Anda di halaman 1dari 2

Rancangan Pengajaran Harian 2019

KELAS: MASA: MATA PELAJARAN: HARI:


5E 8.45 -9.55 PENDIDIKAN MORAL TARIKH: / 1 / 2018 PETA PEMIKIRAN

Peta Bulatan
BIDANG / TAJUK Peta Buih
TUGASAN HATRIAN Peta Buih Berganda
Peta Pelbagai Alir
OBJEKTIF Peta Titi
PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran, murid dapat: Peta Pokok
1. Menjelaskan bahawa setiap manusia mempunyai tanggungjawab Peta Dakap
Peta Alir
terhadap Tuhannya (Pemikiran)
2. Menyedari bahawa setiap manusia bertanggungjawab terhadap
Tuhannya. (Perasaan)
3.Melaksanakan tanggungjawab kepada Tuhan. (Tingkah laku

AKTIVITI PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN
1. Guru mengarahkan pelajar membuat perbincangan di
dalam kumpulan ttg tajuk tugasan harian
NILAI
2. Menulis huraian ttg tugasan nilai
3. Menulis huraian nilai / Baik Hati
4. Menggunakan unsur kbat siapa apa knp dan bagaimana Kerjasama
Bertolak Ansur
5. Contoh tugasan harian diberikan Keadilan
6. Huraian tugasan diberiklan / Kejujuran
Bersyukur
Tolong-menolong
Bertanggung-jawab
Hemah Tinggi
Hormat menghormati
Kasih Sayang
Kesabaran
Ketekunan

KBAT perbincangan

BBM OHP
EMK LAM SEKITA
PBS SPM 1225/2
PAK 21

KOMUNIKASI KOLABORASI KREATIVITI PEMIKIRAN


KRITIKAL

REFLEKSI / CATATAN
Rancangan Pengajaran Harian 2019

KELAS: MASA: MATA PELAJARAN: HARI:


4B 12.00 TO 12.35 PENDIDIKAN MORAL TARIKH: / / 2018
PETA PEMIKIRAN

Peta Bulatan
BIDANG / TAJUK Peta Buih
BIDANG 1 NILAI KEPRERCAYAAN KEPADA TUHAN Peta Buih Berganda
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Peta Pelbagai Alir
Pada akhir pelajaran pelajar dapat : Peta Titi
a) Huraikan 5 ke 6 kepentingan alam terhadap manusia Peta Pokok
b) Menulis huraian nilai dan situasi berkaitan alam Peta Dakap
Peta Alir

AKTIVITI PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN

1. Guru mengarahkan pelajar membuat perbincangan di


dalam kumpulan ttg tajuk tugasan harian NILAI
2. Menulis huraian ttg tugasan nilai
Baik Hati
3. Menulis huraian nilai Kerjasama
4. Menggunakan unsur kbat siapa apa knp dan bagaimana Bertolak Ansur
Keadilan
5. Contoh tugasan harian diberikan Kejujuran
6. Huraian tugasan diberiklan Bersyukur
Tolong-menolong
Bertanggung-jawab
Hemah Tinggi
Hormat menghormati
Kasih Sayang
Kesabaran
Ketekunan

KBAT Think pair share

BBM
Ohp buku teks

EMK
Alam sekitar

PBS

PAK 21 KOMUNIKASI KOLABORASI KREATIVITI PEMIKIRAN KRITIKAL

REFLEKSI / CATATAN