Anda di halaman 1dari 4

GAMBAR

BERUKURAN
PASPORT
(TERBARU)
PERMOHONAN UNTUK JAWATAN DI DALAM
MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU
BORANG MBJB/BSM/2014/1

SILA BACA KETERANGAN BERIKUT DENGAN TELITI


1. Borang ini adalah dikehendaki untuk permohonan jawatan dalam MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU SAHAJA. Permohonan
lebih daripada satu jawatan hendaklah dibuat dalam borang yang berasingan.
2. Satu salinan tiap-tiap SURAT BERANAK, KAD PENGENALAN, SIJIL-SIJIL yang DIAKUI SAH oleh Kakitangan Kerajaan
Kumpulan Pengurusan Dan Profesional ke atas yang dilantik oleh Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri atau Pihak Berkuasa
Tempatan/Wakil Rakyat/Penghulu/Ketua Kampung/Ahlimajlis MBJB sahaja DAN GAMBAR BERUKURAN PASPORT TERBARU
hendaklah disertakan. SETIAP BAHAGIAN HENDAKLAH DIPENUHKAN (sekiranya berkaitan) DAN PERMOHONAN YANG
TIDAK LENGKAP AKAN DITOLAK.
3.
Pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat MESTILAH memohon melalui Ketua Jabatan mengikut Perintah Am Bab A dengan
menyertakan LAPORAN SULIT DAN PENYATA PERKHIDMATAN yang kemaskini.
4.
Pemohon yang memiliki syarat kelayakan yang dikehendaki sahaja akan dipertimbangkan, dan HANYA CALON-CALON YANG
LAYAK SELEPAS DITAPIS AKAN DIPANGGIL UNTUK TEMUDUGA.
5.
Segala perbelanjaan berhubung dengan permohonan dan TEMUDUGA TIDAK AKAN DIBIAYAI OLEH MAJLIS BANDARAYA
JOHOR BAHRU.
6.
Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan SELEPAS 6 BULAN dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan
tidak berjaya.

(1) BUTIR-BUTIR PERIBADI


Nama Jawatan Yang Dipohon (HURUF BESAR) : Fail Rujukan :

Nama Pemohon (HURUF BESAR) :

No. Kad Pengenalan - BARU - -

No. Kad Pengenalan - LAMA - WARNA:

Nama-nama lain jika ada : Tempat Lahir :

Jantina : Agama : Tarikh Lahir :


LELAKI PEREMPUAN - -

Alamat Surat Menyurat : Umur Pada Tarikh Iklan Ditutup :


....
Tahun Bulan

Taraf Perkahwinan :
* BERKAHWIN / BUJANG / JANDA / DUDA
Sila potong mana yang tidak berkenaan

Keturunan : MELAYU CINA INDIA LAIN2 Nyatakan :

Kewarganegaraan : No. Sijil Warganegara :

Nombor Telefon : (R) (P) (H/P)

(2) PERKARA AM

No. Akaun Bank : Nama Bank :

No. KWSP / EPF : No. Cukai Pendapatan :


BUTIR-BUTIR
* SUAMI / ISTERI IBU BAPA
MENGENAI
Nama
Tempat Lahir
Kewarganegaraan
Alamat Rumah /
Pejabat / Tempat
Bekerja

Nombor Telefon (R) (P)

(3) KELULUSAN
* UPSR / DARJAH ENAM * LCE / SRP / PMR

TAHUN : PANGKAT : TAHUN : PANGKAT :

Matapelajaran Gred Matapelajaran Gred


1. Bahasa Malaysia / Melayu 1. Bahasa Malaysia / Melayu
2. Bahasa Inggeris 2. Bahasa Inggeris
3. Ilmu Hisab / Matematik 3. Ilmu Hisab / Matematik
4. Sains 4. Sains Paduan / Sains
5. Ilmu Alam / Geografi 5. Ilmu Alam / Geografi
6. Tawarikh / Sejarah 6. Sejarah
7. Agama Islam 7. Agama Islam
8. Lukisan 8. Lukisan
9. 9. Sains Rumahtangga / Pertanian
10. 10. Seni Perusahaan
11. 11.
12. 12.

