Anda di halaman 1dari 3

SET/ KETAKSAMAAN

1 Dalam suatu kajian tabiat pemakanan sekumpulan pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan
Sejahtera, semua pelajar menyukai sekurang-kurangnya satu jenis makanan yang berikut ;
Nasi Lemak , Mee Sup dan Lontong. Didapati 18 orang pelajar menyukai Nasi Lemak, 20
orang pelajar menyukai Mee Sup, 7 orang pelajar menyukai Lontong sahaja, 8 orang pelajar
menyukai Mee Sup sahaja, 3 orang pelajar menyukai Nasi Lemak dan Lontong sahaja dan 2
orang pelajar menyukai Nasi Lemak dan Mee Sup sahaja. Nisbah bilangan pelajar yang
menyukai Nasi Lemak sahaja kepada bilangan pelajar yang menyukai Nasi Lemak dan
Lontong sahaja adalah 3 : 1
a) Lengkapkan gambarajah Venn yang diberikan pada ruangan jawapan bagi mewakili
hubungan maklumat di atas.
b) Dari Gambarajah Venn tersebut, tentukan bilangan pelajar yang menyukai sekurang-
kurangnya 2 jenis makanan.
[3 markah]
Jawapan:

2 Pada graf di ruang jawapan, lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan
y  x  2, y  6 dan y   x  6 .
[3 markah]
Jawapan:
3 Gambar rajah Venn pada ruang jawapan menunjukkan set A, set B dan set C dengan keadaan
set semesta   A  B  C . Pada rajah di ruang jawapan, lorekkan set
a) A’
b) B  ( A  C )
[3 markah]
Jawapan:
a)
A
B
C

b)
A
B
C

4 Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, Q dan R dengan keadaan set
semesta,   P  Q  R
Pada gambarajah Venn di ruang jawapan, lorekkan
a) P  Q '
b) P'(Q  R)
[3 markah]
Jawapan:
a)

b)
5 Gambarajah Venn pada ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set Rdengan keadaan
set semesta   P  Q  R . Pada rajah di ruang jawapan, lorek set
a) ( P  Q )'
b) ( P  R)  Q
[3 markah]
Jawapan
a)

b)