1/5/175/5/17

Penyalahgunaan
Bahan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Mengetahui jenis dan kesan


penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran
menangani
situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat.

1.4.1 Mengenali
jenis
bahan
ketagihan iaitu rokok, dadah
dan alkohol.

1.4 Mengetahui jenis dan kesan


penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran
menangani
situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat.

1.4.2 Menceritakan kesan negatif


merokok, mengambil dadah
dan
alkohol
terhadap
kesihatan diri serta orang lain.

1.4 Mengetahui jenis dan kesan


penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran
menangani
situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat.

1.4.3 Melaporkan kepada orang


dewasa
berkaitan
penyalahgunaan
bahan
dalam kalangan rakan.

STANDARD
PRESTASI

B1D1E1

CATATAN

Pemerhatian /
Bersoal Jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

B5D2E1

Pemerhatian /
Bersoal Jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

B6D1E1

Bercerita /
Pemerhatian /
Bersoal Jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Pendidikan Kesihatan Tahun 2

MINGGU

18

MODUL / TAJUK

Penyalahgunaan
Bahan

8/5/1712/5/17

19
15/5/1719/5/17

Modul 2:
Kesihatan Mental,
Emosi dan Sosial
Pengurusan
Mental Dan Emosi

20
22/5/1726/5/17

Pengurusan
Mental Dan Emosi

27/5/17
-11/6/17
21
12/6/1716/6/17

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TIDAK
kepada
penyalahgunaan

STANDARD
PRESTASI

Tidak perlu
ditafsir

CATATAN

1.4 Mengetahui jenis dan kesan


penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat.

1.4.4 Berkata
pelawaan
bahan.

Pemerhatian /
Lakonan /
Lembaran Kerja

1.4.5 Mengamalkan gaya hidup


sihat dengan tidak
menyalahguna bahan.

B3D4E1

Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

2.1 Mengetahui pelbagai jenis


emosi, kepentingan dan cara
mengurus
emosi
untuk
meningkatkan
kesihatan
mental
dalam
kehidupan
seharian.

2.1.1 Mempamerkan
perasaan
seperti bimbang, cemas dan
tidak selamat.

B1D2E1

Bersoal Jawab /
Perbincangan

2.1 Mengetahui pelbagai jenis


emosi, kepentingan dan cara
mengurus
emosi
untuk
meningkatkan
kesihatan
mental
dalam
kehidupan
seharian.

2.1.2 Menunjuk cara yang sihat


ketika
meluahkan
perasaan kepada orang
yang boleh dipercayai.

Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi
B4D3E1

Pemerhatian /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


Pengurusan
Mental Dan Emosi

2.1 Mengetahui pelbagai jenis


emosi, kepentingan dan cara
mengurus
emosi
untuk
meningkatkan
kesihatan
mental
dalam
kehidupan
seharian.

2.1.3 Mengamalkan sikap positif


untuk mengurus perasaan diri
seperti
rasa
bersalah,
bimbang,
takut,
marah,
cemburu dan tidak selamat.

B5D3E1

Bercerita / Lakonan
/ Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Pendidikan Kesihatan Tahun 2

STANDARD
PRESTASI

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

22

Pengurusan
Mental Dan Emosi

2.1 Mengetahui pelbagai jenis


emosi, kepentingan dan cara
mengurus
emosi
untuk
meningkatkan
kesihatan
mental
dalam
kehidupan
seharian.

2.1.4 Mengenal pasti perasaan


yang wujud akibat perubahan
yang berlaku dalam keluarga
dan
persekitaran
seperti
pertambahan dan kehilangan
ahli dalam keluarga.

B3D5E1

2.2 Mengetahui
peranan
diri
sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan
institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.

2.2.1 Menyatakan perbezaan fizikal


perempuan dan lelaki.

B3D6E1
(Pentaksiran
digabungka
n)

2.2 Mengetahui
peranan
diri
sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan
institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.

2.2.3 Menghargai diri dan gembira


dilahirkan sebagai lelaki atau
perempuan.

19/6/1723/6/17

23

Kekeluargaan

24/6/1730/6/17

24
26/6/1730/6/17

Kekeluargaan

2.2.2 Menceritakan
perbezaan
antara perawakan perempuan
dan lelaki.

CATATAN

Lakonan / Bersoal
jawab / Lembaran
Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

B6D2E1

Bercerita / Bersoal
jawab / Lembaran
Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi.

Bersoal jawab /
Bercerita /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi.

Pendidikan Kesihatan Tahun 2

MINGGU

25

MODUL / TAJUK

Kekeluargaan

3/7/177/7/17

26

Perhubungan

10/7/1714/7/17

27

24/7/1728/7/17

STANDARD PEMBELAJARAN

2.2 Mengetahui
peranan
diri
sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan
institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.

2.2.4 Mengamalkan
sikap
menghormati antara satu
sama lain tanpa mengira
jantina.

B3D6E2

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi


kemahiran interpersonal dan
komunikasi berkesan dalam
kehidupan seharian.

2.3.1 Mematuhi ajaran agama.

B4D4E1

CATATAN

Bercerita /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi.
Lakonan / Bersoal
Jawab / Lembaran
Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Perhubungan

17/7/1721/7/17

28

STANDARD
PRESTASI

STANDARD KANDUNGAN

Perhubungan

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi


kemahiran interpersonal dan
komunikasi berkesan dalam
kehidupan seharian.

2.3.2 Menzahirkan kasih sayang


yang berbeza kepada Tuhan,
diri, ibu bapa / penjaga, ahli
keluarga, guru dan rakan.

