Anda di halaman 1dari 18

No Nama Dokter Amoxicillin Cefixime

1 dr. DIAN INDAH PURNAMA,Sp.OG 101 14

2 dr. TAGOR PARLINDUNGAN,Sp.OG 367 10

3 dr. WIDYA AYU SARI,Sp.OG 233 19

4 dr. MUHAMMAD HUSNI,Sp.OG 422 25

5 dr. MUHAMMAD FADLI,Sp.OG 273 10

TOTAL 1396 78

No Nama Dokter Amoxicillin Cefixime

1 dr. DWI EDI WAHONO, Sp.PD 80

2 dr. AGUS WIDODO,Sp.PD 210

TOTAL 0 290
No Nama Dokter Amoxicillin Cefixime

1 dr. EFRIANTY,Sp.A 42

2 dr. SYAMSINAR HASAN,Sp.A 12

TOTAL 0 54

No Nama Dokter Amoxicillin Cefixime

1 dr. CLARA KRISHANTI K,Sp.S

TOTAL 0 0

No Nama Dokter Amoxicillin Cefixime

1 dr. BUDI SANTOSO,MKED,Sp.THT 20


TOTAL 0 20

No Nama Dokter Amoxicillin Cefixime

1 dr. D. HENDRASHTO,Sp.B

TOTAL 0 0

No SMF Amoxicillin Cefixime

1 Obgyn 1396 78

2 IPD 0 290

3 Anak 0 54

4 Saraf

5 THT 20

6 Bedah
TOTAL 1396 442

Penggunaan Anti biotika


di RSU Andhika
Desember 2018

1396

290
222
187167
78 54 80
20 1713 34 30
5
00 000 000 0 000 0 0 000 000 000 000
Obgyn IPD Ana k Sa raf THT Bedah

Amoxicillin Cefixime

TOTAL 1396 442


Pemakaian Anti biotika
di RSU Andhika
Desember 2018
1600

1400
1396
1200

1000

800

600 686

400 442

200
0 0 0 0 0 0 0 0
0 64
e l 5 n 3 v
in e xi ci
n ix m in in ci in in la zo
ill im on ro xa ta is ac i is is em ic sa
xic e fx ax fa
d o fo m ox am m om en ox ok
o C fr
i e o f e ta f d tro i tr op Am
Am Ce
C pr C en Le
vo in zy r er tri
m
Ci G Cl A E
M Co
-
Co M
SURVEILANS PENGGUNAAN ANTIBIOTIK RAWAT INAP RSU ANDHIKA
DESEMBER 2018
SMF OBGYN

Ceftriaxone Cefadroxil Ciprofloxacin Cefotaxim Gentamisin

18

4 34

72

60

33

187 0 0 34 0

SURVEILANS PENGGUNAAN ANTIBIOTIK RAWAT INAP RSU ANDHIKA


DESEMBER 2018
SMF PENYAKIT DALAM

Ceftriaxone Cefadroxil Ciprofloxacin Cefotaxim Gentamisin

40

182

222 0 0 0 0

SURVEILANS PENGGUNAAN ANTIBIOTIK RAWAT INAP RSU ANDHIKA


DESEMBER 2018
SMF ANAK

Ceftriaxone Cefadroxil Ciprofloxacin Cefotaxim Gentamisin

132 20

35 10

167 0 0 30 0

SURVEILANS PENGGUNAAN ANTIBIOTIK RAWAT INAP RSU ANDHIKA


DESEMBER 2018
SMF SARAF

Ceftriaxone Cefadroxil Ciprofloxacin Cefotaxim Gentamisin

17

17 0 0 0 0

SURVEILANS PENGGUNAAN ANTIBIOTIK RAWAT INAP RSU ANDHIKA


DESEMBER 2018
SMF THT

Ceftriaxone Cefadroxil Ciprofloxacin Cefotaxim Gentamisin

13
13 0 0 0 0

SURVEILANS PENGGUNAAN ANTIBIOTIK RAWAT INAP RSU ANDHIKA


DESEMBER 2018
SMF BEDAH

Ceftriaxone Cefadroxil Ciprofloxacin Cefotaxim Gentamisin

80

80 0 0 0 0

SURVEILANS PENGGUNAAN ANTIBIOTIK RAWAT INAP RSU ANDHIKA


DESEMBER 2018

Ceftriaxone Cefadroxil Ciprofloxacin Cefotaxim Gentamisin

187 0 0 34 0

222 0 0 0 0

167 0 0 30 0

17

13

80
686 0 0 64 0

biotika
ika
018

3 28

0 000 000 000 000 000 0 0


THT Bedah

SURVEILANS PENGGUNAAN ANTIBIOTIK RAWAT INAP RSU ANDHIKA


DESEMBER 2018

Ceftriaxone Cefadroxil Ciprofloxacin Cefotaxim Gentamisin

686 0 0 64 0
0 0 0 0
3 v l 28l
n in la zo zo
is em ic sa a
om en ox o k n i d
i tr op m m ro
Er er -A tri et
M Co Co M
WAT INAP RSU ANDHIKA

Levofloxacin Clindamicin Azytromisin Eritromisin Meropenem

0 0 0 0 0

WAT INAP RSU ANDHIKA

Levofloxacin Clindamicin Azytromisin Eritromisin Meropenem

5 0 0 0 0

WAT INAP RSU ANDHIKA


Levofloxacin Clindamicin Azytromisin Eritromisin Meropenem

0 0 0 0 0

WAT INAP RSU ANDHIKA

Levofloxacin Clindamicin Azytromisin Eritromisin Meropenem

0 0 0 0 0

WAT INAP RSU ANDHIKA

Levofloxacin Clindamicin Azytromisin Eritromisin Meropenem


0 0 0 0 0

WAT INAP RSU ANDHIKA

Levofloxacin Clindamicin Azytromisin Eritromisin Meropenem

0 0 0 0 3

WAT INAP RSU ANDHIKA

Levofloxacin Clindamicin Azytromisin Eritromisin Meropenem

0 0 0 0 0

5 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3
5 0 0 0 3

WAT INAP RSU ANDHIKA

Levofloxacin Clindamicin Azytromisin Eritromisin Meropenem

5 0 0 0 3
Co- Amoxiclav Cotrimoksazol Metronidazol

0 0 0

Co- Amoxiclav Cotrimoksazol Metronidazol

28

0 0 28
Co- Amoxiclav Cotrimoksazol Metronidazol

0 0 0

Co- Amoxiclav Cotrimoksazol Metronidazol

0 0 0

Co- Amoxiclav Cotrimoksazol Metronidazol


0 0 0

Co- Amoxiclav Cotrimoksazol Metronidazol

0 0 0

Co- Amoxiclav Cotrimoksazol Metronidazol

0 0 0

0 0 28

0 0 0
0 0 28

Co- Amoxiclav Cotrimoksazol Metronidazol

0 0 28