Anda di halaman 1dari 3

Senarai Kandungan

No. Isi Kandungan Muka Surat


1 Borang Maklum Balas 1
2 RPH 2-8
3 Langkah Menghasilkan BBM 9-12
Hasil BBM
4 Perbandingan Teori Pembelajaran 13
5 Perbandingan Pendekatan 14
6 Perbandingan Strategi 15
7 Perbandingan Kaedah 16
8 Perbandingan Teknik 17
9 Kelebihan Teori Pembelajaran 18-20
Konstruktivisme
10 Rujukan 21

Rujukan
Burhanuddin, A. (2017). Kekurangan dan Kelebihan Teori Kognitif dan
Konstruktivistik. Afid Burhanuddin. Retrieved 5 March 2017, from
https://afidburhanuddin.wordpress.com/2014/05/06/kekurangan-dan-
kelebihan-teori-kognitif-dan-konstruktivistik/
Mok, S. (2008). Educational psychology & pedagogy (1st ed.). Puchong,
Selangor: Penerbitan Multimedia.
Noriati A. Rashid., Boon, P., & Sharifah Fakhriah Syed Ahmad.,.
(2012). Murid dan alam belajar (1st ed.). Selangor: Oxford Fajar.

Perbandingan Strategi

Perbandingan
Perbandingan
Kaedah Teknik

Kelebihan Teori Pembelajaran


Konstruktivisme
RPH
Langkah Menghasilkan
BBM

BBM BBM

Langkah Menghasilkan
BBM

Perbandingan Teori
Pembelajaran

Perbandingan Pendekatan