Anda di halaman 1dari 10

BAHAGIAN B (30 markah)

Jawab Semua Soalan

Soalan 1

( 6 markah )
Soalan 2

Nyatakan sama ada gambar rajah di bawah mewakili algoritma/ pseudokod/ carta alir
atau tidak berkaitan

Menyediakan Teh 3 Lapis

1. Bancuh teh uncang dengan air panas


2. Cairkan gula melaka dalam periuk
dengan sedikit air
3. Masukkan air gula melaka dalam
gelas dan sejukkan
4. Masukkan ais ke atas lapisan gula
melaka
5. Kemudian masukkan susu cair
6. Masukkan air the dengan perlahan-
lahan
7. Teh siap untuk diminum

1. Mula
2. Kupas kulit pisang
3. Lenyek pisang hingga hancur
4. Masukkan tepung
5. Goreng cucur pisang
6. Tamat

( 4 markah )
Soalan 3
Padankan Istilah/Simbol dengan Makna/Fungsi yang sesuai
Istilah/Simbol Makna/Fungsi

1. Algoritma Set arahan yang lebih mirip kepada bahasa atur


cara tetapi ditulis dalam bahasa harian

2. Pseudokod Mula dan tamat sesuatu aktiviti


MULA/TAMAT

3. Carta Alir Operasi input atau operasi output


INPUT/OUTPUT

4.
Aliran aktiviti/ALIRAN

5. Langkah-langkah yang digunakan untuk


menyelesaikan sesuatu masalah

6.
Aktiviti atau proses/PROSES

Set arahan yang menggunakan simbol-simbol


7.
geometri untuk mewakili setiap aktiviti yang
berlainan dalam satu set arahan

8.
Menguji samada benar atau salah/PILIHAN

9. Menggabungkan aliran yang


berlainan/PENYAMBUNG

( 9 markah)
Soalan 4

Nyatakan jenis aliran bagi pseudokod dibawah samada


Aliran Secara Urutan atau Pilihan Tunggal

( 2 markah)
Soalan 5

Susun pseudokod yang diberi ke dalam carta alir mengikut urutan yang betul

PSEUDOKOD Carta Alir

Goreng ayam

Jika mahu rangup

Mula

Potong ayam

Hidang ayam goreng

Tamat

Salut ayam dengan tepung


tempura

Gaul ayam dengan garam

Salut ayam dengan tepung

( 9 markah )
SEKOLAH KEBANGSAAN XYZ

Nama: ........................................................... Tahun : .............................

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TAHUN 6

MASA: 1 JAM
ARAHAN: Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A dan
Bahagian B. Jawab semua soalan.

Bahagian A
[20 markah]

1. Atur cara komputer dalam peralatan digital membolehkan peralatan digital ini membakar,
memanggang dan memasak makanan secara automatik. Apakah alatan digital ini?
A. Ketuhar gelombang mikro C. Dapur memasak
B. Periuk nasi elektronik D. Pembuat roti

2. Antara peralatan berikut, yang manakah tidak mempunyai set atur cara komputer?
A. Telefon pintar
B. Kamera digital
C. Alat perakam suara
D. Kalkulator elektronik

3. Anatar peralatan berikut , yang manakah mempunyai komputer benam?

A. B.

C. D.
4. Fungsi-fungsi dalam peralatan digital dikawal oleh aturcara komputer yang terdapat
dalam ..................................... peralatan tersebut

A. Komputer riba C. Komputer meja


B. Komputer kecil D. Komputer benam

5. Antara aktiviti harian berikut, yang manakah mempunyai set arahan yang lengkap
I Tidur
II Memasak
III Makan tengah hari
IV Mencuci pakaian menggunakan mesin basuh

A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan IV

6. Atur cara komputer dalam sesuatu peralatan digital berfungsi untuk


I memudahkan pengguna menggunakan peralatan tersebut
II memastikan peralatan tersebut dapat melaksanakan fungsinya dengan baik
III menjadikan peralatan tersebut canggih
IV memudahkan peralatan tersebut menjalankan fungsinya