* MCE / SPM / SPMV * HSC / STP / STPM

TAHUN : PANGKAT : TAHUN : PANGKAT :

Matapelajaran Gred Matapelajaran Gred


1. Bahasa Malaysia / Melayu 1. Pengajian Am
2. Bahasa Inggeris 2. Bahasa Malaysia / Melayu
3. Matematik 3. Bahasa Inggeris
4. Matematik Tambahan 4. Ekonomi
5. Ilmu Alam / Geografi 5. Ilmu Alam / Geografi
6. Sejarah 6. Sejarah
7. Pengetahuan Agama Islam 7. Pengajian Islam
8. Lukisan 8. Matematik
9. Rampaian Sains 9. Matematik Tambahan
10. Fizik 10. Matematik Amali
11. Kimia 11. Fizik
12. Kajihayat / Biologi 12. Kimia
13. 13. Kajihayat / Biologi
14. 14.

* Potong mana yang tidak berkenaan


(4) PENGAJIAN TINGGI
Universiti / Maktab / Kolej (NYATAKAN) : Sijil / Ijazah / Diploma / Kelayakan Profesional (NYATAKAN) :
1. 1.

2. 2.

Tarikh Masuk / :
Tarikh Diperolehi :
Tarikh Tamat

(5) BUTIRAN-BUTIRAN LAIN JIKA BERKAITAN DENGAN JAWATAN YANG DIPOHON


MENAIP / TRENGKAS
KEBOLEHAN MENAIP KEBOLEHAN TRENGKAS
Bertulis Bercetak Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris

p.s.m. p.s.m. p.s.m. p.s.m.

KOMPUTER KEBOLEHAN MEMANDU


KEBOLEHAN MENGGUNAKAN KOMPUTER (TANDAKAN) LESEN MEMANDU
Tarikh
Kelas Tarikh Tamat
Diperolehi

Power-
Word Excel Point Access D-Base

(6) PENGALAMAN / PEKERJAAN


Gaji Tarikh Bekerja
Nama Alamat Majikan No. Tel Sebab-sebab
Bersih
Jawatan Majikan Dari Hingga Berhenti
Sebulan
1.

2.

3.

4.

(7) KURSUS-KURSUS YANG TELAH DIHADIRI YANG BOLEH MENYOKONG PERMOHONAN


Tarikh Kursus
Nama Kursus Tempat Kursus
Dari Hingga
1.

2.

3.

4.
(8) KEGIATAN-KEGIATAN LUAR
Di Sekolah / Maktab / Universiti : Di Luar Sekolah / Maktab / Universiti :
Persatuan/Kelab - Persatuan/Kelab -

Badan Beruniform - Badan Beruniform -

Sukan - Sukan -

(9) RUJUKAN
Sila nyatakan 2 orang (selain ahli keluarga/saudara-mara) yang boleh memberi maklumat mengenai diri tuan/puan.
1. Nama 2. Nama
Alamat Alamat

No. K/P No. K/P


Pekerjaan Pekerjaan
Hubungan Hubungan
Tempoh Lama Mengenali Tempoh Lama Mengenali
No. Telefon (R) (P) No. Telefon (R) (P)

(10) PENGAKUAN CALON


Saya akui bahawa keterangan yang saya beri adalah benar dan betul. Saya memahami bahawa sekiranya ada di antara
maklumat itu didapati palsu, permohonan saya akan dibatalkan dan sekiranya saya telah diberi tawaran, perkhidmatan saya
akan ditamatkan serta-merta.

Tarikh : Tandatangan Pemohon :

(11) ALAMATKAN KEPADA (Sekiranya Melalui Pos)


DATUK BANDAR
MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU
PETI SURAT 232
80720 JOHOR BAHRU

(U/P: BAHAGIAN SUMBER MANUSIA)