Anda di halaman 1dari 2

Tema : Sains Fizikal EMK :Kreativiti

KELAS Tajuk : Sifat bahan BBM :


Standard Kandungan:  Powerpoint, buku teks, projector, hasil
__________ 7.1 Memahami sumber asas bagi bahan untuk menghasilkan sesuatu objek. poster
Standard Pembelajaran: 7.1.1 – 7.1.3 KPS :
SUBJEK ObjektifPembelajaran: Pada akhir P&P, murid dapat  Memerhati, berkomunikasi,
1. Mengelaskan sumber asas bagi bahan untuk menghasilkan sesuatu objek
__________ KriteriaKejayaan : Murid berjaya sekiranya Penilaian P&P:
 dapat membuat pengelasan jenis-jenis sumber asas bahan Pemerhatian, soal jawab, perbincangan ,
Perincian P&P:
MASA 1. Murid mengenalpasti sumber asas bagi bahan yang digunakan untuk membuat Impak:
objek iaitu sumber daripada tumbuhan, haiwan, batuan dan petroleum.
__________ 2. Murid mengelaskan objek-objek kepada sumber asasnya melalui pemerhatian ______ murid dapat menguasai objektif
gambar yang guru paparkan di slaid. pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/
KEHADIRAN 3. Murid dalan kumpulan membuat poster tentang sumber bahan mengikut tajuk pengukuhan
yang diberi oleh guru.
____ / ____ 4. Murid menampal hasil poster senagai “Gallery walk” ______ murid dapat menguasai objektif
5. Murid membuat pembentangan di hadaan kelas. dengan bantuan guru.
6. Murid membuat perbincangan ringkas dengan guru.
______ tidak dapat menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

Catatan:
P dan P ditangguhkan kerana :
Masa aktiviti hari ini tidak
mencukupi
Kursus/ Bengkel
CutiSakit
ProgramSekolah
Lain-lain

Tema : Sains Fizikal EMK :Kreativiti


KELAS Tajuk : Sifat bahan BBM :
Standard Kandungan:  Powerpoint, buku teks, projector, hasil
__________ 7.1 Memahami sumber asas bagi bahan untuk menghasilkan sesuatu objek. poster
Standard Pembelajaran: 7.1.1 – 7.1.3 KPS :
SUBJEK ObjektifPembelajaran: Pada akhir P&P, murid dapat  Memerhati, berkomunikasi,
2. Mengelaskan sumber asas bagi bahan untuk menghasilkan sesuatu objek
__________ KriteriaKejayaan : Murid berjaya sekiranya Penilaian P&P:
 dapat membuat pengelasan jenis-jenis sumber asas bahan Pemerhatian, soal jawab, perbincangan ,
Perincian P&P:
MASA 1. Murid mengenalpasti sumber asas bagi bahan yang digunakan untuk membuat Impak:
objek iaitu sumber daripada tumbuhan, haiwan, batuan dan petroleum.
__________ 2. Murid mengelaskan objek-objek kepada sumber asasnya melalui pemerhatian ______ murid dapat menguasai objektif
gambar yang guru paparkan di slaid. pembelajaran dan diberi latihan penggayaan/
KEHADIRAN 3. Murid dalan kumpulan membuat poster tentang sumber bahan mengikut tajuk pengukuhan
yang diberi oleh guru.
____ / ____ 4. Murid menampal hasil poster senagai “Gallery walk” ______ murid dapat menguasai objektif
5. Murid membuat pembentangan di hadaan kelas. dengan bantuan guru.
6. Murid membuat perbincangan ringkas dengan guru.
______ tidak dapat menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

Catatan:
P dan P ditangguhkan kerana :
Masa aktiviti hari ini tidak
mencukupi
Kursus/ Bengkel
CutiSakit
ProgramSekolah
Lain-lain