Anda di halaman 1dari 26

Definisi Multimedia

0 MULTI + MEDIA 0 Persembahan maklumat dengan gabungan media yang

berbeza iaitu teks, audio, video, grafik dan animasi.

PENDIDIKAN
Penggunaan perisian pendidikan dan laman web. Proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik edutainment (education + entertainment). Membolehkan pelajar belajar sendiri.

PERNIAGAAN
Persembahan kertas kerja dan pemasaran Persembahan data dan statistik lebih menarik dan mudah difahami dengan multimedia. Pemasaran produk akan lebih berkesan kerana produk dapat diperkenalkan dengan lebih menarik kepada pelanggan.

Multimedia dalam pelbagai bidang


PENGIKLANAN
Menggunakan multimedia untuk menghasilkan iklan seperti: Papan iklan elektronik Iklan di laman web Iklan di TV Penggunaan multimedia dengan kreatif dalam bidang pengiklanan dapat menarik minat pengguna.

HIBURAN

Permainan video Klip video Montaj Movie

Multimedia dalam pelbagai bidang


PERUBATAN Pembedahan maya (virtual surgery)
KEJURUTERAAN, SENI BINA Computer-Aided Design (CAD)

Multimedia Interaktif
Interaktiviti
Tak interaktif Interaktif

Multimedia Linear

Multimedia tak Linear

Multimedia Interaktif
Multimedia Linear
Animasi 0 Pengguna berinteraksi dengan aplikasi multimedia secara pasif gif

tanpa mengawal perjalanan aplikasi tersebut. 0 Contoh: Movie, Live video

Multimedia Interaktif
Multimedia tak Linear
0 Pengguna berinteraksi dengan aplikasi multimedia secara aktif

dimana pengguna boleh mengawal perjalanan multimedia tersebut. 0 Contoh: games, perisian pendidikan, buku elektronik, website

Perbezaan Multimedia Interaktif


MULTIMEDIA LINEAR
Pengguna tidak boleh mengawal perjalanan kandungan multimedia

PERBEZAAN

MULTIMEDIA TAK LINEAR


Pengguna boleh mengawal perjalanan kandungan multimedia.

Mengawal multimedia

Tidak Interaktif

Interaktiviti

Interaktif

- Live Video - Movie

Contoh

- Permainan video - Website - E-book

Medium Penghantaran
0 Medium yang digunakan untuk untuk menyampaikan

kandungan multimedia.

1. Multimedia berasaskan Web

2. Multimedia berasaskan Cakera Padat (CD)

Medium Penghantaran
1. Multimedia berasaskan Web
0 Menggunakan laman web sebagai medium penyampaian

multimedia. 0 Memerlukan internet untuk mengakses fail multimedia. 0 Contoh: youtube (mengandungi pelbagai video yang boleh ditonton oleh pengguna).

Medium Penghantaran
2. Multimedia berasaskan Cakera Padat (CD)
0 Menggunakan cakera padat (CD, DVD, Blu-ray) untuk

menyimpan dan menyampaikan kandungan multimedia.

Album Musik

Perisian pendidikan

Perbezaan Medium Penghantaran


BERASASKAN WEB Terhad kepada resolusi gambar dan video yang rendah. Boleh berubah atau dipadam oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. PERBEZAAN BERASASKAN CD Menyimpan resolusi gambar dan video yang berkualiti tinggi. Boleh disimpan secara kekal dan tidak berubah.

Kualiti

Kandungan

Maklumat multimedia boleh dikemaskini dengan mudah.

Kemaskini

Maklumat cepat ketinggalan zaman.

Elemen Multimedia
0 5 elemen utama

Teks

Animasi

Audio

Grafik

Video

Elemen Multimedia
Teks
0 Dalam bentuk huruf, perkataan atau ayat yang digunakan

menyampaikan sesuatu idea atau maklumat. 0 Melibatkan: Jenis teks(font), saiz dan warna.

Elemen Multimedia
Audio
0 Merujuk kepada rakaman suara, suara latar, muzik, kesan khas

audio dan sebagainya.

Elemen Multimedia
Video
0 Merujuk kepada

rakaman dan mempamerkan imej yang bergerak secara realistik.

Elemen Multimedia
Grafik
0 Merujuk kepada

pelbagai imej atau paparan visual.

Elemen Multimedia
Animasi
0 Merupakan

turutan gambar pegun yang digabungkan untuk menghasilkan imej bergerak.

Format Fail
0 format fail adalah satu cara piawai yang mengkodkan maklumat

untuk penyimpanan di dalam fail komputer 0 Setiap elemen multimedia pelbagai format fail yang berbeza.

Contoh-contoh fail yang berbeza

Format Fail
Teks
. doc .docx .txt .rtf .pdf
.mp3 .wav .mid .wma .au

Microsoft word document Microsoft word document Text File Rich Text File Portable Document Format
MPEG Layer 3 Waveform Musical Instrument Digital Interface(MIDI) Windows Media Audio Audio (sun microsystem)

Audio

Format Fail
.avi Video .mov .mp4 .mpeg .wmv .3gp .jpg Grafik .gif .tiff .bmp .png Audio Video Interleaved (microsoft) Apple Quicktime movie MPEG-4 Moving Picture Experts Group Windows Media Audio (comman video format for phone) Joint Photographic Expert group Graphic Interchange format Tagged Image File Format Bitmap Portable Network Graphic

Format Fail
animasi
.gif .swf .swi Graphic Interchange format Macromedia flash Swish animation

Namakan elemen multimedia dalam slide ini.


1

Kelaskan format fail berikut:

TEKS

GRAFIK

AUDIO

VIDEO

ANIMASI