Anda di halaman 1dari 8

KURIKULUM

MISI
Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti
Membangun Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan) murid
Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan sesuatu; keupayaan
Individu Murid
Pendidikan Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan mendidik
Berkualiti Baik kualitinya; tinggi nilainya

SK LKTP Air Tawar 5 membangun murid agar berkemampuan atau melakukan sesuatu untuk mencapai aspirasi (keinginan atau
kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu; cita-cita) yang setiap murid mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir,
kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Potensi ini akan dibangunkan oleh SK
LKTP Air Tawar 5 melalui ilmu didik yang menyeluruh dan bersepadu serta tinggi nilainya.

VISI
Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang
Sekolah Institusi di mana murid menerima ilmu pengetahuan. Insititusi dimaksudkan adalah SK LKTP Air Tawar 5.
Unggul Melebihi yang lain
Penjana Sesuatu yang menghasilkan, mengeluarkan
Generasi Peringkat dalam sesuatu keluarga
Terbilang Dapat dihitung. Termasuk dalam senarai yang disebut.

SK LKTP Air Tawar 5 adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan melebihi institusi lain yang akan menghasilkan atau
mengeluarkan kumpulan murid yang dikenali.

NILAI
Kolaboratif;

1
KURIKULUM
Kepelbagaian;
Kecemerlangan;
Inovasi;
Integriti;
Hormat

Kolaboratif Semua warga sekolah mengamalkan pendekatan yang melibatkan kerjasama dan interaksi dua atau lebih
individu dalam merancang, melaksana dan menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian Semua warga sekolah akan menggunakan berbagai-bagai pendekatan dalam amalan pengajaran,
pembelajaran dan pengurusan.

Kecemerlangan Semua warga akan memastikan setiap perkara yang dilakukan adalah elok / indah / gemilang.

Inovasi Semua warga sekolah akan menghasilkan dan menggunakan sesuatu yang baru dalam pendekatan
pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Integriti Semua warga sekolah menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai amalan.

Hormat Semua warga sekolak mengamalkan sifat untuk beralah atau menerima kehendak atau pendapat orang lain

PIAGAM PELANGGAN
Sekolah Kebangsaan LKTP Air Tawar 5 komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang baik kepada semua pelanggan kami

2
KURIKULUM
MURID

1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula.
2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dan tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.

KEPADA GURU DAN KAKITANGAN

3. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas diserahkan.
4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada pemohon dalam tempoh 1 minggu selepas pesanan
diterima.

KEPADA WARIS (Ibu bapa / penjaga)

5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu selepas dilaksanakan.

MATLAMAT STRATEGIK

3
KURIKULUM
1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.
2. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
3. Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.
4. Pencapaian Prestasi Pengurusan yang cemerlang.

KRA1

Pencapaian
prestasi
akademik yang
KRA2 KRA4
tinggi oleh
semua murid
Pencapaian Pencapaian
prestasi Prestasi
kokurikulum
Pengurusan
yang tinggi oleh KRA3
semua murid Yang
Pencapaian Cemerlang
kemahiran
insaniah yang
tinggi oleh
semua murid
Tiga (4) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

OBJEKTIF
1. Pencapaian prestasi Matematik yang tinggi oleh semua murid.

1A Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

1.1 75 peratus murid memperolehi sekurang-kurangnya pencapaian Band 3 dalam mata pelajaran Matematik
Pentaksiran Berasaskan Sekolah pada tahun 2015.
1.2 10 peratus murid memperoleh Band 6 dalam mata pelajaran Matematik Pentaksiran Berasaskan Sekolah pada
tahun 2015.

4
KURIKULUM

1B Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)

1.3 92 peratus murid lulus dalam Matematik Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2015.
1.4 30 peratus murid memperolehi A dalam peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2015.
1.5 Mencapai 2.1 Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2015.

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA MATEMATIK
SK FELDA AIR TAWAR 5
TAHUN 2015-2017

Sasaran
Petunjuk ANJAKAN
Matlamat Bidang / Pegawai
Objektif Prestasi Utama 201 201 Strategi PPPM
Strategik TOV 2017 Bertanggungjawab
(KPI) 5 6 2015 -
2025

1. Pencapaian 1.1 PENGURUSAN Anjakan : Penolong Kanan


prestasi meningkatkan % Murid 75% 85% 95% 100 KURIKULUM 1, 3 , 7, 9 Kurikulum
akademik Pencapaian memperolehi % dan 10 Ketua Panitia
yang tinggi Murid sekurang- 1.1 Meningkatkan Matematik
oleh semua berdasarkan kurangnya Band Prestasi Akademik Semua guru
murid. Panduan 3 dalam Mata Matematik
Pembelajaran Pelajaran 1.1.1. Bijak Sifir
Murid (PBS) Matematik 1.1.2. Modul PBS

5
KURIKULUM
1.1.3. Bengkel Teknik
Menjawab Matematik
UPSR
1.1.4. Gerak gempur
1.1.5. Stayback
1.2
Meningkatkan % Murid lulus 91.1% 92% 93% Anjakan : Penolong Kanan
Pencapaian Mata pelajaran 95% PENGURUSAN HAL 1, 3 , 8, 9 Hal Ehwal Murid
Murid dalam Matematik EHWAL MURID (HEM) dan 10 Guru B & K
Ujian Penilaian Ketua Panitia
Sekolah 1.2 Meningkatkan Matematik
Rendah (UPSR) Bilangan Murid A 24 25 26 motivasi keyakinan Semua guru
Matematik 28 dan memberikan
Matematik
pengiktirafan kepada
murid
Gred Purata 2.2 2.1 2.0
Sekolah (GPS) 1.9 1.2.1. Kem Motivasi
Kecemerlangan UPSR
1.2.2. Program 5 Minit
Pengiraan Mental
(P5MPM)
1.2.3. Program
Permataku Sayang

1.3 Anjakan :
Penolong Kanan
Meningkatkan % Murid PENGURUSAN DAN 1, 2, 3, 4,
pencapaian menguasai 12 PEMBANGUNAN 5, 7, 8, Kurikulum
murid LINUS konstruk asas SUMBER MANUSIA 9,10,11 Ketua Panitia
(Numerasi) LINUS-Numerasi Matematik
1.3 Meningkatkan Semua guru
Tahun 1 85% 87% 90% pembudayaan KBAT Matematik
93%
Tahun 2 88% 90% 92% 1.3.1. Bengkel
95% Pemantapan KBAT dan
Tahun 3 100% 100 100 i-Think dalam Matematik
% % 100
%
PENGURUSAN
KOKURIKULUM

1.4 Memaksimumkan
keberkesanan
pelaksanaan aktiviti
ko-akademik

6
KURIKULUM

1.4.1. Minggu Matematik

Pelan Taktikal
7
KURIKULUM

2015

Anda mungkin juga menyukai