B6D3E1

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi


kemahiran interpersonal dan
komunikasi berkesan dalam
kehidupan seharian.

2.3.3 Menunjukkan
rasa
kasih
sayang tanpa membezakan
individu
atau
kumpulan
seperti tidak membuli dan
menyakiti orang lain.

B4D4E2

Bersoal Jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi
Bernyanyi /
Bercerita /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

Pendidikan Kesihatan Tahun 2

MINGGU

29

MODUL / TAJUK

Perhubungan

31/7/164/8/17

30
7/8/1711/8/17

Modul 3:
Kesihatan
Persekitaran

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi


kemahiran interpersonal dan
komunikasi berkesan dalam
kehidupan seharian.

2.3.4 Mengamalkan rasa syukur


kepada Tuhan dan terima
kasih sesama manusia.

3.1 Mengetahui jenis penyakit


dan cara mencegah serta
mengelak
risiko
penyakit
dalam kehidupan seharian.

3.1.1 Mengenal pasti tanda- tanda


konjunktivitis.

Penyakit

31

Penyakit

14/8/1718/8/17

3.1 Mengetahui jenis penyakit


dan cara mencegah serta
mengelak
risiko
penyakit
dalam kehidupan seharian.

STANDARD
PRESTASI

B6D3E2

CATATAN

Lakonan /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

3.1.2 Menyatakan cara mengelak


daripada
jangkitan
konjunktivitis.

3.1.3 Menyatakan
langkahlangkah
yang
perlu
diambil atau diawasi
jika
mengalami konjunktivitis.

B3D7E1
(Pentaksiran
digabungka
n)

Perbincangan /
Bersoal Jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

B5D4E1

Perbincangan /
Bersoal Jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

32
21/8/1725/8/17

26/8/173/9/17

Penyakit

3.1 Mengetahui jenis penyakit


dan cara mencegah serta
mengelak
risiko
penyakit
dalam kehidupan seharian.

3.1.4 Mengenali penyakit tidak


berjangkit seperti ketumbit
mata, sakit telinga, hidung
berdarah,
ekzema
dan
alahan.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

B2D3E1

Bersoal Jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

Pendidikan Kesihatan Tahun 2

MINGGU

33

MODUL / TAJUK

Penyakit

5/9/169/9/16

34

Keselamatan

11/9/1715/9/17

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 Mengetahui jenis penyakit


dan cara mencegah serta
mengelak
risiko
penyakit
dalam kehidupan seharian.

3.1.5 Mengenal pasti tanda-tanda


penyakit tidak berjangkit..

3.2 Mengetahui
kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
kecekapan psikososial dalam
kehidupan seharian.

3.2.1 Mengenal pasti peralatan dan


bahan yang berbahaya di
rumah,
sekolah,
taman
permainan dan tempat awam.

3.1.6 Menyatakan langkah-langkah


yang perlu diambil atau
diawasi
jika
mengalami
penyakit tidak berjangkit.

STANDARD
PRESTASI

B5D4E2
(Pentaksiran
digabungka
n)

Lakonan / Bercerita
/ Lembaran Kerja

B3D8E1
(Pentaksiran
digabungka
n)

Bersoal Jawab /
Lembaran Kerja

B3D8E2

Bersoal Jawab /
Bernyanyi /
Lembaran Kerja

3.2.2 Menyenaraikan
cara
penyimpanan peralatan dan
bahan seperti racun dengan
selamat.

35
18/9/1722/9/17

Keselamatan

3.2 Mengetahui
kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
kecekapan psikososial dalam
kehidupan seharian.

3.2.3 Mengenal pasti situasi tidak


selamat di rumah, sekolah,
taman permainan dan tempat
awam.

CATATAN

Cadangan EMK
Kreativiti dan
Inovasi

Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

10

Pendidikan Kesihatan Tahun 2

MINGGU

36

MODUL / TAJUK

Keselamatan

25/9/1729/9/17

37

Keselamatan

2/10/176/10/17

38
9/1013/10/17

39
23/10/1727/10/17

Pertolongan
Cemas

STANDARD
PRESTASI

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

3.2 Mengetahui
kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
kecekapan psikososial dalam
kehidupan seharian.

3.2.4 Menyatakan
kesan
kemalangan dan kecederaan
seperti kecacatan kekal tubuh
badan.

B3D8E3

3.2 Mengetahui
kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
kecekapan psikososial dalam
kehidupan seharian.

3.2.5 Mengamalkan langkahlangkah keselamatan


untuk mengelak
kemalangan, kecederaan dan
situasi tidak selamat di rumah,
sekolah taman permainan dan
tempat awam pada setiap masa.

B4D5E1

3.3 Mengetahui asas pertolongan


cemas
dan
kepentingan
bertindak
dengan
bijak
mengikut situasi.

3.3.1 Mengetahui situasi


kecemasan.

B3D9E1

3.3.2 Meminta bantuan apabila


berlaku kecemasan

ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

11

CATATAN

Bersoal Jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti
dan Inovasi

Perbincangan /
Lembaran
Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi.

Lakonan / Bercerita
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

Pendidikan Kesihatan Tahun 2

MINGGU

40
30/10/173/11/17
41
6/11/1710/11/17
42
13/11/1717/11/17
43
20/11/1724/11/17
25/11/171/1/2018

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

PERBICANGAN JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


PERBICANGAN JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
PENGURUSAN AKHIR TAHUN 2017
CUTI AKHIR TAHUN 2017

12

STANDARD
PRESTASI

CATATAN