Anda di halaman 1dari 8

DAFTAR TENAGA HONORER/SUKARELA

SEMESTER I TAHUN 2017


UNIT KERJA : PUSKESMAS MASSENGA

NAMA TENAGA TEMPAT/ PENDIDIKAN TAHUN KEGIATAN YG


NO NIK/KTP SPMT Ket.
HONORER/SUKARELA TGL LAHIR TERAKHIR LULUS DIKELOLA

Palopo
1 7604040608550002 Dr. H. Jamaluddin S.1 1982 Kedokteran Umum Sukarela
06-08-1955
Binuang
2 7604065505810006 Haslinda Muchlis 15- SMA 1999 1-5-2003 Loket kartu K.II
5-1981
Polewali
3 7604044709840006 Sri Wahyuni hatta 7- SMA 2007 1-4-2004 Polik Umum K.II
9-1984
Polewali
4 7604045111890013 Sadriani 11-11- SMA 30-5-2003 7-7-2004 Perawatan/Usila K.II
1985
Sandakan/

5 7604045009830003 Mariani Azis, Amd. Kep Malaysia D.III Keperawatan 18-9-2006 1-10-2006 Perawatan/Posbindu Sukarela

10-9-1983
Polewali
6 7604045206850014 Ichzana, Amd. Kep 12- D.III Keperawatan 15-12-2007 17-12-2007 Perawatan Sukarela
06-1985
Polewali
7 7604045912880006 Wahyuni 19-12- SMA 14-6-2008 13-11-2008 Apotik sukarela
1988
Polewali
8 7604046410870003 Yunani anastella, Am. Kep 24- D III Keperawatan 14-9-2009 1-1-2009 Laboratorium Sukarela
10-1987
Polewali
9 7604046209900004 Munira, SKM 22-9- S1 Kesehatan Masyarakat 06-10-2013 14-7-2009 Loket kartu Sukarela
1990
Baru-Baru Utara
10 7604065605880001 Suwarni, Amd.Kep 16-5- D III Keperawatan 9-2-2009 11-9-2009 Perawatan Sukarela
1988
Polewali
11 7604046007870003 Suriana hartanti, Amd. Kep 20-7- D III Keperawatan 24-7-2009 15-10-2009 Perawatan Sukarela
1987
Polmas
12 7604046107850002 Fitriani Amir, Amd.Kep 21- D III Keperawatan 12-09-2009 3-11-2009 Perawatan Sukarela
7-1985
Todang-Todang
13 7604035904870005 Hasria, Amd.Kep 19-4- D III Keperawatan 9-12-2009 4-11-2009 Perawatan Sukarela
1987
Lampa Toa
14 7604044711890007 Rahmawati, Amd. Kep 7- D III Keperawatan 12-9-2009 6-11-2009 Perawatan Sukarela
11-1989
Bonto nompo
15 7604064304890012 Murnianti, Amd. Keb 3-4- D.III Kebidanan 27-9-2010 28-9-2010 Imunisasi Sukarela
1989
Bone
16 7604045608890002 Syahriana.A.Jallaleng, Amd. Keb 16-8- D.III Kebidanan 10-4-2010 10-10-2010 Bidan KIA Sukarela
1989
Ujung pandang
17 7604035709890003 Dewi Marliana, Amd. Kep D III Keperawatan 10-9-2010 25-7-2011 Perawatan Sukarela
17-9-1989
Polewali
18 7604147107890001 Nurlina, S.Kep 31-7- D III Keperawatan 10-9-2010 31-1-2011 Perawatan Sukarela
1989
Polewali
19 7604045912880006 Reskyani, S. Kep 13- S1 Keperawatan 10-4-2010 2-2-2011 Polik Umum Sukarela
4-1988
Manding
20 7604046706890002 Hasrawati, Amd.Keb 27-6- D.III Kebidanan 26-9-2011 14-11-2011 Bidan KIA Sukarela
1989
Nene Bece
21 7604044110900002 Hijriyanah.B, Amd. Keb 1-10- D.III Kebidanan 29-10-2011 30-10-2011 Bidan KIA Sukarela
1990
Takatidung
22 7604045005900009 Hastuti, Amd. Keb 10-5- D.III Kebidanan 29-10-2011 30-10-2011 Bidan KIA Sukarela
1990
Kanang
23 7604064211870002 Ratnawati, Amd. Keb 2-10- D.III Kebidanan 25-10-2008 21-10-2011 Bidan KIA Sukarela
1987
Matakali
24 7604044501900002 Ermawati, Amd. Keb D.III Kebidanan 26-9-2011 31-10-2011 Bidan KIA Sukarela
5-1-1990

