Anda di halaman 1dari 10

PENYEBARAN ISLAM

PADA ZAMAN
KERAJAAN ABBASIYAH
LATARBELAKANG
• Perkataan Abbasiyah diambil sempena nama Al-
Abbas iaitu bapa saudara Rasulullah S.A.W..
• Kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan oleh Abu Abbas
as-Saffah melalui gerakan Pevolusi Abbasiyah pada
tahun 750 Masihi.
• Faktor tertubuhnya Kerajaan Abbasiyah:
• Penentangan puak Mawali terhadap pemerintahan
Umaiyyah.
• Pemberotakan oleh puak Syiah dan Khawarij.
• Kecuaian pemerintahan Umaiyyah dalam
menjalankan tanggungjawab.
• Gerakan sulit Abbasiyah.
STRUKTUR PEMERINTAHAN
KERAJAAN ABBASIYAH
• AL-KHILAFAH
• Ketua negara yang bertindak sebagai pemimpin tertinggi
dalam wilayah-wilayah Islam.
• AL-WAZIR
• Perdana menteri yang bertindak sebagai ketua pentadbir
yang dibantu oleh menteri-menteri dan jabatan-jabatan
kerajaan.
• AD-DAWAWIN
• Jabatan-jabatan kerajaan di bawah pengawasan dan
seliaan Al-Kuttab (sekretari) seperti jabatan polis,
jabatan audit, jabatan pertahanan dan jabatan
perhubungan
KHALIFAH
KERAJAAN
ABBASIYYAH
ABU ABBAS AS-SAFFAH
ABU JAFFAR AL-MANSUR
HARUN AR-RASYID
KHALIFAH AL-MAKMUN
SEMANGAT JIHAD UMAT ISLAM PADA
ZAMAN KERAJAAN ABBASIYAH
• Keagungan Kerajaan Abbasiyah menjadi bahan
kajian para sejarawan hingga hari ini.
• Ia menjadi kebanggaan umat Islam sepanjang
zaman.
• Keagungan tersebut tidak akan tercapai tanpa
usaha yang bersungguh-sungguh daripada umat
Islam.
• Mereka meluaskan konsep jihad hingga meliputi
penguasaan ilmu fardu ain dan fardu kifayah.
• Penguasaan pelbagai ilmu oleh umat Islam telah
mengangkat martabat mereka sebagai umat yang
paling maju ketika itu.
KESAN POSITIF
PENYEBARAN ISLAM
• KESAN KEPADA AKIDAH

• Penyebaran Islam berjaya mengubah


kepercayaan kebanyakan masyarakat dari
kepercayaan menyembah berhala.
• Mereka tertarik dengan ajaran Islam yang
menghapuskan perhambaan sesama manusia.
• Masjid di bina di merata tempat. Ia menjadi
pusat dakwah terbuka untuk semua orang.
KESAN KEPADA ILMU PENGETAHUAN :

• Penyebaran Islam telah membuka peluang


kepada perkembangan ilmu dan pemikiran.
• Islam mengira usaha menuntut ilmu fardu
ain dan fardu kifayah adalah sebagai jihad.
• Kerajaan Abbasiyah menyediakan
insfratruktur pendidikan seperti masjid dan
sekolah.
KESAN KEPADA KEBUDAYAAN :

• Umat Islam yang berasal dari pelbagai


latar belakang budaya bebas
mengamalkan budaya masing-masing,
bahkan ada antara budaya-budaya yang
tidak bertentangan dengan ajaran Islam
tersebut mempengaruhi umat Islam
seperti seni bina masjid dan bangunan.
KESAN KEPADA KEMASYARAKATAN :

• Penyebaran Islam ketika itu telah dapat


menghapuskan perhambaan.
• Islam membawa bersama konsep keadilan
sesama manusia tanpa mengira bangsa.
• Khalifah al-Mahdi menubuhkan Mahkamah
Tinggi Rayuan (Dewan al-Mazalim).
• Kerajaan Abbasiyah menyediakan peluang
kepada orang bukan Arab untuk memegang
jawatan utama negara.
BUKTI KERAJAAN ABBASIYAH
MENGAMALKAN DASAR LIBERAL
DALAM PEMERINTAHAN

• Melantik sesiapa sahaja yang di


kalangan umat Islam yang
berkebolehan dan berkemampuan
untuk mengurus dan mentadbir
negara.