Anda di halaman 1dari 9

21.

Dalam sistem bekalan air di rumah , kelengkapan perpaipan berikut mendapat bekalan air dari tangki simpanan air. Kelengkapan
tersebut ialah

I Bilik Air
II Tandas
III Sink Cuci
IV Sink Cuci Di Dapur

A I, II dan III sahaja


B I, II dan IV sahaja
C I, III dan IV sahaja
D II, III dan IV sahaja

22. Paip apakah yang berfungsi mengagihkan bekalan air dari tangki simpanan air ke kelengkapan perpaipan seperti paip cuci, bilik air dan
tandas?

A Paip Cuci
B Paip Limpah
C Paip Agihan
D Paip Perkhidmatan
X

RAJAH 1

23. Apakah jenis paip yang ditunjukkan dalam Rajah 1?

A Paip Cuci
B Paip Limpah
C Paip Agihan
D Paip Perkhidmatan

24. Susun semula langkah-langkah melaras injap bebola dalam tangki simbah.

I Menguji ketepatan pelarasan


II Tutup kunci paip pada alur masuk
III Lakukan pelarasan dengan memusing skru pelaras
IV Tarik tuil untuk mengosongkan tangki simbah
A I, III, II dan IV
B II, IV, III dan I
C III, IV, II dan I
D IV, III, I dan II

2 5. Dalam sistem bekalan air secara tidak terus , paip perkhidmatan membekalkan air terus ke

A Paip Cuci
B Tab Mandi
C Sink Dapur
D Tangki Simbah

2 6. Susun semula mengikut urutan yang betul tentang operasi tangki simbah.

I Plat tertebuk bersama injap gegendang bergerak ke atas


II Air mengalir ke mangkuk tandas melalui paip alur keluar
III Air masuk ke ruang kosong tiub sifon
IV Tarik atau tekan tuil simbah

A II, III IV dan I


B II, I, IV dan III
C III, II IV dan I
D IV, I, III dan II

S
Q
R

P
RAJAH 2

2 7. Berdasarkan Rajah 2, paip limpah di tanda dengan huruf ?

A P
B Q
C R
D S
Y

RAJAH 3

2 8. Bahagian yang bertanda Y dalam Rajah 3 ialah

A Tiup Sifon
B Injap Bebola
C Injap Gegendang
D Lengan Pelampung
29 Paip apakah yang menyalurkan air keluar dari tangki simpanan sekiranya berlaku kerosakan pada injap bebola?

A Paip Agihan
B Paip Limpah
C Paip Perkhidmatan
D Paip Perhubungan
RAJAH 4 x

30.Rajah 4 menunjukan tangki simpanan air, namakan paip yang bertanda X

A Paip Cuci
B Paip Limpah
C Paip Agihan
D Paip Perkhidmatan

31.Rajah 5 menunjukkan sebuah tangki simpanan air. Paip manakah yang berfungsi
mengalirkan air keluar ?

I
IV
II III
RAJAH 5

A I, II dan III sahaja


B I, III dan IV sahaja
C II, III dan IV sahaja
D I, II, III dan IV sahaja

32 Rajah 6 menunjukkan sebuah tangki simbah. Apakah fungsi yang bertanda X?

RAJAH 6
X
A Membenarkan udara masuk
B Mengawal air masuk ke dalam tangki simbah
C Membenarkan air keluar jika berlaku kerosakan
D Memulakan gerakan menolak air keluar dari tiub sifon ke alur keluar
33 Apakah fungsi tiub sifon dalam sebuah tangki simbah?

A Laluan air yang di tolak oleh injap gegendang ke paip air keluar
B Mengawal air masuk melalui injap bebola ke dalam tangki
C Memulakan gerakan air keluar dari tiub
D Menarik injap gegendang bergerak

34 Dari manakah paip agihan mendapat bekalan air?

A Tangki Simbah
B Tangki Simpanan Air
C Paip Perkhidmatan
D Paip Perhubungan
35 Aras air dalam tangki simbah dapat dikawal dengan melaraskan

A Bola Pelampung
B Paip Limpah
C Skru Pelaras
D Tiub Sifon
IV

II III

RAJAH 7

36 Rajah 7 menunjukkan sebuah tangki simpanan air. Paip gred A digunakan untuk
paip..

A II dan III sahaja


B I dan IV sahaja
C II dan IV sahaja
D III dan IV sahaja