Matakali
25 7604044205890002 Hastuti.A, Amd. Keb D.III Kebidanan 26-9-2011 31-10-2011 Bidan KIA Sukarela
2-5-1989

Ujung Pandang
26 7604046709890003 Rosniati.S, Amd. Keb 27-9- D.III Kebidanan 26-9-2011 31-10-2011 Bidan di KIA Sukarela
1989

Polewali
27 7604045801860007 Fajriah, SKM 18- S1. Kesmas 27-4-2012 12-5-2012 Operator Sukarela
1-1986
Polewali
28 7315116005910001 Ezynina.RL, Amd. Keb 20-5- D.III Kebidanan 25-10-2012 1-11-2012 Bidan di KIA Sukarela
1991
Tasiu
29 7604031010880005 Jakat Rahmat, Amd. Kep 10-10- D III Keperawatan 18-10-2010 16-1-2012 Perawatan Sukarela
1988
Paku
30 7604061703900001 Abd.Muttalib, SKM S1 Kesehatan Masyarakat 06-10-2013 2-4-2012 Operator Sukarela
17-3-1990

Polewali
31 7604044503910010 Marwah Yunengsari, Amd. Keb D.III Kebidanan 20-6-2012 24-7-2012 Bidan di KIA Sukarela
5-3-1991

Sumberjo
32 7604037108910007 Harianti lestari, Amd. Keb D.III Kebidanan 20-6-2012 31-7-2012 Bidan KIA Sukarela
31-8-1991
Takatidung
33 7604044405830001 Sarifah MS, Amd. Kep 4- D.III Keperawatan 22-9-2006 18-8-2012 Perawatan Sukarela
5-1983
Makassar
34 7604044612890005 Nurlina, Amd.Keb 6-12- D.III Kebidanan 20-6-2012 30-8-2012 Bidan KIA Sukarela
1988
Sulewatang
35 7604046201900007 Irmayani, Amd.Keb D.III Kebidanan 17-11-2012 20-11-2012 Bidan Sulewatang Sukarela
22-1-1990
Polewali
36 7604041303910008 Muh. Muhjrin Asdar, Amd. Kep 13- D.III Keperawatan 25-9-2012 2-1-2013 Perawatan Sukarela
3-1991
Polewali
37 7604045103910005 Basmala Sari, Amd. Keb 11-3- D.III Kebidanan 20-6-2012 10-4-2013 Bidan KIA Sukarela
1991
Ladang Jelata
Bumi
38 7604045404910006 Herni, Amd. Keb D III Kebidanan 5-10-2013 17-10-2013 Bidan Sulewatang Sukarela
14-4-
1991
Sulewatang
39 7604046712920002 Mardawiah Mustamin,Amd.Keb DIII Kebidanan 25-9-2013 25-10-2013 Bidan Sulewatang Sukarela
30-8-1991
Tator
40 7371136712910005 Dianita Kala' Padang, Amd. Keb 27-12- DIII Keperawatan 25-7-2013 1-2-2014 Perawatan Sukarela
1991
Polewali
41 7604040504950005 Muhammad Efendi 5-4- SMK 24-5-2013 2-3-2014 TU Sukarela
1995
Tabone
42 7604144905880002 Rasdianah, SKM 9-5- S1 Kesehatan Masyarakat 27-4-2012 5-3-2014 TU Sukarela
1988
Polmas
43 7604144905880002 Mustakim, S. Kep.Ners 29- S1 Ners 18-11-2013 2-6-2014 Perawatan Sukarela
12-1989
Polewali
44 7371145212900012 Hadijah 12- SMK Tunas Bangsa 15-6-2009 2-6-2014 Polik Gigi Sukarela
12-1988
Tonyaman
45 7604064710850010 Nur Anah, SKM SI Kesehatan Masyarakat 27-4-2012 5-7-2014 TU Sukarela
7-10-1985

