Anda di halaman 1dari 4

BUPATI BULUKUMBA

Bulukumba, Juli 2009


Nomor :
Lamp. :
Perihal : Usul Renovasi Masjid

Kepada
Yth. Bapak Gubernur Propinsi Sulsel
Cq. Biro KAPP/Setda Propinsi Sulsel
Di-
Makassar

Berdasarkan Kawat Surat dari Bapak Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan nomor :
451.2/2832/KAPP Tanggal 19 Mei 2009 tentang pelaksanaan kegiatan Renovasi Masjid
yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi kerja sama dengan beberapa
Pemerintah Kabupaten.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang
akan mendapatkan bantuan renovasi masjid dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan
mengusulkan data mesjid sebagai berikut:

- Nama Masjid : Masjid Raya Nurul Ittihad Ponre Bulukumba


- Lokasi Masjid : Bulukumba
- Luas Masjid : 667,55 m2
- Luas Tanah : 4759.42 m2
Demikian kami sampaikan kepada Bapak atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Bupati Bulukumba,

(A. M. SUKRI A. SAPPEWALI)


PENGURUS & PANITIA PEMBANGUNAN
MASJID RAYA PONRE BULUKUMBA
Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba

Bulukumba, Juli 2009

Nomor :
Lamp. : Rincian Rencana Anggaran Biaya, Gambar Rencana
Perihal : Permohonan Bantuan

Kepada
Yth, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan
Di-
Makassar

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan segala kerendahan hati kami, serta
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, atas
petunjuk dan inayah Allah SWT, kami Pengurus dan Panitia Pembangunan Masjid Raya
Nurul Ittihad Ponre Bulukumba mengharapkan suatu permohonan kepada bapak,
sudilah dengan kerendahan hati memberikan bantuannya demi penyelesaian
pembangunan Renovasi Masjid Raya Nurul Ittihad Ponre Bulukumba dengan jumlah
dana yang diperlukan sebesar Rp 448.450.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Delapan
Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
Untuk lebih jelasnya, kami lampirkan perincian anggaran sebagai bahan acuan bagi
Bapak/Ibu sebagai berikut:

1. Susunan Panitia Pembangunan dan Pengurus Masjid


2. Proposal Anggaran
3. Foto Bangunan

4. Gambar Rencana

Demikianlah Permohonan Kami, dan atas keikhlasan dan Bantuannya kami ucapkan
banyak terima kasih dan semoga Allah SWT melimpahkan segala rahmat dan
berkahNYA, kepada kita semua. Wassalam.

Diketahui, Ketua Panitia Pembangunan


Camat Gantarang

(A. ADE ARIADI ) (Ir. ANDI MUSTIAMAN AS.)


Kondisi Masjid Raya Nurul Ittihad Ponre Bulukumba
PENGURUS & PANITIA PEMBANGUNAN
MASJID RAYA NURUL ITTIHAD PONRE BULUKUMBA
Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba

PELINDUNG/PENASEHAT PEMBINA
- CAMAT GANTARANG - Drs. Andi Mattampawali AS.
- DANRAMIL 1411 - H. M. Zuhdi Syafei, S.Ag. MM.
- KAPOLSEK - H. Nuhung T, BA
- KEPALA KUA - H. A. Mappaewa
- H. A. Mattoreang
IMAM MASJID
- A. M. HASRAL, S.Ag.
- Drs. Andi Sakka Jafur
- M. Ramli S.Ag.
- Drs. M. Ramli Amran

KETUA
- Ir. Andi Mustiaman AS.

WAKIL KETUA
- A. M. Harsal S.Ag.

SEKERTARIS BENDAHARA
- Arianto Fila - Syamsul Bahri
- Syamsul Bahri

SEK. IBADAH & PEMBINA JAMAAH SEK. PEMBANGUNAN DAN


- Drs. M. Ramli Amran PERLENGKAPAN
- H. Ambo Sakka - A. Syafei Ali Kadir, SH
- H. Ansar - H. Munsir Karim
- Ahmad Yusri S.Sos.
- Hasanuddin T
- Maming

SEK. PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN REMAJA


SEK. DANA DAN USAHA
- Drs. M. Ramli Amran - Ir. Andi Akrim Amir
- H. Ambo Sakka - H. Andi Mansyur Hamid
- H. Ansar - H. Andi Hasyir Hamid
- Hj. Atia Karim
- H. Husaimin
- H. Imral L
PEMBANTU UMUN
- REMAJA MASJID

Panitia Pembangunan,

Ir. Andi Mustiaman AS. Arianto Fila


Ketua Sekertaris

Mengetahui,
Camat Gantarang

A. Ade Ariadi