A. I dan II C. III dan IV


B. II dan III D. I, II, III dan I

7. Atur cara komputer dalam mesin basuh digital digunakan untuk.


A. Mengawal seluruh proses basuhan
B. Menetapkan bilangan basuhan
C. Menetapkan tempoh basuhan
D. Mengawal jenis basuhan

8. Antara yang berikut, yang manakah tidak mempunyai set arahan?


A. Resipi masakan C. Maklumat pada kotak ubat
B. Tiket panggung wayang D. Kertas soalan peperiksaan

9. Aktiviti harian mempunyai set langkah tertentu. Antara aktiviti harian berikut, yang
manakah tidak mempunyai set langkah?
A. tidur C. permainan batu seremban
B. bersiap untuk ke sekolah D. membasuh tangan dengan teliti

10. Antara yang berikut, yang manakah bukan algoritma?

A. Set langkah dalam resipi C. Cara-cara memasak nasi


B. Watak dalam cerita fiksyen D. Langkah-langkah dalam permainan ular
dan tangga
11. Sekiranya anda hendak mewujudkan fungsi baharu dalam sesuatu peralatan digital yang
sedia ada apakah harus dilakukan?
A . Tambah atur cara tambahan kepada atur cara yang sedia ada
B. Tambah fungsi baharu pada peralatan yang sedia ada
C. Tukar atur cara pada komputer benam
D.Tulis satu atur cara baru

12. Berikut ialah langkah-langkah bagi satu aktiviti harian. Atur semula langkah-langkah
tersebut supaya menjadi satu urutan set langkah yang betul
I Pilih makanan
II Ambil makanan
III Buat pembayaran
IV Beratur dalam barisan
V Ambil wang baki jika ada

A. IV, V, I, III, II
B. IV, I, III, V, II
C. I, III, II, V, IV
D. III, I, V, II, IV

13. Rini hendak melukis satu perwakilan algoritma dengan menggunakan bentuk-bentuk
geometri. Apakah jenis perwakilan yang dilukis oleh Rini?
A. Carta alir C. Pilihan tunggal
B. Pseudokod D. Pengaturcaraan

14. Pernyataan manakah yang harus ditulis dalam simbol carta alir berikut?

A. Mula, Tamat C. Goreng hingga masak


B. Cukup rasa masin? D. Masukkan sedikit garam

15. Zulaila hendak menggunakan pilihan tunggal dalam carta alir. Apakah simbol yang akan
digunakan oleh Zulaiala?
A.
C.

B. D.
16. Kaji pernyataan di bawah

MULA

MASUK nombor pertama

TEKAN kekunci +

MASUK nombor kedua

TEKAN kekunci =

BACA jumlah

TAMAT

Pernyataan di atas merupakan


A. Pseudokod bagi kalkulator digital
B. Algoritma bagi menambah nombor
C. Pseudokod bagi menambah dua nombor menggunakan kalkulator digital
D. Carta alir bagi menambah dua nombor menggunakan kalkulator digital

Rajah 1

17. Rajah 1 di atas menunjukkan suatu peralatan digital. Antara yang berikut, yang manakah
set arahan bagi peralatan di atas?

A. 1. Fokus pada objek C. 1. Fokus pada objek


2. Tekan butang tangkap 2. Bunyikan penggera
3. Lihat paparan yang ditunjukkan 3. Pancarkan lampu
4. Matikan semua fungsi 4. Matikan semua fungsi

B. 1. Fokus pada objek D. 1. Mulakan proses rakaman


2. Tangkap imej objek 2. Tamatkan proses rakaman
3. Papar imej pada skrin 3. Matikan semua fungsi
4. Simpan imej dalam storan 4. Simpan imej dalam storan
Soalan 18 hingga 20 berdasarkan Rajah 2

I
IV

II

V
III

Rajah 2

18. Yanti hendak menghubungkan simbol-simbol dalam carta alir. Dia patut menggunakan
simbol
A. II C. IV
B. III D. V

19. Rohasnah hendak memasukkan keputusan pilihan dalam carta alir. Simbol manakah yang
menunjukkan pilihan?

A. I C. III
B. II D. IV

20. Carta alir akan bermula dan berakhir dengan simbol ini
A. II C. IV
B. III D. V