Anda di halaman 1dari 9

2

BAHAGIAN A
[20 markah]

Soalan 1 hingga Soalan 20


Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1 Setiap pagi ___________ akan berkokok.


A Si Jalak
B Si Comel
C Pak Belang

2 Sekawan __________hinggap di atas dahan pokok


di tepi jendela itu.
A itik
B burung
C gajah

3 Melisa dan keluarganya pulang ke kampung


dengan menaiki kereta _____________.
A Samsung
B Nokia
C Proton Saga

4 Sultan Idris sangat pemurah. ______________


disayangi rakyat jelata.
A Beliau
B Baginda
C Kalian

5 Razali murid yang pintar. ____________sering


mendapat markah yang tinggi dalam ujian.
A Aku
B Dia
C kamu

6 __________ tinggal di Taman Seri Medan, kata


Bella dan Melissa kepada Cikgu Reza.
A Dia
B Kita
C Kami

7 Tukang besi itu dapat menyiapkan lima __________


parang dalam masa sehari.
A batang
B bilah
C biji

Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah.

Gambar 1

8 Pak Mat meletakkan se ______________ pisang


di belakang basikalnya.
A biji
B sisir
C tandan

9 Encik Ravi menjumpai beberapa ___________ pistol


di dalam rumah usang itu.

A buah
B butir
C pucuk
10 Siti berasa ________________ apabila kucing
kesayangannya telah mati.

A gembira
B sedih
C malu

Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah

Gambar 2

11 Siew Fong sedang ______________ rambut.


A mengurut
B mengikat
C menyikat

12 Mereka pergi _____________ wayang.


A menyaksi
B menonton
C melihat

13 Para murid mendengar _____________ Guru besar


dengan tekun.
A ucapan
B ceramah
C syarahan
6

Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah.

Gambar 3

14 Sarah berasal _____________ negeri Sarawak.


A di
B daripada
C dari

15 Encik Johan seorang guru. ___________ bertugas di


Sekolah Kebangsaan Telok Panglima Garang.
A Dia
B Beliau
C Baginda

16 Saya memulangkan buku itu _____________ Aisyah.


A daripada
B ke
C kepada
17 Murid-murid, _____________ senyap, kata Cikgu Anis.

A sila
B tolong
C jangan
7
18 Biskut itu tidak sedap dimakan kerana sudah
_____________ .
A garing
B lemau
C lembik

19 __________ cita-cita kamu pada masa hadapan ?

A Apakah
B Siapakah
C Mengapakah
Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah.

Gambar 4

20 ______________ letaknya Zoo Negara ? tanya


pelancong itu kepada Amir dan Rizal.
A Kenapakah
B Di manakah
C Mengapakah

KERTAS SOALAN TAMAT

BAHAGIAN B

[30 markah]

Soalan 21

Pilih jawapan yang sesuai berdasarkan gambar di bawah.

bantu-membantu khemah pengakap

Beberapa anggota ______________ sedang membuat


persiapan di kawasan perkhemahan.
Mereka mendirikan ____________, mencari kayu api,
memasak,
menjerang air, memasang gajet dan sebagainya.

Sikap ______________________ mereka menyebabkan setiap


kerja menjadi mudah.

[ 3 markah ]

Soalan 22

a. Bina ayat tanya berdasarkan kata tanya yang diberi.


Letakkan tanda tanya ( ? ) di akhir ayat.

i.

Di manakah

___________________________________________________
___________________________________________________
[ 2 markah ]

ii.
Bilakah
________________________________________________________
________________________________________________________
[ 2 markah ]

b. Susun semula ayat-ayat di bawah supaya menjadi ayat yang


betul.

i menconteng yang dinding ini Siapakah ?


__________________________________________________________
[2
markah ]
4

c. Garisi kata seru yang sesuai untuk diisi pada tempat kosong
dalam ayat di bawah.

i. __________ , ( Cis / Oh / Eh ) berani kau melawan aku !


ii. __________, ( Aduhai / Wahai / Hai ) anak-anakku , belajarlah
kamu sehingga berjaya !

[2
markah ]

Soalan 23

Padankan kata perintah yang sesuai.

a. maaf, talian tergendala


Tolong sebentar.

b.

Sila tutupkan pintu itu.


c.
Harap beratur ketika membeli
tiket.
[3 markah ]

Soalan 24

Isikan tempat kosong dengan kata hubung yang sesuai.

walaupun sambil tetapi kerana


a. Gadis itu memandang saya ____________ tersenyum.
b. Encik Rahim tidak kedekut __________ dia kaya.
c. Aneesa mahu menyanyi ____________ dia malu.
d. Kakak mengemas bilik _____________ abang akan pulang dari
luar negara esok.
[ 4 markah ]

Soalan 25

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang


berikutnya.

Kita perlu menjaga kebersihan diri. Menjaga kesihatan


diri amat penting agar kita tidak dijangkiti penyakit. Terdapat
banyak cara yang boleh dilakukan untuk menjaga kesihatan
diri.

Antaranya, kita perlu mandi setiap hari. Semasa mandi,


cuci badan menggunakan sabun dan air yang bersih. Kita juga
perlu mencuci rambut dengan syampu.
Selain itu, kita perlu memakai pakaian yang bersih.
Jangan
memakai pakaian yang kotor kerana kotoran akan melekat
pada
badan. Gigi juga mesti digosok setiap hari. Gosok gigi
sekurang-kurangnya tiga kali sehari. Kita perlu menggosok
gigi agar sisa-sisa makanan tidak terlekat di celah gigi.

a. Mengapakah menjaga kebersihan diri amat penting ?


___________________________________________________________
__________________________________________________________
[ 3 markah ]
b. Bagaimanakah cara kita mencuci badan semasa mandi ?
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
[ 3 markah ]
c. Apakah yang digunakan untuk mencuci rambut ?
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
[ 3 markah ]
d. Mengapakah kita perlu menggosok gigi ?
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
[ 3 markah ]

KERTAS SOALAN TAMAT