Mangkoso Barru
46 7604066202940002 Idznada L.Rajab,Amd.Keb D III Kebidanan 15-10-2014 02-01-2015 Bidan KIA Sukarela
22-02-
1994
Polewali
47 7604046503930004 Fitriana Mustari,Amd.Keb 25 -03- D III Kebidanan 2014 02-01-2015 Bidan KIA Sukarela
1993
Rea Timur
48 7604065708920008 Sri Wahyuni B,Amd.Keb 17- 08 D III Kebidanan 2013 02-01-2015 Bidan di KIA Sukarela
1992
Polewali
49 760404570790004 Musdalifah Amd.Keb D III Kebidanan 2011 02 -01-2015 Bidan di KIA Sukarela
17- 07-1990
Pinrang
50 7604065312910002 Ramlahwati, Amd. Kep 13 - 12 D III Keperawatn 2014 05-09-2015 Poli Umum Sukarela
- 1991
Koppe,
51 7604045808900012 Anita Sari, S.Kep Ners 18-08 S1 Kep Ners 2015 9/1/2015 Perawatan Sukarela
-1990
Polewali
52 7604040409900005 Marwan D, S.Kep Ners 04-09- S1. Ners 2015 10/1/2015 Perawatan Sukarela
1990
Enrekang
53 7604046712920002 Susi Susanti,Amd.Keb D III Kebidanan 01-09-2014 05-09-2015 Bidan Sulewatang Sukarela
27-12-1992
Palopo
54 7604044404870006 Rini Amalia, B.S.Farm.Apt 04-04- S1 Farmasi 13-08-2012 03-02-2016 Apotik Sukarela
1987
Sidodadi
55 7604034408880010 Wahyudian.S.Kep.Ners 04-08- S1 Ners 07-09-2015 01-02-2016 Perawatan Sukarela
1988
Polewali
56 7604040806900006 Saddam,H.Amd.Kep D III Keperawatan 08-09-2014 05-05-2016 Perawatan Sukarela
14-06-1990

Polewali
57 7605022004930001 Hery Rahmat,Amd.Kep D III Keperawatan 08-09-2014 01-06-2016 Perawatan Sukarela
20-04-1993

Polewali 27-
58 7604046711900000 Yunita,S.Kep.Ners S1 Ners 07-09-2015 12-07-2016 Polik Gigi Sukarela
11-1990

Pinrang
59 7604044801950003 Nur Faadhilah,Amd.Keb D III Kebidanan 07-09-2015 01-08-2016 Gizi Sukarela
08-01 1995
Takatidung 2-
60 7604044205940011 Ade Angriyani, Amd.Keb D III Kebidanan 26-11-2015 01-08-2016 SDIDTK Sukarela
5-1994
Tonyaman
61 760406612930004 Nurwahidah, Amd.Keb D III Kebidanan 01-09-2014 05-08-2016 Bidan di KIA Sukarela
20-12-1993
Polewali 25-
62 7604046506910001 Musdalifah Rahim, Amd.Keb D III Kebidanan 25-08-2015 01-09-2016 Bidan di KIA Sukarela
06-1991

Mamasa 24-
63 7603126412870001 Hariany, Amd.Keb D III Kebidanan 05-10-2013 02-09-2016 Bidan di KIA Sukarela
10-1987

Mirring 29-
64 760406690894004 Ayu Tika, Amd.Keb D III Kebidanan 07-09-2015 07-09-2016 Bidan Sulewatang Sukarela
08-1993

