Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LAKI-LAKI METHODIST

JALAN HANG JEBAT 50150 KUALA LUMPUR

Rujukan : mbsskl/06/04/005/T5
Tarikh : 05/04/2017

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017 TINGKATAN 5

TARIKH WAKTU MATA PELAJARAN KOD MASA


4/5 0820-1020 Matematik Tambahan 1 3472/1 2 jam
Khamis 1055-1120 Rehat
1150-1420 Bible Knowledge 9221 2 jam 30 minit
1420-1430 Pembersihan kelas
5/5 0800-0900 Pend. Jasmani & Kesihatan 1 jam
Jumaat
IGCSE Paper 2
(Pelajar yang terlibat sahaja)

P&P seperti biasa untuk


pelajar yang tidak terlibat

Pelajar prinsip perakaunan


terlibat dengan bengkel kerja
kursus
8/5 0820-1050 Sejarah 2 1249/3 2 jam 30 minit
Isnin 1055-1120 Rehat
1125-1425 Sejarah 3 1249/2 3 jam
1425-1430 Pembersihan kelas
9/5 08.00-10.15 Bahasa Melayu 1 1103/1 2 jam 15 minit
Selasa 1055-1120 Rehat
1145-1415 Bahasa Melayu 2 1103/2 2 jam 30 minit
1420-1430 Pembersihan kelas
10/5
Rabu CUTI HARI WESAK
11/5 0750-0935 Bahasa Inggeris 1 1119/1 1 jam 45 minit
Khamis 0950-1050 Sejarah 1 1249/1 1 jam
1055-1120 Rehat
1200-1415 Bahasa Inggeris 2 1119/2 2 jam 15 minit
1420-1430 Pembersihan kelas
12/5 0750-1020 Biologi 2 4551/2 2 jam 30 minit
Jumaat 0820-1020 Ekonomi Asas 2 3757/2 2 jam
1030-1055 Rehat
1105-1235 Biologi 3 4531/3 1 jam 30 minit
1120-1235 Ekonomi Asas 1 3757/1 1 jam 15 minit
1230-1240 Pembersihan kelas
15/5 0815-1045 Tasawwur Islam 2 5226/2 2 jam 30 minit
Isnin 0815-1045 Bahasa Cina 2 6351/2 2 jam 15 minit
0830-1045 Bahasa Tamil 2 6354/2 2 jam 15 minit
1055-1120 Rehat
1130-1230 Sivik 1 jam
1240-1425 Bahasa Cina 1 6351/1 1 jam 45 minit
1240-1425 Bahasa Tamil 1 6354/1 1 jam 45 minit
1245-1425 Pendidikan Islam 2 1223/2 1 jam 40 minit
1425-1430 Pembersihan kelas
16/5 0800-0930 Fizik 3 4531/3 1 jam 30 minit
Selasa 0815-0930 Sains 1 1511/1 1 jam 15 minit
0945-1045 Literasi Komputer 1 jam
1055-1120 Rehat
1145-1415 Fizik 2 4531/2 2 jam 30 minit
1145-1415 Sains 2 1511/2 2 jam 30 minit
1420-1430 Pembersihan kelas
17/5 0820-1050 Matematik Tambahan 2 3472/2 2 jam 30 minit
Rabu 0930-1045 Pendidikan Seni 1 2611/1 1 jam 15 minit
1055-1120 Rehat
1215-1415 Pendidikan Islam 1 1223/1 2 jam
1145-1415 Pendidikan Moral 1225/1 2 jam 30 minit
1420-1430 Pembersihan kelas
18/5 0750-1050 Pendidikan Seni 2 2611/2 3 jam
Khamis 0815-1045 ICT 3765/1 2 jam 30 minit
0815-1045 Prinsip Perakaunan 2 3756/2 2 jam 30 minit
1055-1120 Rehat
1130-1245 Tasawwur Islam 1 5226/1 1 jam 15 minit
1300-1415 Prinsip Perakaunan 1 3756/1 1 jam 15 minit
1420-1430 Pembersihan kelas
19/5 0750-1020 Matematik 2 1449/2 2 jam 30 minit
Jumaat 1030-1055 Rehat
1110-1225 Matematik 1 4551/1 1 jam 15 minit
1230-1240 Pembersihan kelas
22/5 0750-0905 Fizik 1 1449/1 1 jam 15 minit
Isnin 0750-0905 Perdagangan 1 3755/1 1 jam 15 minit
0935-1050 Biologi 1 4551/1 1 jam 15 minit
1055-1120 Rehat
1150-1420 Literature in English 2205 2 jam 30 minit
1150-1420 Kesusasteraan Tamil 9217 2 jam 30 minit
1220-1420 Perdagangan 2 3755/2 2 jam
1420-1430 Pembersihan kelas
23/5 0750-0920 Kimia 3 4541/3 1 jam 30 minit
Selasa 0935-1050 Kimia 1 4541/1 1 jam 15 minit
1055-1120 Rehat
1145-1415 Kimia 2 4541/2 2 jam 30 minit
1420-1430 Pembersihan kelas

Kelas 5W &5P - P&P seperti


biasa.
*Peperiksaan bagi mata pelajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamil akan dijalankan mengikut kelas masing-masing.

