Anda di halaman 1dari 3

No Uraian Jumlah

Kependudukan
A.Jumlah Penduduk 814
B.Jumlah KK 242
C.Jumlah laki-laki
a.0 15 tahun 63
b.16 55 tahun 313
1
c.Diatas 55 tahun 76
D.Jumlah Perempuan
a.0 15 tahun 57
b.16 55 tahun 268
c.Diatas 55 tahun 73
Kesenjangan Sosial
A.Jumlah KK Prasejahtera 53
2
B.Jumlah KK Sejahtera 194
C.Jumlah KK Kaya 14
Tingkat Pendidikan
A.Tidak Tamat SD 97
3 B.SD 269
C.SLTP 184
D.SMA 186
E.Diploma/Sarjana 78
Mata Pencaharian
A.Buruh Tani 4
B.Petani 492
C.Peternak -
D.Pedagang 3
E.Tukang Kayu 2
F.Tukang Batu 5
G.Penjahit 1
4 H.PNS 48
I.Pegawai Swasta 4
J.Pensiunan 16
K.TNI/Polri 2
L.Pengusaha 7
M.Perangkat Desa 15
N.Pengrajin -
O.Pengangguran 35
P.Lain-lain 180
Agama
A.Islam 16
B.Kristen Protestan 795
5
C.Katolik -
D.Hindu 3
E.Budha -
No Uraian Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah Satuan
1 Penduduk dan keluarga
a.Jumlah penduduk laki-laki 435 orang
b. Jumlah penduduk perempuan 354 orang
c. Jumlah keluarga 323 KK
d. Jumlah keluarga Miskin 64 KK
e. Jumlah Anggota keluarga Miskin (A-RTM) - orang
2 Penduduk berdasarkan Umur
< 1 tahun 36 Orang
1- 4 tahun 35 Orang
5 14 Tahun 182 Orang
15 39 Tahun 245 Orang
40 64 Tahun 228 Orang
65 Keatas 63 Orang
3 Sumber penghasilan utama penduduk
Petani 726 Orang
Guru Swasta - Orang
Pedagang/Pengusaha 13 Orang
Tukang Kayu - Orang
Tukang Batu - Orang
Montir/bengkel 3 Orang
Jasa Ojek 1 Orang
PNS 39 Orang
Dukun - Orang
Dan Lain-lain - Orang
4 Pendidikan
Tidak tamat SD 40 Orang
Tamat SD 102 Orang
Tamat SMP/Sederajat 56 Orang
Tamat SMA/ Sederajat 43 Orang
Diploma/S1/S2 173 Orang

Anda mungkin juga menyukai