Tabone 03-
65 7604144310930002 Masni, Amd.Keb D III Kebidanan 07-09-2015 07-09-2016 Bidan Sulewatang Sukarela
10-1993

Kebun Sari
66 7604074604910002 Hj. SakinahTajuddin, Amd.Keb D III Kebidanan 20-06-2012 06-10-2016 Bidan KIA Sukarela
06-04-1991

Mamasa 27-
67 7603036712950002 Eka Setiawati,Amd.Keb D III Kebidanan 21-09-2016 07-10-2016 Bidan Sulewatang Sukarela
12-1995

Passembarang
68 7316095312940001 Rasdiana Ali, Amd.Anakes D III Analis Kesehatan 31-08-2015 14-11-2016 Laboratorium Sukarela
13-12-1994
Polewali 13-
69 760404711269011 Asmira SMP 5-3-2012 Pramusaji Sukarela
12-1969
Kaleok 30-
70 760404700588002 Ina SMA 16-7-2007 2-3-2016 Cleaning Servic Sukarela
5-1988
Lawara
71 7308135205940004 Erawati, Amd.Keb D III Kebidanan 25-05-2015 05-12-2016 Bidan di KIA Sukarela
12-05-1994
Pinrang 12-
72 7315115206910002 Hermiana, Amd.Keb D III Kebidanan 28-07-2012 24-12-2016 Bidan di KIA Sukarela
06 1991
Polman 5-
73 760404650594002 Maulidyah Rahman, Amd.Keb D III Kebidanan 9-10-2015 1-3-2017 KB Sukarela
5-1994
Polmas 10-
74 7604065009890001 Harianti, S.Kep S I Keperawatan 25-9-2013 1-4-2017 Polik Umum Sukarela
9-1989
Maros 3-
75 730905430591003 Rahmawati, Amd.Kep D III Keperawatan 31-7-2013 1-4-2017 UGD Sukarela
5-1991
Topa
76 7604045506910005 Jumriati Syam, S.Farm S I Farmasi 29-7-2013 1-4-2017 Apotik Sukarela
6-12-1990
Polewali
77 760404550691005 Sahrani Mansyur, Amd.Keb D III Kebidanan 1-9-2014 1-4-2017 Posbindu Sukarela
15-6-1991
Polewali 6
78 760404460493009 Ratih Bachtiar, S.Kep.Ns SI Ners 21-9-2016 2-5-2017 Perawatan Sukarela
April 1993
Polewali 25-
79 76044250792004 Herianto.B, S.Kep.Ns SI Ners 21-9-2016 2-5-2017 Perawatan Sukarela
7-1992
Sarampu 15-
80 7604061510930001 Muh.Rizal Hasali, S.Kep.Ns SI Ners 21-9-2016 2-5-2017 Perawatan Sukarela
10-1993

Solo 21-9-2016 2/5/2017


81 7604045304920004 Siti Masyiah, S.Kep.Ns SI Ners Perawatan Sukarela
31-1-1992

Ujung Pandang 25-7-2016 2-5-1017


82 7604046807950003 Nur Indah Sari, Amd.Kep D III Keperawatan Perawatan Sukarela
28-7- 1995

Sarampu 2- 8/9/2014 2/5/2017


83 760406421093006 Arsita,Amd.Kep D III Keperawatan Perawatan Sukarela
10-1993
Polewali 30- 2/5/2017
84 7604043007940007 Ahmad Badawi, Amd.Kep D III Keperawatan Perawatan Sukarela
7-1994
Saludengen 28- 15-10-2014 5/5/2017
85 7603116806920002 Nopianti, Amd.Keb D III Kebidanan Kebidanan Sukarela
6-1992
Polewali 20-05-2014 3/7/2017
86 7604045410950003 Yuliana SMK Operator Sukarela
14-10-1995
Seppong 17-
87 760414570893004 Dina, A.Md.Kg D III Keperawatan Gigi 11-12-2016 28-7-2017 Poli Gigi Sukarela
8-1993
Polewali,

Hj. Yusnani, S.ST


Nip.19691001 198903 2 008