Anda di halaman 1dari 1

Untuk

Kegunaan SULIT 2 015/2


Pemeriks
a
[60 markah]

Jawab semua soalan.

1 Rajah 1 menunjukkan panjang sebatang garpu

Rajah1

(i) Nyatakan panjang, dalam cm, garpu itu .[1markah]

(ii) Sebatang sudu teh panjangnya 4.3 cm. Hitung beza panjang, dalam cm, antara
sebatang sudu teh dengan sebatang garpu tersebut. [2 markah]
1

2 Rajah 2 menunjukkan empat nombor

3 6 8 9

Rajah2

(i) Antara nombor dalam kad itu, yang manakah nombor perdana [1markah]

(ii) Bentuk satu nombor genap dan satu nombor ganjil daripada 4 nombor dalam kad
di atas. [2 markah]

Nombor genap =

Nombor ganjil =

3 015/2

015/2 SULIT