PERHATIAN:
1. Peperiksaan Bahasa Inggeris/IGCSE diadakan di kelas set masing-masing.
2. Peperiksaan PSV (Amali) : Guru perlu memastikan 2 buah baldi disediakan sebelum memulakan peperiksaan.
Satu baldi diisi dengan air bersih dan satu baldi dikosongkan untuk pelajar menuang air kotor.
TINDAKAN GURU :
1. Membaca peraturan peperiksaan yang terdapat di dalam jadual peperiksaan kepada pelajar pada hari pertama peperiksaan.
2. Memastikan keadaan bilik/dewan peperiksaan adalah bersih sebelum memulakan kertas.
3. Memastikan pelajar duduk mengikut pelan kedudukan pelajar.
4. Mengisi dan melengkapkan borang kawalan peperiksaan dan borang kawalan kelas.
5. Membuat rondaan di sekitar bilik/dewan peperiksaan dan tidak boleh duduk semasa mengawas peperiksaan.
6. Tidak membuat kerja-kerja lain KECUALI mengawas peperiksaan.
7. Memastikan pelajar tidak duduk berkelompok semasa membuat ulang kaji.
8. Mengawasi peperiksaan dengan cermat untuk mengelakkan sebarang penipuan.
9. Memastikan pelajar tidak tidur semasa peperiksaan/ulang kaji .
10. Tidak dibenarkan menggunakan telefon bimbit untuk tujuan lain KECUALI atas sebab peperiksaan.
11. Mengutip semua kertas jawapan dan kertas soalan selepas tamat peperiksaan.
12. Mengutip semua kertas tulis (bersih atau telah diconteng) dan pulangkan ke bilik cetakan.
13. Memastikan murid membersihkan kelas sebelum bersurai.
14. Memastikan lampu, kipas dan penghawa dingin ditutup sebelum bersurai.
TINDAKAN PELAJAR :
1. Hadir untuk menduduki peperiksaan atau mengulang kaji di dalam kelas masing-masing.
2. Setiausaha kelas menyediakan pelan kedudukan pelajar mengikut angka giliran/abjad dan ditampalkan pada papan notis kelas.
3. Memastikan peralatan lukisan, kain lap dan surat khabar dibawa untuk mengalas meja semasa peperiksaan PSV (Amali). Jika meja atau
lantai kotor, pelajar dikehendaki membersihkan lantai atau meja tersebut dengan segera. Peralatan lukisan yang telah digunakan perlu
dibungkus dan dibawa balik ke rumah untuk dibersihkan. Pelajar membawa kain buruk untuk mengelap meja atau lantai yang basah.
4. Sekiranya tidak hadir menduduki peperiksaan, pelajar dikehendaki membawa sijil sakit ke sekolah atau ibu bapa pelajar dikehendaki
membawa surat ketidakhadiran ke sekolah. Markah akan direkodkan sebagai tidak hadir (TH). Kegagalan membawa sijil/surat
ketidakhadiran akan mengakibatkan pelajar mendapat markah 0.
PELAJAR DILARANG :
1. Keluar dari bilik/dewan peperiksaan sebelum tamat peperiksaan.
2. Membawa sebarang alatan telekomunikasi, bahan bacaan dan beg ke dalam bilik peperiksaan.
3. Memakai atau membawa jam tangan smart watch ke dalam bilik peperiksaan.
4. Tidur semasa peperiksaan/ulang kaji berlangsung.
5. Membawa masuk penutup kalkulator/sarung botol minuman/liquid paper ke dalam bilik/dewan peperiksaan.
6. Meniru, cuba meniru, membantu untuk meniru atau cuba berkomunikasi semasa peperiksaan. Hal ini akan mengakibatkan pelajar
mendapat markah 0. Pelajar yang dibuktikan kesalahannya dalam kes meniru, akan DIBUANG SEKOLAH atau diminta BERTUKAR
SEKOLAH dan semua jawatannya akan DILUCUTKAN. Sebarang rayuan tidak akan dilayan.

Disediakan oleh: Disemak oleh:

... .
ZAHARAH IBRAHIM WONG CHEE KHEON
Penyelaras Tingkatan 5 Pengetua